Statistieken woonplaats Bosch en Duin

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bosch en Duin. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bosch en Duin. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Bosch en Duin telt 1.735 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bosch en Duin.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bosch en Duin:

JaarAantal inwoners de woonplaats Bosch en Duin% verschil
20231.7351,46%
20221.710-0,58%
20211.720-1,15%
20201.7403,26%
20191.6850,60%
20181.6752,45%
20171.635-2,39%
20161.675-1,47%
20151.7000,59%
20141.690-3,98%
20131.760geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Bosch en Duin is met 25 personen gedaald van 1.760 personen in 2013 tot 1.735 personen in 2023 (dat is een afname van 1,42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 personen (-0,12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zeist.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Bosch en Duin:

In 2013 telde de woonplaats Bosch en Duin 1.760 inwoners. Het aantal van 1.760 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.635 personen. Dit is een daling van 125 (-7,1%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -40 (-2,39%). Het aantal van 1.635 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Bosch en Duin 1.735 inwoners.

Over woonplaats Bosch en Duin

Woonplaats Bosch en Duin heeft een totale oppervlakte van 458 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bosch en Duin telt 799 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 408 adressen per km2. Er wonen 640 huishoudens en er zijn in totaal 743 woningen. De woonplaats telt 1.235 auto's en 390 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bosch en Duin ligt in de gemeente Zeist.

De brondata voor woonplaats Bosch en Duin is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bosch en Duin zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bosch en Duin valt precies samen met de buurt Bosch en Duin. De data voor de buurt Bosch en Duin en voor woonplaats Bosch en Duin zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bosch en Duin zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zeist. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bosch en Duin
Kaart van de woonplaats Bosch en Duin. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bosch en Duin binnen de gemeente Zeist.

Woningkenmerken
Er zijn 743 woningen in de woonplaats Bosch en Duin.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zeist in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Bosch en Duin was €1.325.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Bosch en Duin.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bosch en Duin:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Bosch en Duin% verschil
2023€1.325.00012%
2022€1.186.0008,2%
2021€1.096.0002,91%
2020€1.065.0000,19%
2019€1.063.0004,01%
2018€1.022.0000,39%
2017€1.018.0002,11%
2016€997.000-1,09%
2015€1.008.000-5,1%
2014€1.062.000-5,3%
2013€1.121.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Bosch en Duin is met €204.000 gegroeid van €1.121.000 in 2013 tot €1.325.000 in 2023 (dat is een stijging van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.400 (1,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zeist.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zeist.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bosch en Duin is €1.325.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 34% en er zijn 743 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Zeist (geel), 4 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De woonplaats Bosch en Duin wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Bosch en Duin: er zijn 456 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Bosch en Duin.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 799 totaal in de woonplaats Bosch en Duin

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Bosch en Duin telt in totaal 799 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Bosch en Duin liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Zeist
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Bosch en Duin. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bosch en Duin. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Bosch en Duin

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bosch en Duin. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bosch en Duin


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zeist bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bosch en Duin


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Bosch en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Bosch en Duin per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bosch en Duin:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.385160185
20221.410139161
20211.415141164
20201.430144166
20191.390137158
20181.375139161
20171.350132153
20161.375139161
20151.410134156
20141.403133154
20131.443147170

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Bosch en Duin als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 9,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 8,4% en herkomst van buiten Europa: 9,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zeist naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bosch en Duin
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bosch en Duin in 2022 zijn Westers (235 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bosch en Duin: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Bosch en Duin.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bosch en Duin. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zeist:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zeist. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bosch en Duin zijn A (150 adressen) en B (137 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bosch en Duin. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Bosch en Duin: 150 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zeist bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Bosch en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Bosch en Duin. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bosch en Duin vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Verpleeghuis de Wijngaard in Bosch en Duin

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Verpleeghuis de Wijngaard in Bosch en Duin is uitgebracht. Stembureau Verpleeghuis de Wijngaard in Bosch en Duin was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Bosch en Duin. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zeist.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Verpleeghuis de Wijngaard in Bosch en Duin bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Bosch en Duin stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 93 stembureaus in de gemeente Zeist en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zeist. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zeist.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€68.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Bosch en Duin.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bosch en Duin was in 2021 €68.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (390 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bosch en Duin (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bosch en Duin zijn in totaal 390 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 390 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 385 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bosch en Duin. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bosch en Duin
Er zijn 91 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Bosch en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bosch en Duin op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 91 elektrische auto’s in de woonplaats Bosch en Duin. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bosch en Duin die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.047 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bosch en Duin in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bosch en Duin geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.481 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bosch en Duin (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.256 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bosch en Duin in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bosch en Duin geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bosch en Duin. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 35 misdrijven in de woonplaats Bosch en Duin geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bosch en Duin, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bosch en Duin zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 799 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Bosch en Duin 35 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bosch en Duin in 2023 zijn Horizontale fraude (9 delicten) en Diefstal/inbraak woning (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Bosch en Duin.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 14 misdrijven in de woonplaats Bosch en Duin geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bosch en Duin met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bosch en Duin over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zeist.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Bosch en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Bosch en Duin.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bosch en Duin. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Bosch en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bosch en Duin.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bosch en Duin genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 36 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Bosch en Duin.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bosch en Duin.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bosch en Duin voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal390Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening140Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.735Aantal2023
Mannen850Aantal2023
Vrouwen885Aantal2023
0 tot 15 jaar170Aantal2023
15 tot 25 jaar245Aantal2023
25 tot 45 jaar200Aantal2023
45 tot 65 jaar530Aantal2023
65 jaar of ouder585Aantal2023
Ongehuwd630Aantal2023
Gehuwd855Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd155Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief36Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid379Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag340Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog670Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten100Aantal2022
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.390Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel55Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel362Aantal2024
Adressen met definitief energielabel382Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++7Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A150Aantal2024
Energielabels B137Aantal2024
Energielabels C98Aantal2024
Energielabels D78Aantal2024
Energielabels E49Aantal2024
Energielabels F93Aantal2024
Energielabels G124Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal640Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens135Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen295Aantal2023
Huishoudens met kinderen210Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers60%Percentage2022
Percentage zelfstandigen40%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€82.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€68.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen47%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar94%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen9%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen65%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,90%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.509x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.385Aantal2023
Herkomst buiten Nederland345Aantal2023
Herkomst Europa160Aantal2023
Herkomst buiten Europa185Aantal2023
Geboren in Nederland1.385Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa75Aantal2023
Autochtoon1.410Aantal2022
Westers totaal235Aantal2022
Niet-westers totaal65Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal13Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven35Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2823Code2024
RegionaamBosch en DuinNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal458Aantal hectaren2023
Oppervlakte land458Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid408Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal799Aantal2024
Adressen met postcode780Aantal2024
Adressen met woonfunctie755Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie17Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie13Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie3Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie19Aantal2024
Verblijfsobjecten799Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres666Aantal2024
Adressen met pand799Aantal2024
Percelen met adres658Aantal2024
Adressen met perceel799Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom799Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom755Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192575Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950100Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970130Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980105Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199060Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200082Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201053Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202038Aantal2024
Panden met adres 2020 en later21Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192597Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950100Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970159Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980105Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199084Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000109Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201053Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202069Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later21Aantal2024
Postcodegebied3735KA-3735MXNaam2024
Meest voorkomende postcode3735Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.235Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine895Aantal2023
Personenautos - overige brandstof335Aantal2023
Personenautos per huishouden1,93Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte270Aantal2023
Motorfietsen75Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad743Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€1.325.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond89%Percentage2023
Percentage onbewoond11%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement139Aantal2024
Tussen of geschakelde woning16Aantal2024
Hoekwoning20Aantal2024
Tweeonder1kap124Aantal2024
Vrijstaande woning456Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.44Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!