Statistieken woonplaats Buitenpost

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 5.793 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Buitenpost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Buitenpost is met 5.793 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Buitenpost

Woonplaats Buitenpost heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.850 hectare, waarvan 1.838 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Buitenpost telt 2.980 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 301 adressen per km2. Er wonen 2.474 huishoudens en er zijn in totaal 2.591 woningen. De woonplaats telt 2.874 auto's en 590 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Buitenpost ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Buitenpost is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Buitenpost zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Buitenpost valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Buitenpost zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Buitenpost zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Buitenpost
Kaart van de woonplaats Buitenpost. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Buitenpost binnen de gemeente Achtkarspelen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.591 woningen in de woonplaats Buitenpost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Achtkarspelen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(stijging van 23% naar €218.367 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Buitenpost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Buitenpost, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Buitenpost is met €40.564 toegenomen van €177.802 in 2013 tot €218.367 in 2022 (dat is 23%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Achtkarspelen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.980 totaal in de woonplaats Buitenpost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Buitenpost telt in totaal 2.980 adressen, met 2.969 verblijfsobjecten en 11 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Buitenpost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Buitenpost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Buitenpost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Buitenpost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Buitenpost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Achtkarspelen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Buitenpost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Buitenpost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Buitenpost, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Buitenpost is met 104 personen gedaald van 5.512 in 2013 tot 5.408 in 2022 (dat is 1,89%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Achtkarspelen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Buitenpost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Buitenpost in 2022 zijn Overig (184 inwoners) en Westers (169 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Buitenpost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Buitenpost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Buitenpost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Achtkarspelen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Achtkarspelen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Buitenpost op 3 januari 2023 zijn C (655 adressen) en B (493 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Buitenpost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Buitenpost: 655 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Achtkarspelen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Buitenpost

Er zijn voor de woonplaats Buitenpost geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Buitenpost vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Buitenpost

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Buitenpost is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Buitenpost. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Achtkarspelen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Buitenpost.

De gemeente Achtkarspelen telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Achtkarspelen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Achtkarspelen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Buitenpost.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Buitenpost was in 2021 €24.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (590 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Buitenpost (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Buitenpost zijn in totaal 590 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 590 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 590 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Buitenpost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Buitenpost
Er zijn 46 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Buitenpost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Buitenpost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 46 elektrische auto’s in de woonplaats Buitenpost. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Buitenpost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.776 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Buitenpost in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Buitenpost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.032 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Buitenpost (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.940 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Buitenpost in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Buitenpost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Buitenpost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 124 misdrijven in de woonplaats Buitenpost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Buitenpost, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Buitenpost zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.758 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.758 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.727 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Buitenpost 124 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Buitenpost in 2022 zijn Horizontale fraude (33 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Buitenpost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 13 misdrijven in de woonplaats Buitenpost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Buitenpost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Buitenpost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Achtkarspelen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,39 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Buitenpost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Buitenpost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Buitenpost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Buitenpost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Buitenpost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Buitenpost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Buitenpost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Buitenpost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Buitenpost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal590Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2022
B-F Nijverheid en energie100Aantal2022
G+I Handel en horeca115Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.793Aantal2022
Mannen2.874Aantal2022
Vrouwen2.919Aantal2022
0 tot 15 jaar990Aantal2022
15 tot 25 jaar705Aantal2022
25 tot 45 jaar1.215Aantal2022
45 tot 65 jaar1.499Aantal2022
65 jaar of ouder1.380Aantal2022
Ongehuwd2.534Aantal2022
Gehuwd2.524Aantal2022
Gescheiden405Aantal2022
Verweduwd340Aantal2022
Westers totaal170Aantal2022
Geboorte totaal55Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal80Aantal2021
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid316Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.219Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.909Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.050Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2020
WMO cliënten480Aantal2021
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.612Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.666Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.212Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.992Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.585Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.580Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.467Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.924Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.318Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.742Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.453Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.173Aantal2023
Energielabels Onbepaald334Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++5Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+4Aantal2023
Energielabels A433Aantal2023
Energielabels B493Aantal2023
Energielabels C655Aantal2023
Energielabels D364Aantal2023
Energielabels E232Aantal2023
Energielabels F186Aantal2023
Energielabels G252Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.474Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens795Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen810Aantal2022
Huishoudens met kinderen865Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,34Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.498Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€315x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO240Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.280Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.408Aantal2022
Niet-westers totaal215Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers185Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal37Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting36Aantal2022
Verkeersovertredingen19Aantal2022
Vernieling19Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven124Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,01Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand16,16Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,11Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand21,15Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand21,15Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,01Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand5,62Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand4,94Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,88Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,01Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,62Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,14Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,44Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,16Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,19Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,43Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,19Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,76Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,09Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,89Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand26,88Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand28,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,22Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand20,36Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand20,15Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand12,14Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3175CodeWP3175
RegionaamBuitenpostNaamBuitenpost
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.850Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.838Aantal hectaren2022
Oppervlakte water12Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid301Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.980Aantal2023
Adressen met postcode2.960Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.614Aantal2023
Panden2.482Aantal2023
Percelen2.002Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190033Aantal2023
Panden 1900 tot 1925152Aantal2023
Panden 1925 tot 1950196Aantal2023
Panden 1950 tot 1970729Aantal2023
Panden 1970 tot 1980734Aantal2023
Panden 1980 tot 1990356Aantal2023
Panden 1990 tot 2000366Aantal2023
Panden 2000 tot 2010207Aantal2023
Panden 2010 tot 202062Aantal2023
Panden 2020 en later68Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2021
Verkeersongevallen totaal17Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.874Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.099Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof780Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,13Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen235Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.591Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€218.367Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning84%Percentage2022
Percentage meergezinswoning16%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie33%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200089%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!