Statistieken woonplaats Den Dungen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Dungen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Dungen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Den Dungen telt 4.808 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Dungen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Dungen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Den Dungen% verschil
20234.8082,32%
20224.6991,91%
20214.6111,03%
20204.5641,22%
20194.5092,41%
20184.4031,08%
20174.3562,37%
20164.2552,16%
20154.1654,73%
20143.9770,56%
20133.955geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Den Dungen is met 853 inwoners gestegen van 3.955 inwoners in 2013 tot 4.808 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 85 inwoners (1,98%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Den Dungen:

In 2013 telde de woonplaats Den Dungen 3.955 inwoners. Het aantal van 3.955 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.808 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 853 (22%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 109 (2,32%). Het aantal van 4.808 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Den Dungen

Woonplaats Den Dungen heeft afgerond een totale oppervlakte van 758 hectare, waarvan 731 land en 26 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Dungen telt 2.136 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 344 adressen per km2. Er wonen 1.981 huishoudens en er zijn in totaal 1.951 woningen. De woonplaats telt 2.503 auto's en 707 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Dungen ligt in de gemeente Sint-Michielsgestel.

De brondata voor woonplaats Den Dungen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Dungen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Dungen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Den Dungen, buurt Maaskantje, buurt Verspreide huizen Spurk en ’t Woud, buurt Verspreide huizen Poeldonk en buurt Verspreide huizen ten noorden van Berlicum. De cijfers voor de woonplaats Den Dungen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Dungen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sint-Michielsgestel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Den Dungen
Kaart van de woonplaats Den Dungen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Den Dungen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

Woningkenmerken
Er zijn 1.951 woningen in de woonplaats Den Dungen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sint-Michielsgestel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Den Dungen was €473.126 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Den Dungen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Dungen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Den Dungen% verschil
2023€473.12618%
2022€401.2829,4%
2021€366.9486,1%
2020€345.7006,9%
2019€323.5097%
2018€302.2672,85%
2017€293.8861,84%
2016€288.5821,62%
2015€283.974-4,59%
2014€297.623-5,7%
2013€315.448geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Den Dungen is met €157.678 toegenomen van €315.448 in 2013 tot €473.126 in 2023 (dat is een stijging van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.767 (4,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Dungen is €473.126, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.951 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Sint-Michielsgestel (geel), 3 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De woonplaats Den Dungen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Den Dungen: er zijn 566 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Den Dungen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.136 totaal in de woonplaats Den Dungen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Den Dungen telt in totaal 2.136 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 88% van de adressen in woonplaats Den Dungen ligt binnen de bebouwde kom en 12% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Sint-Michielsgestel
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Den Dungen zijn er 1.994 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Den Dungen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 563 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Den Dungen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Den Dungen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Den Dungen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Den Dungen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Den Dungen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sint-Michielsgestel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Den Dungen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Den Dungen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Den Dungen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Dungen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.385192237
20224.302178220
20214.223174215
20204.196165204
20194.139165204
20184.072148182
20174.054136167
20164.010110135
20153.911114141
20143.739107132
20133.75988109

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Den Dungen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 3,99% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,92% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,22% en herkomst van buiten Europa: 2,76%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sint-Michielsgestel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Den Dungen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Den Dungen in 2022 zijn Westers (243 inwoners) en Overig (111 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Den Dungen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Den Dungen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Dungen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sint-Michielsgestel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Den Dungen zijn C (611 adressen) en A (470 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Den Dungen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Den Dungen: 611 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sint-Michielsgestel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 11 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Den Dungen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Den Dungen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Den Dungen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Den Dungen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Den Dungen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Den Dungen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Sint-Michielsgestel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Den Dungen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 29 stembureaus in de gemeente Sint-Michielsgestel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sint-Michielsgestel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.531)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Den Dungen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Dungen was in 2022 €26.531.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (707 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Dungen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Den Dungen zijn in totaal 707 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 707 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 717 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Dungen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Den Dungen
Er zijn 101 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Den Dungen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Den Dungen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 101 elektrische auto’s in de woonplaats Den Dungen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Den Dungen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.645 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Den Dungen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Dungen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.056 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Dungen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.597 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Den Dungen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Dungen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Den Dungen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 108 misdrijven in de woonplaats Den Dungen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Dungen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Den Dungen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.216 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Den Dungen 108 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Den Dungen in 2023 zijn Horizontale fraude (27 delicten) en Overige vermogensdelicten (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Den Dungen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Den Dungen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Den Dungen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Den Dungen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,66 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Den Dungen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Den Dungen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Den Dungen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Den Dungen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Dungen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Den Dungen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Den Dungen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Dungen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Dungen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal707Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij32Aantal2023
B-F Nijverheid en energie143Aantal2023
G+I Handel en horeca98Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed67Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening172Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg99Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten66Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.808Aantal2023
Mannen2.421Aantal2023
Vrouwen2.381Aantal2023
0 tot 15 jaar862Aantal2023
15 tot 25 jaar455Aantal2023
25 tot 45 jaar1.184Aantal2023
45 tot 65 jaar1.301Aantal2023
65 jaar of ouder1.000Aantal2023
Ongehuwd2.176Aantal2023
Gehuwd2.093Aantal2023
Gescheiden278Aantal2023
Verweduwd252Aantal2023
Geboorte totaal64Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal34Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid658Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag777Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.477Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.213Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura88Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,2%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.349Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.098Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.553Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.743Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.447Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.185Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.602Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.266Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement725Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning826Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.015Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.327Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.729Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.035Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.341Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel116Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel892Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.128Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++17Aantal2024
Energielabels A+++20Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A470Aantal2024
Energielabels B221Aantal2024
Energielabels C611Aantal2024
Energielabels D228Aantal2024
Energielabels E71Aantal2024
Energielabels F167Aantal2024
Energielabels G209Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.981Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens544Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen652Aantal2023
Huishoudens met kinderen797Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,44Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.759Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.490Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.531Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,32%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,83%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,24%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€364x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO141Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW27Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW907Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.385Aantal2023
Herkomst buiten Nederland429Aantal2023
Herkomst Europa192Aantal2023
Herkomst buiten Europa237Aantal2023
Geboren in Nederland4.389Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa83Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa106Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa108Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa122Aantal2023
Autochtoon4.302Aantal2022
Westers totaal243Aantal2022
Niet-westers totaal155Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers111Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal28Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting32Aantal2023
Verkeersovertredingen14Aantal2023
Vernieling13Aantal2023
Overige misdrijven11Aantal2023
Totaal misdrijven108Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,88Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,88Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,28Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,47Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,48Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,94Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,88Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,18Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,51Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,57Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,51Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,09Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,62Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,17Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,76Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,64Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,77Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,74Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,94Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,94Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,64Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,86Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,78Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,36Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2058Code2024
RegionaamDen DungenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal758Aantal hectaren2023
Oppervlakte land731Aantal hectaren2023
Oppervlakte water26Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid344Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.136Aantal2024
Adressen met postcode2.128Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.994Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie19Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie62Aantal2024
Adressen met industriefunctie109Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie31Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie22Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie38Aantal2024
Verblijfsobjecten2.136Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.895Aantal2024
Adressen met pand2.124Aantal2024
Percelen met adres1.873Aantal2024
Adressen met perceel2.136Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.871Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom265Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.750Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom244Aantal2024
Panden met adres voor 170021Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190091Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192557Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950126Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970563Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980263Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990309Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200070Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201043Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020268Aantal2024
Panden met adres 2020 en later84Aantal2024
Adressen met pand voor 170024Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900105Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192561Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950127Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970577Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980289Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990344Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200085Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201081Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020332Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later99Aantal2024
Postcodegebied5275AA-5275LLNaam2024
Meest voorkomende postcode5275Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal11Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.503Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.966Aantal2023
Personenautos - overige brandstof536Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte342Aantal2023
Motorfietsen212Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.951Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€473.126Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning9%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement201Aantal2024
Tussen of geschakelde woning438Aantal2024
Hoekwoning310Aantal2024
Tweeonder1kap479Aantal2024
Vrijstaande woning566Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.142Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!