Statistieken woonplaats Eastermar

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Eastermar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Eastermar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Eastermar telt 1.585 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eastermar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eastermar:

JaarAantal inwoners de woonplaats Eastermar% verschil
20231.5850,96%
20221.5700%
20211.570-1,88%
20201.6001,59%
20191.5751,29%
20181.555-0,96%
20171.570-1,26%
20161.5900%
20151.5900,63%
20141.580-0,32%
20131.585geen data

In 2023 waren er 1.585 personen in de woonplaats Eastermar. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Eastermar:

In 2013 waren er 1.585 inwoners in de woonplaats Eastermar. In 2018 is het aantal gedaald tot 1.555 personen. Dit is een daling van 30 (-1,89%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -15 (-0,96%). Het aantal van 1.555 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 1.600 personen. De stijging ten opzichte van 2018 is 45 (2,89%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 25 (1,59%). Het aantal van 1.600 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.585 inwoners in de woonplaats Eastermar.

Over woonplaats Eastermar

Woonplaats Eastermar heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.129 hectare, waarvan 1.632 land en 497 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Eastermar telt 740 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 53 adressen per km2. Er wonen 650 huishoudens en er zijn in totaal 654 woningen. De woonplaats telt 920 auto's en 230 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Eastermar ligt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De brondata voor woonplaats Eastermar is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Eastermar zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Eastermar valt samen met 2 buurten. Dit zijn: buurt Eastermar en buurt Verspreide huizen Eastermar. De cijfers voor de woonplaats Eastermar zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Eastermar zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Eastermar
Kaart van de woonplaats Eastermar. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Eastermar binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.

Woningkenmerken
Er zijn 654 woningen in de woonplaats Eastermar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Eastermar was €309.719 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Eastermar.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eastermar:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Eastermar% verschil
2023€309.71914%
2022€271.7158,5%
2021€250.3515,3%
2020€237.7525,5%
2019€225.4278,7%
2018€207.4061,84%
2017€203.6500,77%
2016€202.091-0,86%
2015€203.841-4,77%
2014€214.059-6,8%
2013€229.602geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Eastermar is met €80.117 gestegen van €229.602 in 2013 tot €309.719 in 2023 (dat is een groei van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.011 (3,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tytsjerksteradiel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Eastermar is €309.719, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 654 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Tytsjerksteradiel (geel), 15 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De woonplaats Eastermar wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Eastermar: er zijn 372 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Eastermar.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 740 totaal in de woonplaats Eastermar

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Eastermar telt in totaal 740 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 74% van de adressen in woonplaats Eastermar ligt binnen de bebouwde kom en 26% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tytsjerksteradiel
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Eastermar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Eastermar. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Eastermar

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Eastermar. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Eastermar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Eastermar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Eastermar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Eastermar per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eastermar:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.5152045
20221.5301228
20211.5201535
20201.5601228
20191.5351228
20181.5151228
20171.540921
20161.560921
20151.5501228
20141.5331433
20131.5501124

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Eastermar als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europese landen: 1,27% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,85% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 98%, herkomst uit Europa: 0,69% en herkomst van buiten Europa: 1,51%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tytsjerksteradiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Eastermar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Eastermar in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Eastermar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Eastermar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Eastermar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tytsjerksteradiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Eastermar zijn G (150 adressen) en A (147 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Eastermar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Eastermar: 150 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Eastermar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Eastermar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Eastermar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Eastermar Gymnastieklokaal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Eastermar Gymnastieklokaal is uitgebracht. Stembureau Eastermar Gymnastieklokaal was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Eastermar. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tytsjerksteradiel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Eastermar Gymnastieklokaal bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Eastermar stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 59 stembureaus in de gemeente Tytsjerksteradiel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tytsjerksteradiel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.243)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Eastermar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Eastermar was in 2021 €25.243.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (230 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Eastermar (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Eastermar zijn in totaal 230 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Eastermar. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Eastermar
Er zijn 38 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Eastermar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Eastermar op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de woonplaats Eastermar. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Eastermar die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 931 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Eastermar in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Eastermar geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.881 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Eastermar (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 951 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Eastermar in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Eastermar geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Eastermar. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 20 misdrijven in de woonplaats Eastermar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Eastermar, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Eastermar zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 338 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Eastermar 20 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Eastermar in 2023 zijn Horizontale fraude (5 delicten) en Mishandeling (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Eastermar.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Eastermar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Eastermar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Eastermar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,79 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Eastermar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Eastermar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Eastermar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Eastermar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Eastermar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Eastermar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Eastermar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Eastermar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Eastermar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal230Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.585Aantal2023
Mannen815Aantal2023
Vrouwen765Aantal2023
0 tot 15 jaar280Aantal2023
15 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 45 jaar320Aantal2023
45 tot 65 jaar475Aantal2023
65 jaar of ouder320Aantal2023
Ongehuwd720Aantal2023
Gehuwd705Aantal2023
Gescheiden85Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid97Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag340Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar570Aantal2022
Opleidingsniveau hoog270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,9%Percentage2022
WMO cliënten40Aantal2022
WMO cliënten relatief26Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.836Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.358Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.559Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.693Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.528Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.335Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.866Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.134Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.318Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning788Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning847Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.115Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.504Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.207Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.357Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel63Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel377Aantal2024
Adressen met definitief energielabel300Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A147Aantal2024
Energielabels B121Aantal2024
Energielabels C134Aantal2024
Energielabels D54Aantal2024
Energielabels E15Aantal2024
Energielabels F52Aantal2024
Energielabels G150Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal650Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen235Aantal2023
Huishoudens met kinderen245Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,42Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen25%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.705Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.243Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,92%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,53%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€266x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.515Aantal2023
Herkomst buiten Nederland65Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland1.515Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon1.530Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven20Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,95Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,37Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,91Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand5,61Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,21Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,85Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,85Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,18Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,35Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,35Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,47Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,52Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,72Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,74Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,28Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand22,36Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,44Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,46Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,79Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,17Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,15Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,95Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,79Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2454Code2024
RegionaamEastermarNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.129Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.632Aantal hectaren2023
Oppervlakte water497Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid53Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal740Aantal2024
Adressen met postcode721Aantal2024
Adressen met woonfunctie657Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie15Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie60Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie17Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie19Aantal2024
Verblijfsobjecten740Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres675Aantal2024
Adressen met pand723Aantal2024
Percelen met adres678Aantal2024
Adressen met perceel740Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom547Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom193Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom514Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom143Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190026Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192548Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950124Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970129Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980103Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199080Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200073Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201039Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202040Aantal2024
Panden met adres 2020 en later11Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190027Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192553Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950124Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970130Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980103Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199084Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200073Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201065Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202048Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later14Aantal2024
Postcodegebied9261VA-9261ZKNaam2024
Meest voorkomende postcode9261Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal920Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine640Aantal2023
Personenautos - overige brandstof275Aantal2023
Personenautos per huishouden1,42Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte56Aantal2023
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad654Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€309.719Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement40Aantal2024
Tussen of geschakelde woning79Aantal2024
Hoekwoning58Aantal2024
Tweeonder1kap108Aantal2024
Vrijstaande woning372Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.83Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!