Statistieken woonplaats Gaastmeer

Aantal inwoners per jaar
(afname van 4,98% naar 275 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Gaastmeer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Gaastmeer is met 14 personen gedaald van 289 in 2013 tot 275 in 2022 (dat is 4,98%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Gaastmeer

Woonplaats Gaastmeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 655 hectare, waarvan 474 land en 180 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Gaastmeer telt 280 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 64 adressen per km2. Er wonen 120 huishoudens en er zijn in totaal 145 woningen. De woonplaats telt 165 auto's en 50 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Gaastmeer ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Gaastmeer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Gaastmeer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Gaastmeer valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Gaastmeer zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Gaastmeer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Gaastmeer
Kaart van de woonplaats Gaastmeer. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Gaastmeer binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Woningkenmerken
Er zijn 145 woningen in de woonplaats Gaastmeer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 33% naar €286.289 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Gaastmeer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Gaastmeer, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Gaastmeer is met €71.289 toegenomen van €215.000 in 2013 tot €286.289 in 2022 (dat is 33%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Súdwest-Fryslân.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 280 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Gaastmeer telt in totaal 280 adressen, met 274 verblijfsobjecten en 6 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Gaastmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Gaastmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Gaastmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Gaastmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Dorpshuis Ús Doarpshûs

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Dorpshuis Ús Doarpshûs is uitgebracht. Dorpshuis Ús Doarpshûs was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Gaastmeer. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Súdwest-Fryslân als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Dorpshuis Ús Doarpshûs bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 11 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Gaastmeer stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Súdwest-Fryslân telde bij deze verkiezingen in totaal 62 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Gaastmeer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Gaastmeer, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Gaastmeer is met 11 personen gedaald van 276 in 2013 tot 264 in 2022 (dat is 4,16%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Gaastmeer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Gaastmeer in 2022 zijn Westers (10 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Gaastmeer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Gaastmeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Gaastmeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Súdwest-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Súdwest-Fryslân. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.312)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Gaastmeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Gaastmeer was in 2020 €23.312.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven

Voor woonplaats Gaastmeer zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Gaastmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Gaastmeer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Gaastmeer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Gaastmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Gaastmeer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 5 misdrijven in de woonplaats Gaastmeer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Gaastmeer, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Gaastmeer zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 56 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 17 verschillende soorten delicten. Voor 14% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 56 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de woonplaats Gaastmeer 5 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Gaastmeer van 2012 t/m 2022 zijn Diefstallen (water) (11 delicten) en Horizontale fraude (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2022, woonplaats Gaastmeer.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 is er één misdrijf in de woonplaats Gaastmeer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Gaastmeer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Gaastmeer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Gaastmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Gaastmeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Gaastmeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Gaastmeer op 3 januari 2023 zijn C (86 adressen) en G (60 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Gaastmeer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Gaastmeer: 86 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Gaastmeer

Er zijn voor de woonplaats Gaastmeer geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Gaastmeer vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Gaastmeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal50Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners275Aantal2022
Mannen140Aantal2022
Vrouwen135Aantal2022
0 tot 15 jaar40Aantal2022
15 tot 25 jaar30Aantal2022
25 tot 45 jaar55Aantal2022
45 tot 65 jaar85Aantal2022
65 jaar of ouder75Aantal2022
Ongehuwd115Aantal2022
Gehuwd139Aantal2022
Gescheiden10Aantal2022
Verweduwd20Aantal2022
Westers totaal10Aantal2022
Geboorte totaal5Aantal2021
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid59,07Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag50Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar99Aantal2020
Opleidingsniveau hoog60Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.844Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.985Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.272Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.519Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.901Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.649Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.785Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning800Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.938Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.521Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.674Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief58Aantal2023
Energielabels Voorlopig171Aantal2023
Energielabels Onbepaald46Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A23Aantal2023
Energielabels B25Aantal2023
Energielabels C86Aantal2023
Energielabels D15Aantal2023
Energielabels E5Aantal2023
Energielabels F14Aantal2023
Energielabels G60Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal120Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens40Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2022
Huishoudens met kinderen35Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,27Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers298Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.016Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.312Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar62%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon264Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting2Aantal2022
Verkeersovertredingen0Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven5Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,38Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand14,79Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand5,38Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand14,84Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand14,84Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,62Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,14Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand15,16Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Café afstand5,05Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand4,14Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,78Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand4,34Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand4,34Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand4,34Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand14,24Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand14,24Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,24Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,08Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand13,28Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,43Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand3,62Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,34Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,59Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,55Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand9,04Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand11,09Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand39,29Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand14,74Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand16,01Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand39,31Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand14,34Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand14,71Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand14,94Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand22Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand33Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand16,07Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2403CodeWP2403
RegionaamGaastmeerNaamGaastmeer
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal655Aantal hectaren2022
Oppervlakte land474Aantal hectaren2022
Oppervlakte water180Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid64Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal280Aantal2023
Adressen met postcode275Aantal2023
Adressen met woonfunctie146Aantal2023
Panden258Aantal2023
Percelen252Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190041Aantal2023
Panden 1900 tot 192530Aantal2023
Panden 1925 tot 195012Aantal2023
Panden 1950 tot 197026Aantal2023
Panden 1970 tot 198087Aantal2023
Panden 1980 tot 199015Aantal2023
Panden 1990 tot 200025Aantal2023
Panden 2000 tot 201020Aantal2023
Panden 2010 tot 202012Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2018
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2018
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2018
Verkeersongevallen totaal1Aantal2018
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal165Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine120Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof45Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen15Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad145Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€286.289Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning89%Percentage2022
Percentage meergezinswoning11%Percentage2022
Percentage bewoond81%Percentage2022
Percentage onbewoond19%Percentage2022
Koopwoningen84%Percentage2022
Huurwoningen totaal16%Percentage2022
In bezit woningcorporatie4%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200093%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!