Statistieken woonplaats Gouda

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Gouda telt 75.316 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gouda.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gouda:

JaarAantal inwoners de woonplaats Gouda% verschil
202375.3161,65%
202274.0950,56%
202173.6810,35%
202073.4270,34%
201973.1810,66%
201872.7001,32%
201771.7520,79%
201671.1890,12%
201571.1050,23%
201470.9410,05%
201370.904-0,46%
201271.2350,26%
201171.047-0,11%
201071.1220,42%
200970.828-0,04%
200870.857-0,14%
200770.953-0,61%
200671.386-0,55%
200571.781-0,02%
200471.7970,22%
200371.641-0,07%
200271.688-0,13%
200171.782-0,19%
200071.9180,48%
199971.5760,04%
199871.5440,08%
199771.4860,78%
199670.9350,70%
199570.440geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Gouda is met 4.876 inwoners toegenomen van 70.440 inwoners in 1995 tot 75.316 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 6,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 174 inwoners (0,24%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gouda.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Gouda:

In 1995 telde de woonplaats Gouda 70.440 inwoners. Het aantal van 70.440 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 75.316 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 4.876 (6,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.221 (1,65%). Het aantal van 75.316 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023.

Over woonplaats Gouda

Woonplaats Gouda heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.811 hectare, waarvan 1.650 land en 161 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Gouda telt 40.039 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.557 adressen per km2. Er wonen 34.942 huishoudens en er zijn in totaal 34.477 woningen. De woonplaats telt 29.555 auto's en 8.735 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Gouda ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Gouda is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Gouda zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Gouda bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Gouda zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Gouda zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Gouda
Kaart van de woonplaats Gouda. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Gouda binnen de provincie Zuid-Holland.

Woningkenmerken
Er zijn 34.477 woningen in de woonplaats Gouda.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Gouda was €323.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Gouda.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gouda:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Gouda% verschil
2023€323.00017%
2022€276.00013%
2021€244.00010%
2020€221.0007,3%
2019€206.0009,6%
2018€188.0004,44%
2017€180.0002,27%
2016€176.0001,15%
2015€174.000-4,40%
2014€182.000-5,2%
2013€192.000-2,54%
2012€197.000-4,37%
2011€206.000-1,90%
2010€210.0002,44%
2009€205.0000,49%
2008€204.0004,62%
2007€195.0008,3%
2006€180.0000,00%
2005€180.00040%
2004€129.0000,00%
2003€129.0000,00%
2002€129.000-0,77%
2001€130.00081%
2000€72.0000,00%
1999€72.0000,00%
1998€72.0002,86%
1997€70.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Gouda is met €253.000 gestegen van €70.000 in 1997 tot €323.000 in 2023 (dat is een stijging van 361%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.730 (7,1%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gouda.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gouda.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Gouda is €323.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 34.477 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Gouda (geel), 9 wijken (oranje) en 48 buurten (blauw). De woonplaats Gouda wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Gouda: er zijn 15.182 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Gouda.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 41.051 totaal in de woonplaats Gouda

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Gouda telt in totaal 41.051 adressen, met 40.906 verblijfsobjecten, 76 standplaatsen en 69 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Gouda ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Gouda
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Gouda. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Gouda. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Gouda

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Gouda. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Gouda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Gouda per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gouda:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202353.2405.90416.172
202253.8525.41414.829
202153.9845.26814.429
202054.1465.15714.124
201954.3205.04413.817
201854.3074.91913.474
201753.9934.74913.010
201654.0714.57812.540
201554.2754.50112.329
201454.3184.44612.177
201354.5244.38111.999
201254.8794.37411.982
201154.9234.31211.812
201055.2024.25811.662
200955.1944.18111.453
200855.4274.12711.303
200755.8154.04911.089
200656.3784.01410.994
200556.8303.99810.953
200457.0203.95210.825
200357.0893.89210.660
200257.4173.81710.454
200157.9793.69110.112
200058.4943.5909.834
199958.4603.5089.608
199858.7613.4199.364
199758.8813.3719.234
199658.6573.2848.994

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Gouda als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 7,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 4,63% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gouda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Gouda
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Gouda in 2022 zijn Westers (7.154 inwoners) en Marokko (6.964 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Gouda: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Gouda.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Gouda. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Gouda zijn C (11.402 adressen) en A (5.418 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Gouda. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Gouda: 11.402 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 396 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Gouda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Gouda. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Gouda vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Gouda

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 35 stembureaus in de woonplaats Gouda. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 35 stembureaus in de woonplaats Gouda. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Gouda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 35 stembureaus in de woonplaats Gouda.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 80 stembureaus in de gemeente Gouda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Gouda.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Gouda was in 2022 €30.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (8.735 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Gouda (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Gouda zijn in totaal 8.735 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Gouda. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Gouda
Er zijn 749 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Gouda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Gouda op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 749 elektrische auto’s in de woonplaats Gouda. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Gouda die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 30.670 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Gouda in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Gouda geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 39.251 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Gouda (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 29.915 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Gouda in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Gouda geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Gouda. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.576 misdrijven in de woonplaats Gouda geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Gouda, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Gouda zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 51.420 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Gouda 3.576 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Gouda in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (485 delicten) en Ongevallen (weg) (383 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Gouda.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 300 misdrijven in de woonplaats Gouda geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Gouda met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Gouda over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gouda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Gouda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Gouda.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Gouda. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Gouda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Gouda.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Gouda genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Gouda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Gouda.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Gouda voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal8.735Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.370Aantal2023
G+I Handel en horeca1.300Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie710Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed520Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.125Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.800Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten865Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners75.316Aantal2023
Mannen37.002Aantal2023
Vrouwen38.314Aantal2023
0 tot 15 jaar11.794Aantal2023
15 tot 25 jaar8.886Aantal2023
25 tot 45 jaar19.544Aantal2023
45 tot 65 jaar19.977Aantal2023
65 jaar of ouder15.115Aantal2023
Ongehuwd36.441Aantal2023
Gehuwd29.052Aantal2023
Gescheiden6.314Aantal2023
Verweduwd3.509Aantal2023
Geboorte totaal829Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal761Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.565Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag15.120Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar21.250Aantal2021
Opleidingsniveau hoog19.500Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.380Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten5.375Aantal2022
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning980Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief23.414Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.045Aantal2023
Energielabels Onbepaald4.101Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++129Aantal2023
Energielabels A+++368Aantal2023
Energielabels A++156Aantal2023
Energielabels A+211Aantal2023
Energielabels A5.418Aantal2023
Energielabels B4.517Aantal2023
Energielabels C11.402Aantal2023
Energielabels D3.232Aantal2023
Energielabels E3.213Aantal2023
Energielabels F3.571Aantal2023
Energielabels G2.242Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal34.942Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens13.977Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.918Aantal2023
Huishoudens met kinderen11.047Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,12Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers59.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€128x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand1.880Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO3.230Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW520Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW13.660Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland53.240Aantal2023
Herkomst Europa5.904Aantal2023
Herkomst buiten Europa16.172Aantal2023
Geboren in Nederland53.240Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa7.879Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.724Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa8.293Aantal2023
Autochtoon53.852Aantal2022
Westers totaal7.154Aantal2022
Niet-westers totaal13.089Aantal2022
Marokko6.964Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba571Aantal2022
Suriname1.036Aantal2022
Turkije548Aantal2022
Overig niet-westers3.970Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.506Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven361Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting425Aantal2022
Verkeersovertredingen609Aantal2022
Vernieling401Aantal2022
Overige misdrijven135Aantal2022
Totaal misdrijven3.576Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km78Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1005CodeWP1005
RegionaamGoudaNaamGouda
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.811Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.650Aantal hectaren2023
Oppervlakte water161Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.557Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal40.039Aantal2023
Adressen met postcode38.560Aantal2023
Adressen met woonfunctie36.104Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom39.507Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom532Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom35.659Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom445Aantal2023
Percelen21.214Aantal2023
Panden24.119Aantal2023
Adressen met panden38.026Aantal2023
Panden voor 1700599Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.624Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.075Aantal2023
Panden 1925 tot 19504.222Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.664Aantal2023
Panden 1970 tot 19807.617Aantal2023
Panden 1980 tot 19906.126Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.868Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.458Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.582Aantal2023
Panden 2020 en later2.191Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade135Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade261Aantal2022
Verkeersongevallen totaal396Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal29.555Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine24.340Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof5.215Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.791Aantal2023
Motorfietsen2.388Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad34.477Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€323.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning58%Percentage2023
Percentage meergezinswoning42%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement15.182Aantal2023
Tussen of geschakelde woning14.782Aantal2023
Hoekwoning4.645Aantal2023
Tweeonder1kap840Aantal2023
Vrijstaande woning655Aantal2023
Ligplaats69Aantal2023
Standplaats71Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend280Aantal2023
Woningtype n.v.t.3.795Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!