Statistieken woonplaats Hazerswoude-Dorp

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 12% naar 6.316 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Hazerswoude-Dorp is met 686 personen toegenomen van 5.630 in 2013 tot 6.316 in 2023 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Hazerswoude-Dorp

Woonplaats Hazerswoude-Dorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.915 hectare, waarvan 2.835 land en 82 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hazerswoude-Dorp telt 3.100 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 416 adressen per km2. Er wonen 2.573 huishoudens en er zijn in totaal 2.554 woningen. De woonplaats telt 3.463 auto's en 1.059 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hazerswoude-Dorp ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Hazerswoude-Dorp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hazerswoude-Dorp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hazerswoude-Dorp valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hazerswoude-Dorp
Kaart van de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hazerswoude-Dorp binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Woningkenmerken
Er zijn 2.554 woningen in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(stijging van 21% naar €376.561 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hazerswoude-Dorp, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hazerswoude-Dorp is met €65.453 toegenomen van €311.108 in 2013 tot €376.561 in 2022 (dat is 21%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 3.100 totaal in de woonplaats Hazerswoude-Dorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Hazerswoude-Dorp telt in totaal 3.100 adressen, met 3.093 verblijfsobjecten en 7 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Hazerswoude-Dorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hazerswoude-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hazerswoude-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Hazerswoude-Dorp, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Hazerswoude-Dorp is met 338 personen gestegen van 5.223 in 2013 tot 5.561 in 2022 (dat is 6,5%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen aan den Rijn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hazerswoude-Dorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hazerswoude-Dorp in 2022 zijn Westers (324 inwoners) en Overig (179 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hazerswoude-Dorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hazerswoude-Dorp zijn C (729 adressen) en A (632 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hazerswoude-Dorp: 729 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Hazerswoude-Dorp

Er zijn voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hazerswoude-Dorp vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Hazerswoude-Dorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Hazerswoude-Dorp is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Hazerswoude-Dorp. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Alphen aan den Rijn als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.

De gemeente Alphen aan den Rijn telde bij deze verkiezingen in totaal 64 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.790)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hazerswoude-Dorp was in 2020 €29.790.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.059 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hazerswoude-Dorp (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hazerswoude-Dorp zijn in totaal 1.059 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.059 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.069 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hazerswoude-Dorp
Er zijn 159 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hazerswoude-Dorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 159 elektrische auto’s in de woonplaats Hazerswoude-Dorp. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hazerswoude-Dorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.238 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hazerswoude-Dorp in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hazerswoude-Dorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.651 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hazerswoude-Dorp (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.667 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hazerswoude-Dorp in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hazerswoude-Dorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 168 misdrijven in de woonplaats Hazerswoude-Dorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hazerswoude-Dorp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hazerswoude-Dorp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.785 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Hazerswoude-Dorp 168 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hazerswoude-Dorp in 2022 zijn Horizontale fraude (37 delicten) en Ongevallen (weg) (26 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Hazerswoude-Dorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 11 misdrijven in de woonplaats Hazerswoude-Dorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hazerswoude-Dorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hazerswoude-Dorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hazerswoude-Dorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hazerswoude-Dorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hazerswoude-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.059Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij210Aantal2022
B-F Nijverheid en energie175Aantal2022
G+I Handel en horeca170Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening190Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg105Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.316Aantal2023
Mannen3.158Aantal2023
Vrouwen3.168Aantal2023
0 tot 15 jaar1.079Aantal2023
15 tot 25 jaar700Aantal2023
25 tot 45 jaar1.454Aantal2023
45 tot 65 jaar1.729Aantal2023
65 jaar of ouder1.354Aantal2023
Ongehuwd2.898Aantal2023
Gehuwd2.768Aantal2023
Gescheiden345Aantal2023
Verweduwd320Aantal2023
Westers totaal325Aantal2022
Geboorte totaal100Aantal2021
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal60Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid223Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.119Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.019Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.409Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg7,7%Percentage2021
WMO cliënten205Aantal2021
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.219Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.738Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.874Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.974Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.677Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.342Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.408Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.621Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.457Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement791Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.186Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.421Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.677Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.119Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.625Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.573Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.142Aantal2023
Energielabels Onbepaald321Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++51Aantal2023
Energielabels A+++28Aantal2023
Energielabels A++32Aantal2023
Energielabels A+23Aantal2023
Energielabels A633Aantal2023
Energielabels B453Aantal2023
Energielabels C729Aantal2023
Energielabels D280Aantal2023
Energielabels E128Aantal2023
Energielabels F138Aantal2023
Energielabels G220Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.573Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens684Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen894Aantal2023
Huishoudens met kinderen989Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,41Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2021
Percentage werknemers78%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.997Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.680Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.790Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,26%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,26%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,54%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,1%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.381x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.229Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.561Aantal2022
Niet-westers totaal300Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers180Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal55Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting43Aantal2022
Verkeersovertredingen44Aantal2022
Vernieling17Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven168Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,74Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,75Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,16Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,09Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,52Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,51Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,51Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,09Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,33Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,84Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,13Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand18,93Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,13Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,98Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,99Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,53Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,81Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,81Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,54Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,16Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,62Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km78Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2852CodeWP2852
RegionaamHazerswoude-DorpNaamHazerswoude-Dorp
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.915Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.835Aantal hectaren2023
Oppervlakte water82Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid416Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.100Aantal2023
Adressen met postcode3.036Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.654Aantal2023
Panden2.691Aantal2023
Percelen2.275Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 190061Aantal2023
Panden 1900 tot 1925107Aantal2023
Panden 1925 tot 1950174Aantal2023
Panden 1950 tot 1970672Aantal2023
Panden 1970 tot 1980656Aantal2023
Panden 1980 tot 1990247Aantal2023
Panden 1990 tot 2000414Aantal2023
Panden 2000 tot 2010216Aantal2023
Panden 2010 tot 2020388Aantal2023
Panden 2020 en later85Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade51Aantal2021
Verkeersongevallen totaal58Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.463Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.863Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof600Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,38Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen465Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.554Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€376.561Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning86%Percentage2022
Percentage meergezinswoning14%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen totaal30%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200079%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!