Statistieken woonplaats Hellevoetsluis

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hellevoetsluis. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hellevoetsluis. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Hellevoetsluis telt 39.680 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hellevoetsluis.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hellevoetsluis:

JaarAantal inwoners de woonplaats Hellevoetsluis% verschil
202339.6800,86%
202239.3400,65%
202139.0850,42%
202038.9200,23%
201938.8300,10%
201838.7900,22%
201738.7050,23%
201638.615-0,18%
201538.685-0,68%
201438.950-0,33%
201339.080geen data

De bevolking van de woonplaats Hellevoetsluis is met 600 inwoners gegroeid van 39.080 inwoners in 2013 tot 39.680 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 1,54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 60 inwoners (0,15%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Voorne aan Zee.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Hellevoetsluis:

In 2013 waren er 39.080 inwoners in de woonplaats Hellevoetsluis. In 2016 is het aantal gedaald tot 38.615 inwoners. Dit is een daling van 465 (-1,19%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -70 (-0,18%). Het aantal van 38.615 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 39.680 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 1.065 (2,76%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 340 (0,86%). Het aantal van 39.680 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Hellevoetsluis

Woonplaats Hellevoetsluis heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.224 hectare, waarvan 3.146 land en 77 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hellevoetsluis telt 21.459 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 655 adressen per km2. Er wonen 17.915 huishoudens en er zijn in totaal 17.628 woningen. De woonplaats telt 20.490 auto's en 3.690 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hellevoetsluis ligt in de gemeente Voorne aan Zee.

De brondata voor woonplaats Hellevoetsluis is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hellevoetsluis zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hellevoetsluis valt samen met 11 wijken. Dit zijn: wijk Hellevoet, wijk Nieuw-Helvoet, wijk Nieuwenhoorn, wijk De Struyten, wijk De Kooistee, wijk Den Bonsen Hoek, wijk Ravense Hoek, wijk Centrumgebied en nog 3 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Voorne aan Zee voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Hellevoetsluis zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hellevoetsluis zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hellevoetsluis
Kaart van de woonplaats Hellevoetsluis. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hellevoetsluis binnen de gemeente Voorne aan Zee.

Woningkenmerken
Er zijn 17.628 woningen in de woonplaats Hellevoetsluis.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorne aan Zee in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Hellevoetsluis was €320.879 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Hellevoetsluis.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hellevoetsluis:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Hellevoetsluis% verschil
2023€320.87920%
2022€268.11411%
2021€242.3176,6%
2020€227.2198,2%
2019€210.0413,36%
2018€203.2103,63%
2017€196.0861,97%
2016€192.2930,76%
2015€190.843-3,35%
2014€197.467-5,2%
2013€208.313geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Hellevoetsluis is met €112.566 toegenomen van €208.313 in 2013 tot €320.879 in 2023 (dat is een groei van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.256 (4,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Voorne aan Zee.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Voorne aan Zee.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hellevoetsluis is €320.879, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 17.628 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Voorne aan Zee (geel), 7 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De woonplaats Hellevoetsluis wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Hellevoetsluis: er zijn 7.584 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Hellevoetsluis.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 21.459 totaal in de woonplaats Hellevoetsluis

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Hellevoetsluis telt in totaal 21.459 adressen, met 21.340 verblijfsobjecten, 88 standplaatsen en 31 ligplaatsen. 95% van de adressen in woonplaats Hellevoetsluis ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Voorne aan Zee
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Hellevoetsluis zijn er 17.948 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Hellevoetsluis.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.203 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Hellevoetsluis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hellevoetsluis. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Hellevoetsluis

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hellevoetsluis. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hellevoetsluis


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorne aan Zee bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hellevoetsluis


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Hellevoetsluis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Hellevoetsluis per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hellevoetsluis:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202330.9103.0005.765
202231.3002.7525.288
202131.2952.6665.124
202031.3652.5864.969
201931.4552.5244.851
201831.6352.4494.706
201731.7402.3844.581
201631.8052.3314.479
201531.9402.3094.436
201432.2012.3014.423
201332.2592.3264.470

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Hellevoetsluis als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 7,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Voorne aan Zee naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hellevoetsluis
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hellevoetsluis in 2022 zijn Westers (3.740 inwoners) en Overig (1.825 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hellevoetsluis: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Hellevoetsluis.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hellevoetsluis. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Voorne aan Zee:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorne aan Zee. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hellevoetsluis zijn C (7.614 adressen) en B (3.917 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hellevoetsluis. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hellevoetsluis: 7.614 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 203 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Hellevoetsluis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Hellevoetsluis. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hellevoetsluis vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Hellevoetsluis

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de woonplaats Hellevoetsluis. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 17 stembureaus in de woonplaats Hellevoetsluis. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Voorne aan Zee.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de woonplaats Hellevoetsluis.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 138 stembureaus in de gemeente Voorne aan Zee en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorne aan Zee. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorne aan Zee.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.216)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Hellevoetsluis.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hellevoetsluis was in 2022 €29.216.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hellevoetsluis (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hellevoetsluis zijn in totaal 3.690 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.690 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.705 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hellevoetsluis. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hellevoetsluis
Er zijn 591 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Hellevoetsluis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hellevoetsluis op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 591 elektrische auto’s in de woonplaats Hellevoetsluis. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hellevoetsluis die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 22.640 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hellevoetsluis in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hellevoetsluis geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 29.162 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hellevoetsluis (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 21.218 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hellevoetsluis in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hellevoetsluis geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hellevoetsluis. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.274 misdrijven in de woonplaats Hellevoetsluis geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hellevoetsluis, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hellevoetsluis zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 18.954 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Hellevoetsluis 1.274 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hellevoetsluis in 2023 zijn Horizontale fraude (209 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (157 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Hellevoetsluis.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 81 misdrijven in de woonplaats Hellevoetsluis geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hellevoetsluis met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hellevoetsluis over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Voorne aan Zee.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,40 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Hellevoetsluis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Hellevoetsluis.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hellevoetsluis. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Hellevoetsluis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hellevoetsluis.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hellevoetsluis genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Hellevoetsluis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hellevoetsluis.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hellevoetsluis voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.690Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2023
B-F Nijverheid en energie630Aantal2023
G+I Handel en horeca675Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie265Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed280Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening775Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg585Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten430Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners39.680Aantal2023
Mannen19.630Aantal2023
Vrouwen20.055Aantal2023
0 tot 15 jaar6.000Aantal2023
15 tot 25 jaar4.235Aantal2023
25 tot 45 jaar9.185Aantal2023
45 tot 65 jaar11.120Aantal2023
65 jaar of ouder9.135Aantal2023
Ongehuwd16.935Aantal2023
Gehuwd16.925Aantal2023
Gescheiden3.780Aantal2023
Verweduwd2.045Aantal2023
Geboorte totaal350Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal375Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.261Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag8.870Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar14.230Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.210Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura780Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,1%Percentage2022
WMO cliënten2.660Aantal2022
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.781Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.954Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.827Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.831Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.477Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.243Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.105Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.112Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal871Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement623Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning835Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning931Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.124Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.573Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning717Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning949Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2022
Adressen zonder energielabel2.891Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.150Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.418Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++11Aantal2024
Energielabels A+++113Aantal2024
Energielabels A++59Aantal2024
Energielabels A+123Aantal2024
Energielabels A3.082Aantal2024
Energielabels B3.917Aantal2024
Energielabels C7.614Aantal2024
Energielabels D2.458Aantal2024
Energielabels E430Aantal2024
Energielabels F286Aantal2024
Energielabels G474Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.915Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.010Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.605Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.300Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,18Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers31.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.839Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.216Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,46%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€143x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand760Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.620Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW8.230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland30.910Aantal2023
Herkomst buiten Nederland8.765Aantal2023
Herkomst Europa3.000Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.765Aantal2023
Geboren in Nederland30.925Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.380Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.935Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.610Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.850Aantal2023
Autochtoon31.300Aantal2022
Westers totaal3.740Aantal2022
Niet-westers totaal4.300Aantal2022
Marokko195Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba755Aantal2022
Suriname550Aantal2022
Turkije980Aantal2022
Overig niet-westers1.825Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal373Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven156Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting243Aantal2023
Verkeersovertredingen273Aantal2023
Vernieling170Aantal2023
Overige misdrijven57Aantal2023
Totaal misdrijven1.274Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,09Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,56Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,16Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,35Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,59Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,32Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,11Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,29Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,74Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,38Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand28,25Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand32,04Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,78Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,98Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,63Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2137Code2024
RegionaamHellevoetsluisNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.224Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.146Aantal hectaren2023
Oppervlakte water77Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid655Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal21.459Aantal2024
Adressen met postcode20.819Aantal2024
Adressen met woonfunctie17.948Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie117Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie77Aantal2024
Adressen met industriefunctie681Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie212Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.505Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie25Aantal2024
Adressen met sportfunctie24Aantal2024
Adressen met winkelfunctie392Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie670Aantal2024
Verblijfsobjecten21.340Aantal2024
Ligplaatsen31Aantal2024
Standplaatsen88Aantal2024
Panden met adres15.005Aantal2024
Adressen met pand21.331Aantal2024
Percelen met adres12.815Aantal2024
Adressen met perceel21.459Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom20.372Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.087Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom17.597Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom351Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900310Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925392Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950336Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.759Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.203Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903.963Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.906Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.175Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020602Aantal2024
Panden met adres 2020 en later354Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900393Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925449Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950365Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.272Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.378Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19905.204Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.933Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.137Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020862Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.333Aantal2024
Postcodegebied3221AA-3225XMNaam2024
Meest voorkomende postcode3223Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode29%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade47Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade155Aantal2022
Verkeersongevallen totaal203Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal20.490Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine17.145Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.340Aantal2023
Personenautos per huishouden1,14Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte651Aantal2023
Motorfietsen1.670Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.628Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€320.879Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning73%Percentage2023
Percentage meergezinswoning27%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement4.986Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7.584Aantal2024
Hoekwoning3.167Aantal2024
Tweeonder1kap743Aantal2024
Vrijstaande woning1.468Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.392Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!