Statistieken woonplaats Holwierde

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Holwierde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Holwierde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Holwierde telt 1.019 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Holwierde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Holwierde:

JaarAantal inwoners de woonplaats Holwierde% verschil
20231.019-1,64%
20221.036-1,71%
20211.054-0,47%
20201.059-0,28%
20191.062-0,75%
20181.0700%
20171.070-1,29%
20161.0842,26%
20151.060-0,75%
20141.068-0,56%
20131.074geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Holwierde is met 55 personen gedaald van 1.074 personen in 2013 tot 1.019 personen in 2023 (dat is een daling van 5,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -6 personen (-0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers krimpen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Holwierde:

In 2013 telde de woonplaats Holwierde 1.074 inwoners. In 2016 is het aantal gestegen tot 1.084 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 10 (0,93%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 24 (2,26%). Het aantal van 1.084 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 1.019 personen. Dit is een daling van 65 (-6%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -17 (-1,64%). Het aantal van 1.019 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Holwierde

Woonplaats Holwierde heeft afgerond een totale oppervlakte van 764 hectare, waarvan 759 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Holwierde telt 516 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 64 adressen per km2. Er wonen 459 huishoudens en er zijn in totaal 471 woningen. De woonplaats telt 646 auto's en 96 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Holwierde ligt in de gemeente Eemsdelta.

De brondata voor woonplaats Holwierde is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Holwierde zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Holwierde valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Nansum, buurt Holwierde en buurt Buitengebied Noord-Bierum. De cijfers voor de woonplaats Holwierde zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Holwierde zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Holwierde
Kaart van de woonplaats Holwierde. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Holwierde binnen de gemeente Eemsdelta.

Woningkenmerken
Er zijn 471 woningen in de woonplaats Holwierde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemsdelta in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Holwierde was €212.688 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Holwierde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Holwierde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Holwierde% verschil
2023€212.68815%
2022€184.93613%
2021€163.5168,4%
2020€150.9136,5%
2019€141.636-0,49%
2018€142.3402,07%
2017€139.452-0,63%
2016€140.342-1,18%
2015€142.012-6,6%
2014€152.011-5,6%
2013€160.998geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Holwierde is met €51.690 toegenomen van €160.998 in 2013 tot €212.688 in 2023 (dat is een stijging van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.169 (3,06%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemsdelta.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Holwierde is €212.688, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 471 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Eemsdelta (geel), 31 woonplaatsen (groen) en 19 wijken (oranje). De woonplaats Holwierde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Holwierde: er zijn 285 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Holwierde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 516 totaal in de woonplaats Holwierde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Holwierde telt in totaal 516 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 90% van de adressen in woonplaats Holwierde ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eemsdelta
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Holwierde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Holwierde. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Holwierde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Holwierde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Holwierde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemsdelta bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Holwierde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Holwierde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Holwierde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Holwierde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239582249
20229761941
20211.0001737
20201.0051737
20191.0131534
20181.0151739
20171.0101943
20161.0172148
20151.0061739
20141.0141737
20131.0201737

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Holwierde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 2,14% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,76% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 1,58% en herkomst van buiten Europa: 3,45%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemsdelta naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Holwierde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Holwierde in 2022 zijn Westers (33 inwoners) en Antillen (11 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Holwierde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Holwierde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Holwierde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eemsdelta:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemsdelta. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Holwierde zijn G (107 adressen) en C (101 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Holwierde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Holwierde: 107 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Holwierde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Holwierde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Holwierde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis de Heekt in Holwierde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis de Heekt in Holwierde is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis de Heekt in Holwierde was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Holwierde. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eemsdelta.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Heekt in Holwierde bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Holwierde stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Eemsdelta en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemsdelta. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.704)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Holwierde.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Holwierde was in 2021 €26.704.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (96 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Holwierde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Holwierde zijn in totaal 96 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 96 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 83 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Holwierde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Holwierde
Er zijn 12 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Holwierde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Holwierde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12 elektrische auto’s in de woonplaats Holwierde. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Holwierde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 664 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Holwierde in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Holwierde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 958 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Holwierde (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 639 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Holwierde in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Holwierde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Holwierde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 13 misdrijven in de woonplaats Holwierde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Holwierde, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Holwierde zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 206 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Holwierde 13 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Holwierde in 2023 zijn Horizontale fraude (3 delicten) en Cybercrime (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Holwierde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Holwierde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Holwierde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Holwierde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Holwierde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Holwierde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Holwierde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Holwierde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Holwierde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Holwierde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Holwierde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Holwierde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Holwierde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal96Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij16Aantal2023
B-F Nijverheid en energie14Aantal2023
G+I Handel en horeca17Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening12Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg12Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten6Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.019Aantal2023
Mannen519Aantal2023
Vrouwen511Aantal2023
0 tot 15 jaar123Aantal2023
15 tot 25 jaar137Aantal2023
25 tot 45 jaar209Aantal2023
45 tot 65 jaar322Aantal2023
65 jaar of ouder237Aantal2023
Ongehuwd395Aantal2023
Gehuwd504Aantal2023
Gescheiden59Aantal2023
Verweduwd52Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal6Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid134Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag157Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar526Aantal2022
Opleidingsniveau hoog117Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura17Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,1%Percentage2022
WMO cliënten30Aantal2022
WMO cliënten relatief29Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.922Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.006Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.033Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.169Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.064Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.402Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning829Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning999Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.061Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.581Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.168Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.441Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel44Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel264Aantal2024
Adressen met definitief energielabel208Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A37Aantal2024
Energielabels B66Aantal2024
Energielabels C101Aantal2024
Energielabels D52Aantal2024
Energielabels E30Aantal2024
Energielabels F77Aantal2024
Energielabels G107Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal459Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens137Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen176Aantal2023
Huishoudens met kinderen147Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers861Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.795Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.704Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,85%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,81%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€144x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO42Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW194Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland958Aantal2023
Herkomst buiten Nederland71Aantal2023
Herkomst Europa22Aantal2023
Herkomst buiten Europa49Aantal2023
Geboren in Nederland953Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa11Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa22Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa6Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa22Aantal2023
Autochtoon976Aantal2022
Westers totaal33Aantal2022
Niet-westers totaal27Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba11Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven13Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,28Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand24,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand4,28Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,35Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,46Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,32Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,32Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,49Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand4,29Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,09Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,22Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,12Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,98Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,42Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,96Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,66Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,14Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,73Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,42Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand30,95Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,06Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,29Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,91Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,35Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,18Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand28,44Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand24Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand25Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand19,67Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3237Code2024
RegionaamHolwierdeNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal764Aantal hectaren2023
Oppervlakte land759Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid64Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal516Aantal2024
Adressen met postcode489Aantal2024
Adressen met woonfunctie485Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie36Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie14Aantal2024
Verblijfsobjecten516Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres514Aantal2024
Adressen met pand515Aantal2024
Percelen met adres465Aantal2024
Adressen met perceel516Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom462Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom54Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom437Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom48Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190022Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192560Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195086Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970116Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980104Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199074Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200022Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later17Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190022Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192560Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195087Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970116Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980104Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199074Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200022Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later17Aantal2024
Postcodegebied9905PA-9905TLNaam2024
Meest voorkomende postcode9905Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal646Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine508Aantal2023
Personenautos - overige brandstof138Aantal2023
Personenautos per huishouden1,41Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte85Aantal2023
Motorfietsen84Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad471Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€212.688Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning1%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal17%Percentage2023
In bezit woningcorporatie12%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement3Aantal2024
Tussen of geschakelde woning46Aantal2024
Hoekwoning42Aantal2024
Tweeonder1kap109Aantal2024
Vrijstaande woning285Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.31Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!