Statistieken woonplaats Hoogersmilde

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogersmilde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogersmilde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Hoogersmilde telt 1.383 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogersmilde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogersmilde:

JaarAantal inwoners de woonplaats Hoogersmilde% verschil
20231.3832,52%
20221.3491,89%
20211.3240,99%
20201.3110,46%
20191.305-0,84%
20181.3160,23%
20171.313-1,06%
20161.327-1,04%
20151.3412,52%
20141.308-2,75%
20131.345geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Hoogersmilde is met 38 inwoners gestegen van 1.345 inwoners in 2013 tot 1.383 inwoners in 2023 (dat is een toename van 2,83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 inwoners (0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Midden-Drenthe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Hoogersmilde:

In 2013 waren er 1.345 inwoners in de woonplaats Hoogersmilde. In 2019 is het aantal gedaald tot 1.305 inwoners. Dit is een daling van 40 (-2,97%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -11 (-0,84%). Het aantal van 1.305 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.383 inwoners. De stijging ten opzichte van 2019 is 78 (6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 34 (2,52%). Het aantal van 1.383 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Hoogersmilde

Woonplaats Hoogersmilde heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.774 hectare, waarvan 1.718 land en 55 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hoogersmilde telt 1.014 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 112 adressen per km2. Er wonen 614 huishoudens en er zijn in totaal 568 woningen. De woonplaats telt 808 auto's en 183 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hoogersmilde ligt in de gemeente Midden-Drenthe.

De brondata voor woonplaats Hoogersmilde is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hoogersmilde zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hoogersmilde (Midden-Drenthe) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Hoogersmilde-Centrum, buurt Hoogersmilde-Noord, buurt Hoogersmilde-Zuid en buurt Verspreide huizen Hoogersmilde. De cijfers voor de woonplaats Hoogersmilde (Midden-Drenthe) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hoogersmilde zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Drenthe. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hoogersmilde
Kaart van de woonplaats Hoogersmilde. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hoogersmilde binnen de gemeente Midden-Drenthe.

Woningkenmerken
Er zijn 568 woningen in de woonplaats Hoogersmilde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Drenthe in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Hoogersmilde was €274.104 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Hoogersmilde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogersmilde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Hoogersmilde% verschil
2023€274.10411%
2022€246.0679,6%
2021€224.5976,7%
2020€210.5834,95%
2019€200.64822%
2018€164.7813,82%
2017€158.7164,87%
2016€151.3480,90%
2015€149.997-16%
2014€177.9626,4%
2013€167.272geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Hoogersmilde is met €106.832 gestegen van €167.272 in 2013 tot €274.104 in 2023 (dat is een stijging van 64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.683 (5,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Midden-Drenthe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Midden-Drenthe.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hoogersmilde is €274.104, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 568 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Midden-Drenthe (geel), 24 woonplaatsen (groen), 17 wijken (oranje) en 47 buurten (blauw). De woonplaats Hoogersmilde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Hoogersmilde: er zijn 244 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Hoogersmilde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.014 totaal in de woonplaats Hoogersmilde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Hoogersmilde telt in totaal 1.014 adressen, met 929 verblijfsobjecten en 85 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 47% van de adressen in woonplaats Hoogersmilde ligt binnen de bebouwde kom en 53% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Midden-Drenthe
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Hoogersmilde zijn er 567 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Hoogersmilde.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 189 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Hoogersmilde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hoogersmilde. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Hoogersmilde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hoogersmilde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hoogersmilde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Midden-Drenthe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hoogersmilde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Hoogersmilde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Hoogersmilde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogersmilde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.3014155
20221.2822938
20211.2622636
20201.2363244
20191.2303243
20181.2453041
20171.2413141
20161.2612938
20151.2752938
20141.2462737
20131.2762939

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Hoogersmilde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 2,93% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,94% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,16% en herkomst van buiten Europa: 2,90%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Midden-Drenthe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hoogersmilde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hoogersmilde in 2022 zijn Westers (36 inwoners) en Overig (26 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hoogersmilde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Hoogersmilde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hoogersmilde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Midden-Drenthe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Midden-Drenthe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Hoogersmilde.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Hoogersmilde:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.341580
Tussenwoning1.416816
Hoekwoning1.423951
Twee onder één kap woning2.4191.024
Vrijstaande woning3.7961.513
Huurwoning2.4031.261
Eigen woning3.3311.336

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hoogersmilde zijn C (160 adressen) en B (147 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hoogersmilde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hoogersmilde: 160 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Drenthe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Hoogersmilde voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Hoogersmilde voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Hoogersmilde
Bevolking53381
Adressen2.055112
Autos26547

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Hoogersmilde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Hoogersmilde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Hoogersmilde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hoogersmilde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpshuis de Olde Bieb in Hoogersmilde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpshuis de Olde Bieb in Hoogersmilde is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis de Olde Bieb in Hoogersmilde was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Hoogersmilde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Olde Bieb in Hoogersmilde bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Hoogersmilde stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 41 stembureaus in de gemeente Midden-Drenthe en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Drenthe. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Drenthe.

Stembureaus Midden-Drenthe
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.732)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Hoogersmilde.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hoogersmilde was in 2021 €26.732.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (183 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hoogersmilde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Hoogersmilde voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Hoogersmilde zijn in totaal 183 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 183 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 175 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogersmilde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hoogersmilde
Er zijn 17 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Hoogersmilde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hoogersmilde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de woonplaats Hoogersmilde. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hoogersmilde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 818 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hoogersmilde in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogersmilde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.686 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogersmilde (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 845 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hoogersmilde in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogersmilde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hoogersmilde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 24 misdrijven in de woonplaats Hoogersmilde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hoogersmilde, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hoogersmilde zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 469 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Hoogersmilde 24 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hoogersmilde in 2023 zijn Diefstal/inbraak bedrijven enz. (6 delicten) en Horizontale fraude (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Hoogersmilde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 5 misdrijven in de woonplaats Hoogersmilde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hoogersmilde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hoogersmilde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Drenthe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Hoogersmilde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Hoogersmilde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hoogersmilde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Hoogersmilde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogersmilde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hoogersmilde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Hoogersmilde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogersmilde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hoogersmilde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal183Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening31Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg17Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten12Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.383Aantal2023
Mannen696Aantal2023
Vrouwen691Aantal2023
0 tot 15 jaar199Aantal2023
15 tot 25 jaar156Aantal2023
25 tot 45 jaar305Aantal2023
45 tot 65 jaar404Aantal2023
65 jaar of ouder334Aantal2023
Ongehuwd583Aantal2023
Gehuwd631Aantal2023
Gescheiden107Aantal2023
Verweduwd66Aantal2023
Geboorte totaal16Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid81Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag267Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar588Aantal2022
Opleidingsniveau hoog196Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,24%Percentage2022
WMO cliënten66Aantal2022
WMO cliënten relatief49Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.985Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.341Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.416Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.423Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.419Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.796Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.403Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.331Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.296Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning816Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning951Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.024Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.513Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.261Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.336Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel296Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel325Aantal2024
Adressen met definitief energielabel393Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A143Aantal2024
Energielabels B147Aantal2024
Energielabels C160Aantal2024
Energielabels D53Aantal2024
Energielabels E24Aantal2024
Energielabels F80Aantal2024
Energielabels G102Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal614Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens206Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen211Aantal2023
Huishoudens met kinderen206Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers59%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.047Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.816Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.732Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€139x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO63Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW284Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.301Aantal2023
Herkomst buiten Nederland96Aantal2023
Herkomst Europa41Aantal2023
Herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren in Nederland1.287Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa16Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa24Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Autochtoon1.282Aantal2022
Westers totaal36Aantal2022
Niet-westers totaal31Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije1Aantal2022
Overig niet-westers26Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven24Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,98Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,29Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,98Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand17,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,22Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand11,44Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,04Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,14Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,14Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,17Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand6,22Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,52Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,12Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,25Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,55Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,11Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,82Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,17Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,92Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,27Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,82Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand17,11Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand17,11Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand18Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,29Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3014Code2024
RegionaamHoogersmildeNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.774Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.718Aantal hectaren2023
Oppervlakte water55Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid112Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.014Aantal2024
Adressen met postcode996Aantal2024
Adressen met woonfunctie567Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie35Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie312Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie25Aantal2024
Verblijfsobjecten929Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen85Aantal2024
Panden met adres897Aantal2024
Adressen met pand929Aantal2024
Percelen met adres842Aantal2024
Adressen met perceel1.014Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom475Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom539Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom442Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom125Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190025Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192548Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195073Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970189Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198068Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990148Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000120Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201070Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202041Aantal2024
Panden met adres 2020 en later115Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190027Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192551Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195075Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970189Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198069Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990154Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000120Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201087Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202041Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later116Aantal2024
Postcodegebied9423NA-9423VCNaam2024
Meest voorkomende postcode9423Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal808Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine575Aantal2023
Personenautos - overige brandstof238Aantal2023
Personenautos per huishouden1,32Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte47Aantal2023
Motorfietsen103Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad568Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€274.104Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement40Aantal2024
Tussen of geschakelde woning67Aantal2024
Hoekwoning50Aantal2024
Tweeonder1kap166Aantal2024
Vrijstaande woning244Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.362Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!