Statistieken woonplaats Hoogeveen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogeveen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogeveen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Hoogeveen telt 40.560 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogeveen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogeveen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Hoogeveen% verschil
202340.5601,06%
202240.1350,58%
202139.905-0,50%
202040.105-0,21%
201940.190-0,17%
201840.2600,66%
201739.9950,09%
201639.9600,93%
201539.5900,60%
201439.355-0,64%
201339.609geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Hoogeveen is met 951 personen toegenomen van 39.609 personen in 2013 tot 40.560 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 2,40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 95 personen (0,24%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoogeveen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Hoogeveen:

In 2013 telde de woonplaats Hoogeveen 39.609 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 39.355 personen. Dit is een daling van 254 (-0,64%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 39.355 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 40.560 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 1.205 (3,06%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 425 (1,06%). Het aantal van 40.560 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Hoogeveen

Woonplaats Hoogeveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.630 hectare, waarvan 2.537 land en 93 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hoogeveen telt 23.145 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 932 adressen per km2. Er wonen 18.390 huishoudens en er zijn in totaal 19.311 woningen. De woonplaats telt 19.910 auto's en 3.920 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hoogeveen ligt in de gemeente Hoogeveen.

De brondata voor woonplaats Hoogeveen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hoogeveen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hoogeveen valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Hoogeveen, wijk De Weide en wijk Industrie- en verspreide gebieden. De cijfers voor de woonplaats Hoogeveen zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hoogeveen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoogeveen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hoogeveen
Kaart van de woonplaats Hoogeveen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hoogeveen binnen de gemeente Hoogeveen.

Woningkenmerken
Er zijn 19.311 woningen in de woonplaats Hoogeveen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoogeveen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Hoogeveen was €236.277 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Hoogeveen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogeveen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Hoogeveen% verschil
2023€236.27716%
2022€203.7498,9%
2021€187.1097,2%
2020€174.5505,9%
2019€164.8045,3%
2018€156.4762,60%
2017€152.5141,73%
2016€149.9270,66%
2015€148.938-1,99%
2014€151.962-17%
2013€182.198geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Hoogeveen is met €54.079 toegenomen van €182.198 in 2013 tot €236.277 in 2023 (dat is een toename van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.407 (2,97%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoogeveen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hoogeveen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hoogeveen is €236.277, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 19.311 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Hoogeveen (geel), 10 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 47 buurten (blauw). De woonplaats Hoogeveen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Hoogeveen: er zijn 6.409 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Hoogeveen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 23.145 totaal in de woonplaats Hoogeveen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Hoogeveen telt in totaal 23.145 adressen, met 23.090 verblijfsobjecten en 55 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Hoogeveen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hoogeveen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Hoogeveen zijn er 19.448 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Hoogeveen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.548 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Hoogeveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hoogeveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Hoogeveen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hoogeveen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoogeveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Hoogeveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Hoogeveen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogeveen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202333.6652.1404.760
202234.1351.8614.139
202134.2101.7663.929
202034.4851.7433.877
201934.6851.7073.798
201834.8701.6723.718
201734.8401.5993.556
201634.9951.5403.425
201535.1001.3933.097
201434.8351.4023.118
201335.1361.3553.015

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Hoogeveen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 3,43% en herkomst van buiten Europa: 7,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoogeveen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hoogeveen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hoogeveen in 2022 zijn Westers (2.860 inwoners) en Overig (2.350 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hoogeveen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Hoogeveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hoogeveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoogeveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hoogeveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Hoogeveen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Hoogeveen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.793699
Tussenwoning2.3981.038
Hoekwoning2.5981.196
Twee onder één kap woning2.8991.309
Vrijstaande woning3.5611.755
Huurwoning1.952861
Eigen woning2.7701.207

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hoogeveen zijn C (6.075 adressen) en A (5.492 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hoogeveen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hoogeveen: 6.075 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoogeveen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Hoogeveen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Hoogeveen voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Hoogeveen
Bevolking5331.599
Adressen2.055932
Autos265785

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Hoogeveen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 236 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Hoogeveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Hoogeveen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hoogeveen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Hoogeveen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 21 stembureaus in de woonplaats Hoogeveen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 21 stembureaus in de woonplaats Hoogeveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 21 stembureaus in de woonplaats Hoogeveen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 65 stembureaus in de gemeente Hoogeveen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoogeveen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoogeveen.

Stembureaus Hoogeveen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.263)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Hoogeveen.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hoogeveen was in 2022 €25.263.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (3.920 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hoogeveen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Hoogeveen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Hoogeveen zijn in totaal 3.920 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.920 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.925 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogeveen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hoogeveen
Er zijn 451 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Hoogeveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hoogeveen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 451 elektrische auto’s in de woonplaats Hoogeveen. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hoogeveen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 20.733 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hoogeveen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogeveen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 28.735 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogeveen (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 20.646 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hoogeveen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogeveen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hoogeveen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.893 misdrijven in de woonplaats Hoogeveen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hoogeveen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hoogeveen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 25.476 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Hoogeveen 1.893 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hoogeveen in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (263 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (232 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Hoogeveen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 173 misdrijven in de woonplaats Hoogeveen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hoogeveen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hoogeveen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoogeveen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Hoogeveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Hoogeveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hoogeveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Hoogeveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogeveen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hoogeveen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Hoogeveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogeveen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hoogeveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.920Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie600Aantal2023
G+I Handel en horeca1.025Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie235Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed325Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening680Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg665Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten375Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners40.560Aantal2023
Mannen20.185Aantal2023
Vrouwen20.370Aantal2023
0 tot 15 jaar6.340Aantal2023
15 tot 25 jaar4.845Aantal2023
25 tot 45 jaar9.645Aantal2023
45 tot 65 jaar10.310Aantal2023
65 jaar of ouder9.415Aantal2023
Ongehuwd19.000Aantal2023
Gehuwd15.600Aantal2023
Gescheiden3.440Aantal2023
Verweduwd2.525Aantal2023
Geboorte totaal330Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal520Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.599Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10.110Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar13.830Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.550Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.065Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten3.795Aantal2022
WMO cliënten relatief95Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.793Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.398Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.598Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.899Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.561Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.952Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement699Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.038Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.196Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.309Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.755Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning861Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.207Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3.171Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.468Aantal2024
Adressen met definitief energielabel13.506Aantal2024
Energielabels A+++++5Aantal2024
Energielabels A++++46Aantal2024
Energielabels A+++127Aantal2024
Energielabels A++46Aantal2024
Energielabels A+98Aantal2024
Energielabels A5.492Aantal2024
Energielabels B3.156Aantal2024
Energielabels C6.075Aantal2024
Energielabels D2.040Aantal2024
Energielabels E1.122Aantal2024
Energielabels F816Aantal2024
Energielabels G951Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.390Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.095Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.355Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.935Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,13Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers31.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.777Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.263Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,86%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€100x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.250Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW380Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW8.550Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland33.665Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.900Aantal2023
Herkomst Europa2.140Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.760Aantal2023
Geboren in Nederland33.665Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa790Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.920Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.355Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.840Aantal2023
Autochtoon34.135Aantal2022
Westers totaal2.860Aantal2022
Niet-westers totaal3.140Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba190Aantal2022
Suriname190Aantal2022
Turkije320Aantal2022
Overig niet-westers2.350Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal759Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven181Aantal2023
Milieu overtredingen5Aantal2023
Oplichting264Aantal2023
Verkeersovertredingen353Aantal2023
Vernieling252Aantal2023
Overige misdrijven79Aantal2023
Totaal misdrijven1.893Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,77Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,77Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,77Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,09Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,08Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,31Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,18Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,05Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,25Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,83Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,59Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand23,31Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,38Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,38Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand52,77Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,06Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,12Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,39Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1814Code2024
RegionaamHoogeveenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.630Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.537Aantal hectaren2023
Oppervlakte water93Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid932Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal23.145Aantal2024
Adressen met postcode22.930Aantal2024
Adressen met woonfunctie19.448Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie179Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie96Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.298Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie329Aantal2024
Adressen met logiesfunctie24Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie36Aantal2024
Adressen met sportfunctie19Aantal2024
Adressen met winkelfunctie503Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.495Aantal2024
Verblijfsobjecten23.090Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen55Aantal2024
Panden met adres16.061Aantal2024
Adressen met pand23.062Aantal2024
Percelen met adres12.582Aantal2024
Adressen met perceel23.145Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom22.994Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom151Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19.336Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom112Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190039Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925233Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.145Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704.548Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.474Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.223Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.652Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.654Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020683Aantal2024
Panden met adres 2020 en later405Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190055Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925290Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.258Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19706.239Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.568Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.091Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.690Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.572Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.475Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later818Aantal2024
Postcodegebied7901AA-7913WBNaam2024
Meest voorkomende postcode7908Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode21%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade43Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade193Aantal2022
Verkeersongevallen totaal236Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal19.910Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine15.550Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.360Aantal2023
Personenautos per huishouden1,08Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte785Aantal2023
Motorfietsen1.700Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.311Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€236.277Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning69%Percentage2023
Percentage meergezinswoning31%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement6.123Aantal2024
Tussen of geschakelde woning6.409Aantal2024
Hoekwoning3.083Aantal2024
Tweeonder1kap2.046Aantal2024
Vrijstaande woning1.787Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.642Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!