Statistieken woonplaats Hoogezand

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogezand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogezand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Hoogezand telt 22.080 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogezand.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogezand:

JaarAantal inwoners de woonplaats Hoogezand% verschil
202322.0800,48%
202221.9750,69%
202121.825-0,25%
202021.880-0,07%
201921.8950,41%
201821.8050,62%
201721.6700,07%
201621.655-0,25%
201521.710-0,53%
201421.825-0,55%
201321.945geen data

De bevolking van de woonplaats Hoogezand is met 135 inwoners toegenomen van 21.945 inwoners in 2013 tot 22.080 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 0,62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 inwoners (0,06%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Midden-Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Hoogezand:

In 2013 telde de woonplaats Hoogezand 21.945 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 21.655 inwoners. Dit is een daling van 290 (-1,32%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -55 (-0,25%). Het aantal van 21.655 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 22.080 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 425 (1,96%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 105 (0,48%). Het aantal van 22.080 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Hoogezand

Woonplaats Hoogezand heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.596 hectare, waarvan 1.568 land en 28 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hoogezand telt 12.771 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.471 adressen per km2. Er wonen 10.920 huishoudens en er zijn in totaal 10.964 woningen. De woonplaats telt 10.435 auto's en 1.650 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hoogezand ligt in de gemeente Midden-Groningen.

De brondata voor woonplaats Hoogezand is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hoogezand zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hoogezand valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Foxham en Hoogezand-Noord, wijk Hoogezand-Zuid en wijk Kalkwijk. De cijfers voor de woonplaats Hoogezand zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hoogezand zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hoogezand
Kaart van de woonplaats Hoogezand. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hoogezand binnen de gemeente Midden-Groningen.

Woningkenmerken
Er zijn 10.964 woningen in de woonplaats Hoogezand.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Hoogezand was €195.662 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Hoogezand.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogezand:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Hoogezand% verschil
2023€195.66217%
2022€167.17010%
2021€151.5968%
2020€140.3954,91%
2019€133.8259%
2018€122.7653,52%
2017€118.590-0,30%
2016€118.948-5,2%
2015€125.4417%
2014€117.195-11%
2013€131.053geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Hoogezand is met €64.609 gestegen van €131.053 in 2013 tot €195.662 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.460 (4,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Midden-Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Midden-Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hoogezand is €195.662, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 10.964 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Midden-Groningen (geel), 25 woonplaatsen (groen) en 21 wijken (oranje). De woonplaats Hoogezand wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Hoogezand: er zijn 4.223 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Hoogezand.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 12.771 totaal in de woonplaats Hoogezand

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Hoogezand telt in totaal 12.771 adressen, met 12.765 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 5 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Hoogezand ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Midden-Groningen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Hoogezand. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hoogezand. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Hoogezand

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hoogezand. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hoogezand


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Midden-Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hoogezand


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Hoogezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Hoogezand per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogezand:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202315.8451.5804.660
202216.1151.4844.376
202116.1301.4424.253
202016.2701.4204.190
201916.4151.3884.092
201816.4451.3574.003
201716.4601.3193.891
201616.5701.2883.797
201516.6101.2913.809
201416.8081.2703.747
201316.9301.2703.745

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Hoogezand als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Midden-Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hoogezand
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hoogezand in 2022 zijn Westers (1.900 inwoners) en Overig (1.225 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hoogezand: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Hoogezand.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hoogezand. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Midden-Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden-Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hoogezand zijn C (2.755 adressen) en A (2.057 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hoogezand. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hoogezand: 2.755 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 107 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Hoogezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Hoogezand. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hoogezand vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Hoogezand

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Hoogezand. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Hoogezand. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Midden-Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Hoogezand.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 68 stembureaus in de gemeente Midden-Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.710)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Hoogezand.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hoogezand was in 2022 €23.710.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.650 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hoogezand (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hoogezand zijn in totaal 1.650 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.650 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.655 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogezand. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hoogezand
Er zijn 139 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Hoogezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hoogezand op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 139 elektrische auto’s in de woonplaats Hoogezand. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hoogezand die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 10.918 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hoogezand in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogezand geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 13.855 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogezand (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.715 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hoogezand in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogezand geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hoogezand. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 786 misdrijven in de woonplaats Hoogezand geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hoogezand, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hoogezand zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 12.070 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Hoogezand 786 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hoogezand in 2023 zijn Ongevallen (weg) (104 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (96 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Hoogezand.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 62 misdrijven in de woonplaats Hoogezand geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hoogezand met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hoogezand over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,81 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Hoogezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Hoogezand.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hoogezand. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Hoogezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogezand.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hoogezand genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Hoogezand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogezand.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hoogezand voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.650Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie250Aantal2023
G+I Handel en horeca390Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening270Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg340Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten210Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners22.080Aantal2023
Mannen10.770Aantal2023
Vrouwen11.310Aantal2023
0 tot 15 jaar3.270Aantal2023
15 tot 25 jaar2.410Aantal2023
25 tot 45 jaar4.910Aantal2023
45 tot 65 jaar5.920Aantal2023
65 jaar of ouder5.575Aantal2023
Ongehuwd10.020Aantal2023
Gehuwd8.170Aantal2023
Gescheiden2.250Aantal2023
Verweduwd1.640Aantal2023
Geboorte totaal180Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal315Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.408Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.230Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.780Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.860Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura695Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten2.555Aantal2022
WMO cliënten relatief116Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.314Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.913Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.316Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.533Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.547Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.227Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.058Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.587Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement749Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.056Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.204Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.319Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.662Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning867Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.245Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.877Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.121Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.773Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++79Aantal2024
Energielabels A+++150Aantal2024
Energielabels A++78Aantal2024
Energielabels A+44Aantal2024
Energielabels A2.057Aantal2024
Energielabels B1.632Aantal2024
Energielabels C2.755Aantal2024
Energielabels D1.397Aantal2024
Energielabels E1.246Aantal2024
Energielabels F560Aantal2024
Energielabels G896Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.920Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.710Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.000Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.215Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,97Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers17.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.798Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.710Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen50%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen9,9%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar22%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,4%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€55x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand970Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.390Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.140Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland15.845Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.240Aantal2023
Herkomst Europa1.580Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.660Aantal2023
Geboren in Nederland15.845Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa605Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa975Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.540Aantal2023
Autochtoon16.115Aantal2022
Westers totaal1.900Aantal2022
Niet-westers totaal3.960Aantal2022
Marokko250Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba415Aantal2022
Suriname1.055Aantal2022
Turkije1.010Aantal2022
Overig niet-westers1.225Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal305Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven85Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting99Aantal2023
Verkeersovertredingen148Aantal2023
Vernieling109Aantal2023
Overige misdrijven39Aantal2023
Totaal misdrijven786Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,26Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,62Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,87Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,66Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,83Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,83Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,77Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,68Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,82Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,87Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,77Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,52Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,82Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,69Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,73Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,83Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,71Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,63Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1018Code2024
RegionaamHoogezandNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.596Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.568Aantal hectaren2023
Oppervlakte water28Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.471Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.771Aantal2024
Adressen met postcode12.738Aantal2024
Adressen met woonfunctie11.109Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie86Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie138Aantal2024
Adressen met industriefunctie263Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie135Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie34Aantal2024
Adressen met sportfunctie21Aantal2024
Adressen met winkelfunctie269Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie978Aantal2024
Verblijfsobjecten12.765Aantal2024
Ligplaatsen5Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres8.185Aantal2024
Adressen met pand12.763Aantal2024
Percelen met adres6.267Aantal2024
Adressen met perceel12.771Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.703Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom68Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom11.055Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom54Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900112Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925310Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950788Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.148Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.470Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990574Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000447Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010672Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020461Aantal2024
Panden met adres 2020 en later202Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900152Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925397Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950869Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.789Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.073Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990976Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.010Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.547Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020675Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later274Aantal2024
Postcodegebied9601AA-9603TKNaam2024
Meest voorkomende postcode9602Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode48%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade29Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade78Aantal2022
Verkeersongevallen totaal107Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10.435Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine8.670Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.760Aantal2023
Personenautos per huishouden0,96Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte665Aantal2023
Motorfietsen705Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.964Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€195.662Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen48%Percentage2023
Huurwoningen totaal52%Percentage2023
In bezit woningcorporatie40%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement4.223Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.015Aantal2024
Hoekwoning1.481Aantal2024
Tweeonder1kap1.293Aantal2024
Vrijstaande woning1.097Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.656Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!