Statistieken woonplaats Hoogland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoogland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Hoogland telt 9.640 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogland:

JaarAantal inwoners de woonplaats Hoogland% verschil
20239.640-0,41%
20229.680-0,72%
20219.750-0,05%
20209.755-0,86%
20199.840-0,66%
20189.905-0,35%
20179.940-0,80%
201610.020-0,64%
201510.085-0,15%
201410.100-0,39%
201310.140geen data

De bevolking van de woonplaats Hoogland is met 500 inwoners afgenomen van 10.140 inwoners in 2013 tot 9.640 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 4,93%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -50 inwoners (-0,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon dalende trend: De cijfers dalen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amersfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Hoogland:

In 2013 telde de woonplaats Hoogland 10.140 inwoners. Het aantal van 10.140 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 9.640 inwoners. Dit is een daling van 500 (-4,93%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -40 (-0,41%). Het aantal van 9.640 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Hoogland

Woonplaats Hoogland heeft afgerond een totale oppervlakte van 216 hectare, waarvan 215 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hoogland telt 4.772 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.761 adressen per km2. Er wonen 4.145 huishoudens en er zijn in totaal 4.149 woningen. De woonplaats telt 4.660 auto's en 1.125 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hoogland ligt in de gemeente Amersfoort.

De brondata voor woonplaats Hoogland is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hoogland zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hoogland valt precies samen met de wijk Hoogland. De data voor de wijk Hoogland en voor woonplaats Hoogland zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hoogland zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hoogland
Kaart van de woonplaats Hoogland. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hoogland binnen de gemeente Amersfoort.

Woningkenmerken
Er zijn 4.149 woningen in de woonplaats Hoogland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Hoogland was €457.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Hoogland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Hoogland% verschil
2023€457.00017%
2022€390.00010%
2021€353.0007,9%
2020€327.2107,6%
2019€304.1988,7%
2018€279.7536,9%
2017€261.7694,80%
2016€249.7802,88%
2015€242.786-1,62%
2014€246.782-4,63%
2013€258.772geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Hoogland is met €198.228 toegenomen van €258.772 in 2013 tot €457.000 in 2023 (dat is een stijging van 77%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.822 (6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amersfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amersfoort.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hoogland is €457.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 4.149 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Amersfoort (geel), 3 woonplaatsen (groen) en 32 wijken (oranje). De woonplaats Hoogland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Hoogland: er zijn 2.097 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Hoogland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.772 totaal in de woonplaats Hoogland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Hoogland telt in totaal 4.772 adressen, met 4.748 verblijfsobjecten en 24 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 95% van de adressen in woonplaats Hoogland ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Amersfoort
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Hoogland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hoogland. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Hoogland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hoogland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hoogland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hoogland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Hoogland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Hoogland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Hoogland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.340440860
20228.535388757
20218.600389761
20208.611387757
20198.697387756
20188.781380742
20178.821378739
20168.895380743
20158.954382747
20148.968382747
20139.004383750

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Hoogland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 4,56% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 3,78% en herkomst van buiten Europa: 7,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amersfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hoogland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hoogland in 2022 zijn Westers (645 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hoogland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Hoogland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hoogland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hoogland zijn C (2.023 adressen) en B (904 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hoogland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hoogland: 2.023 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 52 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Hoogland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Hoogland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hoogland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Hoogland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Hoogland. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Hoogland. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amersfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Hoogland.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 148 stembureaus in de gemeente Amersfoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Hoogland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hoogland was in 2022 €33.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hoogland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hoogland zijn in totaal 1.125 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hoogland
Er zijn 154 elektrische auto’s in maart 2024 in de woonplaats Hoogland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hoogland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 154 elektrische auto’s in de woonplaats Hoogland. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hoogland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.550 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hoogland in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.200 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hoogland (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.972 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hoogland in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hoogland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hoogland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 272 misdrijven in de woonplaats Hoogland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hoogland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hoogland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.872 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Hoogland 272 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hoogland in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (45 delicten) en Overige vermogensdelicten (36 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Hoogland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 27 misdrijven in de woonplaats Hoogland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hoogland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hoogland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,28 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Hoogland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Hoogland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hoogland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Hoogland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hoogland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Hoogland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hoogland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hoogland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie130Aantal2023
G+I Handel en horeca130Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening290Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg270Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.640Aantal2023
Mannen4.770Aantal2023
Vrouwen4.870Aantal2023
0 tot 15 jaar1.365Aantal2023
15 tot 25 jaar1.120Aantal2023
25 tot 45 jaar1.865Aantal2023
45 tot 65 jaar2.960Aantal2023
65 jaar of ouder2.330Aantal2023
Ongehuwd3.990Aantal2023
Gehuwd4.545Aantal2023
Gescheiden625Aantal2023
Verweduwd480Aantal2023
Geboorte totaal80Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.484Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.470Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.140Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.660Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura275Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten515Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel341Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.177Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.254Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+29Aantal2024
Energielabels A542Aantal2024
Energielabels B904Aantal2024
Energielabels C2.023Aantal2024
Energielabels D481Aantal2024
Energielabels E161Aantal2024
Energielabels F157Aantal2024
Energielabels G127Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.145Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.140Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.475Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.530Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€337x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO310Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.340Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.300Aantal2023
Herkomst Europa440Aantal2023
Herkomst buiten Europa860Aantal2023
Geboren in Nederland8.340Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa465Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa210Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon8.535Aantal2022
Westers totaal645Aantal2022
Niet-westers totaal500Aantal2022
Marokko75Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije75Aantal2022
Overig niet-westers245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal128Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting40Aantal2023
Verkeersovertredingen53Aantal2023
Vernieling35Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven272Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km78Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km75Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km138Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1665Code2024
RegionaamHooglandNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal216Aantal hectaren2023
Oppervlakte land215Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.761Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.772Aantal2024
Adressen met postcode4.761Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.325Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie31Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie30Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie18Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie59Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie280Aantal2024
Verblijfsobjecten4.748Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen24Aantal2024
Panden met adres4.172Aantal2024
Adressen met pand4.744Aantal2024
Percelen met adres3.867Aantal2024
Adressen met perceel4.772Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.555Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom217Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.149Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom176Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190038Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192544Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195094Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970527Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000483Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202047Aantal2024
Panden met adres 2020 en later19Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190040Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192552Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950104Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970564Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.836Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.159Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000700Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010139Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020106Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later38Aantal2024
Postcodegebied3828AA-3828XKNaam2024
Meest voorkomende postcode3828Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade46Aantal2022
Verkeersongevallen totaal52Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.660Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.845Aantal2023
Personenautos - overige brandstof815Aantal2023
Personenautos per huishouden1,12Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.167Aantal2023
Motorfietsen575Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.149Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€457.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen81%Percentage2023
Huurwoningen totaal19%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2023
Appartement591Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.097Aantal2024
Hoekwoning924Aantal2024
Tweeonder1kap313Aantal2024
Vrijstaande woning400Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.423Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!