Statistieken woonplaats Horst

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Horst telt 13.375 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Horst.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Horst:

JaarAantal inwoners de woonplaats Horst% verschil
202313.3751,13%
202213.2251,03%
202113.0900,08%
202013.0800,42%
201913.0250,27%
201812.9900,62%
201712.9101,25%
201612.7500,43%
201512.695-0,39%
201412.745-0,20%
201312.770geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Horst is met 605 inwoners toegenomen van 12.770 inwoners in 2013 tot 13.375 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 4,74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 60 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Horst aan de Maas.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Horst:

In 2013 waren er 12.770 inwoners in de woonplaats Horst. In 2015 is het aantal gedaald tot 12.695 inwoners. Dit is een daling van 75 (-0,59%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -50 (-0,39%). Het aantal van 12.695 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 13.375 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 680 (5,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 150 (1,13%). Het aantal van 13.375 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Horst

Woonplaats Horst heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.862 hectare, waarvan 1.845 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Horst telt 6.993 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 479 adressen per km2. Er wonen 6.085 huishoudens en er zijn in totaal 5.986 woningen. De woonplaats telt 8.410 auto's en 1.455 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Horst ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Horst is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Horst zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Horst valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 13 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Horst zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Horst zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Horst
Kaart van de woonplaats Horst. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Horst binnen de gemeente Horst aan de Maas.

Woningkenmerken
Er zijn 5.986 woningen in de woonplaats Horst.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Horst aan de Maas in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Horst was €315.914 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Horst.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Horst:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Horst% verschil
2023€315.91410%
2022€286.0005,9%
2021€270.0866,2%
2020€254.4105,4%
2019€241.3186,2%
2018€227.2702,71%
2017€221.2721,68%
2016€217.6230,75%
2015€215.995-3,10%
2014€222.896-3,61%
2013€231.240geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Horst is met €84.674 toegenomen van €231.240 in 2013 tot €315.914 in 2023 (dat is een toename van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.467 (3,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Horst aan de Maas.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Horst aan de Maas.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Horst is €315.915, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 5.986 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Horst aan de Maas (geel), 15 woonplaatsen (groen), 16 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De woonplaats Horst wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Horst: er zijn 1.779 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Horst.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.112 totaal in de woonplaats Horst

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Horst telt in totaal 7.112 adressen, met 7.109 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 93% van de adressen in woonplaats Horst ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Horst aan de Maas
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Horst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Horst. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Horst

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Horst. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Horst


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Horst aan de Maas bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Horst


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Horst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Horst per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Horst:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.3061.185885
202211.3961.048782
202111.3011.025765
202011.2511.048782
201911.2701.005750
201811.265988737
201711.215970725
201611.165907678
201511.200856639
201411.273826617
201311.361790590

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Horst als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 8,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 4,63%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Horst aan de Maas naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Horst
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Horst in 2022 zijn Westers (1.150 inwoners) en Overig (550 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Horst: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Horst.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Horst. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Horst aan de Maas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Horst aan de Maas. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Horst zijn A (1.830 adressen) en C (1.480 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Horst. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Horst: 1.830 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Horst aan de Maas bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 86 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Horst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Horst. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Horst vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Horst

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Horst. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Horst. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Horst aan de Maas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Horst.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 56 stembureaus in de gemeente Horst aan de Maas en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Horst aan de Maas. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Horst aan de Maas.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Horst.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Horst was in 2022 €27.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.455 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Horst (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Horst zijn in totaal 1.455 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.455 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.450 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Horst. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Horst
Er zijn 624 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Horst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Horst op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 624 elektrische auto’s in de woonplaats Horst. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Horst die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.614 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Horst in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Horst geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.638 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Horst (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.689 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Horst in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Horst geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Horst. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 522 misdrijven in de woonplaats Horst geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Horst, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Horst zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.479 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Horst 522 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Horst in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (84 delicten) en Horizontale fraude (73 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Horst.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 50 misdrijven in de woonplaats Horst geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Horst met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Horst over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Horst aan de Maas.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Horst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Horst.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Horst. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Horst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Horst.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Horst genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Horst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Horst.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Horst voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.455Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2022
B-F Nijverheid en energie175Aantal2022
G+I Handel en horeca275Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening270Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg265Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten190Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.376Aantal2023
Mannen6.630Aantal2023
Vrouwen6.740Aantal2023
0 tot 15 jaar1.775Aantal2023
15 tot 25 jaar1.525Aantal2023
25 tot 45 jaar3.050Aantal2023
45 tot 65 jaar3.725Aantal2023
65 jaar of ouder3.310Aantal2023
Ongehuwd6.120Aantal2023
Gehuwd5.425Aantal2023
Gescheiden950Aantal2023
Verweduwd850Aantal2023
Geboorte totaal115Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal165Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid725Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.770Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.260Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.670Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura280Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten950Aantal2022
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.883Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.021Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.494Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.841Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.086Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.025Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.198Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.248Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.136Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement819Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning946Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.095Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.336Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.689Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning932Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.254Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief3.651Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.363Aantal2023
Energielabels Onbepaald978Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++6Aantal2023
Energielabels A+++23Aantal2023
Energielabels A++56Aantal2023
Energielabels A+144Aantal2023
Energielabels A1.830Aantal2023
Energielabels B985Aantal2023
Energielabels C1.480Aantal2023
Energielabels D556Aantal2023
Energielabels E211Aantal2023
Energielabels F401Aantal2023
Energielabels G318Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.085Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.175Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.025Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.890Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers11.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.994Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,83%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,89%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.626x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand200Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO570Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW160Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.950Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.306Aantal2023
Herkomst Europa1.185Aantal2023
Herkomst buiten Europa885Aantal2023
Geboren in Nederland11.311Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa420Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa295Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa760Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa585Aantal2023
Autochtoon11.396Aantal2022
Westers totaal1.150Aantal2022
Niet-westers totaal680Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers550Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal245Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven47Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting88Aantal2022
Verkeersovertredingen79Aantal2022
Vernieling44Aantal2022
Overige misdrijven14Aantal2022
Totaal misdrijven522Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,96Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,54Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,28Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,31Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,58Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,02Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,68Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,18Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,38Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,42Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,08Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,43Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,07Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,97Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,98Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,15Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,74Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,53Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,16Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand46,08Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,12Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,01Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,02Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1032CodeWP1032
RegionaamHorstNaamHorst
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.862Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.845Aantal hectaren2023
Oppervlakte water18Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid479Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.993Aantal2023
Adressen met postcode6.992Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.112Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom6.493Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom500Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.811Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom301Aantal2023
Percelen4.732Aantal2023
Panden5.616Aantal2023
Adressen met panden6.986Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 1900141Aantal2023
Panden 1900 tot 1925184Aantal2023
Panden 1925 tot 1950361Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.557Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.088Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.049Aantal2023
Panden 1990 tot 2000885Aantal2023
Panden 2000 tot 2010699Aantal2023
Panden 2010 tot 2020776Aantal2023
Panden 2020 en later243Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade80Aantal2022
Verkeersongevallen totaal86Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.410Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine6.040Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof2.355Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,16Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen585Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.986Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€315.914Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement1.196Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.779Aantal2023
Hoekwoning1.074Aantal2023
Tweeonder1kap691Aantal2023
Vrijstaande woning1.372Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats3Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend19Aantal2023
Woningtype n.v.t.878Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!