Statistieken woonplaats Julianadorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Julianadorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Julianadorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Julianadorp telt 14.930 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Julianadorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Julianadorp:

JaarAantal inwoners de woonplaats Julianadorp% verschil
202314.9300,95%
202214.7900,92%
202114.6550,72%
202014.5501,57%
201914.3250,60%
201814.2400,21%
201714.210-0,49%
201614.2800,04%
201514.275-0,31%
201414.320-0,38%
201314.375geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Julianadorp is met 555 personen gegroeid van 14.375 personen in 2013 tot 14.930 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 3,86%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 56 personen (0,38%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Helder.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Julianadorp:

In 2013 waren er 14.375 inwoners in de woonplaats Julianadorp. In 2017 is het aantal gedaald tot 14.210 personen. Dit is een daling van 165 (-1,15%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -70 (-0,49%). Het aantal van 14.210 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 14.930 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 720 (5,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 140 (0,95%). Het aantal van 14.930 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Julianadorp

Woonplaats Julianadorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.665 hectare, waarvan 1.630 land en 33 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Julianadorp telt 8.599 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 610 adressen per km2. Er wonen 6.265 huishoudens en er zijn in totaal 6.500 woningen. De woonplaats telt 7.950 auto's en 1.070 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Julianadorp ligt in de gemeente Den Helder.

De brondata voor woonplaats Julianadorp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Julianadorp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Julianadorp valt samen met 15 buurten. Dit zijn: buurt Julianadorp-Oost, buurt Blauwe Keet, buurt Koegras-Zuid, buurt De Zandloper, buurt Ooghduyne, buurt Julianadorp-West, buurt Middelzand, buurt Vogelzand en nog 7 andere buurten. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Den Helder voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Julianadorp zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Julianadorp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Julianadorp
Kaart van de woonplaats Julianadorp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Julianadorp binnen de gemeente Den Helder.

Woningkenmerken
Er zijn 6.500 woningen in de woonplaats Julianadorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Helder in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Julianadorp was €288.519 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Julianadorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Julianadorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Julianadorp% verschil
2023€288.51917%
2022€246.8818,2%
2021€228.0687,2%
2020€212.7607,6%
2019€197.81412%
2018€177.2112,52%
2017€172.8590,52%
2016€171.9731,41%
2015€169.584-7,4%
2014€183.168-0,09%
2013€183.324geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Julianadorp is met €105.195 toegenomen van €183.324 in 2013 tot €288.519 in 2023 (dat is een stijging van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.519 (4,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Helder.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Helder.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Julianadorp is €288.519, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 6.500 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Den Helder (geel), 2 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De woonplaats Julianadorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Julianadorp: er zijn 3.197 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Julianadorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.599 totaal in de woonplaats Julianadorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Julianadorp telt in totaal 8.599 adressen, met 8.595 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in woonplaats Julianadorp ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Den Helder
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Julianadorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Julianadorp. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Julianadorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Julianadorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Julianadorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Helder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Julianadorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Julianadorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Julianadorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Julianadorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202312.4908601.575
202212.5357961.459
202112.4157911.449
202012.4157541.381
201912.2157451.365
201812.2007201.320
201712.1757191.316
201612.1857401.355
201512.1857381.352
201412.1927371.351
201312.2447401.356

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Julianadorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 5,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 9,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Helder naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Julianadorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Julianadorp in 2022 zijn Westers (1.385 inwoners) en Overig (440 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Julianadorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Julianadorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Julianadorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Helder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Helder. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Julianadorp zijn C (3.531 adressen) en B (1.726 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Julianadorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Julianadorp: 3.531 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 62 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Julianadorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Julianadorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Julianadorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Julianadorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Julianadorp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Julianadorp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Helder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Julianadorp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 81 stembureaus in de gemeente Den Helder en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Helder. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Helder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€5.025)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Julianadorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Julianadorp was in 2022 €5.025.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.070 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Julianadorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Julianadorp zijn in totaal 1.070 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.070 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.030 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Julianadorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Julianadorp
Er zijn 234 elektrische auto’s in maart 2024 in de woonplaats Julianadorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Julianadorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 234 elektrische auto’s in de woonplaats Julianadorp. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Julianadorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.380 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Julianadorp in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Julianadorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.983 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Julianadorp (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.291 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Julianadorp in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Julianadorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Julianadorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 348 misdrijven in de woonplaats Julianadorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Julianadorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Julianadorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.245 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Julianadorp 348 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Julianadorp in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (62 delicten) en Horizontale fraude (51 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Julianadorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 41 misdrijven in de woonplaats Julianadorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Julianadorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Julianadorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Helder.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Julianadorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Julianadorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Julianadorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Julianadorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Julianadorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Julianadorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Julianadorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Julianadorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Julianadorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.070Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie180Aantal2023
G+I Handel en horeca180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening180Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg220Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.930Aantal2023
Mannen7.440Aantal2023
Vrouwen7.470Aantal2023
0 tot 15 jaar2.270Aantal2023
15 tot 25 jaar1.540Aantal2023
25 tot 45 jaar3.530Aantal2023
45 tot 65 jaar4.285Aantal2023
65 jaar of ouder3.285Aantal2023
Ongehuwd6.380Aantal2023
Gehuwd6.770Aantal2023
Gescheiden1.140Aantal2023
Verweduwd635Aantal2023
Geboorte totaal150Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal130Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid916Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.670Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.990Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.680Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura280Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2022
WMO cliënten700Aantal2022
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.682Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement895Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.345Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.489Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.171Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.042Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.817Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.001Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement316Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning845Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning955Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning822Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning915Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning895Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.022Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.031Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.928Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.640Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++24Aantal2024
Energielabels A+++210Aantal2024
Energielabels A++56Aantal2024
Energielabels A+126Aantal2024
Energielabels A1.286Aantal2024
Energielabels B1.726Aantal2024
Energielabels C3.531Aantal2024
Energielabels D251Aantal2024
Energielabels E98Aantal2024
Energielabels F92Aantal2024
Energielabels G167Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.265Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.780Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.235Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.250Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen9%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers11.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.680Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€5.025Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,76%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,33%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,02%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€169x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO980Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.930Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.490Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.435Aantal2023
Herkomst Europa860Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.575Aantal2023
Geboren in Nederland12.485Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa435Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa890Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa405Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa680Aantal2023
Autochtoon12.535Aantal2022
Westers totaal1.385Aantal2022
Niet-westers totaal870Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba260Aantal2022
Suriname90Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers440Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal141Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven30Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting65Aantal2023
Verkeersovertredingen65Aantal2023
Vernieling39Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven348Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,84Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,66Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,85Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,71Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,07Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,85Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,54Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,67Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,53Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,75Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,73Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,17Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,17Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,56Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,25Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,53Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,74Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,92Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,58Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,81Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand33,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,94Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,97Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,81Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,01Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,46Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand33Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand22Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,46Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3058Code2024
RegionaamJulianadorpNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.665Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.630Aantal hectaren2023
Oppervlakte water33Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid610Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.599Aantal2024
Adressen met postcode8.585Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.733Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie49Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie15Aantal2024
Adressen met industriefunctie132Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.459Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie73Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie175Aantal2024
Verblijfsobjecten8.595Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres7.704Aantal2024
Adressen met pand8.595Aantal2024
Percelen met adres7.464Aantal2024
Adressen met perceel8.599Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom8.460Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom139Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.630Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom103Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192566Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950139Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970368Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.224Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.102Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.758Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010234Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020414Aantal2024
Panden met adres 2020 en later396Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192567Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950145Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970423Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.229Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.175Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.137Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010456Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020534Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later426Aantal2024
Postcodegebied1787AA-1788ZJNaam2024
Meest voorkomende postcode1788Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode62%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade13Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade49Aantal2022
Verkeersongevallen totaal62Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.950Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.455Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.490Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte488Aantal2023
Motorfietsen880Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.500Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€288.519Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement623Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.197Aantal2024
Hoekwoning1.097Aantal2024
Tweeonder1kap737Aantal2024
Vrijstaande woning1.079Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.862Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!