Statistieken woonplaats Koewacht

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Koewacht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Koewacht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Koewacht telt 2.565 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koewacht.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koewacht:

JaarAantal inwoners de woonplaats Koewacht% verschil
20232.5653,01%
20222.490-0,99%
20212.5150,60%
20202.500-0,40%
20192.5100,40%
20182.500-1,77%
20172.5450,20%
20162.5400,20%
20152.535-1,17%
20142.565-0,58%
20132.580geen data

De bevolking van de woonplaats Koewacht is met 15 inwoners gedaald van 2.580 inwoners in 2013 tot 2.565 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoner (-0,05%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terneuzen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Koewacht:

In 2013 telde de woonplaats Koewacht 2.580 inwoners. Het aantal van 2.580 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 2.490 inwoners. Dit is een daling van 90 (-3,49%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -25 (-0,99%). Het aantal van 2.490 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 2.565 inwoners in de woonplaats Koewacht.

Over woonplaats Koewacht

Woonplaats Koewacht heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.904 hectare, waarvan 1.885 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Koewacht telt 1.336 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 99 adressen per km2. Er wonen 1.140 huishoudens en er zijn in totaal 1.210 woningen. De woonplaats telt 1.600 auto's en 240 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Koewacht ligt in de gemeente Terneuzen.

De brondata voor woonplaats Koewacht is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Koewacht zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Koewacht valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Kern Koewacht en wijk Buitengebied Koewacht. De cijfers voor de woonplaats Koewacht zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Koewacht zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Koewacht
Kaart van de woonplaats Koewacht. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Koewacht binnen de gemeente Terneuzen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.210 woningen in de woonplaats Koewacht.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terneuzen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Koewacht was €284.076 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Koewacht.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koewacht:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Koewacht% verschil
2023€284.07612%
2022€254.3037,1%
2021€237.3633,25%
2020€229.8863,83%
2019€221.404-0,62%
2018€222.7901,67%
2017€219.1301,27%
2016€216.3901,09%
2015€214.0591,50%
2014€210.9000,20%
2013€210.477geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Koewacht is met €73.599 gestegen van €210.477 in 2013 tot €284.076 in 2023 (dat is een toename van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.359 (3,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terneuzen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Terneuzen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Koewacht is €284.076, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 1.210 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Terneuzen (geel), 12 woonplaatsen (groen), 28 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). De woonplaats Koewacht wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Koewacht: er zijn 736 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Koewacht.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.336 totaal in de woonplaats Koewacht

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Koewacht telt in totaal 1.336 adressen, met 1.318 verblijfsobjecten en 18 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 80% van de adressen in woonplaats Koewacht ligt binnen de bebouwde kom en 20% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Terneuzen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Koewacht zijn er 1.249 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Koewacht.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 267 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Koewacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Koewacht. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Koewacht

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Koewacht. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Koewacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terneuzen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Koewacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Koewacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Koewacht per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koewacht:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.55593080
20221.54587075
20211.58086174
20201.57585273
20191.61582471
20181.63080169
20171.68079669
20161.72075565
20151.74073263
20141.78471962
20131.82869260

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Koewacht als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 61%, herkomst uit Europese landen: 36% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europa: 27% en herkomst van buiten Europa: 2,33%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terneuzen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Koewacht
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Koewacht in 2022 zijn Westers (890 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Koewacht: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Koewacht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Koewacht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terneuzen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Terneuzen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Koewacht zijn G (270 adressen) en C (265 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Koewacht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Koewacht: 270 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Koewacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Koewacht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Koewacht vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gemeenschapscentrum de Vlaschaard in Koewacht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gemeenschapscentrum de Vlaschaard in Koewacht is uitgebracht. Stembureau Gemeenschapscentrum de Vlaschaard in Koewacht was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Koewacht. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Terneuzen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapscentrum de Vlaschaard in Koewacht bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Koewacht stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 57 stembureaus in de gemeente Terneuzen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terneuzen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.270)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Koewacht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Koewacht was in 2021 €29.270.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Koewacht (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Koewacht zijn in totaal 240 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Koewacht. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Koewacht
Er zijn 37 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Koewacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Koewacht op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 37 elektrische auto’s in de woonplaats Koewacht. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Koewacht die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.829 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Koewacht in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Koewacht geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.545 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Koewacht (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.690 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Koewacht in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Koewacht geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Koewacht. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 45 misdrijven in de woonplaats Koewacht geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Koewacht, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Koewacht zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 522 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Koewacht 45 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Koewacht in 2023 zijn Horizontale fraude (8 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Koewacht.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Koewacht geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Koewacht met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Koewacht over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Koewacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Koewacht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Koewacht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Koewacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Koewacht.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Koewacht genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Koewacht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Koewacht.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Koewacht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.565Aantal2023
Mannen1.280Aantal2023
Vrouwen1.285Aantal2023
0 tot 15 jaar300Aantal2023
15 tot 25 jaar245Aantal2023
25 tot 45 jaar530Aantal2023
45 tot 65 jaar835Aantal2023
65 jaar of ouder655Aantal2023
Ongehuwd985Aantal2023
Gehuwd1.210Aantal2023
Gescheiden185Aantal2023
Verweduwd180Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid136Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag720Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar760Aantal2022
Opleidingsniveau hoog460Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten115Aantal2022
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.125Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.323Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.551Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.688Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.118Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.551Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.219Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.419Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.323Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement555Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning753Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning867Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.386Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.163Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.384Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel130Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel609Aantal2024
Adressen met definitief energielabel597Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++49Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A119Aantal2024
Energielabels B183Aantal2024
Energielabels C265Aantal2024
Energielabels D140Aantal2024
Energielabels E51Aantal2024
Energielabels F120Aantal2024
Energielabels G270Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.140Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens315Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen465Aantal2023
Huishoudens met kinderen365Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,18Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.644Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.270Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,17%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€263x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW560Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.555Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.010Aantal2023
Herkomst Europa930Aantal2023
Herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren in Nederland1.555Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa260Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa675Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Autochtoon1.545Aantal2022
Westers totaal890Aantal2022
Niet-westers totaal55Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven45Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand7,46Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,91Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand9,28Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,61Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,16Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,76Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,54Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,56Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,56Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,93Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand6,92Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand39,23Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,16Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,63Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,58Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,34Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand9,58Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,66Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand44,41Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand48,28Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,22Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand116,81Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,26Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand18,31Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,06Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand17Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand38,81Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1131Code2024
RegionaamKoewachtNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.904Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.885Aantal hectaren2023
Oppervlakte water20Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid99Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.336Aantal2024
Adressen met postcode1.323Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.249Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie59Aantal2024
Adressen met industriefunctie62Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie17Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten1.318Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen18Aantal2024
Panden met adres1.244Aantal2024
Adressen met pand1.316Aantal2024
Percelen met adres1.161Aantal2024
Adressen met perceel1.336Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.069Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom267Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.009Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom240Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190055Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925192Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950147Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970267Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980174Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990124Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000122Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201053Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202031Aantal2024
Panden met adres 2020 en later79Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190055Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925193Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950147Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970276Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980177Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990182Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000122Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201054Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202031Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later79Aantal2024
Postcodegebied4576AA-4576RMNaam2024
Meest voorkomende postcode4576Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.600Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.355Aantal2023
Personenautos - overige brandstof245Aantal2023
Personenautos per huishouden1,40Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte85Aantal2023
Motorfietsen155Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.210Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€284.076Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen82%Percentage2023
Huurwoningen totaal17%Percentage2023
In bezit woningcorporatie10%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement68Aantal2024
Tussen of geschakelde woning142Aantal2024
Hoekwoning107Aantal2024
Tweeonder1kap196Aantal2024
Vrijstaande woning736Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.69Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!