Statistieken woonplaats Koog aan de Zaan

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Koog aan de Zaan. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Koog aan de Zaan. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Koog aan de Zaan telt 11.230 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koog aan de Zaan.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koog aan de Zaan:

JaarAantal inwoners de woonplaats Koog aan de Zaan% verschil
202311.2300,58%
202211.165-0,62%
202111.235-0,35%
202011.2750,13%
201911.2600,36%
201811.2200,85%
201711.125-0,22%
201611.1500,09%
201511.140-0,54%
201411.2000,18%
201311.180geen data

De bevolking van de woonplaats Koog aan de Zaan is met 50 personen gestegen van 11.180 personen in 2013 tot 11.230 personen in 2023 (dat is een stijging van 0,45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (0,05%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Koog aan de Zaan:

In 2013 waren er 11.180 inwoners in de woonplaats Koog aan de Zaan. In 2017 is het aantal gedaald tot 11.125 personen. Dit is een daling van 55 (-0,49%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -25 (-0,22%). Het aantal van 11.125 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 11.275 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 150 (1,35%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 15 (0,13%). Het aantal van 11.275 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 11.230 inwoners in de woonplaats Koog aan de Zaan.

Over woonplaats Koog aan de Zaan

Woonplaats Koog aan de Zaan heeft afgerond een totale oppervlakte van 318 hectare, waarvan 270 land en 48 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Koog aan de Zaan telt 5.787 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.964 adressen per km2. Er wonen 5.165 huishoudens en er zijn in totaal 5.090 woningen. De woonplaats telt 4.855 auto's en 1.215 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Koog aan de Zaan ligt in de gemeente Zaanstad.

De brondata voor woonplaats Koog aan de Zaan is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Koog aan de Zaan zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Koog aan de Zaan valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Oud Koog a/d Zaan en wijk Westerkoog. De cijfers voor de woonplaats Koog aan de Zaan zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Koog aan de Zaan zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Koog aan de Zaan
Kaart van de woonplaats Koog aan de Zaan. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Koog aan de Zaan binnen de gemeente Zaanstad.

Woningkenmerken
Er zijn 5.090 woningen in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Koog aan de Zaan was €379.699 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Koog aan de Zaan.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koog aan de Zaan:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Koog aan de Zaan% verschil
2023€379.69917%
2022€325.08212%
2021€290.9459,1%
2020€266.73712%
2019€238.35312%
2018€212.2908,1%
2017€196.4045,5%
2016€186.1994,34%
2015€178.454-2,54%
2014€183.096-7,5%
2013€197.988geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Koog aan de Zaan is met €181.711 toegenomen van €197.988 in 2013 tot €379.699 in 2023 (dat is een groei van 92%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.171 (7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Koog aan de Zaan is €379.699, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 5.090 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 7 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 50 buurten (blauw). De woonplaats Koog aan de Zaan wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Koog aan de Zaan: er zijn 2.382 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Koog aan de Zaan.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.787 totaal in de woonplaats Koog aan de Zaan

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Koog aan de Zaan telt in totaal 5.787 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Koog aan de Zaan liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Koog aan de Zaan zijn er 5.335 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Koog aan de Zaan.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.421 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Koog aan de Zaan. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Koog aan de Zaan

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Koog aan de Zaan. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Koog aan de Zaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Koog aan de Zaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Koog aan de Zaan per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Koog aan de Zaan:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.2201.0401.965
20228.4109531.802
20218.5459311.759
20208.6459101.720
20198.6858911.684
20188.7808441.596
20178.7708151.540
20168.8058121.533
20158.8258011.514
20148.9327851.483
20138.9167841.480

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Koog aan de Zaan als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 9,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 7% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Koog aan de Zaan
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Koog aan de Zaan in 2022 zijn Westers (1.330 inwoners) en Overig (570 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Koog aan de Zaan: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Koog aan de Zaan.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Koog aan de Zaan. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Koog aan de Zaan zijn C (2.373 adressen) en G (625 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Koog aan de Zaan. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Koog aan de Zaan: 2.373 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 77 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Koog aan de Zaan. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Koog aan de Zaan vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Koog aan de Zaan

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Koog aan de Zaan. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Koog aan de Zaan. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zaanstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Koog aan de Zaan.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.484)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Koog aan de Zaan.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Koog aan de Zaan was in 2022 €30.484.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Koog aan de Zaan (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Koog aan de Zaan zijn in totaal 1.215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.210 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Koog aan de Zaan. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Koog aan de Zaan
Er zijn 83 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Koog aan de Zaan op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 83 elektrische auto’s in de woonplaats Koog aan de Zaan. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Koog aan de Zaan die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.542 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Koog aan de Zaan in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Koog aan de Zaan geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.827 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Koog aan de Zaan (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.948 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Koog aan de Zaan in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Koog aan de Zaan geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Koog aan de Zaan. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 424 misdrijven in de woonplaats Koog aan de Zaan geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Koog aan de Zaan, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Koog aan de Zaan zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.703 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Koog aan de Zaan 424 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Koog aan de Zaan in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (57 delicten) en Ongevallen (weg) (57 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Koog aan de Zaan.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 43 misdrijven in de woonplaats Koog aan de Zaan geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Koog aan de Zaan met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Koog aan de Zaan over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Koog aan de Zaan.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Koog aan de Zaan. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Koog aan de Zaan.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Koog aan de Zaan genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Koog aan de Zaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Koog aan de Zaan.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Koog aan de Zaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie230Aantal2023
G+I Handel en horeca165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie110Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening255Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg250Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.230Aantal2023
Mannen5.535Aantal2023
Vrouwen5.695Aantal2023
0 tot 15 jaar1.610Aantal2023
15 tot 25 jaar1.225Aantal2023
25 tot 45 jaar2.610Aantal2023
45 tot 65 jaar2.945Aantal2023
65 jaar of ouder2.830Aantal2023
Ongehuwd5.230Aantal2023
Gehuwd4.540Aantal2023
Gescheiden875Aantal2023
Verweduwd575Aantal2023
Geboorte totaal95Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal80Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.159Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.110Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.760Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.560Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura305Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten705Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.493Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.729Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.537Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.721Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.394Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.433Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.065Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.786Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.061Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement773Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.007Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.222Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.518Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.731Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning948Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.144Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel592Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.919Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.276Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++23Aantal2024
Energielabels A++50Aantal2024
Energielabels A+14Aantal2024
Energielabels A444Aantal2024
Energielabels B613Aantal2024
Energielabels C2.373Aantal2024
Energielabels D340Aantal2024
Energielabels E276Aantal2024
Energielabels F437Aantal2024
Energielabels G625Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.165Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.760Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.620Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.780Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.358Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.484Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar21%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,36%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€210x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand170Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO600Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.580Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.220Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.005Aantal2023
Herkomst Europa1.040Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.965Aantal2023
Geboren in Nederland8.215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa425Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa975Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa615Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa995Aantal2023
Autochtoon8.410Aantal2022
Westers totaal1.330Aantal2022
Niet-westers totaal1.425Aantal2022
Marokko175Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname355Aantal2022
Turkije270Aantal2022
Overig niet-westers570Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal157Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven44Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting54Aantal2023
Verkeersovertredingen103Aantal2023
Vernieling48Aantal2023
Overige misdrijven18Aantal2023
Totaal misdrijven424Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,61Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,21Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,21Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,47Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,64Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,75Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km453Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,82Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,04Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,69Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,34Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,63Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,11Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,52Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,19Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,25Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,43Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,91Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,68Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,51Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,72Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km66Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,64Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,62Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,17Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1879Code2024
RegionaamKoog aan de ZaanNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal318Aantal hectaren2023
Oppervlakte land270Aantal hectaren2023
Oppervlakte water48Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.964Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.787Aantal2024
Adressen met postcode5.713Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.335Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie29Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie24Aantal2024
Adressen met industriefunctie32Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie39Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie83Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie257Aantal2024
Verblijfsobjecten5.787Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4.550Aantal2024
Adressen met pand5.769Aantal2024
Percelen met adres3.839Aantal2024
Adressen met perceel5.787Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.787Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.335Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17007Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190063Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925304Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.113Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970224Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.421Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990279Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200019Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201024Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202061Aantal2024
Panden met adres 2020 en later35Aantal2024
Adressen met pand voor 170015Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190086Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925491Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.171Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970409Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.879Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990349Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000127Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201040Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202085Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later117Aantal2024
Postcodegebied1541AA-1541XZNaam2024
Meest voorkomende postcode1541Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade67Aantal2022
Verkeersongevallen totaal77Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.855Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.125Aantal2023
Personenautos - overige brandstof730Aantal2023
Personenautos per huishouden0,94Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.798Aantal2023
Motorfietsen470Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.090Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€379.699Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement1.295Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.382Aantal2024
Hoekwoning1.000Aantal2024
Tweeonder1kap437Aantal2024
Vrijstaande woning221Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.452Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!