Statistieken woonplaats Kortehemmen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kortehemmen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kortehemmen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Kortehemmen telt 197 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kortehemmen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kortehemmen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Kortehemmen% verschil
2023197-7,5%
2022213-4,91%
2021224-6,3%
2020239-2,05%
2019244-0,41%
2018245-5,8%
20172606,1%
2016245-6,1%
20152611,95%
20142560%
2013256geen data

De bevolking van de woonplaats Kortehemmen is met 59 personen afgenomen van 256 personen in 2013 tot 197 personen in 2023 (dat is een daling van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -6 personen (-2,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Smallingerland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Kortehemmen:

In 2013 telde de woonplaats Kortehemmen 256 inwoners. In 2015 is het aantal gestegen tot 261 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 5 (1,95%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 5 (1,95%). Het aantal van 261 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 197 personen. Dit is een daling van 64 (-25%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -16 (-7,5%). Het aantal van 197 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Kortehemmen

Woonplaats Kortehemmen heeft afgerond een totale oppervlakte van 235 hectare, waarvan 234 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kortehemmen telt 78 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 283 adressen per km2. Er wonen 81 huishoudens en er zijn in totaal 70 woningen. De woonplaats telt 138 auto's en 25 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kortehemmen ligt in de gemeente Smallingerland.

De brondata voor woonplaats Kortehemmen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kortehemmen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kortehemmen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Buitengebied Drachten, buurt Himsterhout, buurt Kortehemmen en buurt Boornbergum. De cijfers voor de woonplaats Kortehemmen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kortehemmen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Kortehemmen
Kaart van de woonplaats Kortehemmen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Kortehemmen binnen de gemeente Smallingerland.

Woningkenmerken
Er zijn 70 woningen in de woonplaats Kortehemmen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Smallingerland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Kortehemmen was €471.400 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Kortehemmen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kortehemmen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Kortehemmen% verschil
2023€471.40014%
2022€411.82911%
2021€371.4576%
2020€350.5576,7%
2019€328.529308%
2018€80.6003,75%
2017€77.6863,60%
2016€74.986-0,42%
2015€75.300-6,3%
2014€80.400-6,8%
2013€86.290geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Kortehemmen is met €385.110 toegenomen van €86.290 in 2013 tot €471.400 in 2023 (dat is een stijging van 446%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €38.511 (34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Smallingerland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Smallingerland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Kortehemmen is €471.400, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 70 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Smallingerland (geel), 13 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). De woonplaats Kortehemmen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Kortehemmen: er zijn 57 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Kortehemmen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 78 totaal in de woonplaats Kortehemmen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Kortehemmen telt in totaal 78 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 56% van de adressen in woonplaats Kortehemmen ligt binnen de bebouwde kom en 44% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Smallingerland
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Kortehemmen zijn er 69 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Kortehemmen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 19 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de woonplaats Kortehemmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Kortehemmen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Kortehemmen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Kortehemmen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Kortehemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Smallingerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Kortehemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Kortehemmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Kortehemmen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kortehemmen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023167223
2022193217
2021194227
2020209227
2019220223
2018216228
2017241218
2016226217
2015242217
2014228227
2013229227

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Kortehemmen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 1,04% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 0,78% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Smallingerland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Kortehemmen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Kortehemmen in 2022 zijn Westers (12 inwoners) en Antillen (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Kortehemmen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Kortehemmen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Kortehemmen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Smallingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Smallingerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Kortehemmen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Kortehemmen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement733270
Tussenwoning891319
Hoekwoning909343
Twee onder één kap woning2.9691.151
Vrijstaande woning3.7471.692
Huurwoning3.0831.556
Eigen woning3.5651.545

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Kortehemmen zijn G (24 adressen) en F (9 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Kortehemmen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Kortehemmen: 24 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Kortehemmen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Kortehemmen voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Kortehemmen
Bevolking53384
Adressen2.055283
Autos26559

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Kortehemmen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Kortehemmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Kortehemmen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Kortehemmen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Naturij in Drachten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Naturij in Drachten is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de woonplaats Kortehemmen. Stembureau De Naturij in Drachten is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Kortehemmen ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Naturij in Drachten bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau De Naturij in Drachten stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 63 stembureaus in de gemeente Smallingerland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Smallingerland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland.

Stembureaus Smallingerland
Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.479)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Kortehemmen.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Kortehemmen was in 2021 €35.479.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (25 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Kortehemmen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Kortehemmen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Kortehemmen zijn in totaal 25 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 25 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Kortehemmen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 122 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Kortehemmen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Kortehemmen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 166 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Kortehemmen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 110 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Kortehemmen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Kortehemmen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Kortehemmen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 14 misdrijven in de woonplaats Kortehemmen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Kortehemmen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Kortehemmen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 305 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Kortehemmen 14 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Kortehemmen in 2023 zijn Mishandeling (4 delicten) en Onbekend (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Kortehemmen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Kortehemmen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Kortehemmen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Kortehemmen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘geweld en seksmisdrijven’ in 2023 in de woonplaats Kortehemmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Kortehemmen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Kortehemmen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 1 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Kortehemmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Kortehemmen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Kortehemmen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Kortehemmen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Kortehemmen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Kortehemmen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal25Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie0Aantal2023
G+I Handel en horeca1Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners197Aantal2023
Mannen92Aantal2023
Vrouwen100Aantal2023
0 tot 15 jaar23Aantal2023
15 tot 25 jaar42Aantal2023
25 tot 45 jaar38Aantal2023
45 tot 65 jaar67Aantal2023
65 jaar of ouder31Aantal2023
Ongehuwd96Aantal2023
Gehuwd77Aantal2023
Gescheiden18Aantal2023
Verweduwd6Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief1Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid84Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag56Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar56Aantal2022
Opleidingsniveau hoog58Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura11Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2022
WMO cliënten2Aantal2022
WMO cliënten relatief9Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.488Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement733Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning891Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning909Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.969Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.747Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.083Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.565Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.545Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning319Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning343Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.151Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.692Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.556Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.545Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel9Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel42Aantal2024
Adressen met definitief energielabel27Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A5Aantal2024
Energielabels B6Aantal2024
Energielabels C9Aantal2024
Energielabels D7Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F9Aantal2024
Energielabels G24Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal81Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens25Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen28Aantal2023
Huishoudens met kinderen24Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie18%Percentage2022
Percentage werknemers22%Percentage2022
Percentage zelfstandigen4%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers143Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.104Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.479Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar10%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen5,4%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,65%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,74%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,09%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,58%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€79x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO11Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW30Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland167Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25Aantal2023
Herkomst Europa2Aantal2023
Herkomst buiten Europa23Aantal2023
Geboren in Nederland167Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa12Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa6Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa11Aantal2023
Autochtoon193Aantal2022
Westers totaal12Aantal2022
Niet-westers totaal7Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname1Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers1Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven14Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,23Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,49Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,23Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,23Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,14Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,09Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,69Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,73Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,92Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,65Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,65Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,48Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,11Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,31Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,21Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,72Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,74Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,33Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,77Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,33Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,38Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,91Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,48Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,36Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand18,93Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,01Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,59Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,79Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,94Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,79Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,51Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,61Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3283Code2024
RegionaamKortehemmenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal235Aantal hectaren2023
Oppervlakte land234Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid283Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal78Aantal2024
Adressen met postcode78Aantal2024
Adressen met woonfunctie69Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie9Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten78Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres75Aantal2024
Adressen met pand78Aantal2024
Percelen met adres76Aantal2024
Adressen met perceel78Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom44Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom34Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom39Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom30Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190010Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192519Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195010Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197013Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20005Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190010Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192521Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195010Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197013Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied9211RD-9211VANaam2024
Meest voorkomende postcode9211Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal138Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine100Aantal2023
Personenautos - overige brandstof43Aantal2023
Personenautos per huishouden1,70Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte59Aantal2023
Motorfietsen11Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad70Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€471.400Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen84%Percentage2023
Huurwoningen totaal16%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200071%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap10Aantal2024
Vrijstaande woning57Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.9Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!