Statistieken woonplaats Krommenie

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Krommenie. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Krommenie. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Krommenie telt 17.010 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Krommenie.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Krommenie:

JaarAantal inwoners de woonplaats Krommenie% verschil
202317.010-0,15%
202217.035-0,76%
202117.165-0,78%
202017.3000,58%
201917.200-0,23%
201817.2400,12%
201717.2200,44%
201617.145-0,26%
201517.1900,41%
201417.1200,50%
201317.035geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Krommenie is met 25 inwoners gedaald van 17.035 inwoners in 2013 tot 17.010 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoners (-0,01%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Krommenie:

In 2013 waren er 17.035 inwoners in de woonplaats Krommenie. In 2020 is het aantal gestegen tot 17.300 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 265 (1,56%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 100 (0,58%). Het aantal van 17.300 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 17.010 inwoners. Dit is een daling van 290 (-1,68%) ten opzichte van 2020, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -25 (-0,15%). Het aantal van 17.010 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Krommenie

Woonplaats Krommenie heeft afgerond een totale oppervlakte van 542 hectare, waarvan 485 land en 56 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Krommenie telt 9.482 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.900 adressen per km2. Er wonen 7.915 huishoudens en er zijn in totaal 7.981 woningen. De woonplaats telt 7.675 auto's en 1.765 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Krommenie ligt in de gemeente Zaanstad.

De brondata voor woonplaats Krommenie is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Krommenie zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Krommenie valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Krommenie Oost en wijk Krommenie West. De cijfers voor de woonplaats Krommenie zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Krommenie zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Krommenie
Kaart van de woonplaats Krommenie. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Krommenie binnen de gemeente Zaanstad.

Woningkenmerken
Er zijn 7.981 woningen in de woonplaats Krommenie.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Krommenie was €370.272 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Krommenie.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Krommenie:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Krommenie% verschil
2023€370.27220%
2022€309.36512%
2021€276.0868,9%
2020€253.58112%
2019€226.41411%
2018€203.4719%
2017€186.6735,3%
2016€177.2142,14%
2015€173.503-5,2%
2014€183.020-6,5%
2013€195.678geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Krommenie is met €174.594 gegroeid van €195.678 in 2013 tot €370.272 in 2023 (dat is een groei van 89%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.459 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Krommenie is €370.272, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 7.981 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 7 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 50 buurten (blauw). De woonplaats Krommenie wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Krommenie: er zijn 3.044 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Krommenie.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.482 totaal in de woonplaats Krommenie

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Krommenie telt in totaal 9.482 adressen, met 9.444 verblijfsobjecten, 10 standplaatsen en 28 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Krommenie liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Krommenie zijn er 8.259 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Krommenie.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.094 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Krommenie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Krommenie. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Krommenie

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Krommenie. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Krommenie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Krommenie


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Krommenie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Krommenie per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Krommenie:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202313.2909702.755
202213.5259142.596
202113.6909052.570
202013.8508982.552
201913.8158812.504
201813.8958712.474
201713.9308572.433
201613.9258382.382
201514.0408202.330
201414.1327782.210
201314.0637742.198

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Krommenie als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 5,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 4,54% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Krommenie
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Krommenie in 2022 zijn Westers (1.375 inwoners) en Overig (810 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Krommenie: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Krommenie.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Krommenie. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Krommenie zijn C (2.149 adressen) en A (1.422 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Krommenie. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Krommenie: 2.149 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 52 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Krommenie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Krommenie. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Krommenie vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Krommenie

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Krommenie. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Krommenie. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zaanstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Krommenie.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.427)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Krommenie.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Krommenie was in 2022 €29.427.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.765 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Krommenie (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Krommenie zijn in totaal 1.765 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.765 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.755 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Krommenie. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Krommenie
Er zijn 138 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Krommenie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Krommenie op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 138 elektrische auto’s in de woonplaats Krommenie. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Krommenie die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.760 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Krommenie in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Krommenie geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.766 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Krommenie (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.968 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Krommenie in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Krommenie geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Krommenie. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 603 misdrijven in de woonplaats Krommenie geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Krommenie, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Krommenie zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 8.021 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Krommenie 603 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Krommenie in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (88 delicten) en Horizontale fraude (86 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Krommenie.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 59 misdrijven in de woonplaats Krommenie geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Krommenie met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Krommenie over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Krommenie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Krommenie.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Krommenie. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Krommenie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Krommenie.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Krommenie genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Krommenie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Krommenie.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Krommenie voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.765Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie330Aantal2023
G+I Handel en horeca245Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie110Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening400Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg300Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten250Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.010Aantal2023
Mannen8.300Aantal2023
Vrouwen8.710Aantal2023
0 tot 15 jaar2.510Aantal2023
15 tot 25 jaar1.925Aantal2023
25 tot 45 jaar3.670Aantal2023
45 tot 65 jaar4.765Aantal2023
65 jaar of ouder4.150Aantal2023
Ongehuwd7.915Aantal2023
Gehuwd6.515Aantal2023
Gescheiden1.570Aantal2023
Verweduwd1.020Aantal2023
Geboorte totaal135Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal185Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.507Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.620Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.760Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.020Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura505Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten1.275Aantal2022
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.424Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.847Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.549Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.801Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.998Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.445Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.815Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal989Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement773Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning959Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.129Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.302Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.672Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning819Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.264Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.712Aantal2024
Adressen met definitief energielabel5.506Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++138Aantal2024
Energielabels A+++72Aantal2024
Energielabels A++83Aantal2024
Energielabels A+51Aantal2024
Energielabels A1.422Aantal2024
Energielabels B1.100Aantal2024
Energielabels C2.149Aantal2024
Energielabels D1.059Aantal2024
Energielabels E768Aantal2024
Energielabels F490Aantal2024
Energielabels G886Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.915Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.960Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.225Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.725Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers14.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.264Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.427Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€147x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand390Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO910Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.780Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland13.290Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.725Aantal2023
Herkomst Europa970Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.755Aantal2023
Geboren in Nederland13.290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa495Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.370Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa470Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.380Aantal2023
Autochtoon13.525Aantal2022
Westers totaal1.375Aantal2022
Niet-westers totaal2.135Aantal2022
Marokko360Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba105Aantal2022
Suriname360Aantal2022
Turkije490Aantal2022
Overig niet-westers810Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal231Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven83Aantal2023
Milieu overtredingen5Aantal2023
Oplichting98Aantal2023
Verkeersovertredingen101Aantal2023
Vernieling59Aantal2023
Overige misdrijven26Aantal2023
Totaal misdrijven603Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,93Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,49Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,07Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km105Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,55Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,09Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,19Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,65Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,45Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,34Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,25Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,73Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,94Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,98Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,94Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,85Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1880Code2024
RegionaamKrommenieNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal542Aantal hectaren2023
Oppervlakte land485Aantal hectaren2023
Oppervlakte water56Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.900Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.482Aantal2024
Adressen met postcode8.976Aantal2024
Adressen met woonfunctie8.259Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie45Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie21Aantal2024
Adressen met industriefunctie102Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie42Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie14Aantal2024
Adressen met winkelfunctie154Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie855Aantal2024
Verblijfsobjecten9.444Aantal2024
Ligplaatsen28Aantal2024
Standplaatsen10Aantal2024
Panden met adres6.330Aantal2024
Adressen met pand9.428Aantal2024
Percelen met adres4.859Aantal2024
Adressen met perceel9.482Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom9.464Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom18Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.258Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190076Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925366Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950862Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.094Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.276Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990377Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000446Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010475Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020185Aantal2024
Panden met adres 2020 en later169Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900103Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925440Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950938Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.234Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.890Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990787Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000582Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010791Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020381Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later278Aantal2024
Postcodegebied1561AA-1566JMNaam2024
Meest voorkomende postcode1561Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode54%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade40Aantal2022
Verkeersongevallen totaal52Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.675Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.580Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.095Aantal2023
Personenautos per huishouden0,97Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.582Aantal2023
Motorfietsen725Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.981Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€370.272Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie38%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement3.044Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.815Aantal2024
Hoekwoning1.353Aantal2024
Tweeonder1kap488Aantal2024
Vrijstaande woning559Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.185Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!