Statistieken woonplaats Maarn

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 1,54% naar 4.695 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Maarn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Maarn is met 71 personen gestegen van 4.624 in 2013 tot 4.695 in 2022 (dat is 1,54%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Maarn

Woonplaats Maarn heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.750 hectare, waarvan 1.734 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Maarn telt 2.706 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 272 adressen per km2. Er wonen 2.090 huishoudens en er zijn in totaal 2.078 woningen. De woonplaats telt 2.637 auto's en 762 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Maarn ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Maarn is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Maarn zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Maarn valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Maarn zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Maarn zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Maarn
Kaart van de woonplaats Maarn. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Maarn binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Woningkenmerken
Er zijn 2.078 woningen in de woonplaats Maarn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 27% naar €456.502 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Maarn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Maarn, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Maarn is met €98.268 toegenomen van €358.234 in 2013 tot €456.502 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 2.706 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Maarn telt in totaal 2.706 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Maarn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Maarn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Maarn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Maarn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Maarn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Maarn is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Maarn. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Maarn.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Maarn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Maarn, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Maarn is met 4.090 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Maarn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Maarn in 2022 zijn Westers (366 inwoners) en Overig (199 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Maarn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Maarn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Maarn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Utrechtse Heuvelrug. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Maarn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Maarn was in 2021 €36.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (762 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Maarn (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Maarn zijn in totaal 762 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 762 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 747 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Maarn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Maarn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Maarn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Maarn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Maarn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 135 misdrijven in de woonplaats Maarn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Maarn, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Maarn zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.582 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.582 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.558 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Maarn 135 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Maarn in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (26 delicten) en Horizontale fraude (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Maarn.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 7 misdrijven in de woonplaats Maarn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Maarn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Maarn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,06 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Maarn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Maarn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Maarn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Maarn op 3 januari 2023 zijn C (548 adressen) en D (363 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Maarn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Maarn: 548 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Maarn

Er zijn voor de woonplaats Maarn geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Maarn vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Maarn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal762Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij12Aantal2021
B-F Nijverheid en energie54Aantal2021
G+I Handel en horeca75Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie49Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed84Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening245Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg153Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.695Aantal2022
Mannen2.303Aantal2022
Vrouwen2.393Aantal2022
0 tot 15 jaar693Aantal2022
15 tot 25 jaar450Aantal2022
25 tot 45 jaar767Aantal2022
45 tot 65 jaar1.485Aantal2022
65 jaar of ouder1.295Aantal2022
Ongehuwd1.900Aantal2022
Gehuwd2.171Aantal2022
Gescheiden328Aantal2022
Verweduwd298Aantal2022
Westers totaal366Aantal2022
Geboorte totaal45Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal55Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid271,56Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag518Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.172Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.692Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura84Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2020
WMO cliënten274Aantal2021
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.234Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.207Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.308Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.518Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.452Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.834Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.069Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.908Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.600Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.974Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.169Aantal2023
Energielabels Voorlopig870Aantal2023
Energielabels Onbepaald650Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++5Aantal2023
Energielabels A++12Aantal2023
Energielabels A+8Aantal2023
Energielabels A182Aantal2023
Energielabels B273Aantal2023
Energielabels C548Aantal2023
Energielabels D363Aantal2023
Energielabels E134Aantal2023
Energielabels F357Aantal2023
Energielabels G156Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.090Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens652Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen757Aantal2022
Huishoudens met kinderen691Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers76%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.859Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,99%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,63%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,86%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€605x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO139Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.201Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.090Aantal2022
Niet-westers totaal239Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba16Aantal2022
Suriname19Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers199Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal66Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting24Aantal2022
Verkeersovertredingen27Aantal2022
Vernieling7Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven135Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand10,83Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,83Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,97Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand10,64Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Café afstand4,29Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,99Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km55Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,31Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,69Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,79Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,78Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,78Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,97Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,29Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,62Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,08Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,29Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,75Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,74Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,98Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,29Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,19Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand0,82Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand11,63Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,92Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,17Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand23,95Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,56Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand10,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,83Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand12,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3340CodeWP3340
RegionaamMaarnNaamMaarn
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.750Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.734Aantal hectaren2022
Oppervlakte water16Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid272Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.706Aantal2023
Adressen met postcode2.689Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.071Aantal2023
Panden2.464Aantal2023
Percelen1.977Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190026Aantal2023
Panden 1900 tot 1925139Aantal2023
Panden 1925 tot 1950143Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.153Aantal2023
Panden 1970 tot 1980506Aantal2023
Panden 1980 tot 1990271Aantal2023
Panden 1990 tot 2000256Aantal2023
Panden 2000 tot 2010114Aantal2023
Panden 2010 tot 202055Aantal2023
Panden 2020 en later24Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade44Aantal2021
Verkeersongevallen totaal48Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.637Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.074Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof563Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,24Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen217Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.078Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€456.502Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen77%Percentage2022
Huurwoningen totaal23%Percentage2022
In bezit woningcorporatie17%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200093%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!