Statistieken woonplaats Mechelen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mechelen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mechelen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Mechelen telt 1.745 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mechelen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mechelen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Mechelen% verschil
20231.745-1,13%
20221.765-0,84%
20211.7800%
20201.7800%
20191.780-0,84%
20181.795-2,97%
20171.8500,27%
20161.8450,27%
20151.840-0,27%
20141.845-0,27%
20131.850geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Mechelen is met 105 inwoners gedaald van 1.850 inwoners in 2013 tot 1.745 inwoners in 2023 (dat is een afname van 5,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -10 inwoners (-0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gulpen-Wittem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Mechelen:

In 2013 telde de woonplaats Mechelen 1.850 inwoners. Het aantal van 1.850 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 was het aantal ook op het hoogste punt van 1.850 inwoners. In 2023 is het aantal gedaald tot 1.745 inwoners. Dit is een daling van 105 (-5,7%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -20 (-1,13%). Het aantal van 1.745 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Mechelen

Woonplaats Mechelen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.140 hectare, waarvan 1.135 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Mechelen telt 1.090 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 198 adressen per km2. Er wonen 820 huishoudens en er zijn in totaal 860 woningen. De woonplaats telt 1.105 auto's en 250 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Mechelen ligt in de gemeente Gulpen-Wittem.

De brondata voor woonplaats Mechelen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Mechelen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Mechelen valt precies samen met de wijk Mechelen. De data voor de wijk Mechelen en voor woonplaats Mechelen zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Mechelen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen-Wittem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Mechelen
Kaart van de woonplaats Mechelen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Mechelen binnen de gemeente Gulpen-Wittem.

Woningkenmerken
Er zijn 860 woningen in de woonplaats Mechelen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gulpen-Wittem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Mechelen was €330.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Mechelen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mechelen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Mechelen% verschil
2023€330.00016%
2022€285.0004,78%
2021€272.0007,5%
2020€253.0008,6%
2019€233.0007,4%
2018€217.0004,83%
2017€207.0000,49%
2016€206.0001,98%
2015€202.000-3,35%
2014€209.000-5,9%
2013€222.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Mechelen is met €108.000 gestegen van €222.000 in 2013 tot €330.000 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.800 (4,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gulpen-Wittem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gulpen-Wittem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Mechelen is €330.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 860 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Gulpen-Wittem (geel), 11 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De woonplaats Mechelen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de woonplaats Mechelen: er zijn 230 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Mechelen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.090 totaal in de woonplaats Mechelen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Mechelen telt in totaal 1.090 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 88% van de adressen in woonplaats Mechelen ligt binnen de bebouwde kom en 12% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Gulpen-Wittem
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Mechelen zijn er 871 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Mechelen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 220 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Mechelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Mechelen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Mechelen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Mechelen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Mechelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gulpen-Wittem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Mechelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Mechelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Mechelen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mechelen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.51517060
20221.54016659
20211.56016357
20201.56515956
20191.56016357
20181.57516357
20171.63515956
20161.63015956
20151.62016357
20141.64215053
20131.64615153

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Mechelen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 9,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,44% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 8,2% en herkomst van buiten Europa: 2,86%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gulpen-Wittem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Mechelen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Mechelen in 2022 zijn Westers (190 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Mechelen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Mechelen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Mechelen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gulpen-Wittem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gulpen-Wittem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Mechelen zijn G (225 adressen) en C (177 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Mechelen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Mechelen: 225 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen-Wittem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Mechelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Mechelen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Mechelen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gemeenschapshuis gen Sjoeël in Mechelen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gemeenschapshuis gen Sjoeël in Mechelen is uitgebracht. Stembureau Gemeenschapshuis gen Sjoeël in Mechelen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Mechelen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Gulpen-Wittem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapshuis gen Sjoeël in Mechelen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Mechelen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 30 stembureaus in de gemeente Gulpen-Wittem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gulpen-Wittem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen-Wittem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Mechelen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Mechelen was in 2021 €29.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (250 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Mechelen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Mechelen zijn in totaal 250 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 250 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 255 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Mechelen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Mechelen
Er zijn 32 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Mechelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Mechelen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 32 elektrische auto’s in de woonplaats Mechelen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Mechelen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.176 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Mechelen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Mechelen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.639 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Mechelen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.090 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Mechelen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Mechelen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Mechelen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 37 misdrijven in de woonplaats Mechelen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Mechelen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Mechelen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 598 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Mechelen 37 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Mechelen in 2023 zijn Ongevallen (weg) (12 delicten) en Horizontale fraude (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Mechelen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 5 misdrijven in de woonplaats Mechelen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Mechelen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Mechelen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gulpen-Wittem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,60 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Mechelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Mechelen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Mechelen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Mechelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Mechelen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Mechelen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Mechelen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Mechelen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Mechelen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal250Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.745Aantal2023
Mannen875Aantal2023
Vrouwen875Aantal2023
0 tot 15 jaar185Aantal2023
15 tot 25 jaar155Aantal2023
25 tot 45 jaar325Aantal2023
45 tot 65 jaar570Aantal2023
65 jaar of ouder500Aantal2023
Ongehuwd675Aantal2023
Gehuwd835Aantal2023
Gescheiden115Aantal2023
Verweduwd125Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid154Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag380Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar560Aantal2022
Opleidingsniveau hoog390Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten95Aantal2022
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel134Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel512Aantal2024
Adressen met definitief energielabel444Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A134Aantal2024
Energielabels B107Aantal2024
Energielabels C177Aantal2024
Energielabels D116Aantal2024
Energielabels E64Aantal2024
Energielabels F128Aantal2024
Energielabels G225Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal820Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens265Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen320Aantal2023
Huishoudens met kinderen235Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€251x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.515Aantal2023
Herkomst buiten Nederland230Aantal2023
Herkomst Europa170Aantal2023
Herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland1.515Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.540Aantal2022
Westers totaal190Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal15Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen12Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven37Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km35,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km63Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km170Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand13,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand12,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand11,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1231Code2024
RegionaamMechelenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.140Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.135Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid198Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.090Aantal2024
Adressen met postcode1.077Aantal2024
Adressen met woonfunctie871Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie24Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie21Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie175Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie17Aantal2024
Verblijfsobjecten1.090Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres882Aantal2024
Adressen met pand1.086Aantal2024
Percelen met adres732Aantal2024
Adressen met perceel1.090Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom955Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom135Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom765Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom106Aantal2024
Panden met adres voor 170027Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900128Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192588Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195096Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970220Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198084Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199089Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000106Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201018Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202021Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 170028Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900143Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925107Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950117Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970248Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980104Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199090Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000154Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201023Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202042Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later30Aantal2024
Postcodegebied6281AB-6281PCNaam2024
Meest voorkomende postcode6281Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.105Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine925Aantal2023
Personenautos - overige brandstof180Aantal2023
Personenautos per huishouden1,35Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte97Aantal2023
Motorfietsen90Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad860Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€330.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement132Aantal2024
Tussen of geschakelde woning170Aantal2024
Hoekwoning129Aantal2024
Tweeonder1kap230Aantal2024
Vrijstaande woning210Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.219Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!