Statistieken woonplaats Munstergeleen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Munstergeleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Munstergeleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Munstergeleen telt 4.595 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Munstergeleen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Munstergeleen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Munstergeleen% verschil
20234.595-0,33%
20224.6100%
20214.610-0,22%
20204.620-0,65%
20194.6500,43%
20184.6300,43%
20174.610-1,39%
20164.675-1,79%
20154.760-0,52%
20144.785-0,62%
20134.815geen data

De bevolking van de woonplaats Munstergeleen is met 220 personen afgenomen van 4.815 personen in 2013 tot 4.595 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 4,57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -22 personen (-0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Munstergeleen:

In 2013 waren er 4.815 inwoners in de woonplaats Munstergeleen. Het aantal van 4.815 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 4.595 personen. Dit is een daling van 220 (-4,57%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,33%). Het aantal van 4.595 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Munstergeleen

Woonplaats Munstergeleen heeft afgerond een totale oppervlakte van 465 hectare, waarvan 463 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Munstergeleen telt 2.262 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 787 adressen per km2. Er wonen 2.145 huishoudens en er zijn in totaal 2.199 woningen. De woonplaats telt 2.700 auto's en 435 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Munstergeleen ligt in de gemeente Sittard-Geleen.

De brondata voor woonplaats Munstergeleen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Munstergeleen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Munstergeleen valt precies samen met de wijk Munstergeleen. De data voor de wijk Munstergeleen en voor woonplaats Munstergeleen zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Munstergeleen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Munstergeleen
Kaart van de woonplaats Munstergeleen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Munstergeleen binnen de gemeente Sittard-Geleen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.199 woningen in de woonplaats Munstergeleen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sittard-Geleen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Munstergeleen was €306.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Munstergeleen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Munstergeleen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Munstergeleen% verschil
2023€306.00018%
2022€260.0006,6%
2021€244.0008,4%
2020€225.0005,1%
2019€214.0007,5%
2018€199.0003,65%
2017€192.0003,23%
2016€186.0002,76%
2015€181.000-2,16%
2014€185.000-6,6%
2013€198.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Munstergeleen is met €108.000 gestegen van €198.000 in 2013 tot €306.000 in 2023 (dat is een toename van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.800 (4,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Sittard-Geleen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Munstergeleen is €306.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 2.199 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Sittard-Geleen (geel), 12 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 34 buurten (blauw). De woonplaats Munstergeleen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Munstergeleen: er zijn 659 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Munstergeleen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.262 totaal in de woonplaats Munstergeleen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Munstergeleen telt in totaal 2.262 adressen, met 2.252 verblijfsobjecten en 10 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in woonplaats Munstergeleen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Sittard-Geleen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Munstergeleen zijn er 2.166 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Munstergeleen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 914 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Munstergeleen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Munstergeleen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Munstergeleen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Munstergeleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sittard-Geleen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Munstergeleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Munstergeleen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Munstergeleen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.810515270
20223.865489256
20213.890472248
20203.915463242
20193.940466244
20183.940453237
20173.925449236
20163.985453237
20154.075449236
20144.067471247
20134.189411215

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Munstergeleen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 8,5% en herkomst van buiten Europa: 4,47%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sittard-Geleen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Munstergeleen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Munstergeleen in 2022 zijn Westers (610 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Munstergeleen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Munstergeleen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Munstergeleen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sittard-Geleen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Sittard-Geleen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Munstergeleen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Munstergeleen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.070830
Tussenwoning2.8901.140
Hoekwoning2.9201.170
Twee onder één kap woning2.9501.290
Vrijstaande woning3.7601.810
Huurwoning2.4801.010
Eigen woning3.1401.350

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Munstergeleen zijn D (591 adressen) en C (552 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Munstergeleen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel D komt het meeste voor in de woonplaats Munstergeleen: 591 adressen hebben energielabel D. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Munstergeleen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Munstergeleen voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Munstergeleen
Bevolking533992
Adressen2.055787
Autos265583

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Munstergeleen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Munstergeleen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Munstergeleen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Munstergeleen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Munstergeleen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Munstergeleen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Munstergeleen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 91 stembureaus in de gemeente Sittard-Geleen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sittard-Geleen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen.

Stembureaus Sittard-Geleen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Munstergeleen.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Munstergeleen was in 2022 €31.600.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (435 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Munstergeleen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Munstergeleen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Munstergeleen zijn in totaal 435 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Munstergeleen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Munstergeleen
Er zijn 49 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Munstergeleen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 49 elektrische auto’s in de woonplaats Munstergeleen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Munstergeleen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.815 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Munstergeleen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Munstergeleen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.407 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Munstergeleen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.685 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Munstergeleen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Munstergeleen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Munstergeleen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 131 misdrijven in de woonplaats Munstergeleen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Munstergeleen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Munstergeleen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.853 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Munstergeleen 131 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Munstergeleen in 2023 zijn Horizontale fraude (23 delicten) en Ongevallen (weg) (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Munstergeleen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Munstergeleen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Munstergeleen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Munstergeleen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Munstergeleen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Munstergeleen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Munstergeleen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Munstergeleen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Munstergeleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Munstergeleen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Munstergeleen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal435Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.595Aantal2023
Mannen2.225Aantal2023
Vrouwen2.365Aantal2023
0 tot 15 jaar575Aantal2023
15 tot 25 jaar380Aantal2023
25 tot 45 jaar885Aantal2023
45 tot 65 jaar1.350Aantal2023
65 jaar of ouder1.405Aantal2023
Ongehuwd1.705Aantal2023
Gehuwd2.190Aantal2023
Gescheiden370Aantal2023
Verweduwd335Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid992Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.050Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten370Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel90Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.086Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.086Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+13Aantal2024
Energielabels A159Aantal2024
Energielabels B279Aantal2024
Energielabels C552Aantal2024
Energielabels D591Aantal2024
Energielabels E160Aantal2024
Energielabels F266Aantal2024
Energielabels G144Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.145Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens655Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen840Aantal2023
Huishoudens met kinderen645Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€210x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO270Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.810Aantal2023
Herkomst buiten Nederland785Aantal2023
Herkomst Europa515Aantal2023
Herkomst buiten Europa270Aantal2023
Geboren in Nederland3.810Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa355Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Autochtoon3.865Aantal2022
Westers totaal610Aantal2022
Niet-westers totaal135Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal52Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting29Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling20Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven131Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km75Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km114Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2816Code2024
RegionaamMunstergeleenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal465Aantal hectaren2023
Oppervlakte land463Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid787Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.262Aantal2024
Adressen met postcode2.226Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.166Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie5Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie19Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie39Aantal2024
Verblijfsobjecten2.252Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen10Aantal2024
Panden met adres2.075Aantal2024
Adressen met pand2.250Aantal2024
Percelen met adres1.835Aantal2024
Adressen met perceel2.262Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.258Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.164Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190044Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192547Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950166Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970914Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980389Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990369Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200077Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201025Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202034Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190054Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192554Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950172Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970942Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980415Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990369Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000131Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201063Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202035Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied6151AA-6151NRNaam2024
Meest voorkomende postcode6151Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.700Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.315Aantal2023
Personenautos - overige brandstof385Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte583Aantal2023
Motorfietsen220Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.199Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€306.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning9%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement186Aantal2024
Tussen of geschakelde woning659Aantal2024
Hoekwoning393Aantal2024
Tweeonder1kap535Aantal2024
Vrijstaande woning393Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.86Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!