Statistieken woonplaats Nederweert-Eind

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nederweert-Eind. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nederweert-Eind. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Nederweert-Eind telt 1.555 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nederweert-Eind.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nederweert-Eind:

JaarAantal inwoners de woonplaats Nederweert-Eind% verschil
20231.5550%
20221.5550,65%
20211.5450,65%
20201.535-0,65%
20191.545-0,32%
20181.5501,64%
20171.525-2,24%
20161.560-0,64%
20151.5700%
20141.5700,96%
20131.555geen data

In 2023 waren er 1.555 inwoners in de woonplaats Nederweert-Eind. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nederweert.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Nederweert-Eind:

In 2013 telde de woonplaats Nederweert-Eind 1.555 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 1.570 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 15 (0,96%). Het aantal inwoners blijft 1.570 tot en met 2015. In 2017 is het aantal gedaald tot 1.525 inwoners. Dit is een daling van 45 (-2,87%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -35 (-2,24%). Het aantal van 1.525 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.555 inwoners in de woonplaats Nederweert-Eind.

Over woonplaats Nederweert-Eind

Woonplaats Nederweert-Eind heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.985 hectare, waarvan 1.912 land en 72 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nederweert-Eind telt 711 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 162 adressen per km2. Er wonen 635 huishoudens en er zijn in totaal 645 woningen. De woonplaats telt 970 auto's en 205 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nederweert-Eind ligt in de gemeente Nederweert.

De brondata voor woonplaats Nederweert-Eind is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nederweert-Eind zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nederweert-Eind valt precies samen met de wijk Nederweert-Eind. De data voor de wijk Nederweert-Eind en voor woonplaats Nederweert-Eind zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nederweert-Eind zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nederweert. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Nederweert-Eind
Kaart van de woonplaats Nederweert-Eind. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Nederweert-Eind binnen de gemeente Nederweert.

Woningkenmerken
Er zijn 645 woningen in de woonplaats Nederweert-Eind.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nederweert in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Nederweert-Eind was €394.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Nederweert-Eind.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nederweert-Eind:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Nederweert-Eind% verschil
2023€394.00018%
2022€334.0003,73%
2021€322.0003,21%
2020€312.0005,8%
2019€295.00013%
2018€260.0002,77%
2017€253.000-0,78%
2016€255.0001,19%
2015€252.000-4,18%
2014€263.000-1,50%
2013€267.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Nederweert-Eind is met €127.000 gegroeid van €267.000 in 2013 tot €394.000 in 2023 (dat is een stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.700 (4,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nederweert.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nederweert.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Nederweert-Eind is €394.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 645 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Nederweert (geel), 3 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 15 buurten (blauw). De woonplaats Nederweert-Eind wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Nederweert-Eind: er zijn 347 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Nederweert-Eind.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 711 totaal in de woonplaats Nederweert-Eind

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Nederweert-Eind telt in totaal 711 adressen, met 710 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 76% van de adressen in woonplaats Nederweert-Eind ligt binnen de bebouwde kom en 24% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nederweert
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Nederweert-Eind zijn er 660 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Nederweert-Eind.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 199 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Nederweert-Eind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Nederweert-Eind. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Nederweert-Eind

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Nederweert-Eind. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Nederweert-Eind


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nederweert bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Nederweert-Eind


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Nederweert-Eind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Nederweert-Eind per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nederweert-Eind:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.4308040
20221.4358040
20211.4357337
20201.4307035
20191.4556030
20181.4556332
20171.4306332
20161.4606733
20151.4657035
20141.4766331
20131.4626231

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Nederweert-Eind als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,58% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,99% en herkomst van buiten Europa: 1,99%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nederweert naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Nederweert-Eind
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Nederweert-Eind in 2022 zijn Westers (90 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Nederweert-Eind: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Nederweert-Eind.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Nederweert-Eind. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nederweert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Nederweert. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Nederweert-Eind.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Nederweert-Eind:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.6701.560
Tussenwoning2.8101.130
Hoekwoning3.0701.090
Twee onder één kap woning2.9601.260
Vrijstaande woning4.1601.610
Huurwoning2.9501.320
Eigen woning3.7001.420

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Nederweert-Eind zijn C (177 adressen) en B (108 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Nederweert-Eind. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Nederweert-Eind: 177 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nederweert bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Nederweert-Eind voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Nederweert-Eind voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Nederweert-Eind
Bevolking53381
Adressen2.055162
Autos26551

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Nederweert-Eind ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Nederweert-Eind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Nederweert-Eind. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Nederweert-Eind vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Gemeenschapshuis Reigershorst in Nederweert-Eind

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Gemeenschapshuis Reigershorst in Nederweert-Eind is uitgebracht. Stembureau Gemeenschapshuis Reigershorst in Nederweert-Eind was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Nederweert-Eind.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapshuis Reigershorst in Nederweert-Eind bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Nederweert-Eind stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 18 stembureaus in de gemeente Nederweert en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nederweert. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nederweert.

Stembureaus Nederweert
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Nederweert-Eind.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nederweert-Eind was in 2021 €29.100.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (205 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Nederweert-Eind (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Nederweert-Eind voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Nederweert-Eind zijn in totaal 205 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 205 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 200 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nederweert-Eind. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Nederweert-Eind
Er zijn 39 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Nederweert-Eind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Nederweert-Eind op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 39 elektrische auto’s in de woonplaats Nederweert-Eind. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Nederweert-Eind die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 957 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Nederweert-Eind in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nederweert-Eind geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.472 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nederweert-Eind (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 992 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Nederweert-Eind in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nederweert-Eind geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Nederweert-Eind. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 24 misdrijven in de woonplaats Nederweert-Eind geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Nederweert-Eind, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Nederweert-Eind zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 383 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Nederweert-Eind 24 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Nederweert-Eind in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (4 delicten) en Horizontale fraude (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Nederweert-Eind.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Nederweert-Eind geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Nederweert-Eind met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Nederweert-Eind over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nederweert.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,72 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Nederweert-Eind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Nederweert-Eind.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Nederweert-Eind. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Nederweert-Eind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Nederweert-Eind.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Nederweert-Eind genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Nederweert-Eind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Nederweert-Eind.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nederweert-Eind voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal205Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.555Aantal2023
Mannen810Aantal2023
Vrouwen745Aantal2023
0 tot 15 jaar230Aantal2023
15 tot 25 jaar165Aantal2023
25 tot 45 jaar330Aantal2023
45 tot 65 jaar490Aantal2023
65 jaar of ouder340Aantal2023
Ongehuwd640Aantal2023
Gehuwd780Aantal2023
Gescheiden70Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid81Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar620Aantal2022
Opleidingsniveau hoog320Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten60Aantal2022
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.560Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel62Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel347Aantal2024
Adressen met definitief energielabel302Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++9Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A93Aantal2024
Energielabels B108Aantal2024
Energielabels C177Aantal2024
Energielabels D102Aantal2024
Energielabels E15Aantal2024
Energielabels F85Aantal2024
Energielabels G52Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal635Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens140Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen235Aantal2023
Huishoudens met kinderen255Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€330x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.430Aantal2023
Herkomst buiten Nederland120Aantal2023
Herkomst Europa80Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland1.430Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon1.435Aantal2022
Westers totaal90Aantal2022
Niet-westers totaal30Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven24Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand31,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2039Code2024
RegionaamNederweert-EindNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.985Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.912Aantal hectaren2023
Oppervlakte water72Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid162Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal711Aantal2024
Adressen met postcode699Aantal2024
Adressen met woonfunctie660Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie49Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie6Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie15Aantal2024
Verblijfsobjecten710Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres695Aantal2024
Adressen met pand709Aantal2024
Percelen met adres638Aantal2024
Adressen met perceel711Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom541Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom170Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom512Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom148Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190012Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192521Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195044Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970199Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980170Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199059Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200052Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201061Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202048Aantal2024
Panden met adres 2020 en later29Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190012Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192521Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195050Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970202Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980170Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199059Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200054Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201062Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202050Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later29Aantal2024
Postcodegebied6034PA-6034TZNaam2024
Meest voorkomende postcode6034Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal970Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine765Aantal2023
Personenautos - overige brandstof205Aantal2023
Personenautos per huishouden1,53Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte51Aantal2023
Motorfietsen70Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad645Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€394.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning99%Percentage2023
Percentage meergezinswoning1%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie9%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement6Aantal2024
Tussen of geschakelde woning98Aantal2024
Hoekwoning79Aantal2024
Tweeonder1kap130Aantal2024
Vrijstaande woning347Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.50Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!