Statistieken woonplaats Pernis Rotterdam

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Pernis Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Pernis Rotterdam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Pernis Rotterdam telt 4.940 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Pernis Rotterdam.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Pernis Rotterdam:

JaarAantal inwoners de woonplaats Pernis Rotterdam% verschil
20234.9401,65%
20224.860-0,61%
20214.8900,20%
20204.8800,62%
20194.8500,10%
20184.8451,25%
20174.7850%
20164.785-0,10%
20154.790-0,10%
20144.7950,31%
20134.780geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Pernis Rotterdam is met 160 inwoners toegenomen van 4.780 inwoners in 2013 tot 4.940 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 3,35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 16 inwoners (0,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Pernis Rotterdam:

In 2013 waren er 4.780 inwoners in de woonplaats Pernis Rotterdam. Het aantal van 4.780 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.940 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 160 (3,35%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 80 (1,65%). Het aantal van 4.940 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Pernis Rotterdam

Woonplaats Pernis Rotterdam heeft afgerond een totale oppervlakte van 162 hectare, waarvan 158 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Pernis Rotterdam telt 2.607 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 746 adressen per km2. Er wonen 2.260 huishoudens en er zijn in totaal 2.270 woningen. De woonplaats telt 2.360 auto's en 470 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Pernis Rotterdam ligt in de gemeente Rotterdam.

De brondata voor woonplaats Pernis Rotterdam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Pernis Rotterdam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Pernis Rotterdam valt precies samen met de wijk Pernis. De data voor de wijk Pernis en voor woonplaats Pernis Rotterdam zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Pernis Rotterdam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Pernis Rotterdam
Kaart van de woonplaats Pernis Rotterdam. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Pernis Rotterdam binnen de gemeente Rotterdam.

Woningkenmerken
Er zijn 2.270 woningen in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Pernis Rotterdam was €276.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Pernis Rotterdam.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Pernis Rotterdam:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Pernis Rotterdam% verschil
2023€276.00015%
2022€239.00013%
2021€212.0009,3%
2020€194.00011%
2019€174.0009,4%
2018€159.0003,25%
2017€154.0003,36%
2016€149.000-0,67%
2015€150.000-1,96%
2014€153.000-3,77%
2013€159.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Pernis Rotterdam is met €117.000 gegroeid van €159.000 in 2013 tot €276.000 in 2023 (dat is een stijging van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.700 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Pernis Rotterdam is €276.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 2.270 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen) en 18 wijken (oranje). De woonplaats Pernis Rotterdam wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Pernis Rotterdam: er zijn 1.060 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Pernis Rotterdam.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.607 totaal in de woonplaats Pernis Rotterdam

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Pernis Rotterdam telt in totaal 2.607 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Pernis Rotterdam liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Pernis Rotterdam zijn er 2.321 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Pernis Rotterdam.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 954 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Pernis Rotterdam. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Pernis Rotterdam

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Pernis Rotterdam. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Pernis Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Pernis Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Pernis Rotterdam per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Pernis Rotterdam:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.735520685
20223.755477628
20213.830457603
20203.875434571
20193.895412543
20183.935393517
20173.950360475
20163.965354466
20153.975352463
20143.980352463
20133.967351462

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Pernis Rotterdam als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 7,3% en herkomst van buiten Europa: 9,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Pernis Rotterdam
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Pernis Rotterdam in 2022 zijn Westers (570 inwoners) en Overig (180 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Pernis Rotterdam: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Pernis Rotterdam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Pernis Rotterdam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Pernis Rotterdam.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Pernis Rotterdam:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.060700
Tussenwoning2.590880
Hoekwoning2.8301.080
Twee onder één kap woning3.0801.150
Vrijstaande woning3.7501.570
Huurwoning2.030810
Eigen woning2.9001.010

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Pernis Rotterdam zijn G (460 adressen) en F (401 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Pernis Rotterdam. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Pernis Rotterdam: 460 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Pernis Rotterdam voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Pernis Rotterdam voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Pernis Rotterdam
Bevolking5333.127
Adressen2.055746
Autos2651.494

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Pernis Rotterdam ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 143 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Pernis Rotterdam. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Pernis Rotterdam vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Pernis Rotterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Pernis Rotterdam. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Pernis Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Pernis Rotterdam.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 765 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Stembureaus Rotterdam
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Pernis Rotterdam.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Pernis Rotterdam was in 2022 €30.200.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Pernis Rotterdam (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Pernis Rotterdam voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Pernis Rotterdam zijn in totaal 470 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 470 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 475 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Pernis Rotterdam. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Pernis Rotterdam
Er zijn 94 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Pernis Rotterdam op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 94 elektrische auto’s in de woonplaats Pernis Rotterdam. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Pernis Rotterdam die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.031 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Pernis Rotterdam in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Pernis Rotterdam geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.976 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Pernis Rotterdam (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.618 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Pernis Rotterdam in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Pernis Rotterdam geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Pernis Rotterdam. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 184 misdrijven in de woonplaats Pernis Rotterdam geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Pernis Rotterdam, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Pernis Rotterdam zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.523 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Pernis Rotterdam 184 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Pernis Rotterdam in 2023 zijn Horizontale fraude (35 delicten) en Ongevallen (weg) (26 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Pernis Rotterdam.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 11 misdrijven in de woonplaats Pernis Rotterdam geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Pernis Rotterdam met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Pernis Rotterdam over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,73 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Pernis Rotterdam.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Pernis Rotterdam. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Pernis Rotterdam.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Pernis Rotterdam genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Pernis Rotterdam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Pernis Rotterdam.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Pernis Rotterdam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie140Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.940Aantal2023
Mannen2.465Aantal2023
Vrouwen2.470Aantal2023
0 tot 15 jaar755Aantal2023
15 tot 25 jaar525Aantal2023
25 tot 45 jaar1.310Aantal2023
45 tot 65 jaar1.390Aantal2023
65 jaar of ouder965Aantal2023
Ongehuwd2.385Aantal2023
Gehuwd1.905Aantal2023
Gescheiden375Aantal2023
Verweduwd270Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.127Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.970Aantal2022
Opleidingsniveau hoog650Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten320Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.010Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel255Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.005Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.347Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++17Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A286Aantal2024
Energielabels B185Aantal2024
Energielabels C354Aantal2024
Energielabels D246Aantal2024
Energielabels E394Aantal2024
Energielabels F401Aantal2024
Energielabels G460Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.260Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens805Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen670Aantal2023
Huishoudens met kinderen785Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€138x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW880Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.735Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.205Aantal2023
Herkomst Europa520Aantal2023
Herkomst buiten Europa685Aantal2023
Geboren in Nederland3.735Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa360Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa315Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa320Aantal2023
Autochtoon3.755Aantal2022
Westers totaal570Aantal2022
Niet-westers totaal535Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba125Aantal2022
Suriname160Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers180Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal46Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven17Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting38Aantal2023
Verkeersovertredingen53Aantal2023
Vernieling21Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven184Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km94Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand16,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand14,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3085Code2024
RegionaamPernis RotterdamNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal162Aantal hectaren2023
Oppervlakte land158Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid746Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.607Aantal2024
Adressen met postcode2.472Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.321Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie29Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie34Aantal2024
Adressen met industriefunctie64Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie25Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie23Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie137Aantal2024
Verblijfsobjecten2.607Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.196Aantal2024
Adressen met pand2.581Aantal2024
Percelen met adres2.100Aantal2024
Adressen met perceel2.607Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.595Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom12Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.319Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900290Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925310Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950309Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970954Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198060Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199026Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200032Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202049Aantal2024
Panden met adres 2020 en later57Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900311Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925317Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950338Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.039Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198060Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199028Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200069Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010306Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202056Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later57Aantal2024
Postcodegebied3195AA-3195XXNaam2024
Meest voorkomende postcode3195Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade15Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade128Aantal2022
Verkeersongevallen totaal143Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.360Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.045Aantal2023
Personenautos - overige brandstof320Aantal2023
Personenautos per huishouden1,04Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.494Aantal2023
Motorfietsen255Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.270Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€276.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement384Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.060Aantal2024
Hoekwoning509Aantal2024
Tweeonder1kap219Aantal2024
Vrijstaande woning149Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.286Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!