Statistieken woonplaats Rijnsaterwoude

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rijnsaterwoude. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rijnsaterwoude. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Rijnsaterwoude telt 1.245 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijnsaterwoude.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijnsaterwoude:

JaarAantal inwoners de woonplaats Rijnsaterwoude% verschil
20231.2453,32%
20221.2050,84%
20211.195-1,65%
20201.215-0,41%
20191.2203,39%
20181.180-0,42%
20171.1851,28%
20161.1700%
20151.170-0,85%
20141.180-5,2%
20131.245geen data

In 2023 waren er 1.245 inwoners in de woonplaats Rijnsaterwoude. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Kaag en Braassem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Rijnsaterwoude:

In 2013 waren er 1.245 inwoners in de woonplaats Rijnsaterwoude. Het aantal van 1.245 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2015 is het aantal gedaald tot 1.170 inwoners. Dit is een daling van 75 (-6%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -10 (-0,85%). Het aantal inwoners blijft 1.170 tot en met 2016. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.245 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 75 (6,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (3,32%).

Over woonplaats Rijnsaterwoude

Woonplaats Rijnsaterwoude heeft afgerond een totale oppervlakte van 878 hectare, waarvan 544 land en 335 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rijnsaterwoude telt 675 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 175 adressen per km2. Er wonen 565 huishoudens en er zijn in totaal 544 woningen. De woonplaats telt 745 auto's en 190 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rijnsaterwoude ligt in de gemeente Kaag en Braassem.

De brondata voor woonplaats Rijnsaterwoude is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rijnsaterwoude zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rijnsaterwoude valt precies samen met de wijk Rijnsaterwoude. De data voor de wijk Rijnsaterwoude en voor woonplaats Rijnsaterwoude zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rijnsaterwoude zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kaag en Braassem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Rijnsaterwoude
Kaart van de woonplaats Rijnsaterwoude. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rijnsaterwoude binnen de gemeente Kaag en Braassem.

Woningkenmerken
Er zijn 544 woningen in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kaag en Braassem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Rijnsaterwoude was €477.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Rijnsaterwoude.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijnsaterwoude:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Rijnsaterwoude% verschil
2023€477.00014%
2022€418.0009,4%
2021€382.0005,8%
2020€361.0009,4%
2019€330.00024%
2018€266.000-11%
2017€298.0002,41%
2016€291.000-0,34%
2015€292.000-2,67%
2014€300.000-7,1%
2013€323.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Rijnsaterwoude is met €154.000 toegenomen van €323.000 in 2013 tot €477.000 in 2023 (dat is een stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.400 (4,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Kaag en Braassem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Kaag en Braassem.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rijnsaterwoude is €477.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 544 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Kaag en Braassem (geel), 9 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 25 buurten (blauw). De woonplaats Rijnsaterwoude wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Rijnsaterwoude: er zijn 190 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Rijnsaterwoude.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 675 totaal in de woonplaats Rijnsaterwoude

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Rijnsaterwoude telt in totaal 675 adressen, met 669 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 5 ligplaatsen. 86% van de adressen in woonplaats Rijnsaterwoude ligt binnen de bebouwde kom en 14% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Kaag en Braassem
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Rijnsaterwoude zijn er 566 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Rijnsaterwoude.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 236 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Rijnsaterwoude. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Rijnsaterwoude

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Rijnsaterwoude. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Rijnsaterwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Kaag en Braassem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Rijnsaterwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Rijnsaterwoude per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Rijnsaterwoude:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.035105100
20221.0259288
20211.0209085
20201.0458783
20191.0558580
20181.0257976
20171.0457268
20161.0406763
20151.0406763
20141.0387369
20131.0967673

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Rijnsaterwoude als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 8,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 6,1% en herkomst van buiten Europa: 5,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Kaag en Braassem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Rijnsaterwoude
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Rijnsaterwoude in 2022 zijn Westers (125 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Rijnsaterwoude: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Rijnsaterwoude.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Rijnsaterwoude. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Kaag en Braassem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Kaag en Braassem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Rijnsaterwoude.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Rijnsaterwoude:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.650750
Tussenwoning2.710990
Hoekwoning2.8501.060
Twee onder één kap woning3.5301.360
Vrijstaande woning4.6701.800
Huurwoning2.500880
Eigen woning3.6301.400

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Rijnsaterwoude zijn C (174 adressen) en B (83 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Rijnsaterwoude. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Rijnsaterwoude: 174 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kaag en Braassem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Rijnsaterwoude voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Rijnsaterwoude voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Rijnsaterwoude
Bevolking533229
Adressen2.055175
Autos265137

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Rijnsaterwoude ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Rijnsaterwoude. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Rijnsaterwoude vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Schoolhuis in Rijnsaterwoude

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Schoolhuis in Rijnsaterwoude is uitgebracht. Stembureau Schoolhuis in Rijnsaterwoude was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Rijnsaterwoude.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Schoolhuis in Rijnsaterwoude bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Rijnsaterwoude stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 35 stembureaus in de gemeente Kaag en Braassem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kaag en Braassem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Kaag en Braassem.

Stembureaus Kaag en Braassem
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Rijnsaterwoude.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rijnsaterwoude was in 2021 €32.700.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (190 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rijnsaterwoude (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Rijnsaterwoude voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Rijnsaterwoude zijn in totaal 190 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 190 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 180 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rijnsaterwoude. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Rijnsaterwoude
Er zijn 27 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Rijnsaterwoude op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 27 elektrische auto’s in de woonplaats Rijnsaterwoude. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Rijnsaterwoude die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 822 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Rijnsaterwoude in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rijnsaterwoude geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.210 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rijnsaterwoude (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 783 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Rijnsaterwoude in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rijnsaterwoude geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Rijnsaterwoude. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 39 misdrijven in de woonplaats Rijnsaterwoude geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rijnsaterwoude, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Rijnsaterwoude zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 472 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Rijnsaterwoude 39 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Rijnsaterwoude in 2023 zijn Onder invloed (weg) (8 delicten) en Horizontale fraude (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Rijnsaterwoude.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 4 misdrijven in de woonplaats Rijnsaterwoude geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Rijnsaterwoude met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Rijnsaterwoude over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Kaag en Braassem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Rijnsaterwoude.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Rijnsaterwoude. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Rijnsaterwoude.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Rijnsaterwoude genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Rijnsaterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Rijnsaterwoude.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rijnsaterwoude voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal190Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.245Aantal2023
Mannen625Aantal2023
Vrouwen615Aantal2023
0 tot 15 jaar160Aantal2023
15 tot 25 jaar140Aantal2023
25 tot 45 jaar210Aantal2023
45 tot 65 jaar425Aantal2023
65 jaar of ouder300Aantal2023
Ongehuwd530Aantal2023
Gehuwd565Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid229Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag180Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog430Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel136Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel226Aantal2024
Adressen met definitief energielabel313Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++26Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A76Aantal2024
Energielabels B83Aantal2024
Energielabels C174Aantal2024
Energielabels D75Aantal2024
Energielabels E28Aantal2024
Energielabels F29Aantal2024
Energielabels G38Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal565Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens175Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen215Aantal2023
Huishoudens met kinderen180Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€336x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW270Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.035Aantal2023
Herkomst buiten Nederland205Aantal2023
Herkomst Europa105Aantal2023
Herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland1.035Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Autochtoon1.025Aantal2022
Westers totaal125Aantal2022
Niet-westers totaal55Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen15Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven39Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km77Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km80Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3040Code2024
RegionaamRijnsaterwoudeNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal878Aantal hectaren2023
Oppervlakte land544Aantal hectaren2023
Oppervlakte water335Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid175Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal675Aantal2024
Adressen met postcode666Aantal2024
Adressen met woonfunctie566Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie29Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie38Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie42Aantal2024
Verblijfsobjecten669Aantal2024
Ligplaatsen5Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres620Aantal2024
Adressen met pand669Aantal2024
Percelen met adres501Aantal2024
Adressen met perceel675Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom579Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom96Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom512Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom54Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190015Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192521Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195025Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970236Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198095Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199087Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200045Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201039Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202021Aantal2024
Panden met adres 2020 en later35Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190015Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192529Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195025Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970237Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980110Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199091Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200063Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201042Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202021Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later35Aantal2024
Postcodegebied2465AA-2465CANaam2024
Meest voorkomende postcode2465Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal745Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine610Aantal2023
Personenautos - overige brandstof135Aantal2023
Personenautos per huishouden1,32Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte137Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad544Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€477.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning9%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement53Aantal2024
Tussen of geschakelde woning190Aantal2024
Hoekwoning106Aantal2024
Tweeonder1kap63Aantal2024
Vrijstaande woning154Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.103Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!