Statistieken woonplaats Scharmer

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Scharmer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Scharmer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Scharmer telt 485 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Scharmer.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Scharmer:

JaarAantal inwoners de woonplaats Scharmer% verschil
2023485-3,96%
20225055,2%
20214803,23%
2020465-2,11%
20194752,15%
20184651,53%
2017458-0,87%
20164623,82%
2015445-0,67%
2014448-0,22%
2013449geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Scharmer is met 36 personen gegroeid van 449 personen in 2013 tot 485 personen in 2023 (dat is een groei van 8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 personen (0,81%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Midden-Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Scharmer:

In 2013 telde de woonplaats Scharmer 449 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 445 personen. Dit is een daling van 4 (-0,89%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -3 (-0,67%). Het aantal van 445 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 505 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 60 (13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 25 (5,2%). Het aantal van 505 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 485 inwoners in de woonplaats Scharmer.

Over woonplaats Scharmer

Woonplaats Scharmer heeft afgerond een totale oppervlakte van 840 hectare, waarvan 809 land en 32 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Scharmer telt 320 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 90 adressen per km2. Er wonen 230 huishoudens en er zijn in totaal 183 woningen. De woonplaats telt 315 auto's en 90 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Scharmer ligt in de gemeente Midden-Groningen.

De brondata voor woonplaats Scharmer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Scharmer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Scharmer valt samen met 3 buurten. Dit zijn: buurt Scharmer, buurt Scharmer Buitengebied en buurt Natuurgebied Scharmer. De cijfers voor de woonplaats Scharmer zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Scharmer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Scharmer
Kaart van de woonplaats Scharmer. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Scharmer binnen de gemeente Midden-Groningen.

Woningkenmerken
Er zijn 183 woningen in de woonplaats Scharmer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Scharmer was €368.492 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Scharmer.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Scharmer:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Scharmer% verschil
2023€368.49214%
2022€323.6818,1%
2021€299.52061%
2020€185.85981%
2019€102.630-58%
2018€246.9151,80%
2017€242.544-1,66%
2016€246.6420,33%
2015€245.8402,37%
2014€240.150-3,20%
2013€248.093geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Scharmer is met €120.399 toegenomen van €248.093 in 2013 tot €368.492 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.039 (11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Midden-Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Midden-Groningen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Scharmer is €368.492, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 183 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Midden-Groningen (geel), 25 woonplaatsen (groen) en 21 wijken (oranje). De woonplaats Scharmer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Scharmer: er zijn 170 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Scharmer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 320 totaal in de woonplaats Scharmer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Scharmer telt in totaal 320 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 19% van de adressen in woonplaats Scharmer ligt binnen de bebouwde kom en 81% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Midden-Groningen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Scharmer zijn er 182 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Scharmer.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 126 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de woonplaats Scharmer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Scharmer. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Scharmer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Scharmer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Scharmer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Midden-Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Scharmer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Scharmer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Scharmer per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Scharmer:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234106025
20224404619
20214253916
20204153515
20194203916
20184302510
20174242410
20164282511
20154142410
20144102711
20134132410

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Scharmer als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 5,4% en herkomst van buiten Europa: 2,24%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Midden-Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Scharmer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Scharmer in 2022 zijn Westers (55 inwoners) en Antillen (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Scharmer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Scharmer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Scharmer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Midden-Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Midden-Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Scharmer.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Scharmer:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.873717
Tussenwoning2.1661.083
Hoekwoning1.7711.120
Twee onder één kap woning939421
Vrijstaande woning3.5751.734
Huurwoning2.8561.316
Eigen woning3.4801.689

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Scharmer zijn B (114 adressen) en G (93 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Scharmer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Scharmer: 114 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Scharmer voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Scharmer voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Scharmer
Bevolking53360
Adressen2.05590
Autos26539

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Scharmer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 14 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Scharmer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Scharmer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Scharmer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau ’t Hof van Scharmer

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau ’t Hof van Scharmer is uitgebracht. Stembureau ’t Hof van Scharmer was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Scharmer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau ’t Hof van Scharmer bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Scharmer stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 65 stembureaus in de gemeente Midden-Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen.

Stembureaus Midden-Groningen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.231)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Scharmer.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Scharmer was in 2021 €29.231.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (90 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Scharmer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Scharmer voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Scharmer zijn in totaal 90 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 90 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 75 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Scharmer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 383 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Scharmer in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Scharmer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 664 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Scharmer (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 341 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Scharmer in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Scharmer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Scharmer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 23 misdrijven in de woonplaats Scharmer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Scharmer, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Scharmer zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 235 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Scharmer 23 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Scharmer in 2023 zijn Onder invloed (weg) (7 delicten) en Overige vermogensdelicten (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Scharmer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Scharmer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Scharmer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Scharmer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,74 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Scharmer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Scharmer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Scharmer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Scharmer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Scharmer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Scharmer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Scharmer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Scharmer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Scharmer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal90Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners485Aantal2023
Mannen265Aantal2023
Vrouwen220Aantal2023
0 tot 15 jaar55Aantal2023
15 tot 25 jaar50Aantal2023
25 tot 45 jaar105Aantal2023
45 tot 65 jaar180Aantal2023
65 jaar of ouder100Aantal2023
Ongehuwd230Aantal2023
Gehuwd200Aantal2023
Gescheiden35Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid60Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag50Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar200Aantal2022
Opleidingsniveau hoog140Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief20Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.526Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.873Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.166Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.771Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning939Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.575Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.856Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.704Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement717Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.083Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning421Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.734Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.316Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.689Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel38Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel220Aantal2024
Adressen met definitief energielabel62Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A13Aantal2024
Energielabels B114Aantal2024
Energielabels C25Aantal2024
Energielabels D13Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F21Aantal2024
Energielabels G93Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal230Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens70Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen80Aantal2023
Huishoudens met kinderen75Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers42%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.960Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.231Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar21%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen10%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,94%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,47%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,94%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,41%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€188x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW80Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland410Aantal2023
Herkomst buiten Nederland85Aantal2023
Herkomst Europa60Aantal2023
Herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon440Aantal2022
Westers totaal55Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen12Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven23Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,19Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,14Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,23Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,03Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,53Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,18Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,05Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,02Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,91Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,47Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,87Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,04Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,04Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,42Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,34Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,54Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,55Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,16Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,02Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,11Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,25Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,21Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,58Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,91Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,97Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,97Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,18Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,97Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,99Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,83Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,22Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1355Code2024
RegionaamScharmerNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal840Aantal hectaren2023
Oppervlakte land809Aantal hectaren2023
Oppervlakte water32Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid90Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal320Aantal2024
Adressen met postcode319Aantal2024
Adressen met woonfunctie182Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie24Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie126Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7Aantal2024
Verblijfsobjecten320Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres306Aantal2024
Adressen met pand320Aantal2024
Percelen met adres262Aantal2024
Adressen met perceel320Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom62Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom258Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom62Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom120Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190015Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192541Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195062Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197019Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198016Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000126Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190015Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192541Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195063Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198016Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000138Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201011Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied9616TA-9616TNNaam2024
Meest voorkomende postcode9616Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal14Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal315Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine235Aantal2023
Personenautos - overige brandstof80Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte39Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad183Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€368.492Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning96%Percentage2023
Percentage meergezinswoning2%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen94%Percentage2023
Huurwoningen totaal4%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2Aantal2024
Hoekwoning2Aantal2024
Tweeonder1kap6Aantal2024
Vrijstaande woning170Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.138Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!