Statistieken woonplaats Schinveld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schinveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schinveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Schinveld telt 4.705 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schinveld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schinveld:

JaarAantal inwoners de woonplaats Schinveld% verschil
20234.7051,18%
20224.6500,43%
20214.630-0,32%
20204.645-0,32%
20194.660-1,48%
20184.730-0,32%
20174.7450,11%
20164.7400,42%
20154.720-0,11%
20144.725-0,63%
20134.755geen data

De bevolking van de woonplaats Schinveld is met 50 inwoners afgenomen van 4.755 inwoners in 2013 tot 4.705 inwoners in 2023 (dat is een afname van 1,05%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -5 inwoners (-0,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Beekdaelen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Schinveld:

In 2013 waren er 4.755 inwoners in de woonplaats Schinveld. Het aantal van 4.755 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 4.630 inwoners. Dit is een daling van 125 (-2,63%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -15 (-0,32%). Het aantal van 4.630 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Schinveld 4.705 inwoners.

Over woonplaats Schinveld

Woonplaats Schinveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.035 hectare, waarvan 1.024 land en 10 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Schinveld telt 2.542 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 267 adressen per km2. Er wonen 2.185 huishoudens en er zijn in totaal 2.246 woningen. De woonplaats telt 2.820 auto's en 400 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Schinveld ligt in de gemeente Beekdaelen.

De brondata voor woonplaats Schinveld is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Schinveld zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Schinveld valt samen met 2 buurten. Dit zijn: buurt Schinveld en buurt Verspreide huizen. De cijfers voor de woonplaats Schinveld zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Schinveld zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beekdaelen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Schinveld
Kaart van de woonplaats Schinveld. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Schinveld binnen de gemeente Beekdaelen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.246 woningen in de woonplaats Schinveld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Beekdaelen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Schinveld was €250.598 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Schinveld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schinveld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Schinveld% verschil
2023€250.59815%
2022€218.7277,3%
2021€203.8557,9%
2020€188.9268,1%
2019€174.81911%
2018€157.5254,50%
2017€150.7470,01%
2016€150.7371,99%
2015€147.797-1,95%
2014€150.731-6,2%
2013€160.702geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Schinveld is met €89.896 gegroeid van €160.702 in 2013 tot €250.598 in 2023 (dat is een groei van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.989 (4,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Beekdaelen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Beekdaelen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Schinveld is €250.598, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 2.246 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Beekdaelen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De woonplaats Schinveld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Schinveld: er zijn 612 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Schinveld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.542 totaal in de woonplaats Schinveld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Schinveld telt in totaal 2.542 adressen, met 2.541 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 96% van de adressen in woonplaats Schinveld ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Beekdaelen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Schinveld zijn er 2.284 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Schinveld.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 698 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Schinveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Schinveld. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Schinveld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Schinveld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Schinveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Beekdaelen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Schinveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Schinveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Schinveld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Schinveld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.620810280
20223.640751259
20213.645732253
20203.640747258
20193.615777268
20183.665791274
20173.655810280
20163.655806279
20153.645799276
20143.685773267
20133.708778269

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Schinveld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 17% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 16% en herkomst van buiten Europa: 5,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Beekdaelen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Schinveld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Schinveld in 2022 zijn Westers (850 inwoners) en Overig (90 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Schinveld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Schinveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Schinveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Beekdaelen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beekdaelen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Schinveld zijn C (496 adressen) en F (365 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Schinveld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Schinveld: 496 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beekdaelen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 28 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Schinveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Schinveld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Schinveld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Schinveld

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Schinveld. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Schinveld. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Beekdaelen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Schinveld.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 51 stembureaus in de gemeente Beekdaelen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Beekdaelen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Beekdaelen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.791)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Schinveld.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Schinveld was in 2022 €26.791.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (400 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Schinveld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Schinveld zijn in totaal 400 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 400 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 395 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Schinveld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Schinveld
Er zijn 53 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Schinveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Schinveld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 53 elektrische auto’s in de woonplaats Schinveld. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Schinveld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.234 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Schinveld in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Schinveld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.943 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Schinveld (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.836 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Schinveld in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Schinveld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Schinveld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 179 misdrijven in de woonplaats Schinveld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Schinveld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Schinveld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.260 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Schinveld 179 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Schinveld in 2023 zijn Ongevallen (weg) (29 delicten) en Horizontale fraude (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Schinveld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 21 misdrijven in de woonplaats Schinveld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Schinveld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Schinveld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Beekdaelen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,03 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Schinveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Schinveld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Schinveld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Schinveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Schinveld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Schinveld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Schinveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Schinveld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Schinveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal400Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie70Aantal2023
G+I Handel en horeca80Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.705Aantal2023
Mannen2.385Aantal2023
Vrouwen2.325Aantal2023
0 tot 15 jaar595Aantal2023
15 tot 25 jaar510Aantal2023
25 tot 45 jaar940Aantal2023
45 tot 65 jaar1.435Aantal2023
65 jaar of ouder1.225Aantal2023
Ongehuwd1.900Aantal2023
Gehuwd1.990Aantal2023
Gescheiden475Aantal2023
Verweduwd345Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid459Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.090Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog770Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura115Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten395Aantal2022
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.038Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.016Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.936Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.995Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.007Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.797Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.451Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.287Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.279Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement891Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.174Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.253Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.317Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.615Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.126Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel374Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.048Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.120Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A170Aantal2024
Energielabels B279Aantal2024
Energielabels C496Aantal2024
Energielabels D338Aantal2024
Energielabels E235Aantal2024
Energielabels F365Aantal2024
Energielabels G278Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.185Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens725Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen725Aantal2023
Huishoudens met kinderen740Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.715Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.791Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,33%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€142x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO340Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.070Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.620Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.090Aantal2023
Herkomst Europa810Aantal2023
Herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren in Nederland3.620Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa515Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa120Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa295Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa155Aantal2023
Autochtoon3.640Aantal2022
Westers totaal850Aantal2022
Niet-westers totaal160Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers90Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal66Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting31Aantal2023
Verkeersovertredingen37Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven21Aantal2023
Totaal misdrijven179Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,34Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,44Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,75Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km97Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,44Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,49Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,02Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,53Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,59Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,33Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,83Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,24Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,75Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,84Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,83Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,63Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,22Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2848Code2024
RegionaamSchinveldNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.035Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.024Aantal hectaren2023
Oppervlakte water10Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid267Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.542Aantal2024
Adressen met postcode2.493Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.284Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie33Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie32Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie10Aantal2024
Adressen met logiesfunctie39Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie38Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie119Aantal2024
Verblijfsobjecten2.541Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres2.235Aantal2024
Adressen met pand2.536Aantal2024
Percelen met adres1.892Aantal2024
Adressen met perceel2.542Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.440Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom102Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.218Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom66Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900106Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925136Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950315Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970698Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980396Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990266Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000176Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202033Aantal2024
Panden met adres 2020 en later9Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900124Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925156Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950355Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970736Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980424Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990308Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000221Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010135Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202052Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later25Aantal2024
Postcodegebied6451AA-6451PVNaam2024
Meest voorkomende postcode6451Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal28Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.820Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.515Aantal2023
Personenautos - overige brandstof305Aantal2023
Personenautos per huishouden1,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte275Aantal2023
Motorfietsen245Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.246Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€250.598Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement327Aantal2024
Tussen of geschakelde woning612Aantal2024
Hoekwoning424Aantal2024
Tweeonder1kap488Aantal2024
Vrijstaande woning433Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.257Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!