Statistieken woonplaats Spijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Spijk telt 1.366 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk:

JaarAantal inwoners de woonplaats Spijk% verschil
20231.366-0,65%
20221.3751,18%
20211.3590,74%
20201.349-1,17%
20191.365-1,66%
20181.388-1,28%
20171.406-1,47%
20161.427-0,83%
20151.439-0,96%
20141.4530,55%
20131.445geen data

De bevolking van de woonplaats Spijk is met 79 inwoners afgenomen van 1.445 inwoners in 2013 tot 1.366 inwoners in 2023 (dat is een daling van 5,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -8 inwoners (-0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Spijk:

In 2013 waren er 1.445 inwoners in de woonplaats Spijk. In 2014 is het aantal gestegen tot 1.453 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 8 (0,55%). Het aantal van 1.453 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2020 is het aantal gedaald tot 1.349 inwoners. Dit is een daling van 104 (-7,2%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -16 (-1,17%). Het aantal van 1.349 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.366 inwoners in de woonplaats Spijk.

Over woonplaats Spijk

Woonplaats Spijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.001 hectare, waarvan 1.990 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijk telt 656 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 62 adressen per km2. Er wonen 581 huishoudens en er zijn in totaal 611 woningen. De woonplaats telt 858 auto's en 152 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijk ligt in de gemeente Eemsdelta.

De brondata voor woonplaats Spijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijk (Eemsdelta) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Spijk en buurt Buitengebied Noord-Bierum. De cijfers voor de woonplaats Spijk (Eemsdelta) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Spijk
Kaart van de woonplaats Spijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Spijk binnen de gemeente Eemsdelta.

Woningkenmerken
Er zijn 611 woningen in de woonplaats Spijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemsdelta in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Spijk was €224.340 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Spijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Spijk% verschil
2023€224.34015%
2022€194.73615%
2021€169.5857,7%
2020€157.4396,7%
2019€147.6127,9%
2018€136.7663,50%
2017€132.1390%
2016€132.139-1,17%
2015€133.708-6,4%
2014€142.843-5,6%
2013€151.266geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Spijk is met €73.074 toegenomen van €151.266 in 2013 tot €224.340 in 2023 (dat is een stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.307 (4,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemsdelta.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Spijk is €224.340, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 611 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Eemsdelta (geel), 31 woonplaatsen (groen) en 19 wijken (oranje). De woonplaats Spijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Spijk: er zijn 383 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Spijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 656 totaal in de woonplaats Spijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Spijk telt in totaal 656 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 84% van de adressen in woonplaats Spijk ligt binnen de bebouwde kom en 16% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eemsdelta
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Spijk zijn er 601 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Spijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 168 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Spijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Spijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Spijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Spijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemsdelta bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Spijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Spijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.2445666
20221.2665060
20211.2684149
20201.2633946
20191.2744149
20181.2984149
20171.3084552
20161.3324351
20151.3285060
20141.3534553
20131.3464552

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Spijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 4,10% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,83% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,12% en herkomst van buiten Europa: 3,60%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemsdelta naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Spijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Spijk in 2022 zijn Westers (59 inwoners) en Antillen (22 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Spijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Spijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Spijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eemsdelta:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemsdelta. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Spijk zijn G (219 adressen) en C (109 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Spijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Spijk: 219 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Spijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Spijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Multifunctioneel centrum in Spijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Multifunctioneel centrum in Spijk is uitgebracht. Stembureau Multifunctioneel centrum in Spijk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Spijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eemsdelta.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Multifunctioneel centrum in Spijk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Spijk stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Eemsdelta en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemsdelta. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.360)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Spijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijk was in 2021 €25.360.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (152 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Spijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Spijk zijn in totaal 152 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Spijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Spijk
Er zijn 15 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Spijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de woonplaats Spijk. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Spijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 878 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Spijk in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Spijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.307 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Spijk (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 861 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Spijk in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Spijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Spijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 30 misdrijven in de woonplaats Spijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Spijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Spijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 266 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Spijk 30 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Spijk in 2023 zijn Mishandeling (5 delicten) en Horizontale fraude (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Spijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Spijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Spijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Spijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Spijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Spijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Spijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Spijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Spijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal152Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie26Aantal2023
G+I Handel en horeca19Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed7Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening19Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg19Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten12Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.366Aantal2023
Mannen718Aantal2023
Vrouwen650Aantal2023
0 tot 15 jaar213Aantal2023
15 tot 25 jaar164Aantal2023
25 tot 45 jaar271Aantal2023
45 tot 65 jaar414Aantal2023
65 jaar of ouder307Aantal2023
Ongehuwd596Aantal2023
Gehuwd634Aantal2023
Gescheiden86Aantal2023
Verweduwd51Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal7Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid69Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag307Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar582Aantal2022
Opleidingsniveau hoog157Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura24Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2022
WMO cliënten40Aantal2022
WMO cliënten relatief29Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.933Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.529Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.035Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.035Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.797Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.275Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.339Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.446Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning835Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning971Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.073Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.232Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.499Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel43Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel355Aantal2024
Adressen met definitief energielabel258Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A59Aantal2024
Energielabels B70Aantal2024
Energielabels C109Aantal2024
Energielabels D57Aantal2024
Energielabels E20Aantal2024
Energielabels F76Aantal2024
Energielabels G219Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal581Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens174Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen190Aantal2023
Huishoudens met kinderen217Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.070Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.396Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.360Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,64%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,56%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€160x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO54Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW268Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.244Aantal2023
Herkomst buiten Nederland122Aantal2023
Herkomst Europa56Aantal2023
Herkomst buiten Europa66Aantal2023
Geboren in Nederland1.249Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa22Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa24Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa32Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa36Aantal2023
Autochtoon1.266Aantal2022
Westers totaal59Aantal2022
Niet-westers totaal51Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba22Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven30Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,84Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand29,48Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,78Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,34Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,61Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,51Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,41Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,53Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand10,42Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,89Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,26Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,37Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,62Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,98Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,06Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,18Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand33,03Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand10,36Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand30,26Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,78Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,74Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand32,22Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand28Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand30Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand24,23Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3241Code2024
RegionaamSpijkNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.001Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.990Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid62Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal656Aantal2024
Adressen met postcode638Aantal2024
Adressen met woonfunctie601Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie56Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie7Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie22Aantal2024
Verblijfsobjecten656Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres648Aantal2024
Adressen met pand656Aantal2024
Percelen met adres585Aantal2024
Adressen met perceel656Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom550Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom106Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom513Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom88Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190045Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925168Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195081Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970119Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980107Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199047Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200049Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190046Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925169Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195082Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970119Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980107Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199050Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200049Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201013Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202013Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied9909AA-9909TNNaam2024
Meest voorkomende postcode9909Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal858Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine669Aantal2023
Personenautos - overige brandstof196Aantal2023
Personenautos per huishouden1,48Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte43Aantal2023
Motorfietsen91Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad611Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€224.340Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning99%Percentage2023
Percentage meergezinswoning1%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen81%Percentage2023
Huurwoningen totaal18%Percentage2023
In bezit woningcorporatie12%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement6Aantal2024
Tussen of geschakelde woning64Aantal2024
Hoekwoning64Aantal2024
Tweeonder1kap84Aantal2024
Vrijstaande woning383Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.55Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!