Statistieken woonplaats Susteren

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Susteren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Susteren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Susteren telt 7.970 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Susteren.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Susteren:

JaarAantal inwoners de woonplaats Susteren% verschil
20237.9700,13%
20227.960-0,38%
20217.990-0,25%
20208.010-0,87%
20198.080-0,12%
20188.090-1,22%
20178.1900,37%
20168.1600,55%
20158.1150%
20148.1150,37%
20138.085geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Susteren is met 115 personen afgenomen van 8.085 personen in 2013 tot 7.970 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 1,42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -12 personen (-0,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Echt-Susteren.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Susteren:

In 2013 waren er 8.085 inwoners in de woonplaats Susteren. In 2017 is het aantal gestegen tot 8.190 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 105 (1,30%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 30 (0,37%). Het aantal van 8.190 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 7.960 personen. Dit is een daling van 230 (-2,81%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -30 (-0,38%). Het aantal van 7.960 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Susteren 7.970 inwoners.

Over woonplaats Susteren

Woonplaats Susteren heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.871 hectare, waarvan 1.856 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Susteren telt 4.955 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 551 adressen per km2. Er wonen 3.685 huishoudens en er zijn in totaal 3.768 woningen. De woonplaats telt 4.685 auto's en 835 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Susteren ligt in de gemeente Echt-Susteren.

De brondata voor woonplaats Susteren is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Susteren zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Susteren valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Susteren, wijk Dieteren en wijk Heide. De cijfers voor de woonplaats Susteren zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Susteren zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Echt-Susteren. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Susteren
Kaart van de woonplaats Susteren. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Susteren binnen de gemeente Echt-Susteren.

Woningkenmerken
Er zijn 3.768 woningen in de woonplaats Susteren.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Echt-Susteren in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Susteren was €289.593 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Susteren.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Susteren:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Susteren% verschil
2023€289.59317%
2022€248.1134,80%
2021€236.7488%
2020€219.2536,9%
2019€205.1314,96%
2018€195.4376,7%
2017€183.224-0,79%
2016€184.6902,21%
2015€180.699-2,38%
2014€185.105-5,0%
2013€194.839geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Susteren is met €94.754 gestegen van €194.839 in 2013 tot €289.593 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.475 (4,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Echt-Susteren.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Echt-Susteren.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Susteren is €289.593, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 3.768 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Echt-Susteren (geel), 6 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De woonplaats Susteren wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Susteren: er zijn 981 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Susteren.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.955 totaal in de woonplaats Susteren

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Susteren telt in totaal 4.955 adressen, met 4.941 verblijfsobjecten, 13 standplaatsen en 1 ligplaats. 85% van de adressen in woonplaats Susteren ligt binnen de bebouwde kom en 15% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Echt-Susteren
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Susteren zijn er 3.793 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Susteren.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.134 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Susteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Susteren. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Susteren

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Susteren. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Susteren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Echt-Susteren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Susteren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Susteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Susteren per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Susteren:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.440955575
20226.545883532
20216.600868522
20206.605877528
20196.670880530
20186.670886534
20176.770886534
20166.780861519
20156.755849511
20146.776836503
20136.757829499

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Susteren als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 10% en herkomst van buiten Europa: 6,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Echt-Susteren naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Susteren
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Susteren in 2022 zijn Westers (1.070 inwoners) en Overig (240 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Susteren: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Susteren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Susteren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Echt-Susteren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Echt-Susteren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Susteren zijn C (952 adressen) en A (945 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Susteren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Susteren: 952 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Echt-Susteren bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 60 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Susteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Susteren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Susteren vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Susteren

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Susteren. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Susteren. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Echt-Susteren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Susteren.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 42 stembureaus in de gemeente Echt-Susteren en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Echt-Susteren. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Echt-Susteren.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.791)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Susteren.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Susteren was in 2022 €21.791.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (835 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Susteren (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Susteren zijn in totaal 835 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Susteren. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Susteren
Er zijn 93 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Susteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Susteren op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 93 elektrische auto’s in de woonplaats Susteren. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Susteren die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.345 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Susteren in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Susteren geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.142 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Susteren (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.810 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Susteren in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Susteren geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Susteren. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 270 misdrijven in de woonplaats Susteren geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Susteren, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Susteren zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.597 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Susteren 270 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Susteren in 2023 zijn Horizontale fraude (44 delicten) en Overige vermogensdelicten (27 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Susteren.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 16 misdrijven in de woonplaats Susteren geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Susteren met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Susteren over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Echt-Susteren.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,42 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Susteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Susteren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Susteren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Susteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Susteren.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Susteren genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Susteren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Susteren.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Susteren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal835Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie145Aantal2023
G+I Handel en horeca165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening165Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten105Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.970Aantal2023
Mannen3.940Aantal2023
Vrouwen4.030Aantal2023
0 tot 15 jaar945Aantal2023
15 tot 25 jaar805Aantal2023
25 tot 45 jaar1.515Aantal2023
45 tot 65 jaar2.515Aantal2023
65 jaar of ouder2.185Aantal2023
Ongehuwd3.165Aantal2023
Gehuwd3.485Aantal2023
Gescheiden740Aantal2023
Verweduwd565Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal125Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid429Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.710Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.720Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura200Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten790Aantal2022
WMO cliënten relatief99Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.009Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.821Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.785Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.929Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.134Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.837Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.364Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.324Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.244Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement717Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.069Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.169Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.331Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.696Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning953Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.386Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel608Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.245Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.102Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++14Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+29Aantal2024
Energielabels A945Aantal2024
Energielabels B847Aantal2024
Energielabels C952Aantal2024
Energielabels D555Aantal2024
Energielabels E184Aantal2024
Energielabels F418Aantal2024
Energielabels G395Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.685Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.230Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.305Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.150Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,13Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.658Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.791Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,82%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€186x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO510Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.980Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.440Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.530Aantal2023
Herkomst Europa955Aantal2023
Herkomst buiten Europa575Aantal2023
Geboren in Nederland6.440Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa590Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa360Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa320Aantal2023
Autochtoon6.545Aantal2022
Westers totaal1.070Aantal2022
Niet-westers totaal345Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers240Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal99Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven24Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting49Aantal2023
Verkeersovertredingen44Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven31Aantal2023
Totaal misdrijven270Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,64Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,54Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,63Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,52Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,45Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,63Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,29Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,29Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,29Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,57Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,62Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand9,07Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,03Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,09Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,28Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,66Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,32Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,12Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,54Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,68Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,04Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,79Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,24Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,52Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,74Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2045Code2024
RegionaamSusterenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.871Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.856Aantal hectaren2023
Oppervlakte water16Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid551Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.955Aantal2024
Adressen met postcode4.746Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.793Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie43Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie137Aantal2024
Adressen met industriefunctie223Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie42Aantal2024
Adressen met logiesfunctie600Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie80Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie235Aantal2024
Verblijfsobjecten4.941Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen13Aantal2024
Panden met adres4.300Aantal2024
Adressen met pand4.940Aantal2024
Percelen met adres3.715Aantal2024
Adressen met perceel4.955Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.193Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom762Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.699Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom94Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900141Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925196Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950371Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.134Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980603Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990486Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000371Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010649Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020295Aantal2024
Panden met adres 2020 en later52Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900152Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925210Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950422Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.301Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980682Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990565Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000451Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010727Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020350Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later78Aantal2024
Postcodegebied6114AA-6114XZNaam2024
Meest voorkomende postcode6114Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade54Aantal2022
Verkeersongevallen totaal60Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.685Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.015Aantal2023
Personenautos - overige brandstof670Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte252Aantal2023
Motorfietsen455Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.768Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€289.593Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement596Aantal2024
Tussen of geschakelde woning930Aantal2024
Hoekwoning626Aantal2024
Tweeonder1kap660Aantal2024
Vrijstaande woning981Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.148Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!