Statistieken woonplaats Ter Apelkanaal

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Ter Apelkanaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Ter Apelkanaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Ter Apelkanaal telt 1.059 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ter Apelkanaal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ter Apelkanaal:

JaarAantal inwoners de woonplaats Ter Apelkanaal% verschil
20231.059-2,49%
20221.0861,88%
20211.0662,21%
20201.0433,47%
20191.0080,90%
20189990,30%
2017996-4,14%
20161.0391,66%
20151.0222,30%
2014999-0,89%
20131.008geen data

De bevolking van de woonplaats Ter Apelkanaal is met 51 personen toegenomen van 1.008 personen in 2013 tot 1.059 personen in 2023 (dat is een toename van 5,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerwolde.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Ter Apelkanaal:

In 2013 waren er 1.008 inwoners in de woonplaats Ter Apelkanaal. In 2017 is het aantal gedaald tot 996 personen. Dit is een daling van 12 (-1,19%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -43 (-4,14%). Het aantal van 996 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.086 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 90 (9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 20 (1,88%). Het aantal van 1.086 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.059 inwoners in de woonplaats Ter Apelkanaal.

Over woonplaats Ter Apelkanaal

Woonplaats Ter Apelkanaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 877 hectare, waarvan 852 land en 25 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Ter Apelkanaal telt 471 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 40 adressen per km2. Er wonen 399 huishoudens en er zijn in totaal 433 woningen. De woonplaats telt 643 auto's en 135 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Ter Apelkanaal ligt in de gemeente Westerwolde.

De brondata voor woonplaats Ter Apelkanaal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Ter Apelkanaal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Ter Apelkanaal valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Sellingerbeetse, buurt Ter Apelkanaal, buurt Jipsingboermussel en Zandberg, buurt Verspreide huizen Ter Apel en Ter Apelkanaal en buurt Verspreide huizen Ter Wisch. De cijfers voor de woonplaats Ter Apelkanaal zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Ter Apelkanaal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerwolde. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Ter Apelkanaal
Kaart van de woonplaats Ter Apelkanaal. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Ter Apelkanaal binnen de gemeente Westerwolde.

Woningkenmerken
Er zijn 433 woningen in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerwolde in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Ter Apelkanaal was €257.552 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Ter Apelkanaal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ter Apelkanaal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Ter Apelkanaal% verschil
2023€257.55212%
2022€229.96314%
2021€202.40011%
2020€182.3383,17%
2019€176.7416,1%
2018€166.5792,50%
2017€162.517-0,36%
2016€163.105-1,05%
2015€164.830-5,6%
2014€174.557-4,48%
2013€182.752geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Ter Apelkanaal is met €74.800 gegroeid van €182.752 in 2013 tot €257.552 in 2023 (dat is een stijging van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.480 (3,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westerwolde.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westerwolde.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ter Apelkanaal is €257.552, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 433 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Westerwolde (geel), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 55 buurten (blauw). De woonplaats Ter Apelkanaal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Ter Apelkanaal: er zijn 295 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Ter Apelkanaal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 471 totaal in de woonplaats Ter Apelkanaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Ter Apelkanaal telt in totaal 471 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 82% van de adressen in woonplaats Ter Apelkanaal ligt binnen de bebouwde kom en 18% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westerwolde
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Ter Apelkanaal zijn er 429 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Ter Apelkanaal.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 203 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Ter Apelkanaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Ter Apelkanaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Ter Apelkanaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Ter Apelkanaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westerwolde bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Ter Apelkanaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Ter Apelkanaal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ter Apelkanaal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202388143129
202290146138
202191837111
20209143296
20199142470
20189321751
20179361546
20169382576
20159442059
20149371646
20139421650

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Ter Apelkanaal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 4,08% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 1,59% en herkomst van buiten Europa: 4,96%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerwolde naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Ter Apelkanaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Ter Apelkanaal in 2022 zijn Overig (123 inwoners) en Westers (50 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Ter Apelkanaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Ter Apelkanaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Ter Apelkanaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westerwolde:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerwolde. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Ter Apelkanaal zijn G (190 adressen) en F (75 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Ter Apelkanaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Ter Apelkanaal: 190 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerwolde bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Ter Apelkanaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Ter Apelkanaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau D’Oaleschool in Ter Apelkanaal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau D’Oaleschool in Ter Apelkanaal is uitgebracht. Stembureau D’Oaleschool in Ter Apelkanaal was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Ter Apelkanaal. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westerwolde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau D’Oaleschool in Ter Apelkanaal bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Ter Apelkanaal stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 79 stembureaus in de gemeente Westerwolde en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerwolde. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerwolde.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.850)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Ter Apelkanaal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Ter Apelkanaal was in 2021 €22.850.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (135 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Ter Apelkanaal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Ter Apelkanaal zijn in totaal 135 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 135 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 137 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ter Apelkanaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Ter Apelkanaal
Er zijn 10 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Ter Apelkanaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10 elektrische auto’s in de woonplaats Ter Apelkanaal. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Ter Apelkanaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 806 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Ter Apelkanaal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ter Apelkanaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.295 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ter Apelkanaal (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 738 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Ter Apelkanaal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ter Apelkanaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Ter Apelkanaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 56 misdrijven in de woonplaats Ter Apelkanaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Ter Apelkanaal, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Ter Apelkanaal zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 362 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Ter Apelkanaal 56 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Ter Apelkanaal in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (16 delicten) en Onder invloed (weg) (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Ter Apelkanaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Ter Apelkanaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Ter Apelkanaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Ter Apelkanaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerwolde.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,55 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Ter Apelkanaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Ter Apelkanaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Ter Apelkanaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Ter Apelkanaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Ter Apelkanaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Ter Apelkanaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Ter Apelkanaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal135Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij17Aantal2023
B-F Nijverheid en energie29Aantal2023
G+I Handel en horeca29Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed4Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg16Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten12Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.059Aantal2023
Mannen561Aantal2023
Vrouwen502Aantal2023
0 tot 15 jaar156Aantal2023
15 tot 25 jaar148Aantal2023
25 tot 45 jaar234Aantal2023
45 tot 65 jaar336Aantal2023
65 jaar of ouder188Aantal2023
Ongehuwd496Aantal2023
Gehuwd441Aantal2023
Gescheiden64Aantal2023
Verweduwd47Aantal2023
Geboorte totaal6Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal4Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid124Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag243Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar436Aantal2022
Opleidingsniveau hoog88Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura27Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten53Aantal2022
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.442Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.759Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.141Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning951Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.483Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.632Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.827Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.542Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.201Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning601Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.239Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.698Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.522Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.651Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel41Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel241Aantal2024
Adressen met definitief energielabel189Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A19Aantal2024
Energielabels B15Aantal2024
Energielabels C49Aantal2024
Energielabels D48Aantal2024
Energielabels E30Aantal2024
Energielabels F75Aantal2024
Energielabels G190Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal399Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens109Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen145Aantal2023
Huishoudens met kinderen148Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,34Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie52%Percentage2022
Percentage werknemers66%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers782Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.572Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.850Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,49%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,54%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€135x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand11Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO57Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW158Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland881Aantal2023
Herkomst buiten Nederland172Aantal2023
Herkomst Europa43Aantal2023
Herkomst buiten Europa129Aantal2023
Geboren in Nederland881Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa29Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa14Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa118Aantal2023
Autochtoon901Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal134Aantal2022
Marokko1Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije11Aantal2022
Overig niet-westers123Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal26Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven56Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,94Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,36Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,94Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,36Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,36Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,73Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,01Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,47Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,53Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,33Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,19Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,76Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,83Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,03Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,37Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,56Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,48Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,08Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand19,17Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,18Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,24Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand12,35Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand52,51Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,89Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,24Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand51Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,71Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,53Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2297Code2024
RegionaamTer ApelkanaalNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal877Aantal hectaren2023
Oppervlakte land852Aantal hectaren2023
Oppervlakte water25Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid40Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal471Aantal2024
Adressen met postcode470Aantal2024
Adressen met woonfunctie429Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie40Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie13Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie10Aantal2024
Verblijfsobjecten471Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres455Aantal2024
Adressen met pand471Aantal2024
Percelen met adres430Aantal2024
Adressen met perceel471Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom388Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom83Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom364Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom65Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192532Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950203Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970125Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198031Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199020Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200012Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201018Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20206Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192533Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950212Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970129Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198031Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199020Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200013Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201019Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20206Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later4Aantal2024
Postcodegebied9563PA-9563TWNaam2024
Meest voorkomende postcode9563Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal643Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine497Aantal2023
Personenautos - overige brandstof147Aantal2023
Personenautos per huishouden1,61Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte75Aantal2023
Motorfietsen81Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad433Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€257.552Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning11%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal18%Percentage2023
In bezit woningcorporatie8%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend2%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement19Aantal2024
Tussen of geschakelde woning15Aantal2024
Hoekwoning16Aantal2024
Tweeonder1kap84Aantal2024
Vrijstaande woning295Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.42Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!