Statistieken woonplaats Twijzelerheide

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Twijzelerheide telt 1.795 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Twijzelerheide.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Twijzelerheide:

JaarAantal inwoners de woonplaats Twijzelerheide% verschil
20231.795-0,28%
20221.8001,12%
20211.780-0,28%
20201.785-0,83%
20191.8000,28%
20181.7950,00%
20171.795-1,37%
20161.820-0,55%
20151.830-0,81%
20141.845-0,54%
20131.855geen data

De bevolking van de woonplaats Twijzelerheide is met 60 personen gedaald van 1.855 personen in 2013 tot 1.795 personen in 2023 (dat is een afname van 3,23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -6 personen (-0,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Achtkarspelen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Twijzelerheide:

In 2013 telde de woonplaats Twijzelerheide 1.855 inwoners. Het aantal van 1.855 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 1.780 personen. Dit is een daling van 75 (-4,04%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -5 (-0,28%). Het aantal van 1.780 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Twijzelerheide 1.795 inwoners.

Over woonplaats Twijzelerheide

Woonplaats Twijzelerheide heeft afgerond een totale oppervlakte van 600 hectare, waarvan 595 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Twijzelerheide telt 842 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 138 adressen per km2. Er wonen 755 huishoudens en er zijn in totaal 757 woningen. De woonplaats telt 970 auto's en 190 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Twijzelerheide ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Twijzelerheide is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Twijzelerheide zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Twijzelerheide valt samen met de 2 buurten Twijzelerheide en Verspreide huizen Twijzelerheide. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Twijzelerheide zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Twijzelerheide
Kaart van de woonplaats Twijzelerheide. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Twijzelerheide binnen de gemeente Achtkarspelen.

Woningkenmerken
Er zijn 757 woningen in de woonplaats Twijzelerheide.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Achtkarspelen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Twijzelerheide was €245.639 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Twijzelerheide.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Twijzelerheide:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Twijzelerheide% verschil
2023€245.63913%
2022€217.5008,3%
2021€200.8947,8%
2020€186.3945,1%
2019€177.3268,2%
2018€163.9413,17%
2017€158.9062,43%
2016€155.134-0,80%
2015€156.388-4,59%
2014€163.914-8,6%
2013€179.295geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Twijzelerheide is met €66.344 gestegen van €179.295 in 2013 tot €245.639 in 2023 (dat is een toename van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.634 (3,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Achtkarspelen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Achtkarspelen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Twijzelerheide is €245.639, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 757 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Achtkarspelen (geel), 11 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 24 buurten (blauw). De woonplaats Twijzelerheide wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Twijzelerheide: er zijn 407 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Twijzelerheide.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 841 totaal in de woonplaats Twijzelerheide

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Twijzelerheide telt in totaal 841 adressen, met 840 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 83% van de adressen in woonplaats Twijzelerheide ligt binnen de bebouwde kom en 17% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Achtkarspelen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Twijzelerheide. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Twijzelerheide. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Twijzelerheide

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Twijzelerheide. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Twijzelerheide


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Achtkarspelen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Twijzelerheide


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Twijzelerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Twijzelerheide per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Twijzelerheide:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.7054540
20221.7254035
20211.7103733
20201.7253228
20191.7452926
20181.7601916
20171.7502421
20161.7752421
20151.7951916
20141.8101816
20131.8042724

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Twijzelerheide als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europese landen: 2,51% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,46% en herkomst van buiten Europa: 1,29%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Achtkarspelen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Twijzelerheide
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Twijzelerheide in 2022 zijn Westers (40 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Twijzelerheide: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Twijzelerheide.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Twijzelerheide. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Achtkarspelen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Achtkarspelen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Twijzelerheide zijn C (181 adressen) en G (148 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Twijzelerheide. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Twijzelerheide: 181 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Achtkarspelen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Twijzelerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Twijzelerheide. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Twijzelerheide vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Twijzelerheide de Jister

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Twijzelerheide de Jister is uitgebracht. Stembureau Twijzelerheide de Jister was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Twijzelerheide. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Achtkarspelen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Twijzelerheide de Jister bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de woonplaats Twijzelerheide stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 74 stembureaus in de gemeente Achtkarspelen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Achtkarspelen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Achtkarspelen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.043)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Twijzelerheide.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Twijzelerheide was in 2021 €21.043.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (190 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Twijzelerheide (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Twijzelerheide zijn in totaal 190 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 190 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 195 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Twijzelerheide. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.319 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Twijzelerheide in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Twijzelerheide geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.869 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Twijzelerheide (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.065 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Twijzelerheide in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Twijzelerheide geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Twijzelerheide. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 47 misdrijven in de woonplaats Twijzelerheide geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Twijzelerheide, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Twijzelerheide zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 520 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Twijzelerheide 47 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Twijzelerheide in 2022 zijn Horizontale fraude (12 delicten) en Mishandeling (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Twijzelerheide.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Twijzelerheide geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Twijzelerheide met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Twijzelerheide over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Achtkarspelen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,24 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Twijzelerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Twijzelerheide.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Twijzelerheide. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Twijzelerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Twijzelerheide.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Twijzelerheide genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Twijzelerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Twijzelerheide.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Twijzelerheide voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal190Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca50Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.795Aantal2023
Mannen945Aantal2023
Vrouwen855Aantal2023
0 tot 15 jaar310Aantal2023
15 tot 25 jaar225Aantal2023
25 tot 45 jaar405Aantal2023
45 tot 65 jaar545Aantal2023
65 jaar of ouder300Aantal2023
Ongehuwd865Aantal2023
Gehuwd745Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid301Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag560Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar700Aantal2021
Opleidingsniveau hoog120Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten105Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.838Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.804Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.144Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.059Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.321Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.312Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.368Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief385Aantal2023
Energielabels Voorlopig392Aantal2023
Energielabels Onbepaald65Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++11Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A80Aantal2023
Energielabels B147Aantal2023
Energielabels C181Aantal2023
Energielabels D100Aantal2023
Energielabels E47Aantal2023
Energielabels F61Aantal2023
Energielabels G148Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal755Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens215Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen235Aantal2023
Huishoudens met kinderen310Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,39Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.955Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.043Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,2%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€104x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.705Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland1.710Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon1.725Aantal2022
Westers totaal40Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting13Aantal2022
Verkeersovertredingen6Aantal2022
Vernieling5Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven47Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,75Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,44Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand20,22Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand20,22Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,07Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,06Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,24Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,01Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,02Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,21Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,04Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,35Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,85Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,21Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,46Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,21Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,82Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,86Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,46Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,99Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,76Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,51Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,54Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,02Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,81Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,45Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand19,62Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand19,24Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,54Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3184CodeWP3184
RegionaamTwijzelerheideNaamTwijzelerheide
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal600Aantal hectaren2023
Oppervlakte land595Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid138Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal842Aantal2023
Adressen met postcode842Aantal2023
Adressen met woonfunctie777Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom695Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom147Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom659Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom118Aantal2023
Percelen643Aantal2023
Panden770Aantal2023
Adressen met panden815Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19004Aantal2023
Panden 1900 tot 192546Aantal2023
Panden 1925 tot 1950123Aantal2023
Panden 1950 tot 1970171Aantal2023
Panden 1970 tot 1980210Aantal2023
Panden 1980 tot 199074Aantal2023
Panden 1990 tot 200085Aantal2023
Panden 2000 tot 201054Aantal2023
Panden 2010 tot 202017Aantal2023
Panden 2020 en later31Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal970Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine755Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof210Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,27Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen115Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad757Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€245.639Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement39Aantal2023
Tussen of geschakelde woning115Aantal2023
Hoekwoning93Aantal2023
Tweeonder1kap123Aantal2023
Vrijstaande woning407Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4Aantal2023
Woningtype n.v.t.64Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!