Statistieken woonplaats Vriezenveen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vriezenveen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vriezenveen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Vriezenveen telt 13.845 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vriezenveen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vriezenveen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Vriezenveen% verschil
202313.8450,40%
202213.7900,11%
202113.775-0,12%
202013.791-0,72%
201913.891-0,11%
201813.9060,11%
201713.8910,11%
201613.876-0,14%
201513.896-0,04%
201413.901-0,04%
201313.906geen data

De bevolking van de woonplaats Vriezenveen is met 61 inwoners afgenomen van 13.906 inwoners in 2013 tot 13.845 inwoners in 2023 (dat is een afname van 0,44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -6 inwoners (-0,04%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Twenterand.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Vriezenveen:

In 2013 telde de woonplaats Vriezenveen 13.906 inwoners. Het aantal van 13.906 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2018 was het aantal ook op het hoogste punt van 13.906 inwoners. In 2021 is het aantal gedaald tot 13.775 inwoners. Dit is een daling van 131 (-0,94%) ten opzichte van 2018, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -16 (-0,12%). Het aantal van 13.775 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 13.845 inwoners in de woonplaats Vriezenveen.

Over woonplaats Vriezenveen

Woonplaats Vriezenveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.573 hectare, waarvan 3.524 land en 49 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vriezenveen telt 6.610 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 262 adressen per km2. Er wonen 5.430 huishoudens en er zijn in totaal 5.746 woningen. De woonplaats telt 7.430 auto's en 1.395 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vriezenveen ligt in de gemeente Twenterand.

De brondata voor woonplaats Vriezenveen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vriezenveen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vriezenveen valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Vriezenveen (kern), wijk Buitengebied Vriezenveen Noord en wijk Buitengebied Vriezenveen Zuid. De cijfers voor de woonplaats Vriezenveen zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vriezenveen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vriezenveen
Kaart van de woonplaats Vriezenveen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vriezenveen binnen de gemeente Twenterand.

Woningkenmerken
Er zijn 5.746 woningen in de woonplaats Vriezenveen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Twenterand in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Vriezenveen was €332.830 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Vriezenveen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vriezenveen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Vriezenveen% verschil
2023€332.83017%
2022€285.2818,8%
2021€262.2567,1%
2020€244.9556,9%
2019€229.1266,3%
2018€215.5905,1%
2017€205.1961,50%
2016€202.162-1,53%
2015€205.310-2,09%
2014€209.693-4,39%
2013€219.316geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vriezenveen is met €113.514 gestegen van €219.316 in 2013 tot €332.830 in 2023 (dat is een stijging van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.351 (4,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Twenterand.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Twenterand.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vriezenveen is €332.830, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 5.746 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Twenterand (geel), 7 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De woonplaats Vriezenveen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Vriezenveen: er zijn 1.821 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Vriezenveen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.610 totaal in de woonplaats Vriezenveen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Vriezenveen telt in totaal 6.610 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 94% van de adressen in woonplaats Vriezenveen ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Twenterand
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Vriezenveen zijn er 5.839 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Vriezenveen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.049 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Vriezenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vriezenveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Vriezenveen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vriezenveen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vriezenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Twenterand bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vriezenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Vriezenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Vriezenveen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vriezenveen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202312.815445585
202212.865400525
202112.860395520
202012.868401527
201912.978398522
201813.013388511
201713.028375493
201613.033367483
201513.033376494
201412.966406534
201313.099351461

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Vriezenveen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 3,21% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,52% en herkomst van buiten Europa: 3,31%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Twenterand naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vriezenveen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vriezenveen in 2022 zijn Westers (505 inwoners) en Overig (355 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vriezenveen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Vriezenveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vriezenveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Twenterand:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Twenterand. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vriezenveen zijn C (1.482 adressen) en A (1.119 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vriezenveen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Vriezenveen: 1.482 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 80 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Vriezenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Vriezenveen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vriezenveen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Vriezenveen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de woonplaats Vriezenveen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de woonplaats Vriezenveen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Twenterand.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de woonplaats Vriezenveen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 67 stembureaus in de gemeente Twenterand en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Twenterand. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Twenterand.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.304)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Vriezenveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vriezenveen was in 2022 €24.304.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.395 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vriezenveen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Vriezenveen zijn in totaal 1.395 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.395 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.390 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vriezenveen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Vriezenveen
Er zijn 167 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Vriezenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Vriezenveen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 167 elektrische auto’s in de woonplaats Vriezenveen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Vriezenveen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.873 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vriezenveen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vriezenveen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.745 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vriezenveen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.848 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vriezenveen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vriezenveen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vriezenveen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 285 misdrijven in de woonplaats Vriezenveen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vriezenveen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vriezenveen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.234 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Vriezenveen 285 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vriezenveen in 2023 zijn Horizontale fraude (65 delicten) en Ongevallen (weg) (48 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Vriezenveen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 34 misdrijven in de woonplaats Vriezenveen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vriezenveen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vriezenveen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Twenterand.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,99 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Vriezenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Vriezenveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vriezenveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Vriezenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vriezenveen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vriezenveen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Vriezenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vriezenveen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vriezenveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.395Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij95Aantal2023
B-F Nijverheid en energie265Aantal2023
G+I Handel en horeca310Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed125Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg190Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.845Aantal2023
Mannen6.945Aantal2023
Vrouwen6.895Aantal2023
0 tot 15 jaar2.420Aantal2023
15 tot 25 jaar1.950Aantal2023
25 tot 45 jaar3.065Aantal2023
45 tot 65 jaar3.680Aantal2023
65 jaar of ouder2.745Aantal2023
Ongehuwd6.130Aantal2023
Gehuwd6.200Aantal2023
Gescheiden765Aantal2023
Verweduwd750Aantal2023
Geboorte totaal125Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal125Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid393Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.140Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.910Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.090Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura365Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2022
WMO cliënten925Aantal2022
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.019Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.189Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.493Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.688Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.032Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.935Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.175Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.429Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.275Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement861Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.021Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.092Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.266Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.712Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning979Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.414Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel1.071Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.466Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.073Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++16Aantal2024
Energielabels A+++56Aantal2024
Energielabels A++49Aantal2024
Energielabels A+42Aantal2024
Energielabels A1.119Aantal2024
Energielabels B1.084Aantal2024
Energielabels C1.482Aantal2024
Energielabels D479Aantal2024
Energielabels E175Aantal2024
Energielabels F314Aantal2024
Energielabels G722Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.430Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.480Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.680Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.275Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,52Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.196Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.304Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,45%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,72%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€192x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO640Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.470Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.815Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.030Aantal2023
Herkomst Europa445Aantal2023
Herkomst buiten Europa585Aantal2023
Geboren in Nederland12.820Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa200Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa355Aantal2023
Autochtoon12.865Aantal2022
Westers totaal505Aantal2022
Niet-westers totaal420Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers355Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal83Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven17Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting70Aantal2023
Verkeersovertredingen75Aantal2023
Vernieling24Aantal2023
Overige misdrijven15Aantal2023
Totaal misdrijven285Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,55Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,59Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,55Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,15Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,86Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,49Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,77Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,66Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,27Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,19Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,33Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,59Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,14Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,21Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,08Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,68Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,69Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,67Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3325Code2024
RegionaamVriezenveenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.573Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.524Aantal hectaren2023
Oppervlakte water49Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid262Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.610Aantal2024
Adressen met postcode6.599Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.839Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie49Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie153Aantal2024
Adressen met industriefunctie432Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie71Aantal2024
Adressen met logiesfunctie39Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie179Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie146Aantal2024
Verblijfsobjecten6.610Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres5.437Aantal2024
Adressen met pand6.598Aantal2024
Percelen met adres4.692Aantal2024
Adressen met perceel6.610Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.199Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom411Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.548Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom291Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190098Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925385Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950394Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.041Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.049Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990830Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000748Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010472Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020276Aantal2024
Panden met adres 2020 en later143Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900118Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925426Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950475Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.179Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.080Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990937Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000894Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010822Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020365Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later300Aantal2024
Postcodegebied7671AA-7672GENaam2024
Meest voorkomende postcode7671Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode85%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade68Aantal2022
Verkeersongevallen totaal80Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.430Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.010Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.425Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte211Aantal2023
Motorfietsen590Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.746Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€332.830Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement1.004Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.155Aantal2024
Hoekwoning800Aantal2024
Tweeonder1kap1.059Aantal2024
Vrijstaande woning1.821Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.771Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!