Statistieken woonplaats Westdorpe

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westdorpe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westdorpe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Westdorpe telt 1.940 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Westdorpe.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Westdorpe:

JaarAantal inwoners de woonplaats Westdorpe% verschil
20231.940-0,26%
20221.9451,30%
20211.9201,59%
20201.890-0,26%
20191.8950%
20181.895-0,52%
20171.905-1,30%
20161.930-1,28%
20151.955-0,51%
20141.965-0,76%
20131.980geen data

De bevolking van de woonplaats Westdorpe is met 40 inwoners afgenomen van 1.980 inwoners in 2013 tot 1.940 inwoners in 2023 (dat is een daling van 2,02%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terneuzen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Westdorpe:

In 2013 telde de woonplaats Westdorpe 1.980 inwoners. Het aantal van 1.980 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2020 is het aantal gedaald tot 1.890 inwoners. Dit is een daling van 90 (-4,55%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -5 (-0,26%). Het aantal van 1.890 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.940 inwoners in de woonplaats Westdorpe.

Over woonplaats Westdorpe

Woonplaats Westdorpe heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.406 hectare, waarvan 2.262 land en 143 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Westdorpe telt 1.084 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 60 adressen per km2. Er wonen 920 huishoudens en er zijn in totaal 957 woningen. De woonplaats telt 1.140 auto's en 170 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Westdorpe ligt in de gemeente Terneuzen.

De brondata voor woonplaats Westdorpe is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Westdorpe zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Westdorpe valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Kern Westdorpe en wijk Buitengebied Westdorpe. De cijfers voor de woonplaats Westdorpe zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Westdorpe zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Westdorpe
Kaart van de woonplaats Westdorpe. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Westdorpe binnen de gemeente Terneuzen.

Woningkenmerken
Er zijn 957 woningen in de woonplaats Westdorpe.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terneuzen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Westdorpe was €227.394 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Westdorpe.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Westdorpe:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Westdorpe% verschil
2023€227.3948,2%
2022€210.1838,3%
2021€194.0944,28%
2020€186.1303,80%
2019€179.30813%
2018€158.3452,53%
2017€154.4391,94%
2016€151.499-1,10%
2015€153.1913,28%
2014€148.320-0,15%
2013€148.542geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Westdorpe is met €78.852 toegenomen van €148.542 in 2013 tot €227.394 in 2023 (dat is een groei van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.885 (4,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terneuzen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Terneuzen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Westdorpe is €227.394, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 957 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Terneuzen (geel), 12 woonplaatsen (groen), 28 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De woonplaats Westdorpe wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Westdorpe: er zijn 399 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Westdorpe.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.084 totaal in de woonplaats Westdorpe

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Westdorpe telt in totaal 1.084 adressen, met 1.070 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 94% van de adressen in woonplaats Westdorpe ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Terneuzen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Westdorpe zijn er 960 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Westdorpe.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 177 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Westdorpe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Westdorpe. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Westdorpe

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Westdorpe. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Westdorpe


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terneuzen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Westdorpe


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Westdorpe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Westdorpe per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Westdorpe:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.09078565
20221.14573961
20211.14571659
20201.14568857
20191.17067055
20181.18565654
20171.24561050
20161.28559649
20151.33557347
20141.31657247
20131.34655846

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Westdorpe als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 56%, herkomst uit Europese landen: 40% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,35% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europa: 29% en herkomst van buiten Europa: 2,36%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terneuzen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Westdorpe
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Westdorpe in 2022 zijn Westers (765 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Westdorpe: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Westdorpe.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Westdorpe. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terneuzen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Terneuzen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Westdorpe.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Westdorpe:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.635763
Tussenwoning2.0261.018
Hoekwoning2.2121.096
Twee onder één kap woning2.6231.184
Vrijstaande woning2.9791.500
Huurwoning1.693920
Eigen woning2.8881.371

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Westdorpe zijn G (290 adressen) en C (178 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Westdorpe. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Westdorpe: 290 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Westdorpe voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Westdorpe voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Westdorpe
Bevolking53386
Adressen2.05560
Autos26550

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Westdorpe ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Westdorpe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Westdorpe. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Westdorpe vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau MFC de Kirke in Westdorpe

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau MFC de Kirke in Westdorpe is uitgebracht. Stembureau MFC de Kirke in Westdorpe was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Westdorpe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFC de Kirke in Westdorpe bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 17 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Westdorpe stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 55 stembureaus in de gemeente Terneuzen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terneuzen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen.

Stembureaus Terneuzen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.319)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Westdorpe.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Westdorpe was in 2021 €27.319.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Westdorpe (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Westdorpe voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Westdorpe zijn in totaal 170 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 170 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 165 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Westdorpe. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Westdorpe
Er zijn 20 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Westdorpe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Westdorpe op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 20 elektrische auto’s in de woonplaats Westdorpe. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Westdorpe die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.208 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Westdorpe in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Westdorpe geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.656 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Westdorpe (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.153 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Westdorpe in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Westdorpe geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Westdorpe. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 54 misdrijven in de woonplaats Westdorpe geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Westdorpe, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Westdorpe zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 713 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Westdorpe 54 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Westdorpe in 2023 zijn Onder invloed (weg) (12 delicten) en Horizontale fraude (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Westdorpe.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 5 misdrijven in de woonplaats Westdorpe geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Westdorpe met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Westdorpe over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,76 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Westdorpe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Westdorpe.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Westdorpe. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Westdorpe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Westdorpe.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Westdorpe genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Westdorpe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Westdorpe.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Westdorpe voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal170Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.940Aantal2023
Mannen970Aantal2023
Vrouwen975Aantal2023
0 tot 15 jaar245Aantal2023
15 tot 25 jaar175Aantal2023
25 tot 45 jaar410Aantal2023
45 tot 65 jaar595Aantal2023
65 jaar of ouder510Aantal2023
Ongehuwd770Aantal2023
Gehuwd870Aantal2023
Gescheiden175Aantal2023
Verweduwd130Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid86Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag550Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar610Aantal2022
Opleidingsniveau hoog280Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten90Aantal2022
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.617Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.635Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.026Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.212Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.623Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.979Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.693Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.888Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.275Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement763Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.018Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.096Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.184Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.371Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel137Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel411Aantal2024
Adressen met definitief energielabel536Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++9Aantal2024
Energielabels A++7Aantal2024
Energielabels A+12Aantal2024
Energielabels A135Aantal2024
Energielabels B130Aantal2024
Energielabels C178Aantal2024
Energielabels D61Aantal2024
Energielabels E37Aantal2024
Energielabels F88Aantal2024
Energielabels G290Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal920Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens320Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen330Aantal2023
Huishoudens met kinderen270Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.488Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.319Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,34%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,84%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€139x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW420Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.090Aantal2023
Herkomst buiten Nederland850Aantal2023
Herkomst Europa785Aantal2023
Herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren in Nederland1.095Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa595Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.145Aantal2022
Westers totaal765Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven54Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,31Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,09Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,31Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand14,89Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand4,51Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,59Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand11,49Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand11,49Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,49Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand32,23Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,94Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,21Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,63Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand17,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand40,68Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand44,48Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,91Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand12,49Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand113,08Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,31Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,99Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,19Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand34,99Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1138Code2024
RegionaamWestdorpeNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.406Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.262Aantal hectaren2023
Oppervlakte water143Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid60Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.084Aantal2024
Adressen met postcode1.049Aantal2024
Adressen met woonfunctie960Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie56Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie12Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie51Aantal2024
Verblijfsobjecten1.070Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen14Aantal2024
Panden met adres1.003Aantal2024
Adressen met pand1.068Aantal2024
Percelen met adres910Aantal2024
Adressen met perceel1.084Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.022Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom62Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom941Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom19Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900145Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925112Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950161Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970177Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980141Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199071Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200066Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201071Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202033Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900149Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925117Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950162Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970201Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980143Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199071Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200066Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201073Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202059Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later25Aantal2024
Postcodegebied4554AA-4554MBNaam2024
Meest voorkomende postcode4554Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.140Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine970Aantal2023
Personenautos - overige brandstof170Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte50Aantal2023
Motorfietsen135Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad957Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€227.394Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal24%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement61Aantal2024
Tussen of geschakelde woning150Aantal2024
Hoekwoning112Aantal2024
Tweeonder1kap238Aantal2024
Vrijstaande woning399Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.110Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!