Statistieken woonplaats Wommels

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wommels. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wommels. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Wommels telt 2.365 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wommels.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wommels:

JaarAantal inwoners de woonplaats Wommels% verschil
20232.365-0,42%
20222.3750,21%
20212.3702,38%
20202.3151,31%
20192.2852,24%
20182.2350,90%
20172.215-0,67%
20162.2300,45%
20152.220-0,45%
20142.230-0,67%
20132.245geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Wommels is met 120 personen gegroeid van 2.245 personen in 2013 tot 2.365 personen in 2023 (dat is een groei van 5,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 personen (0,53%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Wommels:

In 2013 waren er 2.245 inwoners in de woonplaats Wommels. In 2017 is het aantal gedaald tot 2.215 personen. Dit is een daling van 30 (-1,34%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -15 (-0,67%). Het aantal van 2.215 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 2.375 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 160 (7,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 5 (0,21%). Het aantal van 2.375 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Wommels 2.365 inwoners.

Over woonplaats Wommels

Woonplaats Wommels heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.028 hectare, waarvan 1.013 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wommels telt 1.337 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 162 adressen per km2. Er wonen 1.035 huishoudens en er zijn in totaal 1.078 woningen. De woonplaats telt 1.250 auto's en 295 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wommels ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De brondata voor woonplaats Wommels is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wommels zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wommels valt samen met 2 buurten. Dit zijn: buurt Wommels en buurt Verspreide huizen Wommels. De cijfers voor de woonplaats Wommels zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wommels zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Wommels
Kaart van de woonplaats Wommels. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wommels binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Woningkenmerken
Er zijn 1.078 woningen in de woonplaats Wommels.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Wommels was €275.039 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Wommels.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wommels:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Wommels% verschil
2023€275.03916%
2022€237.86011%
2021€213.9896%
2020€201.8714,49%
2019€193.18817%
2018€165.2392,46%
2017€161.2781,82%
2016€158.4001,27%
2015€156.413-3,49%
2014€162.067-5,5%
2013€171.568geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Wommels is met €103.471 toegenomen van €171.568 in 2013 tot €275.039 in 2023 (dat is een stijging van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.347 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Súdwest-Fryslân.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wommels is €275.039, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 1.078 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Súdwest-Fryslân (geel), 82 woonplaatsen (groen) en 21 wijken (oranje). De woonplaats Wommels wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Wommels: er zijn 380 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Wommels.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.337 totaal in de woonplaats Wommels

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Wommels telt in totaal 1.337 adressen, met 1.336 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). 95% van de adressen in woonplaats Wommels ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Súdwest-Fryslân
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Wommels zijn er 1.117 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Wommels.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 215 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Wommels.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Wommels. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Wommels

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Wommels. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Wommels


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Wommels


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Wommels.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Wommels per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wommels:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.17545140
20222.19045140
20212.20540125
20202.15539121
20192.12539121
20182.09035110
20172.0952991
20162.1252679
20152.1102783
20142.1202783
20132.1342684

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Wommels als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 1,91% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 1,16% en herkomst van buiten Europa: 3,74%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Súdwest-Fryslân naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Wommels
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Wommels in 2022 zijn Overig (90 inwoners) en Westers (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Wommels: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Wommels.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wommels. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Súdwest-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Wommels zijn A (280 adressen) en C (243 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Wommels. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Wommels: 280 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Wommels.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Wommels. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Wommels vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Wommels

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Wommels. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Wommels. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Wommels.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 157 stembureaus in de gemeente Súdwest-Fryslân en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.536)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Wommels.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wommels was in 2021 €25.536.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wommels (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Wommels zijn in totaal 295 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 295 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 285 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wommels. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Wommels
Er zijn 32 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Wommels.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Wommels op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 32 elektrische auto’s in de woonplaats Wommels. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Wommels die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.280 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Wommels in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wommels geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.844 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wommels (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.311 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Wommels in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wommels geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Wommels. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de woonplaats Wommels geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wommels, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Wommels zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 528 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Wommels 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Wommels in 2023 zijn Horizontale fraude (8 delicten) en Ongevallen (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Wommels.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de woonplaats Wommels geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Wommels met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Wommels over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,81 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Wommels.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Wommels.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Wommels. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Wommels.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Wommels.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Wommels genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Wommels.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Wommels.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wommels voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.365Aantal2023
Mannen1.170Aantal2023
Vrouwen1.190Aantal2023
0 tot 15 jaar395Aantal2023
15 tot 25 jaar255Aantal2023
25 tot 45 jaar505Aantal2023
45 tot 65 jaar580Aantal2023
65 jaar of ouder620Aantal2023
Ongehuwd1.070Aantal2023
Gehuwd980Aantal2023
Gescheiden160Aantal2023
Verweduwd150Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid233Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag390Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar830Aantal2022
Opleidingsniveau hoog430Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2022
WMO cliënten215Aantal2022
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.484Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.926Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.973Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.756Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.001Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.868Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.827Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.134Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement651Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning991Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.114Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.382Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning922Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.264Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel247Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel437Aantal2024
Adressen met definitief energielabel653Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+13Aantal2024
Energielabels A280Aantal2024
Energielabels B199Aantal2024
Energielabels C243Aantal2024
Energielabels D72Aantal2024
Energielabels E44Aantal2024
Energielabels F75Aantal2024
Energielabels G164Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.035Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens360Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen355Aantal2023
Huishoudens met kinderen330Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.422Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.536Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,56%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€154x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW560Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.175Aantal2023
Herkomst buiten Nederland185Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa140Aantal2023
Geboren in Nederland2.180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Autochtoon2.190Aantal2022
Westers totaal70Aantal2022
Niet-westers totaal115Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers90Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,09Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,41Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand5,33Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand5,33Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,43Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand8,72Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,75Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand18,32Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,75Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,21Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,01Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,45Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand12,48Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,59Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,23Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,79Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,93Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,67Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,29Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2036Code2024
RegionaamWommelsNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.028Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.013Aantal hectaren2023
Oppervlakte water16Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid162Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.337Aantal2024
Adressen met postcode1.333Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.117Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie22Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie158Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie37Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie25Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie61Aantal2024
Verblijfsobjecten1.336Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.138Aantal2024
Adressen met pand1.330Aantal2024
Percelen met adres937Aantal2024
Adressen met perceel1.337Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.273Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom64Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.075Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom42Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900101Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925102Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195048Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970215Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980181Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990102Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000158Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010125Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202089Aantal2024
Panden met adres 2020 en later16Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900113Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925137Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195048Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970215Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980195Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990164Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000174Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010178Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202089Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later16Aantal2024
Postcodegebied8731AA-8731EENaam2024
Meest voorkomende postcode8731Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.250Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine945Aantal2023
Personenautos - overige brandstof310Aantal2023
Personenautos per huishouden1,21Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte123Aantal2023
Motorfietsen130Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.078Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€275.039Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement176Aantal2024
Tussen of geschakelde woning203Aantal2024
Hoekwoning179Aantal2024
Tweeonder1kap179Aantal2024
Vrijstaande woning380Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.219Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!