Statistieken woonplaats Zijldijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zijldijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zijldijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Zijldijk telt 212 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zijldijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zijldijk:

JaarAantal inwoners de woonplaats Zijldijk% verschil
20232127,6%
2022197-4,83%
2021207-6,8%
2020222-1,77%
20192262,73%
20182201,85%
2017216-7,7%
20162342,18%
20152292,23%
20142241,82%
2013220geen data

De bevolking van de woonplaats Zijldijk is met 8 inwoners afgenomen van 220 inwoners in 2013 tot 212 inwoners in 2023 (dat is een afname van 3,64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 inwoners (-0,26%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Zijldijk:

In 2013 telde de woonplaats Zijldijk 220 inwoners. In 2016 is het aantal gestegen tot 234 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 14 (6,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 5 (2,18%). Het aantal van 234 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 197 inwoners. Dit is een daling van 37 (-16%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-4,83%). Het aantal van 197 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Zijldijk 212 inwoners.

Over woonplaats Zijldijk

Woonplaats Zijldijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 404 hectare, waarvan 401 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zijldijk telt 127 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 41 adressen per km2. Er wonen 106 huishoudens en er zijn in totaal 109 woningen. De woonplaats telt 131 auto's en 32 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zijldijk ligt in de gemeente Eemsdelta.

De brondata voor woonplaats Zijldijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zijldijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zijldijk valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Zijldijk en buurt Buitengebied Noord-’t Zandt. De cijfers voor de woonplaats Zijldijk zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zijldijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zijldijk
Kaart van de woonplaats Zijldijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zijldijk binnen de gemeente Eemsdelta.

Woningkenmerken
Er zijn 109 woningen in de woonplaats Zijldijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemsdelta in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Zijldijk was €210.706 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Zijldijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zijldijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Zijldijk% verschil
2023€210.70613%
2022€185.7368,5%
2021€171.2641,38%
2020€168.9276,7%
2019€158.35818%
2018€134.1683,06%
2017€130.1840,37%
2016€129.709-2,18%
2015€132.595-4,71%
2014€139.156-7,3%
2013€150.085geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zijldijk is met €60.621 toegenomen van €150.085 in 2013 tot €210.706 in 2023 (dat is een stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.062 (3,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemsdelta.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zijldijk is €210.706, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 109 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Eemsdelta (geel), 31 woonplaatsen (groen) en 19 wijken (oranje). De woonplaats Zijldijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Zijldijk: er zijn 78 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Zijldijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 127 totaal in de woonplaats Zijldijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Zijldijk telt in totaal 127 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 81% van de adressen in woonplaats Zijldijk ligt binnen de bebouwde kom en 19% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eemsdelta
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Zijldijk zijn er 111 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Zijldijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 32 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de woonplaats Zijldijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zijldijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Zijldijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Zijldijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Zijldijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemsdelta bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Zijldijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Zijldijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Zijldijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zijldijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023196116
202219142
202120152
202021084
201922042
201821542
201721042
201622742
201522242
201421185
201320884

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Zijldijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,82% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 3,64% en herkomst van buiten Europa: 1,82%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemsdelta naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Zijldijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Zijldijk in 2022 zijn Westers (6 inwoners) en Overig (1 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Zijldijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Zijldijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zijldijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eemsdelta:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemsdelta. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Zijldijk zijn G (50 adressen) en E (15 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zijldijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Zijldijk: 50 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Zijldijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Zijldijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zijldijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis ’t Zandt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis ’t Zandt is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de woonplaats Zijldijk. Stembureau Dorpshuis ’t Zandt is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Zijldijk ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eemsdelta.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis ’t Zandt bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Dorpshuis ’t Zandt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Eemsdelta en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemsdelta. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.880)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Zijldijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zijldijk was in 2021 €24.880.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (32 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zijldijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Zijldijk zijn in totaal 32 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 32 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 13 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zijldijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 173 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Zijldijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zijldijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 268 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zijldijk (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 135 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Zijldijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zijldijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Zijldijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 6 misdrijven in de woonplaats Zijldijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zijldijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Zijldijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 61 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 16 verschillende soorten delicten. Voor 14% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 61 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de woonplaats Zijldijk 6 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Zijldijk van 2012 t/m 2023 zijn Horizontale fraude (13 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, woonplaats Zijldijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er geen misdrijven in de woonplaats Zijldijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Zijldijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Zijldijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 28,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Zijldijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Zijldijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Zijldijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 18 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Zijldijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Zijldijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Zijldijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Zijldijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Zijldijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zijldijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal32Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2Aantal2023
G+I Handel en horeca1Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners212Aantal2023
Mannen116Aantal2023
Vrouwen100Aantal2023
0 tot 15 jaar31Aantal2023
15 tot 25 jaar21Aantal2023
25 tot 45 jaar38Aantal2023
45 tot 65 jaar81Aantal2023
65 jaar of ouder45Aantal2023
Ongehuwd97Aantal2023
Gehuwd90Aantal2023
Gescheiden24Aantal2023
Verweduwd2Aantal2023
Geboorte totaal1Aantal2022
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal6Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid53Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag48Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar99Aantal2022
Opleidingsniveau hoog21Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura0Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg0%Percentage2020
WMO cliënten2Aantal2022
WMO cliënten relatief9Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.427Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.676Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.077Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.117Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.818Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.887Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.802Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.525Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning778Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.123Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning938Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.621Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.505Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.553Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel17Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel51Aantal2024
Adressen met definitief energielabel59Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A9Aantal2024
Energielabels B7Aantal2024
Energielabels C9Aantal2024
Energielabels D10Aantal2024
Energielabels E15Aantal2024
Energielabels F10Aantal2024
Energielabels G50Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal106Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens36Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen42Aantal2023
Huishoudens met kinderen27Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,04Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie16%Percentage2022
Percentage werknemers13%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers135Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.707Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.880Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar8,8%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen6,2%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,18%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,76%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,76%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€75x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO21Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW38Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland196Aantal2023
Herkomst buiten Nederland17Aantal2023
Herkomst Europa11Aantal2023
Herkomst buiten Europa6Aantal2023
Geboren in Nederland196Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1Aantal2023
Autochtoon191Aantal2022
Westers totaal6Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers1Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven6Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,68Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,03Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand6,72Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand15,87Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand26,22Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,72Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,64Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,54Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,48Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,68Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,82Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand3,04Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,82Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,39Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand2,74Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,28Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand9,46Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,28Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,46Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand3,03Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand3,07Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand13,78Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,88Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,19Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand10,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,07Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,88Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,26Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,86Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand15,35Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,46Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand15,97Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand26,46Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand24Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand25Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand24,62Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3460Code2024
RegionaamZijldijkNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal404Aantal hectaren2023
Oppervlakte land401Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid41Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal127Aantal2024
Adressen met postcode121Aantal2024
Adressen met woonfunctie111Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie15Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7Aantal2024
Verblijfsobjecten127Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres126Aantal2024
Adressen met pand127Aantal2024
Percelen met adres99Aantal2024
Adressen met perceel127Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom103Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom24Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom91Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom20Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190032Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192530Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195018Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19708Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198019Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20006Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190033Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192530Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195018Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19708Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198019Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19906Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied9987NG-9987SNNaam2024
Meest voorkomende postcode9987Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal131Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine101Aantal2023
Personenautos - overige brandstof30Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte33Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad109Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€210.706Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond88%Percentage2023
Percentage onbewoond12%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7Aantal2024
Hoekwoning12Aantal2024
Tweeonder1kap14Aantal2024
Vrijstaande woning78Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.16Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!