Statistieken woonplaats Zoutkamp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zoutkamp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zoutkamp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Zoutkamp telt 1.185 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zoutkamp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zoutkamp:

JaarAantal inwoners de woonplaats Zoutkamp% verschil
20231.1850,42%
20221.180-1,26%
20211.1950,42%
20201.1900,42%
20191.185-0,84%
20181.195-2,05%
20171.2200,41%
20161.2150,83%
20151.205-0,41%
20141.210-0,41%
20131.215geen data

De bevolking van de woonplaats Zoutkamp is met 30 personen afgenomen van 1.215 personen in 2013 tot 1.185 personen in 2023 (dat is een daling van 2,47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -3 personen (-0,25%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Zoutkamp:

In 2013 telde de woonplaats Zoutkamp 1.215 inwoners. In 2017 is het aantal gestegen tot 1.220 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 5 (0,41%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 5 (0,41%). Het aantal van 1.220 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 1.180 personen. Dit is een daling van 40 (-3,28%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -15 (-1,26%). Het aantal van 1.180 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Zoutkamp 1.185 inwoners.

Over woonplaats Zoutkamp

Woonplaats Zoutkamp heeft afgerond een totale oppervlakte van 86 hectare, waarvan 83 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zoutkamp telt 717 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 212 adressen per km2. Er wonen 565 huishoudens en er zijn in totaal 591 woningen. De woonplaats telt 675 auto's en 125 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zoutkamp ligt in de gemeente Het Hogeland.

De brondata voor woonplaats Zoutkamp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zoutkamp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zoutkamp valt samen met 2 buurten. Dit zijn: buurt Zoutkamp en Groot binnenwater. De cijfers voor de woonplaats Zoutkamp zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zoutkamp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zoutkamp
Kaart van de woonplaats Zoutkamp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zoutkamp binnen de gemeente Het Hogeland.

Woningkenmerken
Er zijn 591 woningen in de woonplaats Zoutkamp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Het Hogeland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Zoutkamp was €198.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Zoutkamp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zoutkamp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Zoutkamp% verschil
2023€198.00016%
2022€170.0009,7%
2021€155.0004,03%
2020€149.0007,2%
2019€139.0006,9%
2018€130.0002,36%
2017€127.000-0,78%
2016€128.000-1,54%
2015€130.000-1,52%
2014€132.000-7,7%
2013€143.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zoutkamp is met €55.000 gestegen van €143.000 in 2013 tot €198.000 in 2023 (dat is een groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.500 (3,51%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Het Hogeland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zoutkamp is €198.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 591 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Het Hogeland (geel), 43 woonplaatsen (groen) en 13 wijken (oranje). De woonplaats Zoutkamp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Zoutkamp: er zijn 204 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Zoutkamp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 717 totaal in de woonplaats Zoutkamp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Zoutkamp telt in totaal 717 adressen, met 714 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 97% van de adressen in woonplaats Zoutkamp ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Het Hogeland
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Zoutkamp zijn er 603 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Zoutkamp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 175 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Zoutkamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zoutkamp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Zoutkamp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Zoutkamp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Zoutkamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Het Hogeland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Zoutkamp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Zoutkamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Zoutkamp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zoutkamp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.0955040
20221.1103931
20211.1204233
20201.1154233
20191.1104233
20181.1303629
20171.1603327
20161.1503629
20151.1353931
20141.1503327
20131.1543427

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Zoutkamp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 4,22% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,38% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,80% en herkomst van buiten Europa: 2,22%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Het Hogeland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Zoutkamp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Zoutkamp in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Zoutkamp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Zoutkamp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zoutkamp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Het Hogeland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Het Hogeland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Zoutkamp zijn C (140 adressen) en G (112 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zoutkamp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Zoutkamp: 140 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Zoutkamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Zoutkamp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zoutkamp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau ’t Anker in Zoutkamp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau ’t Anker in Zoutkamp is uitgebracht. Stembureau ’t Anker in Zoutkamp was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Zoutkamp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Het Hogeland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau ’t Anker in Zoutkamp bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Zoutkamp stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 125 stembureaus in de gemeente Het Hogeland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Het Hogeland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Zoutkamp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zoutkamp was in 2021 €23.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zoutkamp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Zoutkamp zijn in totaal 125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 120 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zoutkamp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 722 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Zoutkamp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zoutkamp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 988 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zoutkamp (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 713 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Zoutkamp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zoutkamp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Zoutkamp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 37 misdrijven in de woonplaats Zoutkamp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zoutkamp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Zoutkamp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 378 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Zoutkamp 37 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Zoutkamp in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten) en Diefstal/inbraak woning (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Zoutkamp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 4 misdrijven in de woonplaats Zoutkamp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Zoutkamp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Zoutkamp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Zoutkamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Zoutkamp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Zoutkamp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Zoutkamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Zoutkamp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Zoutkamp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Zoutkamp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Zoutkamp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zoutkamp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.185Aantal2023
Mannen610Aantal2023
Vrouwen580Aantal2023
0 tot 15 jaar165Aantal2023
15 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 45 jaar270Aantal2023
45 tot 65 jaar335Aantal2023
65 jaar of ouder275Aantal2023
Ongehuwd555Aantal2023
Gehuwd450Aantal2023
Gescheiden115Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.428Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag300Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar520Aantal2022
Opleidingsniveau hoog90Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten95Aantal2022
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel106Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel271Aantal2024
Adressen met definitief energielabel340Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+10Aantal2024
Energielabels A91Aantal2024
Energielabels B92Aantal2024
Energielabels C140Aantal2024
Energielabels D85Aantal2024
Energielabels E29Aantal2024
Energielabels F44Aantal2024
Energielabels G112Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal565Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens215Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen175Aantal2023
Huishoudens met kinderen180Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€93x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW240Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.095Aantal2023
Herkomst buiten Nederland90Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland1.100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Autochtoon1.110Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal20Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven37Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand24,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand28,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand28,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand15,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand15,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand16,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand25,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand28,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand18Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3430Code2024
RegionaamZoutkampNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal86Aantal hectaren2023
Oppervlakte land83Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid212Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal717Aantal2024
Adressen met postcode665Aantal2024
Adressen met woonfunctie603Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie15Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie36Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie20Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie53Aantal2024
Verblijfsobjecten714Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres635Aantal2024
Adressen met pand714Aantal2024
Percelen met adres502Aantal2024
Adressen met perceel717Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom697Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom20Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom599Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190040Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192543Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195078Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970175Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198080Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199071Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200072Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201037Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202015Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190043Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192545Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195079Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970189Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198080Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199071Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200072Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201095Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202015Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later25Aantal2024
Postcodegebied9974NA-9974STNaam2024
Meest voorkomende postcode9974Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal675Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine525Aantal2023
Personenautos - overige brandstof155Aantal2023
Personenautos per huishouden1,19Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte813Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad591Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€198.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement49Aantal2024
Tussen of geschakelde woning109Aantal2024
Hoekwoning119Aantal2024
Tweeonder1kap122Aantal2024
Vrijstaande woning204Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.111Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!