Statistieken buurt Achtse Barrier-Hoeven

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven in de gemeente Eindhoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven in de gemeente Eindhoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Achtse Barrier-Hoeven telt 3.905 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven:

JaarAantal inwoners de buurt Achtse Barrier-Hoeven% verschil
20233.9050,51%
20223.885-1,27%
20213.935-1,25%
20203.985-0,50%
20194.005-0,25%
20184.015-0,74%
20174.045-0,98%
20164.0850,37%
20154.070-0,97%
20144.110-1,20%
20134.160geen data

Het aantal inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven is met 255 inwoners gedaald van 4.160 inwoners in 2013 tot 3.905 inwoners in 2023 (dat is een daling van 6,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -26 inwoners (-0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers krimpen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eindhoven.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven:

In 2013 telde de buurt Achtse Barrier-Hoeven 4.160 inwoners. Het aantal van 4.160 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 3.885 inwoners. Dit is een daling van 275 (-6,6%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -50 (-1,27%). Het aantal van 3.885 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 3.905 inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

Over de buurt Achtse Barrier-Hoeven

Buurt Achtse Barrier-Hoeven heeft afgerond een totale oppervlakte van 74 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.350 adressen per km2. Er wonen 1.775 huishoudens in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Postcode 5627 is de meest voorkomende postcode in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. De buurt Achtse Barrier-Hoeven ligt binnen Achtse Molen in de gemeente Eindhoven.

De gegevens van de buurt Achtse Barrier-Hoeven voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Achtse Barrier-Hoeven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Achtse Molen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Achtse Barrier-Hoeven, 2: Achtse Barrier-Spaaihoef, 3: Kapelbeemd, 4: Achtse Barrier-Gunterslaer, 5: Kerkdorp Acht.

Woningkenmerken
Er zijn 1.741 woningen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eindhoven in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Achtse Barrier-Hoeven was €355.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Achtse Barrier-Hoeven% verschil
2023€355.00017%
2022€304.0009,4%
2021€278.0006,9%
2020€260.0008,3%
2019€240.0007,1%
2018€224.0005,7%
2017€212.0002,91%
2016€206.0001,98%
2015€202.000-1,94%
2014€206.000-6,8%
2013€221.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Achtse Barrier-Hoeven is met €134.000 toegenomen van €221.000 in 2013 tot €355.000 in 2023 (dat is een toename van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.400 (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eindhoven.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Achtse Barrier-Hoeven is €355.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.741 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Eindhoven (geel), wijk Achtse Molen (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Achtse Barrier-Hoeven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Achtse Barrier-Hoeven: er zijn 989 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.817 totaal in de buurt Achtse Barrier-Hoeven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Achtse Barrier-Hoeven telt in totaal 1.817 adressen, met 1.804 verblijfsobjecten en 13 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Achtse Barrier-Hoeven liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Eindhoven
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Achtse Barrier-Hoeven zijn er 1.742 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.481 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Achtse Barrier-Hoeven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Achtse Barrier-Hoeven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eindhoven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Achtse Barrier-Hoeven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Achtse Barrier-Hoeven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.635380885
20222.715351819
20212.775348812
20202.860338787
20192.925324756
20182.990308717
20173.045300700
20163.110293682
20153.110288672
20143.165284661
20133.162300698

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 9,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 7,2% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eindhoven naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Achtse Barrier-Hoeven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Achtse Barrier-Hoeven in 2022 zijn Westers (520 inwoners) en Overig (380 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Achtse Barrier-Hoeven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eindhoven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Eindhoven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.700770
Tussenwoning2.8801.030
Hoekwoning2.9501.170
Twee onder één kap woning3.1101.410
Vrijstaande woning4.2001.450
Huurwoning2.070910
Eigen woning3.1301.100

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Achtse Barrier-Hoeven zijn C (1.316 adressen) en B (259 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Achtse Barrier-Hoeven: 1.316 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Achtse Barrier-Hoeven voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Achtse Barrier-Hoeven voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Achtse Barrier-Hoeven
Bevolking5335.277
Adressen2.0551.350
Autos2652.615

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Achtse Barrier-Hoeven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Achtse Barrier-Hoeven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Wijkcentrum de Mortel in Eindhoven

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Wijkcentrum de Mortel in Eindhoven is uitgebracht. Stembureau Wijkcentrum de Mortel in Eindhoven was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Achtse Barrier-Hoeven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum de Mortel in Eindhoven bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 213 stembureaus in de gemeente Eindhoven en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eindhoven. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven.

Stembureaus Eindhoven

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Achtse Barrier-Hoeven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Achtse Molen (Achtse Barrier-Hoeven is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Achtse Molen is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Achtse Barrier-Hoeven is €30.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.500. Buurt Achtse Barrier-Hoeven telt 3.200 inkomensontvangers op 3.905 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de buurt Achtse Barrier-Hoeven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Eindhoven.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (315 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Achtse Barrier-Hoeven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Achtse Barrier-Hoeven zijn in totaal 315 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 315 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 305 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Achtse Barrier-Hoeven
Er zijn 71 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Achtse Barrier-Hoeven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 71 elektrische auto’s in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Achtse Barrier-Hoeven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.105 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Achtse Barrier-Hoeven in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Achtse Barrier-Hoeven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.747 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.046 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Achtse Barrier-Hoeven in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Achtse Barrier-Hoeven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 102 misdrijven in de buurt Achtse Barrier-Hoeven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Achtse Barrier-Hoeven, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Achtse Barrier-Hoeven zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.384 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Achtse Barrier-Hoeven 102 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Achtse Barrier-Hoeven in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (21 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Achtse Barrier-Hoeven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Achtse Barrier-Hoeven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Achtse Barrier-Hoeven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Achtse Barrier-Hoeven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Achtse Barrier-Hoeven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Achtse Barrier-Hoeven ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Achtse Barrier-Hoeven per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Achtse Barrier-Hoeven geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Achtse Barrier-Hoeven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal315Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.905Aantal2023
Mannen1.955Aantal2023
Vrouwen1.950Aantal2023
0 tot 15 jaar600Aantal2023
15 tot 25 jaar405Aantal2023
25 tot 45 jaar1.000Aantal2023
45 tot 65 jaar1.095Aantal2023
65 jaar of ouder805Aantal2023
Ongehuwd1.730Aantal2023
Gehuwd1.665Aantal2023
Gescheiden365Aantal2023
Verweduwd145Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.277Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag750Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog980Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten255Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel74Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel561Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.182Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A115Aantal2024
Energielabels B259Aantal2024
Energielabels C1.316Aantal2024
Energielabels D46Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G2Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.775Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens580Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen565Aantal2023
Huishoudens met kinderen630Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€164x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW690Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.635Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.265Aantal2023
Herkomst Europa380Aantal2023
Herkomst buiten Europa885Aantal2023
Geboren in Nederland2.640Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa345Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa540Aantal2023
Autochtoon2.715Aantal2022
Westers totaal520Aantal2022
Niet-westers totaal650Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname70Aantal2022
Turkije100Aantal2022
Overig niet-westers380Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal34Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting23Aantal2023
Verkeersovertredingen9Aantal2023
Vernieling21Aantal2023
Overige misdrijven11Aantal2023
Totaal misdrijven102Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand9,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07725240Code2023
RegionaamAchtse Barrier-HoevenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07725240Code2023
Oppervlakte totaal74Aantal hectaren2023
Oppervlakte land74Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.350Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.817Aantal2024
Adressen met postcode1.777Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.742Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie40Aantal2024
Verblijfsobjecten1.804Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen13Aantal2024
Panden met adres1.525Aantal2024
Adressen met pand1.801Aantal2024
Percelen met adres1.159Aantal2024
Adressen met perceel1.817Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.817Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.742Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198039Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.481Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198046Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.682Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200069Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied5627DX-5627TTNaam2024
Meest voorkomende postcode5627Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade20Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.935Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.640Aantal2023
Personenautos - overige brandstof295Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.615Aantal2023
Motorfietsen160Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.741Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€355.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement323Aantal2024
Tussen of geschakelde woning989Aantal2024
Hoekwoning371Aantal2024
Tweeonder1kap24Aantal2024
Vrijstaande woning35Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.62Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Achtse Barrier-Hoeven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven
Tabel met 1.817 adressen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Eindhoven.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abbevillelaan2 t/m 385627MX t/m 5627MZEindhoven20
Alençonlaan1 t/m 355627TA t/m 5627TBEindhoven21
Amienslaan1 t/m 595627PM t/m 5627PNEindhoven31
Ardèchelaan1 t/m 1635627EL t/m 5627ENEindhoven98
Argentanlaan1 t/m 655627EW t/m 5627NMEindhoven40
Atrechtlaan1 t/m 735627PG t/m 5627PLEindhoven68
Aurillaclaan1 t/m 275627NAEindhoven14
Auvergnelaan1 t/m 445627ES t/m 5627ETEindhoven46
Avrancheslaan2 t/m 265627NTEindhoven13
Beauvaishof1 t/m 115627NPEindhoven7
Brestlaan4 t/m 285627NZEindhoven13
Béziershof1 t/m 315627NR t/m 5627NSEindhoven22
Caenlaan1 t/m 475627EVEindhoven24
Calaislaan1 t/m 765627NC t/m 5627NDEindhoven69
Chamonixlaan2 t/m 2305627KA t/m 5627LZEindhoven197
Charentelaan1 t/m 435627NJ t/m 5627NKEindhoven38
Chartreslaan1 t/m 185627MVEindhoven10
Cherbourglaan1 t/m 785627MJ t/m 5627MNEindhoven77
Compiègnehof1 t/m 115627NNEindhoven6
Correzelaan2 t/m 165627EPEindhoven8
Cotentinlaan1 t/m 535627NV t/m 5627NWEindhoven53
Coutançeslaan1 t/m 85627PXEindhoven7
Dieppelaan1 t/m 315627PZEindhoven26
Duinkerkenlaan1 t/m 1195627MA t/m 5627MEEindhoven100
Evreuxlaan1 t/m 1175627PS t/m 5627PVEindhoven90
Finistèrelaan1 t/m 845627TD t/m 5627TEEindhoven74
Fontainebleaulaan1 t/m 265627TMEindhoven27
Fransebaan112 t/m 3055627JH t/m 5627RJEindhoven165
Girondelaan1 t/m 345627NG t/m 5627NHEindhoven33
Isèrelaan1 t/m 265627NLEindhoven20
Lisieuxhof1 t/m 475627MG t/m 5627MHEindhoven47
Marnestraat25627EKEindhoven1
Metzlaan1 t/m 305627TS t/m 5627TTEindhoven24
Montaubanhof1 t/m 195627NEEindhoven15
Moulinshof2 t/m 95627TCEindhoven8
Neverslaan1 t/m 125627TLEindhoven11
Reimslaan1 t/m 55627TGEindhoven3
Rijssellaan1 t/m 455627MP t/m 5627MREindhoven31
Rouenlaan1 t/m 1215627PB t/m 5627PEEindhoven89
Savoiepad14 t/m 1415627DX t/m 5627EZEindhoven28
Sedanlaan1 t/m 425627MS t/m 5627MTEindhoven49
Tourslaan1 t/m 435627KW t/m 5627KXEindhoven85
Troyeshof1 t/m 105627NBEindhoven9
Vendéepad--Eindhoven0
Vésoulpad--Eindhoven0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 45 openbare ruimtes en 1.817 adressen in de buurt Achtse Barrier-Hoeven. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Eindhoven
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Achtse Barrier-Hoeven. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Achtse Barrier-Hoeven ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek56271777
WoonkernEindhoven1817
WoonplaatsEindhoven1819
WijkAchtse Molen1819
GemeenteEindhoven1819
StadsdeelWoensel-Noord1817
ProvincieNoord-Brabant1819
WaterschapWaterschap De Dommel1819
LandNederland1819

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Achtse Barrier-Hoeven ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Achtse Barrier-Hoeven dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Achtse Barrier-Hoeven ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Achtse Barrier-Hoeven en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven