Statistieken Afrikaanderbuurt Midden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Afrikaanderbuurt Midden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Afrikaanderbuurt Midden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Afrikaanderbuurt Midden telt 1.925 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Afrikaanderbuurt Midden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Afrikaanderbuurt Midden:

JaarAantal inwoners de Afrikaanderbuurt Midden% verschil
20231.9252,39%
20221.880-0,53%
20211.890-0,53%
20201.900-1,55%
20191.930-0,77%
20181.945-2,02%
20171.9851,48%
20161.9560,51%
20151.9460,93%
20141.9281,26%
20131.904geen data

De bevolking van de Afrikaanderbuurt Midden is met 21 personen gestegen van 1.904 personen in 2013 tot 1.925 personen in 2023 (dat is een toename van 1,10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 personen (0,12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tilburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden:

In 2013 telde de Afrikaanderbuurt Midden 1.904 inwoners. In 2017 is het aantal gestegen tot 1.985 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 81 (4,25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 29 (1,48%). Het aantal van 1.985 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 1.880 personen. Dit is een daling van 105 (-5,3%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-0,53%). Het aantal van 1.880 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de Afrikaanderbuurt Midden 1.925 inwoners.

Over de Afrikaanderbuurt Midden

Afrikaanderbuurt Midden heeft afgerond een totale oppervlakte van 23 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.364 adressen per km2. Er wonen 1.195 huishoudens in de Afrikaanderbuurt Midden. Postcode 5025 is de meest voorkomende postcode in de Afrikaanderbuurt Midden. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de Afrikaanderbuurt Midden voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Afrikaanderbuurt Midden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oerle met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zeeheldenbuurt, 2: Afrikaanderbuurt West, 3: Afrikaanderbuurt Midden, 4: Afrikaanderbuurt Oost.

Woningkenmerken
Er zijn 1.080 woningen in de Afrikaanderbuurt Midden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Afrikaanderbuurt Midden was €220.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Afrikaanderbuurt Midden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Afrikaanderbuurt Midden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Afrikaanderbuurt Midden% verschil
2023€220.00020%
2022€184.00010%
2021€167.00011%
2020€151.00011%
2019€136.0008,8%
2018€125.0004,17%
2017€120.000-12%
2016€136.9021,48%
2015€134.902-2,81%
2014€138.801-6,8%
2013€148.902geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Afrikaanderbuurt Midden is met €71.098 toegenomen van €148.902 in 2013 tot €220.000 in 2023 (dat is een toename van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.109 (4,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tilburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Afrikaanderbuurt Midden is €220.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 1.080 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Tilburg (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Oerle (oranje) en 3 buurten (blauw). De Afrikaanderbuurt Midden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Afrikaanderbuurt Midden: er zijn 604 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Afrikaanderbuurt Midden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.200 totaal in de Afrikaanderbuurt Midden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Afrikaanderbuurt Midden telt in totaal 1.200 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Afrikaanderbuurt Midden liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Tilburg
Adressen: gebruiksdoelen
In de Afrikaanderbuurt Midden zijn er 1.081 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Afrikaanderbuurt Midden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 422 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de Afrikaanderbuurt Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Afrikaanderbuurt Midden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Afrikaanderbuurt Midden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Afrikaanderbuurt Midden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Afrikaanderbuurt Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Afrikaanderbuurt Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Afrikaanderbuurt Midden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Afrikaanderbuurt Midden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.075350500
20221.115315450
20211.165299426
20201.200288412
20191.255278397
20181.280274391
20171.325272388
20161.327257368
20151.342246351
20141.324247352
20131.326235336

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 56%, herkomst uit Europese landen: 18% en herkomst uit landen buiten Europa: 26% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Afrikaanderbuurt Midden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Afrikaanderbuurt Midden in 2022 zijn Westers (335 inwoners) en Overig (165 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Afrikaanderbuurt Midden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Afrikaanderbuurt Midden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Afrikaanderbuurt Midden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Afrikaanderbuurt Midden zijn C (309 adressen) en A (219 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Afrikaanderbuurt Midden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Afrikaanderbuurt Midden: 309 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Afrikaanderbuurt Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Afrikaanderbuurt Midden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Afrikaanderbuurt Midden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Afrikaanderbuurt Midden.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Afrikaanderbuurt Midden voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Afrikaanderbuurt Midden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum Zuiderkwartier in Tilburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Wijkcentrum Zuiderkwartier in Tilburg is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de Afrikaanderbuurt Midden. Stembureau Wijkcentrum Zuiderkwartier in Tilburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Afrikaanderbuurt Midden ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tilburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum Zuiderkwartier in Tilburg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Wijkcentrum Zuiderkwartier in Tilburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 169 stembureaus in de gemeente Tilburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Afrikaanderbuurt Midden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oerle (Afrikaanderbuurt Midden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oerle is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Afrikaanderbuurt Midden is €22.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.500. Afrikaanderbuurt Midden telt 1.600 inkomensontvangers op 1.925 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13% procent van de huishoudens in Afrikaanderbuurt Midden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oerle (Afrikaanderbuurt Midden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oerle is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Afrikaanderbuurt Midden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Afrikaanderbuurt Midden zijn in totaal 155 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Afrikaanderbuurt Midden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Afrikaanderbuurt Midden
Er zijn 10 elektrische auto’s in mei 2024 in de Afrikaanderbuurt Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Afrikaanderbuurt Midden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10 elektrische auto’s in de Afrikaanderbuurt Midden. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Afrikaanderbuurt Midden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 903 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Afrikaanderbuurt Midden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Afrikaanderbuurt Midden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.077 op naam geregistreerde voertuigen in de Afrikaanderbuurt Midden (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 780 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Afrikaanderbuurt Midden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Afrikaanderbuurt Midden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Afrikaanderbuurt Midden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 101 misdrijven in de Afrikaanderbuurt Midden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Afrikaanderbuurt Midden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Afrikaanderbuurt Midden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.441 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Afrikaanderbuurt Midden 101 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Afrikaanderbuurt Midden in 2023 zijn Horizontale fraude (22 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Afrikaanderbuurt Midden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 7 misdrijven in de Afrikaanderbuurt Midden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Afrikaanderbuurt Midden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Afrikaanderbuurt Midden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,62 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Afrikaanderbuurt Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Afrikaanderbuurt Midden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Afrikaanderbuurt Midden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Afrikaanderbuurt Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Afrikaanderbuurt Midden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Afrikaanderbuurt Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Afrikaanderbuurt Midden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
68% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Afrikaanderbuurt Midden heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Afrikaanderbuurt Midden gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Afrikaanderbuurt Midden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
40% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Afrikaanderbuurt Midden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Afrikaanderbuurt Midden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Afrikaanderbuurt Midden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Afrikaanderbuurt Midden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Afrikaanderbuurt Midden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Afrikaanderbuurt Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Afrikaanderbuurt Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Afrikaanderbuurt Midden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal155Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.925Aantal2023
Mannen1.015Aantal2023
Vrouwen905Aantal2023
0 tot 15 jaar185Aantal2023
15 tot 25 jaar325Aantal2023
25 tot 45 jaar705Aantal2023
45 tot 65 jaar475Aantal2023
65 jaar of ouder235Aantal2023
Ongehuwd1.255Aantal2023
Gehuwd420Aantal2023
Gescheiden195Aantal2023
Verweduwd50Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.370Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag800Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar560Aantal2022
Opleidingsniveau hoog300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2022
WMO cliënten230Aantal2022
WMO cliënten relatief122Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.181Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.039Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.797Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.175Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.000Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2016
Adressen zonder energielabel130Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel276Aantal2024
Adressen met definitief energielabel794Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A219Aantal2024
Energielabels B60Aantal2024
Energielabels C309Aantal2024
Energielabels D102Aantal2024
Energielabels E216Aantal2024
Energielabels F123Aantal2024
Energielabels G40Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker28%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel eenzaam41%percentage2020
Sociaal eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)26%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)23%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie59%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.195Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens745Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen235Aantal2023
Huishoudens met kinderen215Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,2%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen70%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen4,40%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum21%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum26%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW210Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.075Aantal2023
Herkomst buiten Nederland850Aantal2023
Herkomst Europa350Aantal2023
Herkomst buiten Europa500Aantal2023
Geboren in Nederland1.075Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa280Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa315Aantal2023
Autochtoon1.115Aantal2022
Westers totaal335Aantal2022
Niet-westers totaal430Aantal2022
Marokko60Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije105Aantal2022
Overig niet-westers165Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal32Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting26Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven101Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km63Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km147Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km66Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km96Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km108Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km184Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km120Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km168Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08551602Code2023
RegionaamAfrikaanderbuurt MiddenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08551602Code2023
Oppervlakte totaal23Aantal hectaren2023
Oppervlakte land23Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.364Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.200Aantal2024
Adressen met postcode1.193Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.081Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie110Aantal2024
Verblijfsobjecten1.200Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres640Aantal2024
Adressen met pand1.199Aantal2024
Percelen met adres410Aantal2024
Adressen met perceel1.200Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.200Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.081Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950188Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970422Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198010Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20006Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950218Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970872Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201079Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202011Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied5021WB-5025HNNaam2024
Meest voorkomende postcode5025Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode90%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal725Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine640Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden0,61Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.152Aantal2023
Motorfietsen40Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.080Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€220.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning44%Percentage2023
Percentage meergezinswoning56%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen29%Percentage2023
Huurwoningen totaal71%Percentage2023
In bezit woningcorporatie54%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement604Aantal2024
Tussen of geschakelde woning365Aantal2024
Hoekwoning107Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning3Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.119Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Afrikaanderbuurt Midden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Afrikaanderbuurt Midden
Tabel met 1.200 adressen in de Afrikaanderbuurt Midden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Afrikaanderbuurt Midden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bloemfonteinstraat1 t/m 395025HH t/m 5025HJTilburg39
Danie Theronstraat2 t/m 345025DGTilburg17
Generaal Hertzogstraat1 t/m 365025BC t/m 5025BGTilburg43
Generaal Kockstraat1 t/m 355025BA t/m 5025BBTilburg47
Generaal Smutslaan15 t/m 9245025AA t/m 5025ASTilburg396
Generaal de Wetstraat72 t/m 795025DHTilburg82
Kaapkoloniestraat2 t/m 715025BS t/m 5025BWTilburg86
Lucas Meijerstraat1 t/m 365025BH t/m 5025BLTilburg44
Natalstraat1 t/m 195025HATilburg23
Oerlesestraat140 t/m 2185025DD t/m 5025DETilburg49
Oranjevrijstaatplein1 t/m 205025HDTilburg20
Piet Retiefstraat1 t/m 835025CA t/m 5025CCTilburg54
Pretoriastraat1 t/m 385025HB t/m 5025HCTilburg36
Schalk Burgerstraat1 t/m 365025BM t/m 5025BRTilburg48
Tafelbergstraat8 t/m 965025HM t/m 5025HNTilburg50
Trouwlaan175 t/m 2995021WG t/m 5021WKTilburg62
Verenigingstraat1 t/m 225025HKTilburg16
Wolmaransstraat2 t/m 1045021WB t/m 5021WCTilburg60
Zandrivierstraat1 t/m 295025HE t/m 5025HGTilburg28

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 1.200 adressen in de Afrikaanderbuurt Midden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Tilburg
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Afrikaanderbuurt Midden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Afrikaanderbuurt Midden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5021122
Postcode numeriek50251071
WoonkernTilburg1200
WoonplaatsTilburg1200
WijkOerle1200
GemeenteTilburg1200
StadsdeelOud-Zuid1200
ProvincieNoord-Brabant1200
WaterschapWaterschap De Dommel1200
LandNederland1200

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Afrikaanderbuurt Midden ‘raken’ met het aantal adressen uit de Afrikaanderbuurt Midden dat in het betreffende gebied ligt.

Afrikaanderbuurt Midden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Afrikaanderbuurt Midden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven