Statistieken Annabuurt en Suytkade

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Annabuurt en Suytkade. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Annabuurt en Suytkade. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Annabuurt en Suytkade telt 1.865 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Annabuurt en Suytkade.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Annabuurt en Suytkade:

JaarAantal inwoners de Annabuurt en Suytkade% verschil
20231.8655,4%
20221.7709,6%
20211.6152,54%
20201.5755%
20191.500-1,64%
20181.5250%
20171.5250,33%
20161.5202,01%
20151.490-0,33%
20141.4953,10%
20131.450geen data

De bevolking van de Annabuurt en Suytkade is met 415 personen gestegen van 1.450 personen in 2013 tot 1.865 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 42 personen (2,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Helmond.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Annabuurt en Suytkade:

In 2013 waren er 1.450 inwoners in de Annabuurt en Suytkade. Het aantal van 1.450 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.865 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 415 (29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 95 (5,4%). Het aantal van 1.865 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Annabuurt en Suytkade

Annabuurt en Suytkade heeft afgerond een totale oppervlakte van 58 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.033 adressen per km2. Er wonen 1.070 huishoudens in de Annabuurt en Suytkade. Postcode 5705 is de meest voorkomende postcode in de Annabuurt en Suytkade. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Helmond.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Annabuurt en Suytkade
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Leonardus, 2: Heipoort, 3: Steenweg en omgeving, 4: Centrum, 5: Vossenberg, 6: Stationsgebied, 7: Annabuurt en Suytkade.

Woningkenmerken
Er zijn 1.070 woningen in de Annabuurt en Suytkade.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Helmond in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Annabuurt en Suytkade was €243.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Annabuurt en Suytkade.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Annabuurt en Suytkade:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Annabuurt en Suytkade% verschil
2023€243.00020%
2022€202.00012%
2021€181.0007,1%
2020€169.0009%
2019€155.0006,9%
2018€145.0002,84%
2017€141.0000,71%
2016€140.000-2,78%
2015€144.000-2,70%
2014€148.000-6,3%
2013€158.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Annabuurt en Suytkade is met €85.000 toegenomen van €158.000 in 2013 tot €243.000 in 2023 (dat is een toename van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.500 (4,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Helmond.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de Annabuurt en Suytkade met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Helmond.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Annabuurt en Suytkade is €243.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 1.070 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Helmond (geel), 12 wijken (oranje) en 40 buurten (blauw). De Annabuurt en Suytkade wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Annabuurt en Suytkade: er zijn 850 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Annabuurt en Suytkade.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.422 totaal in de Annabuurt en Suytkade

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Annabuurt en Suytkade telt in totaal 1.422 adressen, met 1.421 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in Annabuurt en Suytkade liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Helmond
Adressen: gebruiksdoelen
In de Annabuurt en Suytkade zijn er 1.333 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Annabuurt en Suytkade.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 190 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de Annabuurt en Suytkade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Annabuurt en Suytkade. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Annabuurt en Suytkade

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Annabuurt en Suytkade. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Annabuurt en Suytkade


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Helmond bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Annabuurt en Suytkade


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Annabuurt en Suytkade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Annabuurt en Suytkade per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Annabuurt en Suytkade:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.115260490
20221.100232438
20211.050196369
20201.005198372
2019955189356
2018990185350
20171.000182343
20161.010177333
20151.010166314
20141.017166312
2013957171322

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Annabuurt en Suytkade als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 60%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 26% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 66%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 22%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Helmond naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Annabuurt en Suytkade
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Annabuurt en Suytkade in 2022 zijn Westers (290 inwoners) en Overig (185 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Annabuurt en Suytkade: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Annabuurt en Suytkade.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Annabuurt en Suytkade. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Helmond:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Helmond. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Annabuurt en Suytkade zijn A (616 adressen) en A+++ (167 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Annabuurt en Suytkade. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Annabuurt en Suytkade: 616 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Helmond bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Annabuurt en Suytkade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Annabuurt en Suytkade. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Annabuurt en Suytkade vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Annabuurt en Suytkade.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Annabuurt en Suytkade voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Annabuurt en Suytkade ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Buurthuis Sint Anna in Helmond

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Buurthuis Sint Anna in Helmond is uitgebracht. Stembureau Buurthuis Sint Anna in Helmond was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Annabuurt en Suytkade. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Helmond.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buurthuis Sint Anna in Helmond bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 14 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de Annabuurt en Suytkade stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 69 stembureaus in de gemeente Helmond en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Helmond. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Helmond.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Annabuurt en Suytkade.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Helmond: Annabuurt en Suytkade is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Annabuurt en Suytkade is €27.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.600. Annabuurt en Suytkade telt 1.500 inkomensontvangers op 1.865 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,1% procent van de huishoudens in Annabuurt en Suytkade heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Helmond: Annabuurt en Suytkade is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (205 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Annabuurt en Suytkade (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Annabuurt en Suytkade zijn in totaal 205 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 205 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 195 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Annabuurt en Suytkade. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Annabuurt en Suytkade
Er zijn 187 elektrische auto’s in mei 2024 in de Annabuurt en Suytkade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Annabuurt en Suytkade op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 187 elektrische auto’s in de Annabuurt en Suytkade. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Annabuurt en Suytkade die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.256 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Annabuurt en Suytkade in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Annabuurt en Suytkade geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.638 op naam geregistreerde voertuigen in de Annabuurt en Suytkade (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.618 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Annabuurt en Suytkade in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Annabuurt en Suytkade geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Annabuurt en Suytkade. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 210 misdrijven in de Annabuurt en Suytkade geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Annabuurt en Suytkade, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Annabuurt en Suytkade zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.150 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Annabuurt en Suytkade 210 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Annabuurt en Suytkade in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (60 delicten) en Overige vermogensdelicten (22 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Annabuurt en Suytkade.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 18 misdrijven in de Annabuurt en Suytkade geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Annabuurt en Suytkade met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Annabuurt en Suytkade over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Helmond.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 67,56 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Annabuurt en Suytkade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Annabuurt en Suytkade.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Annabuurt en Suytkade. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Annabuurt en Suytkade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Annabuurt en Suytkade.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Annabuurt en Suytkade genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Annabuurt en Suytkade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Annabuurt en Suytkade.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Annabuurt en Suytkade. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Annabuurt en Suytkade geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Annabuurt en Suytkade heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Annabuurt en Suytkade gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Annabuurt en Suytkade heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Annabuurt en Suytkade heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Annabuurt en Suytkade heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Annabuurt en Suytkade voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Annabuurt en Suytkade heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Annabuurt en Suytkade doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Annabuurt en Suytkade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Annabuurt en Suytkade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Annabuurt en Suytkade voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal205Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.865Aantal2023
Mannen995Aantal2023
Vrouwen865Aantal2023
0 tot 15 jaar200Aantal2023
15 tot 25 jaar200Aantal2023
25 tot 45 jaar710Aantal2023
45 tot 65 jaar470Aantal2023
65 jaar of ouder285Aantal2023
Ongehuwd1.040Aantal2023
Gehuwd525Aantal2023
Gescheiden230Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.272Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag590Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar640Aantal2022
Opleidingsniveau hoog300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten170Aantal2022
WMO cliënten relatief96Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning790Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel250Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel89Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.083Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++6Aantal2024
Energielabels A+++167Aantal2024
Energielabels A++14Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A616Aantal2024
Energielabels B101Aantal2024
Energielabels C126Aantal2024
Energielabels D78Aantal2024
Energielabels E29Aantal2024
Energielabels F20Aantal2024
Energielabels G6Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel eenzaam36%percentage2020
Sociaal eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.070Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens580Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen275Aantal2023
Huishoudens met kinderen220Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen6,2%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.115Aantal2023
Herkomst buiten Nederland750Aantal2023
Herkomst Europa260Aantal2023
Herkomst buiten Europa490Aantal2023
Geboren in Nederland1.115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa220Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa270Aantal2023
Autochtoon1.100Aantal2022
Westers totaal290Aantal2022
Niet-westers totaal380Aantal2022
Marokko115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers185Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal126Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen29Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven210Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km61Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07941006Code2023
RegionaamAnnabuurt en SuytkadeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07941006Code2023
Oppervlakte totaal58Aantal hectaren2023
Oppervlakte land57Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.033Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.422Aantal2024
Adressen met postcode1.406Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.333Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie15Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie74Aantal2024
Adressen met industriefunctie47Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie17Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie19Aantal2024
Verblijfsobjecten1.421Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres574Aantal2024
Adressen met pand1.416Aantal2024
Percelen met adres387Aantal2024
Adressen met perceel1.422Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.422Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.333Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192510Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970190Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990155Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201014Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020131Aantal2024
Panden met adres 2020 en later68Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192510Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970224Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990236Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010253Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020294Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later390Aantal2024
Postcodegebied5705AB-5705LANaam2024
Meest voorkomende postcode5705Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal915Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine760Aantal2023
Personenautos - overige brandstof155Aantal2023
Personenautos per huishouden0,86Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.605Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.070Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€243.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning44%Percentage2023
Percentage meergezinswoning56%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen28%Percentage2023
Huurwoningen totaal72%Percentage2023
In bezit woningcorporatie50%Percentage2023
In bezit overige verhuurders22%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200039%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200061%Percentage2023
Appartement850Aantal2024
Tussen of geschakelde woning353Aantal2024
Hoekwoning113Aantal2024
Tweeonder1kap9Aantal2024
Vrijstaande woning8Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.88Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Helmond. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Annabuurt en Suytkade: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Annabuurt en Suytkade
Tabel met 1.422 adressen in de Annabuurt en Suytkade.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Annabuurt en Suytkade. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Helmond.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Indumaweg1 t/m 75705BCHelmond15
2e Indumaweg2 t/m 65705BBHelmond10
Albatroskade--Helmond0
Arcadestraat1 t/m 1115705KJHelmond56
Arcostraat2 t/m 515705KPHelmond26
Batikstraat1 t/m 165705KCHelmond13
Cacaokade1 t/m 55705LAHelmond3
Churchill-laan101 t/m 1295705BKHelmond13
Damaststraat--Helmond0
Dortmunderkade1 t/m 1725705KVHelmond172
Engelseweg10 t/m 1295705AB t/m 5705ACHelmond45
Floreffestraat1 t/m 215705ARHelmond19
Fluweelstraat1 t/m 155705KBHelmond12
Frontonstraat1 t/m 975705KHHelmond87
Generaal Pattonstraat15705BMHelmond1
Gildenstraat65705AVHelmond1
Hoogeindsestraat2 t/m 1125705AM t/m 5705ANHelmond45
Kanaalboulevard22 t/m 1025705KRHelmond41
Katoenstraat1 t/m 135705KAHelmond12
Kempenaarkade1 t/m 1825705KNHelmond182
Metopestraat1 t/m 145705KLHelmond12
Montgomeryplein1 t/m 315705AXHelmond22
Montgomerystraat6 t/m 185705BAHelmond5
Norbertijnenstraat1 t/m 265705AWHelmond25
Overspoor1 t/m 1055705JA t/m 5705JDHelmond100
Palladio1 t/m 815705KKHelmond44
Pastoor Janssensplantsoen--Helmond0
Pilasterstraat--Helmond0
Postelstraat1 t/m 325705AS t/m 5705ATHelmond30
Satijnstraat1 t/m 155705KDHelmond8
Scheepsboulevard1 t/m 215705KZHelmond12
Spitskade1 t/m 705705KSHelmond71
Spoorstraat1 t/m 1305705JE t/m 5705JKHelmond130
St. Annaplein3 t/m 245705APHelmond21
Suytboulevard2 t/m 925705KGHelmond76
Suytkadebrug--Helmond0
Suytplein--Helmond0
Taftstraat2 t/m 415705KEHelmond21
Timpaanstraat1 t/m 755705KMHelmond66
Zandstraat29 t/m 1245705AZHelmond26

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 40 openbare ruimtes en 1.422 adressen in de Annabuurt en Suytkade. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Helmond
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Annabuurt en Suytkade. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Annabuurt en Suytkade ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek57051406
WoonkernHelmond1422
WoonplaatsHelmond1428
WijkBinnenstad1428
GemeenteHelmond1428
ProvincieNoord-Brabant1428
WaterschapWaterschap Aa en Maas1428
LandNederland1428

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Annabuurt en Suytkade ‘raken’ met het aantal adressen uit de Annabuurt en Suytkade dat in het betreffende gebied ligt.

Annabuurt en Suytkade ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Annabuurt en Suytkade en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven