Statistieken buurt Broekhoven I

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Broekhoven I in de gemeente Tilburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Broekhoven I in de gemeente Tilburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Broekhoven I telt 1.650 inwoners in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Broekhoven I.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Broekhoven I:

JaarAantal inwoners de buurt Broekhoven I% verschil
20231.6502,17%
20221.615-2,42%
20211.6550,91%
20201.640-0,30%
20191.6451,23%
20181.625-0,61%
20171.6350,55%
20161.6261,43%
20151.6030,50%
20141.5950,82%
20131.582geen data

De bevolking van de buurt Broekhoven I is met 68 personen gestegen van 1.582 personen in 2013 tot 1.650 personen in 2023 (dat is een stijging van 4,30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 7 personen (0,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tilburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Broekhoven I:

In 2013 telde de buurt Broekhoven I 1.582 inwoners. Het aantal van 1.582 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 1.655 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 73 (4,61%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 15 (0,91%). Het aantal van 1.655 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.650 inwoners in de buurt Broekhoven I.

Over de buurt Broekhoven I

Buurt Broekhoven I heeft afgerond een totale oppervlakte van 18 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.399 adressen per km2. Er wonen 925 huishoudens in de buurt Broekhoven I. Postcode 5021 is de meest voorkomende postcode in de buurt Broekhoven I. De buurt Broekhoven I ligt binnen Broekhoven in de gemeente Tilburg. Het Stuivesantpark ligt binnen de buurt Broekhoven I.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de buurt Broekhoven I voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Broekhoven I
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Broekhoven met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Broekhoven I West, 2: Broekhoven I, 3: Voltterrein, 4: Broekhoven II Oost, 5: Broekhoven II West.

Woningkenmerken
Er zijn 820 woningen in de buurt Broekhoven I.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Broekhoven I was €278.000 in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Broekhoven I.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Broekhoven I:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Broekhoven I% verschil
2023€278.00021%
2022€229.0008,5%
2021€211.0008,8%
2020€194.0007,8%
2019€180.0009,1%
2018€165.0005,1%
2017€157.0008,3%
2016€145.0000,69%
2015€144.000-4,0%
2014€150.000-5,1%
2013€158.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Broekhoven I is met €120.000 toegenomen van €158.000 in 2013 tot €278.000 in 2023 (dat is een stijging van 76%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.000 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tilburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Broekhoven I met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Broekhoven I is €278.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 820 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Tilburg (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Broekhoven (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Broekhoven I wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Broekhoven I: er zijn 383 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Broekhoven I.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 878 totaal in de buurt Broekhoven I

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Broekhoven I telt in totaal 878 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Broekhoven I liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Tilburg
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Broekhoven I zijn er 823 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Broekhoven I.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 275 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Broekhoven I.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Broekhoven I. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Broekhoven I

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Broekhoven I. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Broekhoven I






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Broekhoven I






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Broekhoven I.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Broekhoven I per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Broekhoven I:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.115195340
20221.135175305
20211.160180315
20201.155177308
20191.170173302
20181.195157273
20171.220151264
20161.218148259
20151.214141247
20141.213139242
20131.218132229

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Broekhoven I als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 8,4% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Broekhoven I
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Broekhoven I in 2022 zijn Westers (205 inwoners) en Overig (130 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de buurt Broekhoven I: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Broekhoven I.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Broekhoven I. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Broekhoven I.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Broekhoven I:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.810630
Tussenwoning2.550880
Hoekwoning2.5901.040
Twee onder één kap woning2.5001.440
Vrijstaande woning4.5902.490
Huurwoning2.080730
Eigen woning2.530910

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Broekhoven I zijn C (339 adressen) en B (181 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Broekhoven I. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Broekhoven I: 339 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Broekhoven I voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Broekhoven I voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Broekhoven I
Bevolking5339.167
Adressen2.0554.399
Autos2653.472

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Broekhoven I ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Broekhoven I.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Broekhoven I. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Broekhoven I vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Cafe Bet Kolen in Tilburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Cafe Bet Kolen in Tilburg is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Broekhoven I. Stembureau Cafe Bet Kolen in Tilburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Broekhoven I ligt.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Cafe Bet Kolen in Tilburg bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Cafe Bet Kolen in Tilburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 161 stembureaus in de gemeente Tilburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Stembureaus Tilburg

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.200)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Broekhoven I.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Broekhoven (Broekhoven I is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Broekhoven is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Broekhoven I is €24.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.300. Buurt Broekhoven I telt 1.400 inkomensontvangers op 1.650 inwoners totaal.
11% van de huishoudens in de buurt Broekhoven I heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Tilburg.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (160 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Broekhoven I (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Broekhoven I voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Broekhoven I zijn in totaal 160 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Broekhoven I. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Broekhoven I
Er zijn 17 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Broekhoven I.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Broekhoven I op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de buurt Broekhoven I. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Broekhoven I die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 692 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Broekhoven I in juli 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Broekhoven I geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 842 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Broekhoven I (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 633 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Broekhoven I in juli 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Broekhoven I geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Broekhoven I. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 76 misdrijven in de buurt Broekhoven I geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Broekhoven I, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Broekhoven I zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.467 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Broekhoven I 76 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Broekhoven I in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (18 delicten) en Horizontale fraude (9 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Broekhoven I.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 7 misdrijven in de buurt Broekhoven I geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Broekhoven I met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Broekhoven I over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 26,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Broekhoven I.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Broekhoven I.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Broekhoven I. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Broekhoven I.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Broekhoven I.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Broekhoven I genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Broekhoven I.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Broekhoven I.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
62% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Broekhoven I ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Broekhoven I per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Broekhoven I geeft aan wel eens alcohol te drinken.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Broekhoven I. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Broekhoven I is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Broekhoven I.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Broekhoven I voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal160Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.650Aantal2023
Mannen785Aantal2023
Vrouwen865Aantal2023
0 tot 15 jaar230Aantal2023
15 tot 25 jaar275Aantal2023
25 tot 45 jaar495Aantal2023
45 tot 65 jaar420Aantal2023
65 jaar of ouder235Aantal2023
Ongehuwd1.045Aantal2023
Gehuwd370Aantal2023
Gescheiden165Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9.167Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag620Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar390Aantal2022
Opleidingsniveau hoog320Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten145Aantal2022
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.500Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.590Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.490Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning910Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel53Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel147Aantal2024
Adressen met definitief energielabel678Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+12Aantal2024
Energielabels A151Aantal2024
Energielabels B181Aantal2024
Energielabels C339Aantal2024
Energielabels D21Aantal2024
Energielabels E28Aantal2024
Energielabels F66Aantal2024
Energielabels G26Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker29%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2022
Lopen naar school of werk26%percentage2022
Fietsen naar school of werk46%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam37%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen33%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Mist emotionele steun9%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid62%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten31%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht43%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie15%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken28%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal925Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens485Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen210Aantal2023
Huishoudens met kinderen235Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen59%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,5%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum23%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW210Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.115Aantal2023
Herkomst buiten Nederland535Aantal2023
Herkomst Europa195Aantal2023
Herkomst buiten Europa340Aantal2023
Geboren in Nederland1.120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Autochtoon1.135Aantal2022
Westers totaal205Aantal2022
Niet-westers totaal275Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije55Aantal2022
Overig niet-westers130Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal44Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven76Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km85Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km139Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km80Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km123Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km177Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km134Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km165Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand0Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08551502Code2023
RegionaamBroekhoven INaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08551502Code2023
Oppervlakte totaal18Aantal hectaren2023
Oppervlakte land18Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.399Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal878Aantal2024
Adressen met postcode877Aantal2024
Adressen met woonfunctie823Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie39Aantal2024
Verblijfsobjecten878Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres520Aantal2024
Adressen met pand874Aantal2024
Percelen met adres406Aantal2024
Adressen met perceel878Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom878Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom823Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192524Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950119Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19706Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990275Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200032Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201052Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20206Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192540Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950135Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19706Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198018Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990430Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200064Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010137Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202042Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied5021CG-5021LGNaam2024
Meest voorkomende postcode5021Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal625Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine535Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden0,68Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.472Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad820Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€278.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning56%Percentage2023
Percentage meergezinswoning44%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen31%Percentage2023
Huurwoningen totaal69%Percentage2023
In bezit woningcorporatie57%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement362Aantal2024
Tussen of geschakelde woning383Aantal2024
Hoekwoning74Aantal2024
Tweeonder1kap3Aantal2024
Vrijstaande woning1Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.55Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Broekhoven I: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Broekhoven I
Tabel met 878 adressen in de buurt Broekhoven I.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Broekhoven I. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bisschop Zwijsenstraat1305021KDTilburg1
Broekhovenseweg2 t/m 745021LE t/m 5021LGTilburg101
Doelenstraat1 t/m 765021JE t/m 5021JHTilburg35
D’Hamalestraat2 t/m 85021GKTilburg4
Geefhuishof1 t/m 765021GETilburg51
Groenstraat73 t/m 1195021ELTilburg43
Heikestraat40 t/m 645021GVTilburg22
Leenherenstraat45 t/m 1275021CG t/m 5021CHTilburg42
Mechtildisstraat2 t/m 105021CNTilburg29
Merodeplein1 t/m 405021GH t/m 5021GJTilburg39
Merodestraat1 t/m 115021GRTilburg15
Pauwels van Haestrechtpad--Tilburg0
Phoenixplaats1 t/m 1165021CS t/m 5021CTTilburg116
Piusstraat96 t/m 1625021JC t/m 5021JDTilburg34
Sevenhoekstraat1 t/m 695021GA t/m 5021GDTilburg75
Stevenzandsestraat192 t/m 2505021HJTilburg33
Stuivesantplein1 t/m 1035021GW t/m 5021GZTilburg63
Van Grobbendonckstraat1 t/m 585021GN t/m 5021GPTilburg51
Van Hessen-Kasselstraat1 t/m 1085021EP t/m 5021ETTilburg81
Van Vessemstraat1 t/m 115021GGTilburg11
Vlimmenhoefstraat1 t/m 375021GS t/m 5021GTTilburg32

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 21 openbare ruimtes en 878 adressen in de buurt Broekhoven I. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Tilburg
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Broekhoven I. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Broekhoven I ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5021877
WoonkernTilburg878
WoonplaatsTilburg879
WijkBroekhoven879
GemeenteTilburg879
StadsdeelOud-Zuid878
ProvincieNoord-Brabant879
WaterschapWaterschap De Dommel879
LandNederland879

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Broekhoven I ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Broekhoven I dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Broekhoven I ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Broekhoven I en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven