Statistieken buurt Buitengebied ’t Kruis

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied ’t Kruis in de gemeente Dijk en Waard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied ’t Kruis in de gemeente Dijk en Waard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Buitengebied ’t Kruis telt 325 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied ’t Kruis.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied ’t Kruis:

JaarAantal inwoners de buurt Buitengebied ’t Kruis% verschil
20233250%
20223251,25%
20213211,58%
20203160%
2019316-2,47%
20183243,18%
2017314-0,63%
2016316-0,32%
2015317-2,76%
20143262,19%
2013319geen data

Het aantal inwoners in de buurt Buitengebied ’t Kruis is met 6 personen toegenomen van 319 personen in 2013 tot 325 personen in 2023 (dat is een toename van 1,88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 personen (0,20%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dijk en Waard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buitengebied ’t Kruis:

In 2013 telde de buurt Buitengebied ’t Kruis 319 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 326 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 7 (2,19%). Het aantal van 326 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 314 personen. Dit is een daling van 12 (-3,68%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -2 (-0,63%). Het aantal van 314 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Buitengebied ’t Kruis 325 inwoners.

Over de buurt Buitengebied ’t Kruis

Buurt Buitengebied ’t Kruis heeft afgerond een totale oppervlakte van 419 hectare, waarvan 414 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 442 adressen per km2. Er wonen 115 huishoudens in de buurt Buitengebied ’t Kruis. Postcode 1703 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buitengebied ’t Kruis. De buurt Buitengebied ’t Kruis ligt binnen T Kruis in de gemeente Dijk en Waard. De polder Polder Oterleek valt gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied ’t Kruis.

De gemeente Dijk en Waard (gemeentecode GM1980) is in 2022 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Dijk en Waard overgegaan. De gegevens van de buurt Buitengebied ’t Kruis voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied ’t Kruis
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk T Kruis met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: T Kruis, 2: Buitengebied ’t Kruis.

Woningkenmerken
Er zijn 111 woningen in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dijk en Waard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Buitengebied ’t Kruis was €627.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Buitengebied ’t Kruis.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied ’t Kruis:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Buitengebied ’t Kruis% verschil
2023€627.00014%
2022€552.00031%
2021€420.5574,94%
2020€400.7745%
2019€381.678223%
2018€118.1226,6%
2017€110.8430,49%
2016€110.304-0,12%
2015€110.435-33%
2014€163.6433,54%
2013€158.043geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buitengebied ’t Kruis is met €468.957 gestegen van €158.043 in 2013 tot €627.000 in 2023 (dat is een groei van 297%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €46.895 (26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dijk en Waard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied ’t Kruis is €627.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 111 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Dijk en Waard (geel), 7 woonplaatsen (groen), 25 wijken (oranje) en 64 buurten (blauw). De buurt Buitengebied ’t Kruis wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buitengebied ’t Kruis: er zijn 106 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 131 totaal in de buurt Buitengebied ’t Kruis

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Buitengebied ’t Kruis telt in totaal 131 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 54% van de adressen in buurt Buitengebied ’t Kruis ligt binnen de bebouwde kom en 46% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Dijk en Waard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Buitengebied ’t Kruis zijn er 116 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buitengebied ’t Kruis.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 24 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied ’t Kruis. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Buitengebied ’t Kruis

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buitengebied ’t Kruis. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buitengebied ’t Kruis


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dijk en Waard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buitengebied ’t Kruis


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buitengebied ’t Kruis per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied ’t Kruis:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023295205
2022305164
2021300174
2020294174
2019288225
2018301184
2017292174
2016292184
2015292195
2014304174
2013299164

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buitengebied ’t Kruis als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 6,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,56% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 5% en herkomst van buiten Europa: 1,25%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dijk en Waard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buitengebied ’t Kruis
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Buitengebied ’t Kruis in 2022 zijn Westers (15 inwoners) en Marokko (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Buitengebied ’t Kruis: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied ’t Kruis. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dijk en Waard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Dijk en Waard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Buitengebied ’t Kruis.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Buitengebied ’t Kruis:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement58489
Tussenwoning1.336509
Hoekwoning1.378537
Twee onder één kap woning2.7901.330
Vrijstaande woning4.5601.620
Huurwoning3.1901.540
Eigen woning4.3701.570

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buitengebied ’t Kruis zijn G (27 adressen) en A (26 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied ’t Kruis. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Buitengebied ’t Kruis: 27 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dijk en Waard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied ’t Kruis voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied ’t Kruis voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Buitengebied ’t Kruis
Bevolking53379
Adressen2.055442
Autos26552

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Buitengebied ’t Kruis ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied ’t Kruis. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied ’t Kruis vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Gymzaal Jan Glijnisweg in Heerhugowaard

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Gymzaal Jan Glijnisweg in Heerhugowaard is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied ’t Kruis. Stembureau Gymzaal Jan Glijnisweg in Heerhugowaard is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied ’t Kruis ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gymzaal Jan Glijnisweg in Heerhugowaard bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Gymzaal Jan Glijnisweg in Heerhugowaard stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 101 stembureaus in de gemeente Dijk en Waard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dijk en Waard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dijk en Waard.

Stembureaus Dijk en Waard

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.345)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied ’t Kruis.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk T Kruis (Buitengebied ’t Kruis is rood, andere buurten zijn blauw en wijk T Kruis is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Buitengebied ’t Kruis is €33.345. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.133. Buurt Buitengebied ’t Kruis telt 300 inkomensontvangers op 325 inwoners totaal.
0% van de huishoudens in de buurt Buitengebied ’t Kruis heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Dijk en Waard.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitengebied ’t Kruis (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Buitengebied ’t Kruis voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Buitengebied ’t Kruis zijn in totaal 85 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 85 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 90 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied ’t Kruis. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Buitengebied ’t Kruis
Er zijn 4 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buitengebied ’t Kruis op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 4 elektrische auto’s in de buurt Buitengebied ’t Kruis. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buitengebied ’t Kruis die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 122 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buitengebied ’t Kruis in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied ’t Kruis geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 162 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied ’t Kruis (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 119 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buitengebied ’t Kruis in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied ’t Kruis geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buitengebied ’t Kruis. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 23 misdrijven in de buurt Buitengebied ’t Kruis geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied ’t Kruis, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buitengebied ’t Kruis zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 226 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Buitengebied ’t Kruis 23 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buitengebied ’t Kruis in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (7 delicten) en Diefstal af/uit/van ov. voertuigen (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de buurt Buitengebied ’t Kruis geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buitengebied ’t Kruis met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buitengebied ’t Kruis over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dijk en Waard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 43,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied ’t Kruis. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Buitengebied ’t Kruis genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Buitengebied ’t Kruis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
79% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Buitengebied ’t Kruis ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Buitengebied ’t Kruis per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied ’t Kruis geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied ’t Kruis. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied ’t Kruis is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied ’t Kruis voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners325Aantal2023
Mannen160Aantal2023
Vrouwen165Aantal2023
0 tot 15 jaar55Aantal2023
15 tot 25 jaar45Aantal2023
25 tot 45 jaar65Aantal2023
45 tot 65 jaar105Aantal2023
65 jaar of ouder50Aantal2023
Ongehuwd155Aantal2023
Gehuwd145Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid79Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten4Aantal2021
WMO cliënten relatief14Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement584Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.336Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.378Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement89Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning509Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning537Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.570Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming1%Percentage2021
Adressen zonder energielabel35Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel60Aantal2024
Adressen met definitief energielabel36Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A26Aantal2024
Energielabels B9Aantal2024
Energielabels C15Aantal2024
Energielabels D5Aantal2024
Energielabels E3Aantal2024
Energielabels F9Aantal2024
Energielabels G27Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2022
Drinker88%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht55%percentage2022
Overgewicht44%percentage2022
Ernstig overgewicht10%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2022
Wekelijkse sporters63%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk30%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht57%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal115Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens20Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2023
Huishoudens met kinderen60Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2022
Percentage werknemers62%Percentage2022
Percentage zelfstandigen38%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.133Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.345Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar18%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen21%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen47%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum0,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum0,90%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€603x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW40Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland295Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland295Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon305Aantal2022
Westers totaal15Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven23Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,23Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,81Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,14Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,65Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,59Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,65Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,09Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,06Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,93Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19802802Code2023
RegionaamBuitengebied ’t KruisNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19802802Code2023
Oppervlakte totaal419Aantal hectaren2023
Oppervlakte land414Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid442Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal131Aantal2024
Adressen met postcode130Aantal2024
Adressen met woonfunctie116Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie31Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4Aantal2024
Verblijfsobjecten131Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres131Aantal2024
Adressen met pand131Aantal2024
Percelen met adres127Aantal2024
Adressen met perceel131Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom71Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom60Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom65Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom51Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190013Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192512Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195014Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197024Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198014Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200012Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201011Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later7Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190013Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192512Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195014Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197024Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198014Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19906Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200012Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201011Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202018Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later7Aantal2024
Postcodegebied1702PD-1703RZNaam2024
Meest voorkomende postcode1703Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode68%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal215Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine160Aantal2023
Personenautos - overige brandstof55Aantal2023
Personenautos per huishouden1,87Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte52Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad111Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€627.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen86%Percentage2023
Huurwoningen totaal14%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap10Aantal2024
Vrijstaande woning106Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.15Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Dijk en Waard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buitengebied ’t Kruis: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buitengebied ’t Kruis
Tabel met 131 adressen in de buurt Buitengebied ’t Kruis.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buitengebied ’t Kruis. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dijk en Waard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Groeneweg11703RLHeerhugowaard2
Jan Glijnisweg2 t/m 681702PD t/m 1703RLHeerhugowaard55
Korteweg1 t/m 101702PEHeerhugowaard15
Molendijk--Heerhugowaard0
Oostdijk21702PGHeerhugowaard1
Oterlekerweg1 t/m 31703RMHeerhugowaard4
Rustenburgerweg110 t/m 2491703RV t/m 1703RZHeerhugowaard54

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 7 openbare ruimtes en 131 adressen in de buurt Buitengebied ’t Kruis. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Dijk en Waard
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied ’t Kruis. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buitengebied ’t Kruis ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek170241
Postcode numeriek170389
Deelkern't Kruis32
DeelkernKabel14
WoonkernHeerhugowaard70
WoonkernOterleek1
WoonplaatsHeerhugowaard132
WijkT Kruis132
GemeenteDijk en Waard132
ProvincieNoord-Holland132
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier132
LandNederland132

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buitengebied ’t Kruis ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buitengebied ’t Kruis dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buitengebied ’t Kruis ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buitengebied ’t Kruis en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven