Statistieken buurt Buitengebied Ulicoten

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Buitengebied Ulicoten telt 575 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Ulicoten.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Ulicoten:

JaarAantal inwoners de buurt Buitengebied Ulicoten% verschil
20235750%
20225753,60%
2021555-0,89%
20205604,67%
20195350%
20185351,90%
2017525-4,55%
20165500,92%
2015545-3,54%
2014565-1,74%
2013575geen data

In 2023 waren er 575 inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Baarle-Nassau.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten:

In 2013 telde de buurt Buitengebied Ulicoten 575 inwoners. Het aantal van 575 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 525 inwoners. Dit is een daling van 50 (-8,7%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -25 (-4,55%). Het aantal van 525 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 575 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 50 (9,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 20 (3,60%). Het aantal inwoners blijft 575 tot en met 2023.

Over de buurt Buitengebied Ulicoten

Buurt Buitengebied Ulicoten heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.099 hectare, waarvan 2.092 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 42 adressen per km2. Er wonen 220 huishoudens in de buurt Buitengebied Ulicoten. Postcode 5113 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buitengebied Ulicoten. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Baarle-Nassau. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied Ulicoten: Ulicootsche Heide, Hollandsche Bosschen, De Withagen, Hondseind, Het Bosch, Nonnenven, Lijmbeek, Hazenberg, De Bolkes, Kleine Maaijen, Kromme Hoek, Postel en De Heining.

De gegevens van de de Buurt buurt Buitengebied Ulicoten voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Ulicoten
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ulicoten met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kern Ulicoten, 2: Buitengebied Ulicoten.

Woningkenmerken
Er zijn 221 woningen in de buurt Buitengebied Ulicoten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Baarle-Nassau in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Buitengebied Ulicoten was €507.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Ulicoten:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Buitengebied Ulicoten% verschil
2023€507.0004,32%
2022€486.0009,2%
2021€445.0001,37%
2020€439.0008,9%
2019€403.00024%
2018€325.0005,9%
2017€307.0003,02%
2016€298.0000,34%
2015€297.000-3,57%
2014€308.000-4,35%
2013€322.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buitengebied Ulicoten is met €185.000 gegroeid van €322.000 in 2013 tot €507.000 in 2023 (dat is een groei van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.500 (4,91%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Baarle-Nassau.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Ulicoten is €507.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 221 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Baarle-Nassau (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt Buitengebied Ulicoten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buitengebied Ulicoten: er zijn 182 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buitengebied Ulicoten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 328 totaal in de buurt Buitengebied Ulicoten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Buitengebied Ulicoten telt in totaal 328 adressen, met 327 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 4% van de adressen in buurt Buitengebied Ulicoten ligt binnen de bebouwde kom en 96% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Baarle-Nassau
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Buitengebied Ulicoten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buitengebied Ulicoten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buitengebied Ulicoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Baarle-Nassau bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buitengebied Ulicoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buitengebied Ulicoten per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Ulicoten:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202341514510
202242514010
20214201269
20204201319
20193951319
20184001269
20173901269
20164051369
20154051319
20144181389
20134311359

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 25% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,75% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 23% en herkomst van buiten Europa: 1,57%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Baarle-Nassau naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buitengebied Ulicoten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Buitengebied Ulicoten in 2022 zijn Westers (145 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Buitengebied Ulicoten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Buitengebied Ulicoten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Baarle-Nassau:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Baarle-Nassau. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buitengebied Ulicoten zijn A (83 adressen) en G (77 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied Ulicoten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Buitengebied Ulicoten: 83 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Baarle-Nassau bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buitengebied Ulicoten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied Ulicoten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied Ulicoten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitengebied Ulicoten.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied Ulicoten voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Buitengebied Ulicoten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Bremerpoort in Ulicoten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Bremerpoort in Ulicoten is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied Ulicoten. Stembureau Bremerpoort in Ulicoten is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied Ulicoten ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Baarle-Nassau.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Bremerpoort in Ulicoten bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Bremerpoort in Ulicoten stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 7 stembureaus in de gemeente Baarle-Nassau en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Baarle-Nassau. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Baarle-Nassau.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Ulicoten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Baarle-Nassau: Buitengebied Ulicoten is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitengebied Ulicoten is €29.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.500. Buurt Buitengebied Ulicoten telt 500 inkomensontvangers op 575 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,0% procent van de huishoudens in buurt Buitengebied Ulicoten heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Baarle-Nassau: Buitengebied Ulicoten is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Buitengebied Ulicoten zijn in totaal 125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 130 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Ulicoten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Ulicoten
Er zijn 7 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Buitengebied Ulicoten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buitengebied Ulicoten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7 elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Ulicoten. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Ulicoten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 490 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buitengebied Ulicoten in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Ulicoten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 814 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Ulicoten (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 418 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buitengebied Ulicoten in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Ulicoten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buitengebied Ulicoten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 13 misdrijven in de buurt Buitengebied Ulicoten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Ulicoten, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buitengebied Ulicoten zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 189 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Buitengebied Ulicoten 13 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buitengebied Ulicoten in 2023 zijn Horizontale fraude (3 delicten) en Ongevallen (weg) (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Buitengebied Ulicoten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 is er één misdrijf in de buurt Buitengebied Ulicoten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buitengebied Ulicoten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buitengebied Ulicoten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Baarle-Nassau.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Buitengebied Ulicoten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Buitengebied Ulicoten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied Ulicoten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Buitengebied Ulicoten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Buitengebied Ulicoten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Buitengebied Ulicoten heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Buitengebied Ulicoten heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Buitengebied Ulicoten voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Ulicoten heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Buitengebied Ulicoten doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Ulicoten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Ulicoten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners575Aantal2023
Mannen310Aantal2023
Vrouwen270Aantal2023
0 tot 15 jaar85Aantal2023
15 tot 25 jaar80Aantal2023
25 tot 45 jaar115Aantal2023
45 tot 65 jaar195Aantal2023
65 jaar of ouder100Aantal2023
Ongehuwd265Aantal2023
Gehuwd275Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid27Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar280Aantal2022
Opleidingsniveau hoog80Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,7%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief35Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement4.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning5.600Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.050Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.570Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel68Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel178Aantal2024
Adressen met definitief energielabel82Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A83Aantal2024
Energielabels B13Aantal2024
Energielabels C23Aantal2024
Energielabels D20Aantal2024
Energielabels E7Aantal2024
Energielabels F34Aantal2024
Energielabels G77Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam21%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal220Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens50Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen80Aantal2023
Huishoudens met kinderen90Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers62%Percentage2022
Percentage zelfstandigen38%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen43%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,50%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€591x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW90Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland415Aantal2023
Herkomst buiten Nederland155Aantal2023
Herkomst Europa145Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon425Aantal2022
Westers totaal145Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven13Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand18,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand18,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand15,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand11,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand19,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand19,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand18,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand18,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand15,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07440202Code2023
RegionaamBuitengebied UlicotenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07440202Code2023
Oppervlakte totaal2.099Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.092Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid42Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal328Aantal2024
Adressen met postcode324Aantal2024
Adressen met woonfunctie222Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie75Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie70Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie16Aantal2024
Verblijfsobjecten327Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres322Aantal2024
Adressen met pand327Aantal2024
Percelen met adres256Aantal2024
Adressen met perceel328Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom316Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom214Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190012Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192530Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195063Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197073Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198027Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199015Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200015Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202076Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190013Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192531Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195064Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197073Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198028Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199015Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200016Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202076Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied5113BA-5113THNaam2024
Meest voorkomende postcode5113Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal355Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine285Aantal2023
Personenautos - overige brandstof70Aantal2023
Personenautos per huishouden1,61Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte17Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad221Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€507.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning96%Percentage2023
Percentage meergezinswoning4%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen84%Percentage2023
Huurwoningen totaal14%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement8Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap32Aantal2024
Vrijstaande woning182Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.105Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Baarle-Nassau. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buitengebied Ulicoten: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buitengebied Ulicoten
Tabel met 328 adressen in de buurt Buitengebied Ulicoten.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buitengebied Ulicoten. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Baarle-Nassau.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Armeshof2 t/m 65113BPUlicoten3
Baarleseweg1 t/m 325113TAUlicoten96
Bartelbaan25113TBUlicoten1
Beemdendreef2 t/m 65113CDUlicoten4
Begaand Straatje--Ulicoten0
Bernardusstraat195113TGUlicoten1
Bloemegoedbaan--Ulicoten0
Bosstraat2 t/m 115113BRUlicoten10
Castelsch Baantje--Ulicoten0
Chaamseweg-Hazenberg1 t/m 255113BH t/m 5113BJUlicoten31
De Bollekens--Ulicoten0
Dorpsstraat1 t/m 25113TC t/m 5113TEUlicoten3
Fransebaan2 t/m 45113BBUlicoten4
Haldijk2 t/m 195113BWUlicoten14
Heidreef15113CKUlicoten1
Heihoef1 t/m 55113BAUlicoten7
Heikantsestraat1 t/m 115113BSUlicoten15
Hennengoor--Ulicoten0
Het Bosch1 t/m 25113BMUlicoten4
Hondseind1 t/m 155113BEUlicoten15
Hondseindsebaan25113CLUlicoten1
Kapelpad--Ulicoten0
Kleine Maaijen1 t/m 85113BKUlicoten7
Kromme Hoekdreef--Ulicoten0
Lange Gracht--Ulicoten0
Lijmbeek2 t/m 65113BNUlicoten4
Maaijkant1 t/m 265113BC t/m 5113BDUlicoten35
Maaijkants Baantje--Ulicoten0
Maaijkantsestraat1 t/m 55113BGUlicoten5
Meerleseweg2 t/m 85113BLUlicoten13
Molenstraat9 t/m 205113GGUlicoten4
Nieuwe Strumpt1 t/m 105113BXUlicoten5
Nieuwe Strumptse Baan2 t/m 65113BZUlicoten4
Oude Bredasebaan29 t/m 355113CGUlicoten3
Oude Meerlesebaan--Ulicoten0
Oude Strumpt3 t/m 265113BTUlicoten17
Oude Strumptse Baan3 t/m 145113CBUlicoten6
Poetjesvenbaan--Ulicoten0
Postel2 t/m 105113BVUlicoten6
Postelsestraat2 t/m 55113CAUlicoten4
Reuthsepad--Ulicoten0
Schepersdam--Ulicoten0
Strumptsche Kerkweg--Ulicoten0
Varkenspad--Ulicoten0
Veldenbaantje--Ulicoten0
Voortmanbaan--Ulicoten0
Vossendijk--Ulicoten0
Weistraat--Ulicoten0
Wildertsebaan4 t/m 85113CHUlicoten3
Wilhelminastraat18 t/m 255113THUlicoten2
Withagenpad--Ulicoten0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 51 openbare ruimtes en 328 adressen in de buurt Buitengebied Ulicoten. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Ulicoten. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buitengebied Ulicoten ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5113324
BuurtschapHeikant12
BuurtschapMaaijkant40
BuurtschapNieuwe Strumpt4
BuurtschapOude Strumpt17
WoonkernUlicoten12
WoonplaatsUlicoten348
WijkUlicoten348
GemeenteBaarle-Nassau348
ProvincieNoord-Brabant348
WaterschapWaterschap Brabantse Delta328
LandNederland348

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buitengebied Ulicoten ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buitengebied Ulicoten dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buitengebied Ulicoten ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buitengebied Ulicoten en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven