Statistieken buurt Capelle / Nieuwe Vaart

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart in de gemeente Waalwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart in de gemeente Waalwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Capelle / Nieuwe Vaart telt 2.855 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart:

JaarAantal inwoners de buurt Capelle / Nieuwe Vaart% verschil
20232.8552,88%
20222.7750,36%
20212.765-1,60%
20202.8100,54%
20192.7952,19%
20182.735-0,91%
20172.7600,36%
20162.7500,18%
20152.745-0,90%
20142.7701,35%
20132.733geen data

Het aantal inwoners in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart is met 122 inwoners toegenomen van 2.733 inwoners in 2013 tot 2.855 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 4,46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 inwoners (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Waalwijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart:

In 2013 telde de buurt Capelle / Nieuwe Vaart 2.733 inwoners. Het aantal van 2.733 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.855 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 122 (4,46%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 80 (2,88%). Het aantal van 2.855 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Capelle / Nieuwe Vaart

Buurt Capelle / Nieuwe Vaart heeft afgerond een totale oppervlakte van 984 hectare, waarvan 960 land en 23 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 202 adressen per km2. Er wonen 1.245 huishoudens in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Postcode 5161 is de meest voorkomende postcode in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. De buurt Capelle / Nieuwe Vaart ligt binnen Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Capelle / Nieuwe Vaart: het bosgebied Het Eendennest, de streek De Dellen en de streek De Dullaard.

De naam van deze buurt veranderde van Bedrijventerrein Zanddonk in 2013 naar Capelle / Nieuwe Vaart in 2014. De gegevens van de buurt Capelle / Nieuwe Vaart voor het jaar 2013 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Capelle / Nieuwe Vaart
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Sprang-Capelle met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Capelle, 2: Vrijhoeve, 3: Capelle / Nieuwe Vaart, 4: Landgoed Driessen, 5: Sprang.

Woningkenmerken
Er zijn 1.238 woningen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Waalwijk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart was €399.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Capelle / Nieuwe Vaart% verschil
2023€399.00015%
2022€348.0007,7%
2021€323.0007%
2020€302.0007,1%
2019€282.000-0,70%
2018€284.0002,90%
2017€276.0002,60%
2016€269.0000%
2015€269.000-3,58%
2014€279.000-11%
2013€312.552geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart is met €86.448 gestegen van €312.552 in 2013 tot €399.000 in 2023 (dat is een toename van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.644 (2,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Waalwijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart is €399.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.238 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Waalwijk (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 19 buurten (blauw). De buurt Capelle / Nieuwe Vaart wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart: er zijn 795 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.397 totaal in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Capelle / Nieuwe Vaart telt in totaal 1.397 adressen, met 1.396 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). 91% van de adressen in buurt Capelle / Nieuwe Vaart ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Waalwijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Capelle / Nieuwe Vaart zijn er 1.267 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 310 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Waalwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.570155130
20222.545125105
20212.545120100
20202.570131109
20192.545136114
20182.52511496
20172.530125105
20162.515128107
20152.54011194
20142.57610688
20132.52310689

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,55% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,90% en herkomst van buiten Europa: 3,27%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Waalwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Capelle / Nieuwe Vaart
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart in 2022 zijn Westers (185 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Waalwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Waalwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.5401.400
Tussenwoning2.750860
Hoekwoning2.550870
Twee onder één kap woning3.1901.240
Vrijstaande woning3.8601.410
Huurwoning2.710980
Eigen woning3.7701.370

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart zijn B (288 adressen) en G (230 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart: 288 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Waalwijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Capelle / Nieuwe Vaart voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Capelle / Nieuwe Vaart voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Capelle / Nieuwe Vaart
Bevolking533297
Adressen2.055202
Autos265200

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Capelle / Nieuwe Vaart vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 45 stembureaus in de gemeente Waalwijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Waalwijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Waalwijk.

Stembureaus Waalwijk

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Capelle / Nieuwe Vaart.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Waalwijk: Capelle / Nieuwe Vaart is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart is €31.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.800. Buurt Capelle / Nieuwe Vaart telt 2.300 inkomensontvangers op 2.855 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Waalwijk.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (450 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Capelle / Nieuwe Vaart zijn in totaal 450 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 450 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 445 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart
Er zijn 50 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 50 elektrische auto’s in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.827 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.608 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.730 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 58 misdrijven in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Capelle / Nieuwe Vaart zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.037 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart 58 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart in 2023 zijn Horizontale fraude (12 delicten) en Overige vermogensdelicten (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 6 misdrijven in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Capelle / Nieuwe Vaart met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Waalwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,25 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal450Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie130Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.855Aantal2023
Mannen1.450Aantal2023
Vrouwen1.405Aantal2023
0 tot 15 jaar380Aantal2023
15 tot 25 jaar295Aantal2023
25 tot 45 jaar610Aantal2023
45 tot 65 jaar955Aantal2023
65 jaar of ouder610Aantal2023
Ongehuwd1.145Aantal2023
Gehuwd1.350Aantal2023
Gescheiden225Aantal2023
Verweduwd130Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid297Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag640Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.170Aantal2019
Opleidingsniveau hoog390Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten110Aantal2022
WMO cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel173Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel595Aantal2024
Adressen met definitief energielabel629Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A206Aantal2024
Energielabels B288Aantal2024
Energielabels C211Aantal2024
Energielabels D127Aantal2024
Energielabels E47Aantal2024
Energielabels F111Aantal2024
Energielabels G230Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2022
Wekelijkse sporters46%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk31%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk22%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.245Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens335Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen480Aantal2023
Huishoudens met kinderen430Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€298x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW550Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.570Aantal2023
Herkomst buiten Nederland285Aantal2023
Herkomst Europa155Aantal2023
Herkomst buiten Europa130Aantal2023
Geboren in Nederland2.570Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Autochtoon2.545Aantal2022
Westers totaal185Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal15Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting14Aantal2023
Verkeersovertredingen12Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven58Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08670102Code2023
RegionaamCapelle / Nieuwe VaartNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08670102Code2023
Oppervlakte totaal984Aantal hectaren2023
Oppervlakte land960Aantal hectaren2023
Oppervlakte water23Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid202Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.397Aantal2024
Adressen met postcode1.347Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.267Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie93Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie17Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie21Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie56Aantal2024
Verblijfsobjecten1.396Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.349Aantal2024
Adressen met pand1.394Aantal2024
Percelen met adres1.117Aantal2024
Adressen met perceel1.397Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.274Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom123Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.155Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom112Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190062Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925120Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950172Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970310Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980196Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199074Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000243Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201071Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202045Aantal2024
Panden met adres 2020 en later56Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190072Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925127Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950175Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970313Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980200Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199075Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000254Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201071Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202051Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later56Aantal2024
Postcodegebied5161AA-5161ZLNaam2024
Meest voorkomende postcode5161Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.920Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.495Aantal2023
Personenautos - overige brandstof425Aantal2023
Personenautos per huishouden1,54Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte200Aantal2023
Motorfietsen185Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.238Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€399.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning96%Percentage2023
Percentage meergezinswoning4%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement47Aantal2024
Tussen of geschakelde woning155Aantal2024
Hoekwoning112Aantal2024
Tweeonder1kap158Aantal2024
Vrijstaande woning795Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.129Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waalwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Capelle / Nieuwe Vaart: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart
Tabel met 1.397 adressen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Waalwijk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Wittedijk1 t/m 65161RPSprang-Capelle6
2e Wittedijk7 t/m 85161RRSprang-Capelle2
Burgemeester Vermeulenstraat1 t/m 215161AASprang-Capelle18
Capelsedreef8 t/m 325161RSSprang-Capelle12
Doorsteek--Sprang-Capelle0
Dullaertweg--Sprang-Capelle0
Eendennestweg15161AZSprang-Capelle1
Haven1 t/m 225161PBSprang-Capelle21
Heisterbachstraat1 t/m 85161AKSprang-Capelle8
Heistraat1 t/m 2625161GA t/m 5161GMSprang-Capelle250
Hoge Akkerweg1 t/m 255161RNSprang-Capelle16
Hoge Zandschel2 t/m 215161RLSprang-Capelle15
Hogevaart795161PMSprang-Capelle1
Hoofdstraat2 t/m 835161PD t/m 5161PGSprang-Capelle54
Juffrouwsteeg35161AWSprang-Capelle1
Korte Heistraat1 t/m 55161GRSprang-Capelle4
Korte Nieuwstraat1 t/m 475161GN t/m 5161GPSprang-Capelle35
Kruisvaart25161ZLSprang-Capelle1
Loonsestraat65161HASprang-Capelle1
Maasroute25161PSSprang-Capelle1
Meulenpad1 t/m 155161CZSprang-Capelle15
Nederveenweg2 t/m 185161PASprang-Capelle34
Nieuwevaart1 t/m 1245161AN t/m 5161RKSprang-Capelle89
Oude Molenweg--Sprang-Capelle0
Overakkerweg--Sprang-Capelle0
Overakkerweg--Waspik0
Poolsestraat1 t/m 635161AL t/m 5161AMSprang-Capelle66
President Kennedystraat2 t/m 415161AJSprang-Capelle57
Schoolstraat1 t/m 355161ZDSprang-Capelle30
Schrevelstraat1 t/m 1075161AB t/m 5161AESprang-Capelle105
Tolweg3 t/m 205161NTSprang-Capelle8
Veerweg1 t/m 75161PCSprang-Capelle4
Verzetshof1 t/m 75161GSSprang-Capelle7
Vier Heultjes1 t/m 7265161PWSprang-Capelle244
Waspiksedijk1 t/m 395161NR t/m 5161NSSprang-Capelle33
Wendelnesseweg-Oost2 t/m 1365161ZA t/m 5161ZCSprang-Capelle52
Wendelnesseweg-West1 t/m 855161ZG t/m 5161ZHSprang-Capelle40
Willem van Gentsvaart1 t/m 445161AT t/m 5161AVSprang-Capelle28
Winterdijk20 t/m 465161PH t/m 5161PJSprang-Capelle22
Wolfsnest1 t/m 65161PPSprang-Capelle6
Zuidhollandsedijk20 t/m 2235161HLSprang-Capelle26
van Raveschotstraat1 t/m 565161AG t/m 5161AXSprang-Capelle45
van Steenhuijsstraat1 t/m 335161AHSprang-Capelle39
’s Gravenmoerseweg--Sprang-Capelle0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 44 openbare ruimtes en 1.397 adressen in de buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Waalwijk
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Capelle / Nieuwe Vaart. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Capelle / Nieuwe Vaart ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek51611347
DeelkernCapelle492
DeelkernHeistraat325
DeelkernNieuwe Vaart441
DeelkernVrijhoeve16
WoonkernSprang-Capelle1274
WoonplaatsSprang-Capelle1403
WoonplaatsWaspik1
WijkSprang-Capelle1404
GemeenteWaalwijk1404
ProvincieNoord-Brabant1404
WaterschapWaterschap Brabantse Delta1404
LandNederland1404

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Capelle / Nieuwe Vaart ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Capelle / Nieuwe Vaart dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Capelle / Nieuwe Vaart ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Capelle / Nieuwe Vaart en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven