Statistieken buurt Ceresdorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ceresdorp in de gemeente Stadskanaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ceresdorp in de gemeente Stadskanaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ceresdorp telt 930 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ceresdorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ceresdorp:

JaarAantal inwoners de buurt Ceresdorp% verschil
2023930-2,11%
20229501,06%
20219402,17%
20209201,10%
2019910-1,09%
20189200%
2017920-3,16%
20169502,70%
20159252,78%
2014900-1,64%
2013915geen data

Het aantal inwoners in de buurt Ceresdorp is met 15 inwoners gegroeid van 915 inwoners in 2013 tot 930 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 1,64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoner (0,18%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stadskanaal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ceresdorp:

In 2013 waren er 915 inwoners in de buurt Ceresdorp. In 2014 is het aantal gedaald tot 900 inwoners. Dit is een daling van 15 (-1,64%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 900 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2016 is het aantal gestegen tot 950 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 50 (5,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 25 (2,70%). Het aantal van 950 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 was het aantal ook op het hoogste punt van 950 inwoners. In 2023 waren er 930 inwoners in de buurt Ceresdorp.

Over de buurt Ceresdorp

Buurt Ceresdorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 407 hectare, waarvan 402 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 231 adressen per km2. Er wonen 405 huishoudens in de buurt Ceresdorp. Postcode 9581 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ceresdorp. De buurt Ceresdorp ligt binnen Musselkanaal in de gemeente Stadskanaal. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Ceresdorp: Onstwedderkijl en Rozendaal.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ceresdorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Musselkanaal met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ceresdorp, 2: Musselkanaal Noord, 3: Musselkanaal Centrum, 4: Musselkanaal Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 404 woningen in de buurt Ceresdorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stadskanaal in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ceresdorp was €203.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ceresdorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ceresdorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ceresdorp% verschil
2023€203.00015%
2022€176.00011%
2021€159.0006,7%
2020€149.0006,4%
2019€140.00012%
2018€125.0004,17%
2017€120.0002,56%
2016€117.000-2,50%
2015€120.000-2,44%
2014€123.000-6,8%
2013€132.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ceresdorp is met €71.000 gegroeid van €132.000 in 2013 tot €203.000 in 2023 (dat is een groei van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.100 (4,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stadskanaal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Ceresdorp met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Stadskanaal.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ceresdorp is €203.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 404 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Stadskanaal (geel), 6 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De buurt Ceresdorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Ceresdorp: er zijn 209 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ceresdorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 424 totaal in de buurt Ceresdorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Ceresdorp telt in totaal 424 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Ceresdorp liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Stadskanaal
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Ceresdorp zijn er 406 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Ceresdorp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 109 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Ceresdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ceresdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Ceresdorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ceresdorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ceresdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stadskanaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ceresdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ceresdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ceresdorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ceresdorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238554035
20228853530
20218803228
20208553530
20198453530
20188603228
20178702723
20168952926
20158653228
20148373429
20138602926

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ceresdorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 4,30% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,76% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,17% en herkomst van buiten Europa: 2,84%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stadskanaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ceresdorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ceresdorp in 2022 zijn Westers (40 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ceresdorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ceresdorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ceresdorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stadskanaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Stadskanaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Ceresdorp.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Ceresdorp:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning2.6101.130
Hoekwoning2.7401.210
Twee onder één kap woning2.8301.430
Vrijstaande woning3.6701.750
Huurwoning2.6501.240
Eigen woning3.5701.640

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ceresdorp zijn G (144 adressen) en C (121 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ceresdorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Ceresdorp: 144 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Stadskanaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ceresdorp voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ceresdorp voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Ceresdorp
Bevolking533231
Adressen2.055231
Autos265117

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Ceresdorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ceresdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ceresdorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ceresdorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau MFA de Schakel in Stadskanaal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau MFA de Schakel in Stadskanaal is uitgebracht. Stembureau MFA de Schakel in Stadskanaal was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Ceresdorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFA de Schakel in Stadskanaal bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Ceresdorp stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 34 stembureaus in de gemeente Stadskanaal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stadskanaal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Stadskanaal.

Stembureaus Stadskanaal

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ceresdorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Stadskanaal: Ceresdorp is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Ceresdorp is €20.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.700. Buurt Ceresdorp telt 800 inkomensontvangers op 930 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de buurt Ceresdorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Stadskanaal.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (75 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Ceresdorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Ceresdorp voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Ceresdorp zijn in totaal 75 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ceresdorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Ceresdorp
Er zijn 5 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Ceresdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ceresdorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5 elektrische auto’s in de buurt Ceresdorp. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ceresdorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 522 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ceresdorp in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ceresdorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 713 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ceresdorp (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 485 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ceresdorp in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ceresdorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ceresdorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 28 misdrijven in de buurt Ceresdorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ceresdorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ceresdorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 374 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ceresdorp 28 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ceresdorp in 2023 zijn Onder invloed (weg) (5 delicten) en Onbekend (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ceresdorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Ceresdorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ceresdorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ceresdorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stadskanaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Ceresdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ceresdorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ceresdorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ceresdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ceresdorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ceresdorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ceresdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ceresdorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
61% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Ceresdorp ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Ceresdorp per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ceresdorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ceresdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ceresdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Ceresdorp.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ceresdorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal75Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners930Aantal2023
Mannen495Aantal2023
Vrouwen435Aantal2023
0 tot 15 jaar145Aantal2023
15 tot 25 jaar105Aantal2023
25 tot 45 jaar255Aantal2023
45 tot 65 jaar275Aantal2023
65 jaar of ouder150Aantal2023
Ongehuwd460Aantal2023
Gehuwd350Aantal2023
Gescheiden80Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid231Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag380Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar310Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten100Aantal2022
WMO cliënten relatief105Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.640Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel19Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel145Aantal2024
Adressen met definitief energielabel260Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A24Aantal2024
Energielabels B14Aantal2024
Energielabels C121Aantal2024
Energielabels D71Aantal2024
Energielabels E6Aantal2024
Energielabels F24Aantal2024
Energielabels G144Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker28%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker75%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht32%percentage2022
Overgewicht65%percentage2022
Ernstig overgewicht28%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2022
Wekelijkse sporters37%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk26%percentage2022
Lopen naar school of werk12%percentage2022
Fietsen naar school of werk19%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen33%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid61%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt41%percentage2022
Psychische klachten25%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht21%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal405Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens125Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen135Aantal2023
Huishoudens met kinderen150Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen50%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen5,9%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,6%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€48x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW120Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland855Aantal2023
Herkomst buiten Nederland75Aantal2023
Herkomst Europa40Aantal2023
Herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland860Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon885Aantal2022
Westers totaal40Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven28Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand20,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand24,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand44,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand43Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00370203Code2023
RegionaamCeresdorpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00370203Code2023
Oppervlakte totaal407Aantal hectaren2023
Oppervlakte land402Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid231Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal424Aantal2024
Adressen met postcode418Aantal2024
Adressen met woonfunctie406Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten424Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres422Aantal2024
Adressen met pand423Aantal2024
Percelen met adres325Aantal2024
Adressen met perceel424Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom424Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom406Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192567Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195086Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197094Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980109Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199027Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20009Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192567Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195087Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197094Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980109Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199027Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20009Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202018Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied9502EB-9581HZNaam2024
Meest voorkomende postcode9581Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal470Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine410Aantal2023
Personenautos - overige brandstof65Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte117Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad404Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€203.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning100Aantal2024
Hoekwoning63Aantal2024
Tweeonder1kap32Aantal2024
Vrijstaande woning209Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.18Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stadskanaal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ceresdorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ceresdorp
Tabel met 423 adressen in de buurt Ceresdorp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ceresdorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Stadskanaal.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerweg3 t/m 609581GK t/m 9581GRMusselkanaal31
Brinkstraat1 t/m 349581GVMusselkanaal26
Ceresbrink2 t/m 149581HZMusselkanaal7
Ceresdiep2 t/m 69502EKStadskanaal5
Ceresdorpsstraat1 t/m 59581GXMusselkanaal5
Cereskade629503GDStadskanaal1
Ceressingel6 t/m 579581GL t/m 9581GNMusselkanaal48
Ceresstraat449502EBStadskanaal1
Eikenbos--Musselkanaal0
Gedempte Ceresdiep1 t/m 119581GWMusselkanaal10
Klaverstraat2 t/m 449581GSMusselkanaal20
Korenstraat1 t/m 409581GTMusselkanaal38
Schoolkade1 t/m 1019581HA t/m 9581HEMusselkanaal86
Schoolstraat1 t/m 1159581GA t/m 9581GEMusselkanaal86
Spoorsingel2 t/m 399581HK t/m 9581HLMusselkanaal44
Tolheksweg--Musselkanaal0
Tweede Boerendiep1 t/m 209581GZMusselkanaal15

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 17 openbare ruimtes en 423 adressen in de buurt Ceresdorp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Stadskanaal
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ceresdorp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ceresdorp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek95026
Postcode numeriek95031
Postcode numeriek9581410
WoonkernMusselkanaal416
WoonkernStadskanaal7
WoonplaatsMusselkanaal418
WoonplaatsStadskanaal7
WijkMusselkanaal425
GemeenteStadskanaal425
ProvincieGroningen425
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's425
LandNederland425

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ceresdorp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ceresdorp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ceresdorp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ceresdorp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven