Statistieken buurt Dieren-Noord boven spoorlijn

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn in de gemeente Rheden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn in de gemeente Rheden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Dieren-Noord boven spoorlijn telt 7.385 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn:

JaarAantal inwoners de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn% verschil
20237.3850,34%
20227.360-0,34%
20217.385-0,54%
20207.425-0,80%
20197.485-0,40%
20187.515-1,05%
20177.595-0,85%
20167.660-0,91%
20157.730-0,39%
20147.760-1,52%
20137.880geen data

De bevolking van de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn is met 495 inwoners gedaald van 7.880 inwoners in 2013 tot 7.385 inwoners in 2023 (dat is een daling van 6,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -50 inwoners (-0,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers krimpen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rheden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn:

In 2013 telde de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn 7.880 inwoners. Het aantal van 7.880 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 7.360 inwoners. Dit is een daling van 520 (-6,6%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -25 (-0,34%). Het aantal van 7.360 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn 7.385 inwoners.

Over de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn

Buurt Dieren-Noord boven spoorlijn heeft afgerond een totale oppervlakte van 196 hectare, waarvan 193 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.392 adressen per km2. Er wonen 3.575 huishoudens in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Postcode 6951 is de meest voorkomende postcode in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. De buurt Dieren-Noord boven spoorlijn ligt binnen Dieren in de gemeente Rheden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Dieren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Laag-Soeren, 2: Verspreide huizen bosgebied Laag Soeren, 3: Verspreide huizen Spankeren, 4: Dieren-Noord boven spoorlijn, 5: Spankeren ...Toon meer... Kaart van de wijk Dieren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Laag-Soeren, 2: Verspreide huizen bosgebied Laag Soeren, 3: Verspreide huizen Spankeren, 4: Dieren-Noord boven spoorlijn, 5: Spankeren, 6: Verspreide huizen bosgebied Dieren, 7: Dieren-West boven spoorlijn, 8: Verspreide huizen bosgebied Ellecom, 9: Dieren-Zuid beneden spoorlijn, 10: Ellecom, 11: Verspreide huizen Fraterwaard en Beimerwaard ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 3.602 woningen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rheden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn was €269.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Dieren-Noord boven spoorlijn% verschil
2023€269.00026%
2022€214.00011%
2021€192.0007,3%
2020€179.0006,5%
2019€168.0005%
2018€160.0002,56%
2017€156.0001,30%
2016€154.0000%
2015€154.000-3,14%
2014€159.000-6,5%
2013€170.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn is met €99.000 toegenomen van €170.000 in 2013 tot €269.000 in 2023 (dat is een groei van 58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.900 (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rheden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn is €269.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 3.602 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Rheden (geel), 7 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 17 buurten (blauw). De buurt Dieren-Noord boven spoorlijn wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn: er zijn 1.632 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.178 totaal in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Dieren-Noord boven spoorlijn telt in totaal 4.178 adressen, met 4.176 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Dieren-Noord boven spoorlijn liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rheden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn zijn er 3.612 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.544 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rheden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.9204001.065
20225.9703801.010
20216.045366974
20206.110359956
20196.205349931
20186.200359956
20176.265363967
20166.355356949
20156.420358952
20146.441360959
20136.619344917

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,37% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rheden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Dieren-Noord boven spoorlijn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn in 2022 zijn Westers (600 inwoners) en Turkije (390 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rheden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rheden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.690790
Tussenwoning2.4101.020
Hoekwoning2.5001.190
Twee onder één kap woning2.4501.190
Vrijstaande woning3.5801.730
Huurwoning2.0001.000
Eigen woning2.6401.120

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn zijn C (1.278 adressen) en E (679 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn: 1.278 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rheden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Dieren-Noord boven spoorlijn
Bevolking5333.826
Adressen2.0551.392
Autos2651.891

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 64 stembureaus in de gemeente Rheden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rheden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rheden.

Stembureaus Rheden

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rheden: Dieren-Noord boven spoorlijn is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.400. Buurt Dieren-Noord boven spoorlijn telt 6.200 inkomensontvangers op 7.385 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Rheden.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (625 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn zijn in totaal 625 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 625 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 630 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn
Er zijn 64 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 64 elektrische auto’s in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.849 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.777 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.724 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 249 misdrijven in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.583 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn 249 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (56 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (34 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 25 misdrijven in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rheden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
65% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal625Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie85Aantal2023
G+I Handel en horeca165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg135Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.385Aantal2023
Mannen3.675Aantal2023
Vrouwen3.710Aantal2023
0 tot 15 jaar1.045Aantal2023
15 tot 25 jaar775Aantal2023
25 tot 45 jaar1.635Aantal2023
45 tot 65 jaar2.145Aantal2023
65 jaar of ouder1.785Aantal2023
Ongehuwd3.260Aantal2023
Gehuwd2.945Aantal2023
Gescheiden765Aantal2023
Verweduwd415Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.826Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.770Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.550Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.290Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura190Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten605Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.120Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel544Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.338Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.296Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+8Aantal2024
Energielabels A286Aantal2024
Energielabels B345Aantal2024
Energielabels C1.278Aantal2024
Energielabels D454Aantal2024
Energielabels E679Aantal2024
Energielabels F310Aantal2024
Energielabels G261Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker75%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.575Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.370Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.070Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.140Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€78x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO490Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.590Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.920Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.465Aantal2023
Herkomst Europa400Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.065Aantal2023
Geboren in Nederland5.920Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa535Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa525Aantal2023
Autochtoon5.970Aantal2022
Westers totaal600Aantal2022
Niet-westers totaal790Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije390Aantal2022
Overig niet-westers265Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal96Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting37Aantal2023
Verkeersovertredingen30Aantal2023
Vernieling59Aantal2023
Overige misdrijven10Aantal2023
Totaal misdrijven249Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02750001Code2023
RegionaamDieren-Noord boven spoorlijnNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02750001Code2023
Oppervlakte totaal196Aantal hectaren2023
Oppervlakte land193Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.392Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.178Aantal2024
Adressen met postcode4.170Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.612Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie21Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie109Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie36Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie107Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie313Aantal2024
Verblijfsobjecten4.176Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres3.464Aantal2024
Adressen met pand4.168Aantal2024
Percelen met adres2.327Aantal2024
Adressen met perceel4.178Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.175Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.611Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190024Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925211Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950444Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.544Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980673Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990411Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200062Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201020Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202050Aantal2024
Panden met adres 2020 en later25Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190024Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925215Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950480Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.922Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980748Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990535Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000115Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201038Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202050Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later41Aantal2024
Postcodegebied6951AA-6957DZNaam2024
Meest voorkomende postcode6951Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode97%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.650Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.080Aantal2023
Personenautos - overige brandstof575Aantal2023
Personenautos per huishouden1,02Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.891Aantal2023
Motorfietsen280Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.602Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€269.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie36%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement598Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.632Aantal2024
Hoekwoning798Aantal2024
Tweeonder1kap466Aantal2024
Vrijstaande woning118Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.564Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rheden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Dieren-Noord boven spoorlijn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn
Tabel met 4.178 adressen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rheden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abelenlaan16957DZLaag-Soeren1
Akkerstraat1 t/m 326951BX t/m 6951BZDieren32
Ambachtstraat2 t/m 656951CA t/m 6951CCDieren40
Berkenhof2 t/m 326951NHDieren16
Breukinklaan1 t/m 1166951NA t/m 6951NGDieren108
Bruinwold Riedelstraat1 t/m 126951BEDieren12
Buitensingel2 t/m 776951AW t/m 6951AZDieren54
Buizerdlaan1 t/m 246951JTDieren24
Callunaplein1 t/m 1086951CM t/m 6951CRDieren82
Cederlaan1 t/m 366951MN t/m 6951MPDieren31
De Marke1 t/m 156951KMDieren55
Dennenhof1 t/m 486951MK t/m 6951MLDieren30
Diderna1 t/m 446951CWDieren36
Dr. Kuyperstraat1 t/m 616951GV t/m 6951GXDieren49
Dr. Schaepmanstraat1 t/m 596951GR t/m 6951GTDieren47
Dr. Wibautstraat1 t/m 126951GHDieren12
Dr. de Visserstraat1 t/m 5206951GA t/m 6951GCDieren104
Druckerlaan1 t/m 156951BKDieren18
Emmastraat1 t/m 146951AVDieren12
Enkweg2 t/m 646951BT t/m 6951BWDieren49
Ericaplein1 t/m 96951CPDieren7
Esdoornhof1 t/m 506951LL t/m 6951LMDieren31
Essenhof1 t/m 216951NSDieren12
Faberstraat1 t/m 166951BJDieren14
Fagelstraat1 t/m 166951DWDieren16
Fazantlaan1 t/m 1676951JJ t/m 6951JPDieren91
Geitenbergweg1 t/m 1366951GZ t/m 6951HDDieren83
Goeman Borgesiusstraat1 t/m 206951BHDieren21
Goudenregenlaan1 t/m 226951NXDieren22
Groen van Prinstererstraat1 t/m 156951ETDieren8
Haagbeukhof1 t/m 5036951LHDieren13
Harderwijkerweg26957ADLaag-Soeren2
Harderwijkerweg2 t/m 2206952AH t/m 6952ARDieren103
Haviklaan1 t/m 246951JSDieren24
Hazelaarhof1 t/m 556951NTDieren44
Iepenhof1 t/m 476951ME t/m 6951MGDieren41
Imboslaan45 t/m 1406951KA t/m 6951KCDieren49
Industrielaan1 t/m 5636951KD t/m 6951KGDieren99
K.P.C. de Bazelstraat1 t/m 206951BGDieren20
Kanaalweg3 t/m 316951KJ t/m 6951KLDieren12
Koningin Julianalaan1 t/m 316951AL t/m 6951AMDieren31
Koningin Mariastraat2 t/m 5076951ANDieren19
Koningin Sophiastraat1 t/m 166951APDieren14
Larixhof1 t/m 596951MR t/m 6951MSDieren39
Lindelaan1 t/m 946951DG t/m 6951DLDieren98
Magnolialaan1 t/m 306951NVDieren29
Meidoornlaan1 t/m 1996951LN t/m 6951LZDieren159
Mezenlaan1 t/m 5976951HJ t/m 6951HRDieren201
Mgr. Dr. Nolensstraat1 t/m 5146951GE t/m 6951GGDieren36
Mr. Aalbersestraat1 t/m 266951GDDieren21
Mr. Cort van der Lindenstraat1 t/m 386951GN t/m 6951GPDieren37
Mr. Troelstrastraat1 t/m 806951GJ t/m 6951GMDieren75
Nachtegaalspad--Dieren0
Nijverheidslaan1 t/m 206951KNDieren23
Noorder Parallelweg4 t/m 656951AADieren30
Olmenhof1 t/m 586951MT t/m 6951MVDieren54
Oranje Nassaustraat1 t/m 186951ASDieren19
Pasteurstraat1 t/m 5316951CK t/m 6951CLDieren65
Patrijslaan2 t/m 1306951JW t/m 6951JZDieren65
Piersonstraat1 t/m 146951BDDieren13
Pijnboomhof1 t/m 406951MC t/m 6951MDDieren32
Prins Bernhardlaan1 t/m 266951AB t/m 6951ACDieren26
Prins Hendrikstraat1 t/m 256951ATDieren23
Prinses Beatrixlaan1 t/m 336951AD t/m 6951AEDieren26
Prinses Irenelaan1 t/m 356951AG t/m 6951AHDieren33
Prinses Margrietlaan1 t/m 5366951AJ t/m 6951AKDieren45
R.J. Schimmelpenninckstraat1 t/m 5336951EE t/m 6951EHDieren65
Rode Kruislaan1 t/m 26951BLDieren2
Roodborstlaan1 t/m 656951HE t/m 6951HGDieren31
Semmelweisstraat1 t/m 5206951CSDieren25
Spankerenseweg2 t/m 796951CD t/m 6951CHDieren78
Sparrenhof1 t/m 506951MA t/m 6951MBDieren42
Spechtlaan1 t/m 246951JRDieren24
Taxuslaan1 t/m 656951NWDieren52
Tellegenlaan1 t/m 996951DA t/m 6951DEDieren83
Thorbeckestraat2 t/m 486951EJ t/m 6951EMDieren61
Treubstraat1 t/m 5266951BA t/m 6951BCDieren81
Valkenlaan1 t/m 246951JVDieren24
Vinkenlaan1 t/m 5156951JHDieren32
Vlierhof1 t/m 666951MH t/m 6951MJDieren48
Vogelplantsoen1 t/m 5646951HT t/m 6951JGDieren302
Wilgenhof1 t/m 426951LJ t/m 6951LKDieren25
Wilhelminaplein4 t/m 146951ARDieren11
Wilhelminaweg1 t/m 5146951BM t/m 6951BSDieren118
Zwaluwlaan1 t/m 336951HSDieren17
de Vlashegge1 t/m 1136951NJ t/m 6951NPDieren108
van Hallstraat1 t/m 316951DM t/m 6951DNDieren25
van Hogendorpstraat1 t/m 656951EN t/m 6951ESDieren56
van Limburg Stirumstraat2 t/m 506951EA t/m 6951EDDieren52
van der Duyn van Maasdamstraat1 t/m 906951DP t/m 6951DVDieren79

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 90 openbare ruimtes en 4.178 adressen in de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Rheden
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Dieren-Noord boven spoorlijn. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek69514064
Postcode numeriek6952103
Postcode numeriek69573
WoonkernDieren4175
WoonplaatsDieren4176
WoonplaatsLaag-Soeren3
WijkDieren4179
GemeenteRheden4179
ProvincieGelderland4179
WaterschapWaterschap Rijn en IJssel4179
LandNederland4179

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Dieren-Noord boven spoorlijn ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Dieren-Noord boven spoorlijn en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven