Statistieken buurt Eelde

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Eelde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Eelde. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Eelde telt 6.785 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eelde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eelde:

JaarAantal inwoners de buurt Eelde% verschil
20236.7850,37%
20226.7600,30%
20216.740-0,30%
20206.7601,65%
20196.6500,15%
20186.6401,61%
20176.5351,32%
20166.450-0,15%
20156.4600,70%
20146.4151,83%
20136.300geen data

Het aantal inwoners in de buurt Eelde is met 485 inwoners gegroeid van 6.300 inwoners in 2013 tot 6.785 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 7,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 48 inwoners (0,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tynaarlo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Eelde:

In 2013 telde de buurt Eelde 6.300 inwoners. Het aantal van 6.300 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.785 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 485 (7,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (0,37%). Het aantal van 6.785 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Eelde

Buurt Eelde heeft afgerond een totale oppervlakte van 345 hectare, waarvan 343 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 945 adressen per km2. Er wonen 3.025 huishoudens in de buurt Eelde. Postcode 9761 is de meest voorkomende postcode in de buurt Eelde. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Tynaarlo. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Eelde: Hemstukken, Meerstukken en Veldkampen. Het gebouwencomplex Nieuw Zonnehorst ligt binnen de buurt Eelde.

De naam Eelde wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Eelde en voor de wijk Eelde. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Eelde
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Eelde met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eelde, 2: Oosterbroek en vliegveld, 3: Verspreide huizen Eelde.

Woningkenmerken
Er zijn 3.122 woningen in de buurt Eelde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tynaarlo in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Eelde was €352.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Eelde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eelde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Eelde% verschil
2023€352.00015%
2022€305.00012%
2021€273.0007,1%
2020€255.0005,4%
2019€242.0007,6%
2018€225.0005,6%
2017€213.0002,90%
2016€207.0000,49%
2015€206.000-1,44%
2014€209.000-5,4%
2013€221.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Eelde is met €131.000 toegenomen van €221.000 in 2013 tot €352.000 in 2023 (dat is een groei van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.100 (4,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tynaarlo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Eelde met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tynaarlo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Eelde is €352.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 3.122 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Tynaarlo (geel), 18 woonplaatsen (groen), 16 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De buurt Eelde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Eelde: er zijn 763 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Eelde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.540 totaal in de buurt Eelde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Eelde telt in totaal 3.540 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 98% van de adressen in buurt Eelde ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tynaarlo
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Eelde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Eelde. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Eelde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Eelde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Eelde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tynaarlo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Eelde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Eelde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Eelde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eelde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.030305450
20226.090271399
20216.105257378
20206.120259381
20196.035248367
20186.040242358
20175.960232343
20165.920214316
20155.945208307
20145.902207306
20135.796204300

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Eelde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 4,50% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 3,24% en herkomst van buiten Europa: 4,76%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tynaarlo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Eelde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Eelde in 2022 zijn Westers (390 inwoners) en Overig (210 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Eelde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Eelde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Eelde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tynaarlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tynaarlo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Eelde zijn C (979 adressen) en B (633 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Eelde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Eelde: 979 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Eelde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Eelde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Eelde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Eelde.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Eelde voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Eelde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Eelde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Eelde. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Eelde. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tynaarlo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Eelde.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 41 stembureaus in de gemeente Tynaarlo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tynaarlo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Eelde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tynaarlo: Eelde is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Eelde is €31.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.300. Buurt Eelde telt 5.400 inkomensontvangers op 6.785 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in buurt Eelde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tynaarlo: Eelde is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (585 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Eelde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Eelde zijn in totaal 585 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 585 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 580 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Eelde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Eelde
Er zijn 2.747 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Eelde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Eelde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.747 elektrische auto’s in de buurt Eelde. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Eelde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.239 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Eelde in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Eelde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.104 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Eelde (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.585 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Eelde in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Eelde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Eelde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 77 misdrijven in de buurt Eelde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Eelde, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Eelde zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.388 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Eelde 77 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Eelde in 2023 zijn Horizontale fraude (23 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Eelde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 9 misdrijven in de buurt Eelde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Eelde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Eelde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tynaarlo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Eelde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Eelde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Eelde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Eelde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Eelde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Eelde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Eelde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Eelde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Eelde. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eelde geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Eelde heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eelde voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eelde heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Eelde heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
38% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eelde heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Eelde voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eelde heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Eelde doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eelde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eelde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Eelde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal585Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie70Aantal2023
G+I Handel en horeca80Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening160Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.785Aantal2023
Mannen3.240Aantal2023
Vrouwen3.550Aantal2023
0 tot 15 jaar1.145Aantal2023
15 tot 25 jaar640Aantal2023
25 tot 45 jaar1.310Aantal2023
45 tot 65 jaar1.830Aantal2023
65 jaar of ouder1.855Aantal2023
Ongehuwd2.950Aantal2023
Gehuwd2.785Aantal2023
Gescheiden575Aantal2023
Verweduwd475Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal130Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.978Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag860Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.860Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.910Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura140Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten440Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel499Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.176Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.865Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A552Aantal2024
Energielabels B633Aantal2024
Energielabels C979Aantal2024
Energielabels D417Aantal2024
Energielabels E121Aantal2024
Energielabels F156Aantal2024
Energielabels G171Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk15%percentage2020
Fietsen naar school of werk44%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.025Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.040Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen965Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.025Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€234x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.700Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.030Aantal2023
Herkomst buiten Nederland755Aantal2023
Herkomst Europa305Aantal2023
Herkomst buiten Europa450Aantal2023
Geboren in Nederland6.035Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa175Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa220Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Autochtoon6.090Aantal2022
Westers totaal390Aantal2022
Niet-westers totaal280Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers210Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting31Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven77Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17300700Code2023
RegionaamEeldeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17300700Code2023
Oppervlakte totaal345Aantal hectaren2023
Oppervlakte land343Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid945Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.540Aantal2024
Adressen met postcode3.206Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.145Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie55Aantal2024
Adressen met industriefunctie17Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie21Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie335Aantal2024
Verblijfsobjecten3.540Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.967Aantal2024
Adressen met pand3.536Aantal2024
Percelen met adres2.474Aantal2024
Adressen met perceel3.540Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.458Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom82Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.071Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom74Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190019Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192577Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950169Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970594Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980831Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990601Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000318Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010140Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later13Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190020Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192584Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950199Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970681Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980860Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990709Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000477Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010274Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020217Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later13Aantal2024
Postcodegebied9761AA-9765AENaam2024
Meest voorkomende postcode9761Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.465Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.775Aantal2023
Personenautos - overige brandstof690Aantal2023
Personenautos per huishouden1,15Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.010Aantal2023
Motorfietsen260Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.122Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€352.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement593Aantal2024
Tussen of geschakelde woning763Aantal2024
Hoekwoning536Aantal2024
Tweeonder1kap613Aantal2024
Vrijstaande woning640Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.395Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tynaarlo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Eelde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Eelde
Tabel met 3.541 adressen in de buurt Eelde.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Eelde. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tynaarlo.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Beethovenweg2 t/m 249761JJEelde12
Boerhaaveweg1 t/m 149761HBEelde9
Boomgaard1 t/m 79761TMEelde3
Borgstukken1 t/m 949761LA t/m 9761LCEelde61
Boslaan1 t/m 219761AGEelde22
Boterbloem2 t/m 199761LSEelde15
Braamstukken1 t/m 1289761LK t/m 9761LPEelde69
Brahmsweg1 t/m 79761JHEelde7
Broekstukken1 t/m 1179761KD t/m 9761KEEelde79
Brouwerssteeg2 t/m 49761ETEelde2
Burg. J.G. Legroweg289765AEPaterswolde1
Burg. J.G. Legroweg29 t/m 529761TA t/m 9761TCEelde10
Burg. Strubenweg1 t/m 809761EV t/m 9761EWEelde41
Centrumplein--Eelde0
Chopinweg1 t/m 179761JKEelde17
De Hartakker3 t/m 349761DEEelde27
De Noordelijke Kampen--Eelde0
De Reeakker2 t/m 149761DDEelde7
De Voorakker2 t/m 169761DCEelde15
De Zuidelijke Kampen--Eelde0
Dievelings1 t/m 439761BD t/m 9761BEEelde40
Drostweg1 t/m 569761CN t/m 9761CREelde64
Duinerlaan1 t/m 289761CS t/m 9761CTEelde25
Dullemansstukken1 t/m 289761KG t/m 9761KHEelde26
Eskampenweg1 t/m 49761VAEelde5
Esweg1 t/m 929761EN t/m 9761ESEelde99
Fluitekruid5 t/m 249761LVEelde20
Groote Veen1 t/m 1079761DG t/m 9761DHEelde99
Hemstukken1 t/m 959761KM t/m 9761KWEelde58
Het Mepschenslag4 t/m 189761DJEelde8
Hobbemaweg1 t/m 369761HL t/m 9761HMEelde54
Hogestukken1 t/m 239761LE t/m 9761LGEelde16
Hoofdweg1 t/m 1379761EA t/m 9761EMEelde211
Hooiweg2 t/m 1139761GM t/m 9761GTEelde191
Hoppenkampsweg2 t/m 569761GB t/m 9761GCEelde28
Hornstukken1 t/m 609761JM t/m 9761JPEelde44
Händelweg1 t/m 449761JBEelde33
Jan Steenweg1 t/m 489761HJ t/m 9761HKEelde31
Kerkhoflaan1 t/m 119761CVEelde7
Klaproos1 t/m 489761LWEelde33
Klaver1 t/m 589761LDEelde33
Kluivingskampenweg1 t/m 809761BM t/m 9761BREelde128
Knottenplat1 t/m 689761BS t/m 9761BWEelde68
Kooistukken1 t/m 889761JZEelde68
Kooiweg2 t/m 469761GJ t/m 9761GLEelde40
Korenbloemweg5 t/m 359761CC t/m 9761CDEelde30
Kosterijweg1 t/m 209761GD t/m 9761GEEelde21
Lagestukken1 t/m 139761KSEelde10
Landsteinerweg1 t/m 429761HD t/m 9761HHEelde41
Loopstukken1 t/m 519761JR t/m 9761JSEelde34
Lotstukken1 t/m 629761KA t/m 9761KCEelde41
Lugtenbergerweg1 t/m 219761VE t/m 9761VGEelde21
Madelief1 t/m 399761LXEelde36
Meerstukken1 t/m 159761KREelde13
Molenweg1 t/m 169761VB t/m 9761VCEelde17
Molkampen1 t/m 479761BJ t/m 9761BLEelde44
Mozartweg1 t/m 719761JC t/m 9761JGEelde42
Otto Eerelmanweg1 t/m 419761HW t/m 9761HZEelde49
Paalakkers1 t/m 369761BX t/m 9761BZEelde30
Paardepad--Eelde0
Paardepad--Paterswolde0
Paulus Potterweg1 t/m 419761HN t/m 9761HPEelde87
Pinksterbloem1 t/m 709761LTEelde41
Rembrandtweg1 t/m 589761HR t/m 9761HTEelde75
Ruskenstukken1 t/m 709761KJ t/m 9761KLEelde46
Schoolhof2 t/m 249761AMEelde12
Schoollaan20 t/m 519761AA t/m 9761ABEelde54
Schubertweg1 t/m 169761JAEelde29
Schultenweg1 t/m 1109761CE t/m 9761CMEelde114
Siegersslag1 t/m 359761DKEelde18
Steenakkerweg19761TLEelde1
Stoffer Holtjerweg1 t/m 1089761CA t/m 9761CBEelde96
Veenstukken1 t/m 529761KXEelde27
Veenweg1 t/m 39761THEelde3
Veldkampweg1 t/m 139761VDEelde8
Veldstukken1 t/m 689761JW t/m 9761JXEelde57
Verdiweg1 t/m 239761JLEelde20
Vermeerweg1 t/m 449761HV t/m 9761KVEelde51
Vivaldihof1 t/m 129761JVEelde12
Voortstukken2 t/m 329761JTEelde16
Vosbergerlaan1 t/m 309761AK t/m 9761ALEelde32
Watermolendijk2 t/m 109761VHEelde5
Weeakkerweg1 t/m 89761TEEelde9
Westerhorn1 t/m 419761GG t/m 9761VNEelde40
Westerstukken1 t/m 459761LH t/m 9761LJEelde42
Wieldraaiersteeg1 t/m 59761HAEelde5
Wolfhorn1 t/m 699761BA t/m 9761BCEelde93
Wolfhornkampweg1 t/m 209761BG t/m 9761BHEelde20
Zevenhuizerweg1 t/m 1179761AC t/m 9761AEEelde95
Zilverschoon1 t/m 349761LZEelde16
Zonnehorst1 t/m 349761AH t/m 9761AJEelde54
Zuurstukken1 t/m 869761KN t/m 9761KPEelde68
Zwanebloem1 t/m 279761LREelde22
de Drift1 t/m 159761GAEelde18

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 94 openbare ruimtes en 3.541 adressen in de buurt Eelde. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Eelde. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Eelde ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek97613206
Postcode numeriek97651
DeelkernEelde3458
DeelkernPaterswolde1
WoonkernEelde-Paterswolde3459
WoonplaatsEelde3544
WoonplaatsPaterswolde2
WijkEelde3546
GemeenteTynaarlo3546
ProvincieDrenthe3546
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's1153
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest2388
LandNederland3546

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Eelde ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Eelde dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Eelde ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Eelde en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven