Statistieken buurt Goes-Oost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Goes-Oost in de gemeente Goes. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Goes-Oost in de gemeente Goes. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Goes-Oost telt 5.755 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Goes-Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Goes-Oost:

JaarAantal inwoners de buurt Goes-Oost% verschil
20235.7550,17%
20225.745-0,95%
20215.800-1,02%
20205.860-0,85%
20195.910-0,84%
20185.960-0,25%
20175.9750,34%
20165.955-1,00%
20156.0151,01%
20145.955-0,58%
20135.990geen data

De bevolking van de buurt Goes-Oost is met 235 personen gedaald van 5.990 personen in 2013 tot 5.755 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 3,92%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -24 personen (-0,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Goes.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Goes-Oost:

In 2013 telde de buurt Goes-Oost 5.990 inwoners. In 2015 is het aantal gestegen tot 6.015 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 25 (0,42%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 60 (1,01%). Het aantal van 6.015 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 5.745 personen. Dit is een daling van 270 (-4,49%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -55 (-0,95%). Het aantal van 5.745 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Goes-Oost 5.755 inwoners.

Over de buurt Goes-Oost

Buurt Goes-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 141 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.089 adressen per km2. Er wonen 2.935 huishoudens in de buurt Goes-Oost. Postcode 4461 is de meest voorkomende postcode in de buurt Goes-Oost. De buurt Goes-Oost ligt binnen Goes in de gemeente Goes. De volgende parken vallen binnen de buurt Goes-Oost: De Mirakel en Valckeslot.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Goes-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Goes met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Goese Meer, 2: Industrieterrein Haven, 3: Mannee, 4: Goes-Noordwest, 5: Goes-Noordoost ...Toon meer... Kaart van de wijk Goes met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Goese Meer, 2: Industrieterrein Haven, 3: Mannee, 4: Goes-Noordwest, 5: Goes-Noordoost, 6: Goes-Centrum, 7: Goes-Oost, 8: Goes-West, 9: Goes-Zuid, 10: Industrieterrein De Poel, 11: Overzuid ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 3.125 woningen in de buurt Goes-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Goes in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Goes-Oost was €260.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Goes-Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Goes-Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Goes-Oost% verschil
2023€260.00015%
2022€227.00011%
2021€204.0006,2%
2020€192.0005,5%
2019€182.0004,60%
2018€174.0002,96%
2017€169.0001,20%
2016€167.0001,21%
2015€165.0000%
2014€165.000-5,2%
2013€174.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Goes-Oost is met €86.000 gestegen van €174.000 in 2013 tot €260.000 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.600 (4,24%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Goes.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Goes-Oost met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Goes.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Goes-Oost is €260.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 3.125 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Goes (geel), 7 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De buurt Goes-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Goes-Oost: er zijn 1.285 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Goes-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.667 totaal in de buurt Goes-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Goes-Oost telt in totaal 3.667 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Goes-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Goes
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Goes-Oost zijn er 3.294 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Goes-Oost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 832 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Goes-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Goes-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Goes-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Goes-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Goes-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Goes bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Goes-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Goes-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Goes-Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Goes-Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.775440540
20224.875391479
20214.975370455
20205.035370455
20195.080373457
20185.175352433
20175.225337413
20165.245319391
20155.320312383
20145.300294361
20135.331296363

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Goes-Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 7,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,94% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Goes naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Goes-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Goes-Oost in 2022 zijn Westers (505 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Goes-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Goes-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Goes-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Goes:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Goes. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Goes-Oost zijn C (919 adressen) en D (500 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Goes-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Goes-Oost: 919 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Goes bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 24 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Goes-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Goes-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Goes-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Goes-Oost.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Goes-Oost voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Goes-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Goes-Oost

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Goes-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Goes-Oost. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Goes.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Goes-Oost.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 84 stembureaus in de gemeente Goes en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Goes. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Goes.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Goes-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Goes: Goes-Oost is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Goes-Oost is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.800. Buurt Goes-Oost telt 4.700 inkomensontvangers op 5.755 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,5% procent van de huishoudens in buurt Goes-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Goes: Goes-Oost is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (655 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Goes-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Goes-Oost zijn in totaal 655 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Goes-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Goes-Oost
Er zijn 58 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Goes-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Goes-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 58 elektrische auto’s in de buurt Goes-Oost. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Goes-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.655 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Goes-Oost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Goes-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.347 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Goes-Oost (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.544 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Goes-Oost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Goes-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Goes-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 375 misdrijven in de buurt Goes-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Goes-Oost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Goes-Oost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.778 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Goes-Oost 375 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Goes-Oost in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (92 delicten) en Overige vermogensdelicten (46 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Goes-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 33 misdrijven in de buurt Goes-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Goes-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Goes-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Goes.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Goes-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Goes-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Goes-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Goes-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Goes-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Goes-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 27 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Goes-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Goes-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Goes-Oost ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Goes-Oost per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Goes-Oost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Goes-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Goes-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Goes-Oost.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Goes-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal655Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie80Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg190Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.755Aantal2023
Mannen2.735Aantal2023
Vrouwen3.020Aantal2023
0 tot 15 jaar720Aantal2023
15 tot 25 jaar580Aantal2023
25 tot 45 jaar1.270Aantal2023
45 tot 65 jaar1.430Aantal2023
65 jaar of ouder1.760Aantal2023
Ongehuwd2.500Aantal2023
Gehuwd2.065Aantal2023
Gescheiden640Aantal2023
Verweduwd555Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal150Aantal2022
Sterfte relatief27Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.082Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.210Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.700Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.060Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura140Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten895Aantal2022
WMO cliënten relatief156Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel414Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.014Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.239Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++69Aantal2024
Energielabels A+++32Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A288Aantal2024
Energielabels B317Aantal2024
Energielabels C919Aantal2024
Energielabels D500Aantal2024
Energielabels E383Aantal2024
Energielabels F363Aantal2024
Energielabels G366Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters44%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk43%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)24%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)20%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.935Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.480Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen720Aantal2023
Huishoudens met kinderen735Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€111x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.630Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.775Aantal2023
Herkomst buiten Nederland980Aantal2023
Herkomst Europa440Aantal2023
Herkomst buiten Europa540Aantal2023
Geboren in Nederland4.775Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa230Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa255Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa310Aantal2023
Autochtoon4.875Aantal2022
Westers totaal505Aantal2022
Niet-westers totaal365Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal186Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven39Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting55Aantal2023
Verkeersovertredingen43Aantal2023
Vernieling25Aantal2023
Overige misdrijven27Aantal2023
Totaal misdrijven375Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand23,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand78,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06640102Code2023
RegionaamGoes-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06640102Code2023
Oppervlakte totaal141Aantal hectaren2023
Oppervlakte land141Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.089Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.667Aantal2024
Adressen met postcode3.663Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.294Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie29Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie33Aantal2024
Adressen met industriefunctie18Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie45Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie32Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie233Aantal2024
Verblijfsobjecten3.667Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.391Aantal2024
Adressen met pand3.658Aantal2024
Percelen met adres1.923Aantal2024
Adressen met perceel3.667Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.665Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.293Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190020Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925191Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950679Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970832Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980345Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199033Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000122Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201042Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202035Aantal2024
Panden met adres 2020 en later92Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190022Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925210Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950709Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.232Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980508Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990140Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000286Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010149Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020170Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later232Aantal2024
Postcodegebied4461HK-4481NANaam2024
Meest voorkomende postcode4461Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade19Aantal2022
Verkeersongevallen totaal24Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.680Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.250Aantal2023
Personenautos - overige brandstof435Aantal2023
Personenautos per huishouden0,91Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.901Aantal2023
Motorfietsen180Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.125Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€260.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen54%Percentage2023
Huurwoningen totaal43%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend3%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement1.285Aantal2024
Tussen of geschakelde woning969Aantal2024
Hoekwoning536Aantal2024
Tweeonder1kap271Aantal2024
Vrijstaande woning233Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.373Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Goes. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Goes-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Goes-Oost
Tabel met 3.667 adressen in de buurt Goes-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Goes-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Goes.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A.van Burenlaan1 t/m 54461SJGoes4
A.van Saksenlaan1 t/m 154461SHGoes11
Amalialaan1 t/m 854461SRGoes43
Anjelierstraat1 t/m 484461PPGoes46
Anna Paulownaplein1 t/m 404461RCGoes40
Beatrixlaan2 t/m 484461PM t/m 4461PNGoes27
Bergweg1 t/m 1004461LX t/m 4461NBGoes126
Bergzichtpad14461WVGoes1
Blaaubeenstraat2 t/m 1044461LG t/m 4461LHGoes33
Blanckstraat1 t/m 324461KSGoes24
Bosdijklaan1 t/m 414461RWGoes21
Ch de Bourbonweg1 t/m 354461TSGoes66
Claushof1 t/m 494461SLGoes29
D.D.van den Boutstraat1 t/m 144461HRGoes9
De Graaffstraat1 t/m 1574461WN t/m 4461WTGoes110
De Horst1 t/m 2434461WZGoes110
De Witt Hamerstraat--Goes0
Dillenburglaan1 t/m 674461TJ t/m 4461TLGoes56
Emmastraat6 t/m 204461KWGoes8
Frans den Hollanderlaan2 t/m 184461HNGoes10
Fransen van de Puttestraat1 t/m 374461PZGoes19
Frederik Hendrikstraat1 t/m 124461TBGoes11
Geraniumstraat1 t/m 124461NDGoes7
Graaf Adolfstraat1 t/m 674461TDGoes27
Gravenhof1 t/m 204461TXGoes20
Heernisseweg1 t/m 1464461PR t/m 4461PXGoes107
Hertogenhof1 t/m 204461TWGoes20
J.D.van Mellestraat1 t/m 1204461VP t/m 4461VWGoes94
Jacob Klaaijsenstraat1 t/m 334461VK t/m 4461VLGoes33
Jacob Valckeplein1 t/m 54461KVGoes4
Jacob Valckestraat1 t/m 174461KBGoes9
Jan Willem Frisostraat1 t/m 154461TCGoes15
Jasmijnstraat1 t/m 254461NNGoes15
Juliana van Stolberglaan2 t/m 454461TGGoes25
Kamperfoeliestraat2 t/m 1234461NJ t/m 4461VMGoes104
Kazerneplein--Goes0
Kievitlaan1 t/m 1764461RA t/m 4461RBGoes172
Kloostermanpad1 t/m 94461WWGoes5
Koninginneweg2 t/m 384461VAGoes19
Leeuwerikenstraat1 t/m 284461RDGoes28
Leliestraat1 t/m 1214461PC t/m 4461PJGoes114
Lijnbaan7 t/m 154461HKGoes3
Lodewijkstraat1 t/m 94461TEGoes5
Louise de Colignylaan1 t/m 1774461SK t/m 4461SRGoes87
M.D.de Grootstraat1 t/m 1284461VX t/m 4461WGGoes125
Marijkestraat1 t/m 644461VE t/m 4461VJGoes75
Marnixflat1 t/m 294461WXGoes27
Mauritsstraat1 t/m 114461TAGoes11
Mecklenburglaan1 t/m 554461THGoes51
Meeuwenweg1 t/m 624461RXGoes37
Merellaan1 t/m 114461RHGoes6
Nachtegaallaan1 t/m 1204461RJ t/m 4461RNGoes123
Nassaulaan8 t/m 1534461ST t/m 4461SXGoes157
Nicolaas Corstanjepad1 t/m 114461WMGoes6
Noord-Oostplein--Goes0
Oostsingel2 t/m 1844461KC t/m 4461KHGoes124
Oranjepad10 t/m 684461TP t/m 4461TRGoes30
Oranjeweg90 t/m 1004461LRGoes2
Oude Singel2 t/m 1304461RS t/m 4461RVGoes73
P.C.Quantstraat1 t/m 584461VB t/m 4461VDGoes38
Parkweg3 t/m 134461SGGoes6
Patijnweg2 t/m 404461LP t/m 4461LRGoes20
Pauwenhof1 t/m 534461SCGoes27
Piccardtstraat1 t/m 424461LA t/m 4461LDGoes29
Poldermanstraat2 t/m 94461KTGoes3
Prinsenhof1 t/m 204461TVGoes20
Reigerstraat1 t/m 194461RE t/m 4461RGGoes13
Ridderhof1 t/m 204461TZGoes17
Rimmelandplein1 t/m 114461KXGoes11
Rimmelandstraat1 t/m 144461KZGoes11
Schipperswegeling1 t/m 374461RP t/m 4461RRGoes31
Stadhouderslaan1 t/m 204461TTGoes17
Stationsplein1 t/m 214461HPGoes11
Stelleweg1 t/m 94481NAKloetinge2
Tulpstraat2 t/m 804461NW t/m 4461PBGoes77
Valckeslotlaan1 t/m 2474461RZ t/m 4461SEGoes154
Vinkenlaan2 t/m 284461RE t/m 4461RGGoes20
Violenstraat2 t/m 884461NR t/m 4461NVGoes83
Vogelzangspad28 t/m 304461VNGoes2
Vogelzangsweg3 t/m 1004461NE t/m 4461VNGoes78
Voorstad1 t/m 1014461KK t/m 4461KPGoes124
Vosmaerstraat2 t/m 144461HTGoes6
Waldeck Pyrmontlaan1 t/m 214461TMGoes15
Willem de Zwijgerstraat1 t/m 234461SZGoes20
Willem-Alexanderlaan1 t/m 214461TNGoes11
Wulfaertstraat1 t/m 254461HSGoes20
Zonnebloemstraat2 t/m 744461PK t/m 4461PLGoes65
ds. W.H. van der Vegtplein24461NCGoes1
v.d.Spiegelstraat12 t/m 1044461LK t/m 4461LNGoes52
van Bourgondiëstraat1 t/m 74461LEGoes3
van Dusseldorpstraat1 t/m 1524461LT t/m 4461LWGoes82
’s-Heer Elsdorpweg1 t/m 594461WH t/m 4461WLGoes34

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 92 openbare ruimtes en 3.667 adressen in de buurt Goes-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Goes
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Goes-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Goes-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek44613661
Postcode numeriek44812
WoonkernGoes3665
WoonplaatsGoes3668
WoonplaatsKloetinge2
WijkGoes3670
GemeenteGoes3670
ProvincieZeeland3670
WaterschapWaterschap Scheldestromen3670
LandNederland3670

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Goes-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Goes-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Goes-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Goes-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven