Statistieken buurt Gracht

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gracht in de gemeente Kerkrade. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gracht in de gemeente Kerkrade. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Gracht telt 2.020 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gracht.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gracht:

JaarAantal inwoners de buurt Gracht% verschil
20232.020-0,25%
20222.025-0,74%
20212.040-0,24%
20202.045-0,97%
20192.065-0,96%
20182.0851,46%
20172.055-1,20%
20162.080-2,35%
20152.130-0,70%
20142.145-2,28%
20132.195geen data

Het aantal inwoners in de buurt Gracht is met 175 inwoners gedaald van 2.195 inwoners in 2013 tot 2.020 inwoners in 2023 (dat is een daling van 8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -18 inwoners (-0,82%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Kerkrade.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Gracht:

In 2013 waren er 2.195 inwoners in de buurt Gracht. Het aantal van 2.195 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 2.020 inwoners. Dit is een daling van 175 (-8%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -5 (-0,25%). Het aantal van 2.020 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Gracht

Buurt Gracht heeft afgerond een totale oppervlakte van 173 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 932 adressen per km2. Er wonen 980 huishoudens in de buurt Gracht. Postcode 6465 is de meest voorkomende postcode in de buurt Gracht. De buurt Gracht ligt binnen Kerkrade-West in de gemeente Kerkrade.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gracht
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kerkrade-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Dentgenbach, 2: Terwinselen, 3: Kaalheide, 4: Heilust, 5: Spekholzerheide, 6: Gracht.

Woningkenmerken
Er zijn 988 woningen in de buurt Gracht.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kerkrade in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Gracht was €185.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Gracht.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gracht:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Gracht% verschil
2023€185.00019%
2022€156.0006,1%
2021€147.0008,9%
2020€135.0006,3%
2019€127.0006,7%
2018€119.0003,48%
2017€115.0003,60%
2016€111.000-1,77%
2015€113.000-7,4%
2014€122.000-3,94%
2013€127.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Gracht is met €58.000 gestegen van €127.000 in 2013 tot €185.000 in 2023 (dat is een toename van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.800 (4,06%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Kerkrade.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Gracht met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Kerkrade.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Gracht is €185.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 988 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Kerkrade (geel), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Gracht wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Gracht: er zijn 530 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Gracht.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.146 totaal in de buurt Gracht

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Gracht telt in totaal 1.146 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Gracht liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Kerkrade
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Gracht zijn er 1.002 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Gracht.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 648 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Gracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Gracht. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Gracht

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Gracht. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Gracht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Kerkrade bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Gracht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Gracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Gracht per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gracht:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.285550180
20221.295550180
20211.310550180
20201.315550180
20191.325558182
20181.325573187
20171.305565185
20161.305584191
20151.325607198
20141.351598196
20131.383612200

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Gracht als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 27% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europa: 28% en herkomst van buiten Europa: 9,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Kerkrade naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Gracht
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Gracht in 2022 zijn Westers (605 inwoners) en Overig (95 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Gracht: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Gracht


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Gracht. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Kerkrade:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Kerkrade. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Gracht.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Gracht:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.740970
Tussenwoning2.6601.000
Hoekwoning2.7301.180
Twee onder één kap woning3.2401.500
Vrijstaande woning3.9801.720
Huurwoning2.1201.030
Eigen woning2.8601.110

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Gracht zijn C (474 adressen) en B (138 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Gracht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Gracht: 474 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kerkrade bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Gracht voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Gracht voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Gracht
Bevolking5331.168
Adressen2.055932
Autos265653

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Gracht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Gracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Gracht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Gracht vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Buurtkamer Gracht in Kerkrade

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Buurtkamer Gracht in Kerkrade is uitgebracht. Stembureau Buurtkamer Gracht in Kerkrade was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Gracht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buurtkamer Gracht in Kerkrade bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Gracht stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 91 stembureaus in de gemeente Kerkrade en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kerkrade. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Kerkrade.

Stembureaus Kerkrade

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Gracht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Kerkrade: Gracht is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Gracht is €23.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.700. Buurt Gracht telt 1.700 inkomensontvangers op 2.020 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de buurt Gracht heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Kerkrade.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (100 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Gracht (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Gracht voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Gracht zijn in totaal 100 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Gracht. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Gracht
Er zijn 12 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Gracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Gracht op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12 elektrische auto’s in de buurt Gracht. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Gracht die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.227 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Gracht in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gracht geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.478 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Gracht (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.148 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Gracht in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gracht geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Gracht. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 72 misdrijven in de buurt Gracht geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Gracht, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Gracht zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 959 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Gracht 72 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Gracht in 2023 zijn Horizontale fraude (13 delicten) en Ongevallen (weg) (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Gracht.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Gracht geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Gracht met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Gracht over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Kerkrade.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Gracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Gracht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Gracht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Gracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Gracht.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Gracht genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Gracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Gracht.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
60% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Gracht ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Gracht per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gracht geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gracht. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gracht is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Gracht.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gracht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal100Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.020Aantal2023
Mannen1.000Aantal2023
Vrouwen1.020Aantal2023
0 tot 15 jaar285Aantal2023
15 tot 25 jaar175Aantal2023
25 tot 45 jaar475Aantal2023
45 tot 65 jaar590Aantal2023
65 jaar of ouder500Aantal2023
Ongehuwd845Aantal2023
Gehuwd865Aantal2023
Gescheiden190Aantal2023
Verweduwd120Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.168Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten155Aantal2022
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel148Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel492Aantal2024
Adressen met definitief energielabel506Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A112Aantal2024
Energielabels B138Aantal2024
Energielabels C474Aantal2024
Energielabels D137Aantal2024
Energielabels E43Aantal2024
Energielabels F56Aantal2024
Energielabels G33Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2022
Drinker74%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker4%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht37%percentage2022
Overgewicht62%percentage2022
Ernstig overgewicht24%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn35%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk28%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk16%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam40%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk17%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid60%percentage2022
Niet-specifieke klachten61%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen43%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid43%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt41%percentage2022
Psychische klachten27%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal980Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens325Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen340Aantal2023
Huishoudens met kinderen315Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers92%Percentage2022
Percentage zelfstandigen8%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen6,6%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€76x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW420Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.285Aantal2023
Herkomst buiten Nederland730Aantal2023
Herkomst Europa550Aantal2023
Herkomst buiten Europa180Aantal2023
Geboren in Nederland1.285Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa200Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa350Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa115Aantal2023
Autochtoon1.295Aantal2022
Westers totaal605Aantal2022
Niet-westers totaal125Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers95Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal22Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven72Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km144Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09280004Code2023
RegionaamGrachtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09280004Code2023
Oppervlakte totaal173Aantal hectaren2023
Oppervlakte land173Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid932Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.146Aantal2024
Adressen met postcode1.142Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.002Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie19Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie121Aantal2024
Verblijfsobjecten1.146Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.003Aantal2024
Adressen met pand1.141Aantal2024
Percelen met adres852Aantal2024
Adressen met perceel1.146Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.141Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom5Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom999Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192538Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195026Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970197Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980648Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199015Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200052Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later18Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192540Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195027Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970198Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980780Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199015Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200053Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later19Aantal2024
Postcodegebied6465AA-6465ELNaam2024
Meest voorkomende postcode6465Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.130Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.005Aantal2023
Personenautos - overige brandstof120Aantal2023
Personenautos per huishouden1,15Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte653Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad988Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€185.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning11%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement109Aantal2024
Tussen of geschakelde woning530Aantal2024
Hoekwoning274Aantal2024
Tweeonder1kap54Aantal2024
Vrijstaande woning35Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.144Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Kerkrade. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Gracht: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Gracht
Tabel met 1.146 adressen in de buurt Gracht.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Gracht. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Kerkrade.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Agatha-Gracht1 t/m 486465AR t/m 6465ATKerkrade50
Alexander-Eik1 t/m 336465AX t/m 6465AZKerkrade33
Baamstraat616465ACKerkrade1
Birgitta-Gracht1 t/m 346465EK t/m 6465ELKerkrade34
Boudewijn-Eik1 t/m 536465ED t/m 6465EGKerkrade67
Caecilia-Gracht1 t/m 386465EH t/m 6465EJKerkrade38
Calbertsweg1 t/m 1836465CA t/m 6465CHKerkrade108
Constantijn-Eik1 t/m 276465BVKerkrade30
Crombacherstraat12 t/m 326465AHKerkrade11
Daniël-Eik1 t/m 246465BTKerkrade35
Dorothea-Gracht1 t/m 636465EA t/m 6465ECKerkrade64
Eikerplein2 t/m 156465BSKerkrade18
Elisa-Gracht1 t/m 956465CV t/m 6465CZKerkrade96
Frederika-Gracht1 t/m 666465CR t/m 6465CTKerkrade66
Gerarda-Gracht1 t/m 66465CJKerkrade8
Grachterstraat1 t/m 1276465AK t/m 6465APKerkrade95
Grisenstraat3 t/m 116465CEKerkrade7
Gulperweg30-Kerkrade1
Hamstraat70 t/m 1116465AGKerkrade4
Helena-Gracht--Kerkrade0
Locht80 t/m 1876465AJKerkrade18
Lourdesstraat1 t/m 1346465BL t/m 6465BRKerkrade101
Massabiellestraat1 t/m 326465BJ t/m 6465BKKerkrade52
Parallelweg2 t/m 386465AAKerkrade6
Slakbeemdenweg--Kerkrade0
St.Bernadettestraat2 t/m 656465AV t/m 6465AWKerkrade52
St.Corneliusstraat1 t/m 446465BD t/m 6465BEKerkrade44
St.Eugeniusstraat1 t/m 566465BA t/m 6465BCKerkrade54
St.Joannesstraat1 t/m 396465BG t/m 6465BHKerkrade46
Steenbergstraat5 t/m 426465ABKerkrade7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 30 openbare ruimtes en 1.146 adressen in de buurt Gracht. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Kerkrade
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Gracht. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Gracht ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek64651142
WoonkernKerkrade1141
WoonplaatsKerkrade1148
WijkKerkrade-West1148
GemeenteKerkrade1148
ProvincieLimburg1148
WaterschapWaterschap Limburg1148
LandNederland1148

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Gracht ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Gracht dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Gracht ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Gracht en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven