Statistieken buurt Gramsbergen Kern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gramsbergen Kern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Gramsbergen Kern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Gramsbergen Kern telt 1.475 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gramsbergen Kern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gramsbergen Kern:

JaarAantal inwoners de buurt Gramsbergen Kern% verschil
20231.4756,1%
20221.3900,72%
20211.380-0,36%
20201.385-0,36%
20191.390-3,47%
20181.4402,49%
20171.405-0,35%
20161.410-1,74%
20151.4354,36%
20141.375-0,36%
20131.380geen data

De bevolking van de buurt Gramsbergen Kern is met 95 personen gestegen van 1.380 personen in 2013 tot 1.475 personen in 2023 (dat is een stijging van 6,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 10 personen (0,70%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hardenberg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Gramsbergen Kern:

In 2013 waren er 1.380 inwoners in de buurt Gramsbergen Kern. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.375 personen. Dit is een daling van 5 (-0,36%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.375 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.475 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 100 (7,3%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 85 (6,1%). Het aantal van 1.475 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Gramsbergen Kern

Buurt Gramsbergen Kern heeft afgerond een totale oppervlakte van 282 hectare, waarvan 263 land en 19 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 421 adressen per km2. Er wonen 690 huishoudens in de buurt Gramsbergen Kern. Postcode 7783 is de meest voorkomende postcode in de buurt Gramsbergen Kern. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Hardenberg. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Gramsbergen Kern: de streek De Steen en het bosgebied Gramsbergerbos.

De naam van deze buurt veranderde van Balkbrug-Noord in 2015 naar Gramsbergen Kern in 2016. De gegevens van de buurt Gramsbergen Kern voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gramsbergen Kern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Gramsbergen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Gramsbergen Kern, 2: Gramsbergen Uitbreidingsplan.

Woningkenmerken
Er zijn 752 woningen in de buurt Gramsbergen Kern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hardenberg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Gramsbergen Kern was €244.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Gramsbergen Kern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gramsbergen Kern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Gramsbergen Kern% verschil
2023€244.00013%
2022€215.00011%
2021€194.0004,86%
2020€185.0002,21%
2019€181.000-1,63%
2018€184.0002,22%
2017€180.0002,27%
2016€176.0003,53%
2015€170.000-3,41%
2014€176.000-4,86%
2013€185.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Gramsbergen Kern is met €59.000 toegenomen van €185.000 in 2013 tot €244.000 in 2023 (dat is een toename van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.900 (2,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hardenberg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Gramsbergen Kern is €244.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 752 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Hardenberg (geel), 28 woonplaatsen (groen), wijk Gramsbergen (oranje) en buurt (blauw). De buurt Gramsbergen Kern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Gramsbergen Kern: er zijn 210 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Gramsbergen Kern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.125 totaal in de buurt Gramsbergen Kern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Gramsbergen Kern telt in totaal 1.125 adressen, met 1.120 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Gramsbergen Kern ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hardenberg
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Gramsbergen Kern zijn er 776 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Gramsbergen Kern.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 217 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Gramsbergen Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Gramsbergen Kern. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Gramsbergen Kern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Gramsbergen Kern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Gramsbergen Kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hardenberg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Gramsbergen Kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Gramsbergen Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Gramsbergen Kern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Gramsbergen Kern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.3756040
20221.2955738
20211.2806040
20201.2856040
20191.2756946
20181.3157550
20171.2906946
20161.2956946
20151.3306342
20141.2656644
20131.2835839

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Gramsbergen Kern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 4,07% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,71% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,20% en herkomst van buiten Europa: 2,83%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hardenberg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Gramsbergen Kern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Gramsbergen Kern in 2022 zijn Westers (65 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Gramsbergen Kern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Gramsbergen Kern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Gramsbergen Kern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hardenberg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hardenberg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Gramsbergen Kern zijn A (210 adressen) en C (146 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Gramsbergen Kern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Gramsbergen Kern: 210 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hardenberg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Gramsbergen Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Gramsbergen Kern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Gramsbergen Kern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Gramsbergen Kern.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Gramsbergen Kern voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Gramsbergen Kern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Gramsbergen Kern

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Gramsbergen Kern. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Gramsbergen Kern. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hardenberg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Gramsbergen Kern.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 101 stembureaus in de gemeente Hardenberg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hardenberg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hardenberg.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Gramsbergen Kern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Gramsbergen (Gramsbergen Kern is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Gramsbergen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Gramsbergen Kern is €24.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.500. Buurt Gramsbergen Kern telt 1.200 inkomensontvangers op 1.475 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,3% procent van de huishoudens in buurt Gramsbergen Kern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Gramsbergen (Gramsbergen Kern is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Gramsbergen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Gramsbergen Kern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Gramsbergen Kern zijn in totaal 195 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Gramsbergen Kern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Gramsbergen Kern
Er zijn 16 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Gramsbergen Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Gramsbergen Kern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 16 elektrische auto’s in de buurt Gramsbergen Kern. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Gramsbergen Kern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.135 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Gramsbergen Kern in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gramsbergen Kern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.509 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Gramsbergen Kern (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.150 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Gramsbergen Kern in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Gramsbergen Kern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Gramsbergen Kern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 59 misdrijven in de buurt Gramsbergen Kern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Gramsbergen Kern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Gramsbergen Kern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 633 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Gramsbergen Kern 59 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Gramsbergen Kern in 2023 zijn Horizontale fraude (8 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Gramsbergen Kern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 7 misdrijven in de buurt Gramsbergen Kern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Gramsbergen Kern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Gramsbergen Kern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hardenberg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,31 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Gramsbergen Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Gramsbergen Kern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Gramsbergen Kern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Gramsbergen Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Gramsbergen Kern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Gramsbergen Kern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Gramsbergen Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Gramsbergen Kern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Gramsbergen Kern. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gramsbergen Kern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Gramsbergen Kern heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gramsbergen Kern voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gramsbergen Kern heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Gramsbergen Kern heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gramsbergen Kern heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Gramsbergen Kern voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gramsbergen Kern heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Gramsbergen Kern doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Gramsbergen Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Gramsbergen Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gramsbergen Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal195Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.475Aantal2023
Mannen735Aantal2023
Vrouwen740Aantal2023
0 tot 15 jaar155Aantal2023
15 tot 25 jaar195Aantal2023
25 tot 45 jaar290Aantal2023
45 tot 65 jaar415Aantal2023
65 jaar of ouder420Aantal2023
Ongehuwd630Aantal2023
Gehuwd590Aantal2023
Gescheiden100Aantal2023
Verweduwd160Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid561Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar530Aantal2022
Opleidingsniveau hoog150Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel154Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel337Aantal2024
Adressen met definitief energielabel634Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++16Aantal2024
Energielabels A+++9Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+15Aantal2024
Energielabels A210Aantal2024
Energielabels B125Aantal2024
Energielabels C146Aantal2024
Energielabels D142Aantal2024
Energielabels E62Aantal2024
Energielabels F105Aantal2024
Energielabels G139Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk32%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)23%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal690Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens275Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen215Aantal2023
Huishoudens met kinderen205Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€115x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW400Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.375Aantal2023
Herkomst buiten Nederland100Aantal2023
Herkomst Europa60Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland1.375Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon1.295Aantal2022
Westers totaal65Aantal2022
Niet-westers totaal30Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven59Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand28,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand53,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01601201Code2023
RegionaamGramsbergen KernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01601201Code2023
Oppervlakte totaal282Aantal hectaren2023
Oppervlakte land263Aantal hectaren2023
Oppervlakte water19Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid421Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.125Aantal2024
Adressen met postcode1.111Aantal2024
Adressen met woonfunctie776Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie25Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie35Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie23Aantal2024
Adressen met logiesfunctie222Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie23Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie26Aantal2024
Verblijfsobjecten1.120Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen5Aantal2024
Panden met adres904Aantal2024
Adressen met pand1.119Aantal2024
Percelen met adres831Aantal2024
Adressen met perceel1.125Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.118Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom7Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom772Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190026Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192532Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195070Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970217Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980114Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990160Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000131Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201076Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202018Aantal2024
Panden met adres 2020 en later60Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190029Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192543Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195076Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970223Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980155Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990203Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000190Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201078Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202062Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later60Aantal2024
Postcodegebied7783AA-7783HANaam2024
Meest voorkomende postcode7783Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal810Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine640Aantal2023
Personenautos - overige brandstof170Aantal2023
Personenautos per huishouden1,17Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte308Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad752Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€244.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen52%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement196Aantal2024
Tussen of geschakelde woning154Aantal2024
Hoekwoning114Aantal2024
Tweeonder1kap102Aantal2024
Vrijstaande woning210Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.344Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hardenberg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Gramsbergen Kern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Gramsbergen Kern
Tabel met 1.125 adressen in de buurt Gramsbergen Kern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Gramsbergen Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hardenberg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Acaciastraat1 t/m 477783AE t/m 7783AHGramsbergen40
Bezantijnenplein1 t/m 57783BLGramsbergen3
Bezantijnenstraat1 t/m 47783BRGramsbergen6
Boomhofstraat1 t/m 147783ANGramsbergen10
Boslaan1 t/m 37783DDGramsbergen225
Burgemeester Baron van Voerst van Lyndenstraat1 t/m 347783BC t/m 7783BDGramsbergen39
Burgemeester van Riemsdijkstraat1 t/m 277783BJ t/m 7783BKGramsbergen27
Coevorderweg1 t/m 207783BEGramsbergen16
Dahlenburg1 t/m 367783BZGramsbergen36
De Anerdijk1 t/m 227783CM t/m 7783CNGramsbergen21
De Binder1 t/m 267783HAGramsbergen19
De Esch1 t/m 437783CG t/m 7783CHGramsbergen33
De Hoge Esch687783CDGramsbergen1
De Maten30 t/m 697783GDGramsbergen22
De Oostermaat2 t/m 677783BV t/m 7783BXGramsbergen94
De Steenmaat1 t/m 157783DEGramsbergen23
De Winckelmaat5 t/m 97783DGGramsbergen5
Doorbraakweg6 t/m 457783DCGramsbergen19
Goordijk1 t/m 327783BA t/m 7783BBGramsbergen28
Goudenregenstraat1 t/m 777783AA t/m 7783ADGramsbergen67
Gramsberger State1 t/m 407783AZGramsbergen35
Gramsbergerhof1 t/m 77783BGGramsbergen7
Hardenbergerweg1 t/m 97783CKGramsbergen5
Hattemattestraat2 t/m 667783BM t/m 7783BPGramsbergen46
Havezathestraat1 t/m 267783BS t/m 7783BTGramsbergen26
Het Weerdje1 t/m 367783CTGramsbergen36
Hoge Holt1 t/m 207783BHGramsbergen18
Kanaal Almelo - De Haandrik--Gramsbergen0
Kanaaldijk1 t/m 57783DAGramsbergen5
Kanaaldijk-West1 t/m 27783DBGramsbergen3
Kerkepad17783AXGramsbergen1
Kerkstraat27783APGramsbergen1
Kruisstraat1 t/m 187783AJ t/m 7783AKGramsbergen21
Meiboomsplein1 t/m 47783ATGramsbergen7
Oldenhof1 t/m 137783CLGramsbergen16
Oostermaatsteeg1-Gramsbergen1
Oudestraat1 t/m 277783AV t/m 7783AWGramsbergen23
Stationsstraat1 t/m 277783AR t/m 7783ASGramsbergen46
Van Aeswijnstraat1 t/m 137783GMGramsbergen7
Van der Esestraat1 t/m 517783GLGramsbergen26
Vecht--Gramsbergen0
Voorstraat2 t/m 207783AL t/m 7783AMGramsbergen61

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 42 openbare ruimtes en 1.125 adressen in de buurt Gramsbergen Kern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hardenberg
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Gramsbergen Kern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Gramsbergen Kern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek77831111
WoonkernGramsbergen1118
WoonplaatsGramsbergen1127
WijkGramsbergen1127
GemeenteHardenberg1127
ProvincieOverijssel1127
WaterschapWaterschap Vechtstromen1127
LandNederland1127

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Gramsbergen Kern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Gramsbergen Kern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Gramsbergen Kern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Gramsbergen Kern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven