Statistieken buurt Harmelen-Noord (dorp)

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Harmelen-Noord (dorp) in de gemeente Woerden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Harmelen-Noord (dorp) in de gemeente Woerden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Harmelen-Noord (dorp) telt 2.470 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harmelen-Noord (dorp).


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harmelen-Noord (dorp):

JaarAantal inwoners de buurt Harmelen-Noord (dorp)% verschil
20232.4701,02%
20222.445-1,21%
20212.475-0,60%
20202.490-0,20%
20192.495-0,99%
20182.5201,20%
20172.490-0,20%
20162.495-0,60%
20152.5100,40%
20142.500-1,77%
20132.545geen data

Het aantal inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp) is met 75 inwoners afgenomen van 2.545 inwoners in 2013 tot 2.470 inwoners in 2023 (dat is een afname van 2,95%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -8 inwoners (-0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Woerden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp):

In 2013 waren er 2.545 inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Het aantal van 2.545 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 2.445 inwoners. Dit is een daling van 100 (-3,93%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -30 (-1,21%). Het aantal van 2.445 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 2.470 inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

Over de buurt Harmelen-Noord (dorp)

Buurt Harmelen-Noord (dorp) heeft afgerond een totale oppervlakte van 65 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 831 adressen per km2. Er wonen 1.040 huishoudens in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Postcode 3481 is de meest voorkomende postcode in de buurt Harmelen-Noord (dorp). De buurt Harmelen-Noord (dorp) ligt binnen Harmelen in de gemeente Woerden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Harmelen-Noord (dorp)
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Harmelen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Gerverscop, 2: Putkop, 3: Harmelen-Noord (dorp), 4: Buitengebied Harmelen, 5: Harmelen-Zuid (dorp), 6: Reijerscop.

Woningkenmerken
Er zijn 1.114 woningen in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Woerden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Harmelen-Noord (dorp) was €386.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Harmelen-Noord (dorp).


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harmelen-Noord (dorp):

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Harmelen-Noord (dorp)% verschil
2023€386.00016%
2022€334.0002,45%
2021€326.0005,5%
2020€309.0006,9%
2019€289.0007%
2018€270.0005,1%
2017€257.0003,21%
2016€249.0000,40%
2015€248.000-4,25%
2014€259.000-4,78%
2013€272.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Harmelen-Noord (dorp) is met €114.000 gegroeid van €272.000 in 2013 tot €386.000 in 2023 (dat is een toename van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.400 (3,71%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Woerden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Harmelen-Noord (dorp) is €386.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 1.114 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Woerden (geel), 4 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 28 buurten (blauw). De buurt Harmelen-Noord (dorp) wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Harmelen-Noord (dorp): er zijn 408 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.267 totaal in de buurt Harmelen-Noord (dorp)

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Harmelen-Noord (dorp) telt in totaal 1.267 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Harmelen-Noord (dorp) liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Woerden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Harmelen-Noord (dorp) zijn er 1.216 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Harmelen-Noord (dorp).

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 398 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Harmelen-Noord (dorp). Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Harmelen-Noord (dorp)

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Harmelen-Noord (dorp)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Woerden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Harmelen-Noord (dorp)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Harmelen-Noord (dorp) per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harmelen-Noord (dorp):

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.135120210
20222.145109191
20212.170111194
20202.200105185
20192.210104181
20182.245100175
20172.23095165
20162.24093162
20152.25593162
20142.25091159
20132.29092162

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp) als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 4,87% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,62% en herkomst van buiten Europa: 6,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Woerden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Harmelen-Noord (dorp)
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Harmelen-Noord (dorp) in 2022 zijn Westers (165 inwoners) en Overig (80 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Harmelen-Noord (dorp): inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Harmelen-Noord (dorp). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Woerden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Woerden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Harmelen-Noord (dorp).


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Harmelen-Noord (dorp):

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.520620
Tussenwoning2.630870
Hoekwoning3.2401.160
Twee onder één kap woning3.2401.410
Vrijstaande woning4.2901.760
Huurwoning1.860760
Eigen woning3.3301.220

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Harmelen-Noord (dorp) zijn C (512 adressen) en B (179 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Harmelen-Noord (dorp): 512 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woerden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Harmelen-Noord (dorp) voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Harmelen-Noord (dorp) voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Harmelen-Noord (dorp)
Bevolking5333.800
Adressen2.055831
Autos2651.777

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Harmelen-Noord (dorp) ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Harmelen-Noord (dorp) vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpshuis Harmelen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpshuis Harmelen is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Harmelen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Harmelen-Noord (dorp).


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis Harmelen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Harmelen-Noord (dorp) stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 52 stembureaus in de gemeente Woerden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Woerden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Woerden.

Stembureaus Woerden

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Harmelen-Noord (dorp).


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Woerden: Harmelen-Noord (dorp) is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Harmelen-Noord (dorp) is €31.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.800. Buurt Harmelen-Noord (dorp) telt 1.900 inkomensontvangers op 2.470 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Harmelen-Noord (dorp) heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Woerden.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Harmelen-Noord (dorp) (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Harmelen-Noord (dorp) voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Harmelen-Noord (dorp) zijn in totaal 260 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Harmelen-Noord (dorp)
Er zijn 66 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Harmelen-Noord (dorp) op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 66 elektrische auto’s in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Harmelen-Noord (dorp) die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.419 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Harmelen-Noord (dorp) in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Harmelen-Noord (dorp) geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.146 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Harmelen-Noord (dorp) (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.418 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Harmelen-Noord (dorp) in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Harmelen-Noord (dorp) geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Harmelen-Noord (dorp). De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 49 misdrijven in de buurt Harmelen-Noord (dorp) geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Harmelen-Noord (dorp), 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Harmelen-Noord (dorp) zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 811 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Harmelen-Noord (dorp) 49 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Harmelen-Noord (dorp) in 2023 zijn Ongevallen (weg) (14 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Harmelen-Noord (dorp).

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 6 misdrijven in de buurt Harmelen-Noord (dorp) geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Harmelen-Noord (dorp) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Harmelen-Noord (dorp) over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Woerden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Harmelen-Noord (dorp). De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Harmelen-Noord (dorp) genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 34 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Harmelen-Noord (dorp).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Harmelen-Noord (dorp) ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Harmelen-Noord (dorp) per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Harmelen-Noord (dorp) geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Harmelen-Noord (dorp). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Harmelen-Noord (dorp) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Harmelen-Noord (dorp) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal260Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.470Aantal2023
Mannen1.195Aantal2023
Vrouwen1.270Aantal2023
0 tot 15 jaar315Aantal2023
15 tot 25 jaar295Aantal2023
25 tot 45 jaar460Aantal2023
45 tot 65 jaar745Aantal2023
65 jaar of ouder650Aantal2023
Ongehuwd1.070Aantal2023
Gehuwd995Aantal2023
Gescheiden200Aantal2023
Verweduwd205Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal85Aantal2022
Sterfte relatief34Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.800Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag400Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar900Aantal2022
Opleidingsniveau hoog490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten180Aantal2022
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel146Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel501Aantal2024
Adressen met definitief energielabel620Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++25Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A146Aantal2024
Energielabels B179Aantal2024
Energielabels C512Aantal2024
Energielabels D57Aantal2024
Energielabels E35Aantal2024
Energielabels F54Aantal2024
Energielabels G109Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters56%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk37%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)32%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)23%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.040Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens365Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen310Aantal2023
Huishoudens met kinderen360Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€254x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW610Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.135Aantal2023
Herkomst buiten Nederland330Aantal2023
Herkomst Europa120Aantal2023
Herkomst buiten Europa210Aantal2023
Geboren in Nederland2.135Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa115Aantal2023
Autochtoon2.145Aantal2022
Westers totaal165Aantal2022
Niet-westers totaal135Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers80Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen14Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven49Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km78Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06320601Code2023
RegionaamHarmelen-Noord (dorp)Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06320601Code2023
Oppervlakte totaal65Aantal hectaren2023
Oppervlakte land65Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid831Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.267Aantal2024
Adressen met postcode1.247Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.216Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie8Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie13Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie21Aantal2024
Verblijfsobjecten1.267Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres999Aantal2024
Adressen met pand1.261Aantal2024
Percelen met adres785Aantal2024
Adressen met perceel1.267Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.266Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.215Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190011Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925136Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195028Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970150Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198054Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990398Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200034Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201085Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20209Aantal2024
Panden met adres 2020 en later94Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190014Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925159Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195031Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970151Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198094Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990553Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200035Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201085Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202037Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later102Aantal2024
Postcodegebied3481DA-3481TZNaam2024
Meest voorkomende postcode3481Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.155Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine950Aantal2023
Personenautos - overige brandstof205Aantal2023
Personenautos per huishouden1,11Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.777Aantal2023
Motorfietsen160Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.114Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€386.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning75%Percentage2023
Percentage meergezinswoning25%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement293Aantal2024
Tussen of geschakelde woning408Aantal2024
Hoekwoning179Aantal2024
Tweeonder1kap157Aantal2024
Vrijstaande woning179Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.51Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Woerden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Harmelen-Noord (dorp): kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Harmelen-Noord (dorp)
Tabel met 1.267 adressen in de buurt Harmelen-Noord (dorp).

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Harmelen-Noord (dorp). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Woerden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambachtsheerelaan1 t/m 843481GJ t/m 3481GMHarmelen79
Appellaan1 t/m 43481GVHarmelen6
Bavolaantje--Harmelen0
Bellefleurstraat1 t/m 333481DXHarmelen17
Buizerd1 t/m 103481DLHarmelen10
Dorpsstraat44 t/m 2753481EB t/m 3481ERHarmelen274
Fuut1 t/m 163481TSHarmelen16
Houtduif1 t/m 393481DC t/m 3481DDHarmelen33
IJsvogel1 t/m 413481DP t/m 3481DRHarmelen41
Indijk1 t/m 203481GE t/m 3481GGHarmelen20
Jaagpad1 t/m 193481ETHarmelen12
Juttepeerstraat1 t/m 513481DSHarmelen38
Koperwiek1 t/m 563481DJ t/m 3481DKHarmelen43
Kramsvogel1 t/m 273481DGHarmelen14
Kuiperspad--Harmelen0
Leidsestraatweg1 t/m 73481EV t/m 3481EXHarmelen5
Meerkoet1 t/m 1583481TA t/m 3481TJHarmelen109
Noordergaard2 t/m 403481TZHarmelen20
Notarisappelstraat1 t/m 353481DVHarmelen18
Oudeland1 t/m 1183481GA t/m 3481GDHarmelen79
Pompersplein1 t/m 133481ECHarmelen6
Ransuil1 t/m 123481DEHarmelen12
Reiger1 t/m 273481TP t/m 3481TRHarmelen23
Schepenen1 t/m 243481TTHarmelen24
Schoollaan1 t/m 273481GHHarmelen19
Schout1 t/m 123481TVHarmelen12
Sperwer1 t/m 233481DHHarmelen12
Spruit en Bosch1 t/m 423481EZHarmelen50
Sterappelstraat1 t/m 413481DWHarmelen21
Tiendhof1 t/m 73481GS t/m 3481GTHarmelen7
Tiendweg1 t/m 383481GS t/m 3481GTHarmelen41
Torenvalk1 t/m 553481DA t/m 3481DBHarmelen40
Tuinderij1 t/m 153481TWHarmelen8
Tureluur1 t/m 293481DM t/m 3481DNHarmelen23
Waterhoen1 t/m 553481TK t/m 3481TMHarmelen46
Winterjanpad1 t/m 33481DTHarmelen2
Zwaan1 t/m 503481TNHarmelen48
de Joncheerelaan1 t/m 553481GN t/m 3481GRHarmelen39

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 38 openbare ruimtes en 1.267 adressen in de buurt Harmelen-Noord (dorp). Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Woerden
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Harmelen-Noord (dorp). Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Harmelen-Noord (dorp) ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek34811247
WoonkernHarmelen1266
WoonplaatsHarmelen1269
WijkHarmelen1269
GemeenteWoerden1269
ProvincieUtrecht1269
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden1269
LandNederland1269

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Harmelen-Noord (dorp) ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Harmelen-Noord (dorp) dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Harmelen-Noord (dorp) ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Harmelen-Noord (dorp) en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven